***** 5 OCTOMBRIE 2020 - ZIUA MONDIALA A PROFESORILOR*****

joi, decembrie 22, 2016

SĂRBĂTORI FERICITE !


joi, decembrie 08, 2016

OMENCS NR. 5784/2016

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
ORDIN
privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a II-a
în conformitate cu art. 246 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.549/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, cu modificările şi completările ulterioare,
în baza Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul educaţiei naţionale și cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.
Art. 1. — Se aprobă Calendarul desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a II-a, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. — Direcţia generală management şi resurse umane, Unitatea pentru tehnologia informaţiei în educaţie din Ministerul Educaţiei Naţionale și Cercetării Ştiinţifice și inspectoratele şcolare duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
p. Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,
Monica Cristina Anisie, secretar de stat
Bucureşti, 22 noiembrie 2016.
Nr. 5.784.
ANEXĂ
CALENDARUL
desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea
corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a II-a
11 ianuarie 2017
Afişarea programului orar al înscrierilor, a numărului de locuri scoase la concurs şi a metodologiei de concurs la sediul inspectoratului şcolar şi pe site-ul propriu
11—16 ianuarie 2017
Completarea formularului de selecţie online, în aplicaţia informatică
17 ianuarie 2017
Afişarea listelor cuprinzând candidaţii admişi în această etapă, în urma introducerii informaţiilor în formularul de selecţie online
17—23 ianuarie 2017
Depunerea la inspectoratul şcolar a portofoliului cu documentele prevăzute la art. 7 din Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.549/2011, cu modificările şi completările ulterioare, de către candidaţii declaraţi admişi după etapa de selecţie online, conform programului afişat
24—26 ianuarie 2017
Inspectoratele şcolare transmit la Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice lista candidaţilor declaraţi admişi după etapa de selecţie online, care la data înscrierii la selecţie ocupă o funcţie’ de conducere sau de îndrumare şi control din inspectoratul şcolar, precum şi dosarele acestora
27 ianuarie—1 februarie 2017
Evaluarea portofoliilor candidaţilor de către comisiile de evaluare constituite la nivelul inspectoratului şcolar, respectiv lâ nivelul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice
2 februarie 2017
Validarea rezultatelor selecţiei de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar
2 februarie 2017
Transmiterea către inspectoratele şcolare a rezultatelor selecţiei făcute de comisia de evaluare constituită la nivelul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, în vederea afişării acestora la sediul inspectoratului şcolar’
3 februarie 2017
Afişarea rezultatelor evaluării, în ordinea descrescătoare a punctajelor
6—10 februarie 2017
Depunerea contestaţiilor la inspectoratul şcolar, respectiv la Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice
6—13 februarie 2017
Soluţionarea contestaţiilor
13 februarie 2017
Transmiterea de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice a rezultatelor contestaţiilor la inspectoratul şcolar
14—15 februarie 2017
Întocmirea de către inspectoratele şcolare a listelor cuprinzând candidaţii promovaţi şi înaintarea acestor liste la Ministerul Educaţiei’ Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice
16 februarie 2017
Emiterea ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice privind înscrierea cadrelor didactice declarate promovate în Registrul naţional al experţilor în management educaţionalOMENCS NR. 5893/28.11.2016


PDF icon ordin ministru teme pentru acasă învățământ preuniversitar

joi, octombrie 13, 2016

miercuri, octombrie 05, 2016

MANIFEST ”EDUCAȚIA 2018”

Consiliul Național al Elevilor
Asociația Elevilor din Constanța
Asociația Elevilor din Bacău
Uniunea Liceenilor Maghiari
Consiliul Tineretului din România
Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET”
Federația Sindicatelor Libere din Învățământ
Federația Națională Sindicală „Alma Mater“
Federația Națională a Asociațiilor de Părinți – Învățământ Preuniversitar

