***** 5 OCTOMBRIE 2020 - ZIUA MONDIALA A PROFESORILOR*****

joi, februarie 28, 2019

Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 3.191/2019 privind structura anului școlar 2019 - 2020

În conformitate cu ordinul ministrului Educației Naționale nr. 3.191/2019 privind structura anului școlar 2019-2020, cursurile anului școlar 2019-2020 încep luni, 9 septembrie și sunt dispuse pe durata a 35 de săptămâni. 
Structura anului școlar cuprinde semestrul I (9 septembrie  - 20 decembrie 2019) şi semestrul al II-lea (13 ianuarie - 12 iunie 2020).
Vacanțele elevilor din toate ciclurile de învățământ sunt programate astfel: 
  • vacanța de iarnă (21 decembrie 2019 - 12 ianuarie 2020)
  • vacanța de primăvară (4 aprilie - 21 aprilie 2020)
  • vacanța de vară (13 iunie - data din septembrie 2020 la care vor începe cursurile anului școlar 2020 - 2021)
Suplimentar, clasele din învățământul primar și grupele din învățământul preșcolar beneficiază de vacanță în săptămâna 26 octombrie - 3 noiembrie 2019. 
Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă, anul școlar se încheie în data de 29 mai 2020, iar pentru clasa a VIII-a, în data de 5 iunie 2019.
Programul național „Școala altfel” are o durată de 5 zile consecutive lucrătoare în timpul anului școlar și poate fi derulat în perioada 7 octombrie 2019 - 29 mai 2020, pe baza unei planificări ce rămâne la decizia școlilor. Desfășurarea programului „Școala altfel” nu coincide cu perioada alocată susținerii tezelor semestriale. Acestea vor avea loc, de regulă, la finalul semestrelor, după parcurgerea programei școlare, cu cel puțin trei săptămâni înainte de finalul semestrului. Etapele naționale ale olimpiadelor școlare se organizează, în general, în perioada vacanței de primăvară, potrivit unui calendar specific.
În zilele nelucrătoare/de sărbătoare legală prevăzute de lege și de contractul colectiv de muncă aplicabil nu se organizează cursuri.
Calendarul examenelor/evaluărilor naționale, al examenelor de absolvire, respectiv de certificare/atestare a calificării profesionale/a competențelor, precum și calendarul admiterii în clasa a IX-a se aprobă prin ordine distincte ale ministrului educației.