***** 5 OCTOMBRIE 2020 - ZIUA MONDIALA A PROFESORILOR*****

marți, august 23, 2016

ȘEDINȚĂ PUBLICĂ DETAȘARE LA CERERE


INSPECTORATUL  ŞCOLAR  JUDEŢEAN V A S L U I
                      TELEFON: 0235/311928
                            FAX: 0235/311715
                   e-mail: isjvaslui@isj.vs.edu.ro
                  website : http://isj.vs.edu.ro

        Şedinţa publică pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate prin detaşarea la cerere prin concurs specific a personalului didactic titular în învăţământul preuniversitar va avea loc în data de 24 august 2016, în sala de şedinţe a  Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vaslui,după următorul program :
   Miercuri, 24  august 2016 
900-910-  educatoare
910-1000-invatatori
1000-1015-limba română
1015-1030-limbi moderne 
1030-1100- matematica,matematică-fizică
1100-1105-chimie,chimie-fizica, fizică,fizică-chimie
1105-1120-biologie, farmacie/biochimie,farmacie/elemente de botanica, farmacie/noţiuni de anatomie şi fiziologie umană, medicina generala/anatomia si fiziologia omului, medicină generală/biochimie, medicină generală/educaţie pentru sănătate
1120-1135- geografie,geografie-istorie
1135-1140-religie
1140-1200- discipline tehnice,economice şi educaţie tehnologică,pregătire instruire practică,activitati de preprofesionalizare, medicină generală,farmacie,medicină generală/management şi legislaţie sanitară,farmacie/management financiar farmaceutic si legislatie
1200-1215- arte, posturi palate şi cluburi
1215-1220-alte discipline
Inspector Şcolar General ,
            prof. Gabriela Plăcintă                                                   Inspectori Şcolari cu Managementul
                                                                                                                   Resurselor Umane
                                                                                                                      prof. Dorina Nemţanu
                                                                                                                    prof. Gheorghe Flueraş
Sursa: ISJ Vaslui

marți, august 02, 2016

DEFINITIVAT 2016

ANUNŢ

PROBA SCRISĂ A EXAMENULUI NAȚIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT  se desfășoară în data de 4 AUGUST 2016, la CENTRUL DE EXAMEN LICEUL TEORETIC “EMIL RACOVIȚĂ” VASLUI, strada Strada Hușului, nr. 48, Vaslui, începând cu ora 10,00, durata de redactare a lucrării fiind de 4 ore.
Conform art. 20 (3) din OMEN nr. 4802/20.10.2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de  definitivare în învăţământ, modificată și completată prin prevederile OMECS nr. 5287/2015, accesul candidaţilor în centrul de examen pentru proba scrisă se face în intervalul 8:00 – 8:45. La prezentarea în centrul de examen, candidaţii vor avea asupra actul de identitate valabil - carte de identitate, carte de identitate provizorie sau buletin de identitate - ori, în lipsa acestuia, pe baza paşaportului în termen de valabilitate.

Președinte Comisie județeană de concurs,
           ISGA, prof. Ana - Cristiana Botan                 
 Inspector Şcolar Dezvoltarea Resursei Umane,

                                                                                                      prof. Gabriela Lisievici
Sursa: ISJ Vaslui