Manifest „Educația 2018“   

Anul acesta aniversăm 50 de ani de la adoptarea, în 1966, a Recomandării UNESCO/ILO privind statutul cadrelor didactice, care certifică importanța sistemului educațional de calitate și punctează drepturile și responsabilitățile cadrelor didactice. De asemenea, este prima Zi Mondială a Educației care urmează să fie celebrată în cadrul noii Agende Globale Educația 2030, adoptată de către comunitatea mondială acum un an.
Mesajul ales pentru acest an de UNESCO – „Prețuind cadrele didactice, le îmbunătățim statutul“ – vine să arate, încă o dată, importanța profesorului în actul educațional.  
Însă, în timp ce la nivel mondial se discută de nevoia de susținere a profesorilor, în România se încearcă, prin toate măsurile posibile, să fie  determinați și cei pe care încă îi mai avem la catedră să părăsească sistemul. Indiferența autorităților față de resursa umană și lipsa investițiilor în învățământ au condus la starea actuală de degradare din școli, mai ales în mediul rural. În multe comune, școala mai este susținută acum doar de dascălii inimoși, care încearcă prin orice mijloace să le mai trezească interesul pentru carte elevilor care trec pragul școlii. Asta în cazul în care mai au cui să trezească interesul, mulți elevi părăsind școala din motive financiare.
Într-o Românie în care pentru autoritățile locale sunt mai importante terenul de fotbal (maidanul) sau parcul comunal decât școala, iar politicienii încurajează nemunca și impostura, pare stupid să vii să spui că la nivel mondial s-a aprobat Agenda Educația 2030, care prevede că profesorii sunt fundamentul sistemului educațional și, ca atare, trebuie să fie "formați în mod corespunzător, recrutați și remunerați, motivați și susținuți“.
Având în vedere situația actuală, Consiliul Național al Elevilor, Asociația Elevilor din Constanța, Asociația Elevilor din Bacău, Uniunea Liceenilor Maghiari, Consiliul Tineretului din România, Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET”, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația Națională Sindicală „ALMA MATER“ și Federația Națională a Asociațiilor de Părinți – Învățământ Preuniversitar, semnatare ale prezentului Manifest, consideră că este nevoie urgentă de:
·                - Adoptarea și punerea în aplicare a unui Acord la nivel de partide politice pentru creșterea treptată a finanțării, astfel încât, în 2020, Educația și Cercetarea să primească 7% din PIB (6% pentru Educație, așa cum prevede Legea Educației Naționale și 1% pentru Cercetare).
·                      - Implementarea unui program național de atragere a celor mai buni absolvenți din învățămâtul universitar în sistemul educațional, prin acordarea de burse și alte beneficii.
           – termen martie 2017 
·                   - Reformarea radicală a programelor școlare/universitare, în sensul de a se pune accentul pe partea aplicativă și nu pe cea informativă, pentru o integrare mult mai rapidă pe piața muncii a absolvenților; de asemenea, corelarea ofertei educaționale cu cerințele mediului economic.
                                                                                                                        – termen iunie 2017

·                     - Adoptarea Legii salarizării unitare, prin care să se asigure o remunerare motivantă a tuturor categoriilor de salariați din învățământ, în funcție de importanța muncii pe care o prestează.
                                                                                                   – termen iunie 2017 
·                    - Adoptarea unei Ordonanțe de urgență privind decontarea integrală a navetei elevilor, în paralel cu continuarea programului de achiziționare de autocare și microbuze pentru transportul elevilor.
                – termen octombrie 2016
·                       - Amenajarea în incinta tuturor unităților de învățământ a grupurilor sanitare și asigurarea apei potabile.
                                                                        – termen 1 ianuarie 2018
·                - Demararea unui program la nivel național în vederea construirii de internate și cantine școlare, precum și operaționalizarea programului „masă caldă la școală”
         termen septembrie 2017
·                     - Generalizarea și finanțarea în toate unitățile de învățământ a programului „Școala de după școală“.
        – termen 15 septembrie  2017

Semnatari:
Consiliul Național al Elevilor – Vlad ȘTEFAN, președinte
Asociația Elevilor din Constanța – Constantin-Alexandru MANDA, președinte
Asociația Elevilor din Bacău – Gabriel-Dragoș CAZAN, președinte
Uniunea Liceenilor Maghiari – Buryan TUNDE, președinte
Consiliul Tineretului din România – Mihai DRAGOȘ, președinte
Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” – Marius-Ovidiu NISTOR, președinte
Federația Sindicatelor Libere din Învățământ – Simion HANCESCU, președinte
Federația Națională Sindicală „ALMA MATER“ – Anton HADĂR, președinte

