***** 5 OCTOMBRIE 2020 - ZIUA MONDIALA A PROFESORILOR*****

miercuri, martie 13, 2019

ADRESA FSLI 12 MARTIE 2019

Urmare a demersului Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, Ministerul Muncii și Justiției Sociale confirmă faptul că stabilirea cuantumului tuturor majorărilor salariului de bază trebuie realizată prin raportarea la salariul de bază efectiv în plată, fără a fi limitat la valoarea stabilită în luna decembrie 2018.
Practic,
  • majorarea de 15% a salariului de bază pentru personalul didactic din învățământul special,
  • majorarea de 10% a salariului de bază pentru profesorii diriginți, educatoare, învățătoare, profesorii pentru învățământ preșcolar și profesorii pentru învățământ primar, 
  • majorarea salariului de bază pentru personalul care asigură predarea simultană,
  • gradația de merit,
trebuie calculate raportat la salariul de bază aflat efectiv în plată!
Federația Sindicatelor Libere din Învățământ a înaintat către MEN adresa de mai jos prin care solicită modificarea aplicației EDUSAL, în termenul cel mai scurt, în sensul acordării acestor sporuri calculate corect și retroactiv.
Adresa FSLI nr. 8436 din 12.03.2019, către M.E.N., privind gestionarea sistemului de salarizare a cadrelor didactice din sistemul de învățământ preuniversitar