***** 5 OCTOMBRIE 2020 - ZIUA MONDIALA A PROFESORILOR*****

luni, februarie 22, 2016

OMECS NR. 5557/2015 - GRADAȚIA DE MERIT 2016

Metodologia și criteriile privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat, sesiunea 2016 - Anexă la OMECS nr. 5557/2015: Descarcă
IMPORTANT:
Comunicarea fișelor de evaluare și a ponderii gradațiilor de merit pe categorii de personal și pe discipline de învățământ de către inspectoratul școlar, în teritoriu: Perioada:22 - 26 februarie 2016