***** 5 OCTOMBRIE 2020 - ZIUA MONDIALA A PROFESORILOR*****

marți, martie 27, 2018

INFORMARE FSLI

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ a fost prezentă joi, 22 martie 2018, la sediul Ministerului Educației Naționale unde a avut loc ședința comisiei tehnice în cadrul căreia s-a discutat proiectul Ordinului privind Metodologia de calcul și efectuarea plății sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea de daune – interese moratorii sub forma dobânzii legale. Deși au fost invitați la discuții, reprezentanții Ministerului Finanțelor Publice și ai Ministerului Justiției nu au participat.
În cadrul discuțiilor, reprezentanții M.E.N. și-au susținut punctul de vedere exprimat într-o întâlnire anterioară, respectiv acela că dobânzile legale acordate de instanțele de judecată sunt dobânzi legale remuneratorii.
Un fapt consemnat în procesul verbal al ședinței este că FSLI nu va fi de acord cu adoptarea unui proiect de ordin care să contravină dispozițiilor legale și prin care să fie prejudiciați salariații, în drepturile care li se cuvin, conform hotărârilor judecătorești. Mai mult, în susținerea punctului de vedere exprimat public încă din ședința Comisiei de Dialog Social, FSLI a prezentat reprezentanților M.E.N. deciziile înaltei Curți de Casație și Justiție (core statuează expres că daunele – interese moratorii sunt dobânzi penalizatoare) și literatura juridică de specialitate (în care se precizează expres diferențele clare între cele două noțiuni juridice – dobânda legală remuneratorie și dobânda legală penalizatoare), atrăgându-le totodată atenția că atât Ministerul Finanțelor Publice, cât și Ministerul de Justiție au calculat și plătit dobânda legală penalizatoare.
În timpul discuțiilor, M.E.N. a acceptat, în principiu, ca, numai în situația în care în dispozitivul hotărârii judecătorești se menționează expres că instanța a obligat la plata dobânzii legale penalizatoare, să se calculeze și să se plătească dobânda legală penalizatoare, iar în celelalte situații, dacă nu există o precizare expresă în acest sens, să se calculeze și să se plătească dobânda remuneratorie. În aceste împrejurări, reprezentanții Federației Sindicatelor Libere din Învățământ au solicitat să se consemneze în procesul verbal că nu acceptă nici un fel de compromis în privința conținutului acestui ordin și că își rezervă dreptul de a se adresa instanței de judecată, pentru anularea acestuia.
Astăzi, 23 martie 2018, FSLI a transmis o adresă domnului ministru Valentin Popa, solicitându-i să intervină, în vederea emiterii unui ordin de ministru care să respecte dispozițiile legale aplicabile și care să nu conducă la neexecutarea de către unitățile de învățământ a hotărârilor judecătorești prin care au fost obligate la calculul și plata daunelor – interese moratorii sub forma dobânzii legale (dobândă legală penalizatoare).
În adresa transmisă domnului ministru, FSLI atrage atenția că, dacă se va persista în confuzia între dobânda remuneratorie și dobânda legală penalizatoare și se va impune unităților de învățământ să plătească dobânda legală remuneratorie și nu pe cea penalizatoare (la care au fost obligate de instanță), se va ajunge la prejudicierea drepturilor salariaților beneficiari ai hotărârilor judecătorești.
”În conținutul acestei adrese ne-am exprimat foarte clar punctul de vedere, cu argumente juridice, precum și intenția de a ataca în instanță această metodologie, dacă vor fi vătămate drepturile membrilor noștri de sindicat”, a declarat președintele FSLI, Simion Hancescu.