Federația Națională a Asociațiilor de Părinți – Învățământ Preuniversitar – Iulian CRISTACHE, președinte

luni, octombrie 03, 2016

DEFINITIVAT 2017

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice a publicat pe site-ul propriu metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului național de definitivare în învăţământ (sesiunea 2017), respectiv calendarul acestui examen, aprobate prin ordinele de ministru nr. 5.087/2016 şi 5.223/2016. Pentru a veni în sprijinul celor interesaţi, prezentăm principalele noutăţi în raport cu sesiunile precedente.
Aşa cum s-a anunţat deja, noutatea majoră o reprezintă data de desfăşurare a probei scrise. Din dorinţa de a descongestiona programul cadrelor didactice în timpul vacanţei de vară, Ministerul Educaţiei a stabilit ca această probă să aibă loc în data de 20 aprilie 2017. Susţinerea propriu-zisă va fi precedată de o etapă eliminatorie care constă în două inspecții de specialitate la clasă și, în plus față de sesiunile anterioare, din evaluarea portofoliului profesional personal.
Prin excepţie, cadrele didactice aflate în anul şcolar 2016-2017 la debutul carierei vor parcurge doar etapele eliminatorii (inspecţiile + evaluarea portofoliului), urmând ca proba scrisă să fie susținută în sesiunea 2018, după finalizarea stagiului de practică de un an, prevăzută de normele legale în vigoare.
Pentru a putea susține proba scrisă, pe lângă condițiile privind vechimea efectivă de predare și calificativul Bine sau Foarte bine - condiții care se mențin din sesiunile anterioare - candidaţii trebuie să îndeplinească şi criteriul mediei. Mai exact, media aritmetică a notelor finale la inspecţii şi portofoliu să fie minimum 8, dar nu mai puţin de 7 la fiecare dintre probele respective.
Nota minimă de promovare a întregului examen a rămas 8 (opt), dar spre deosebire de sesiunile anterioare, în care nota la examen era rezultatul obţinut la proba scrisă, în sesiunea 2017 nota va fi calculată pe baza unei formule ce include notele de la inspecţiile de specialitate, nota acordată pentru portofoliul profesional personal şi nota la proba scrisă.
O noutate esenţială este şi simplificarea probei scrise de la trei la două subiecte: un subiect va fi centrat pe specialitatea candidatului (cu o pondere de 60%) iar celălalt subiect pe metodica predării specialității (cu o pondere de 30%), 10% din punctaj fiind acordat din oficiu. În acest nou context, lucrările scrise sunt evaluate de o comisie alcătuită din două cadre didactice din învățământul universitar sau preuniversitar, având specialitatea respectivă.
Portofoliul profesional evaluează nivelul de competenţă didactică, cu accent pe adaptarea pregătirii psihopedagogice la specificul clasei/grupei selectate. Portofoliul este alcătuit de fiecare candidat pe parcursul unui semestru, pentru una din clasele/grupele din norma didactică la care îşi desfăşoară activitatea, cu respectarea precizărilor formulate în programa de pedagogie şi a elementelor de psihologie şcolară în vigoare, corespunzătoare funcţiei didactice ocupate.
Portofoliul profesional personal cuprinde curriculum-ul vitae, autoevaluarea portofoliului profesional şi o scrisoare de intenţie, având între 200 şi 400 de cuvinte, în care se prezintă motivaţia participării la examenul de definitivat, obiectivele şi aşteptările proprii în formarea personală ca profesor, autoevaluarea activităţii/experienţei câştigate pe parcursul semestrului, autoaprecierea portofoliului profesional şi propuneri de ameliorare. De asemenea, portofoliul profesional conţine un raport de progres şcolar, însoţit de următoarele documente-suport: planificări (anuale, semestriale şi pe unităţi de învăţare), minimum 10 proiecte didactice (pentru tipuri de lecţii diferite), instrumente de evaluare (un test predictiv, cu baremul aferent, rezultatele testării, măsuri), catalogul profesorului şi resursele didactice adaptate nivelului clasei/grupei.
Evaluarea portofoliului profesional personal se realizează de comisia care efectuează inspecția, conform grilei prevăzute în metodologie, în ziua în care este efectuată a doua inspecţie de specialitate. Portofoliul profesional personal este notat cu note între 1 şi 10. Nota acordată nu poate fi contestată.
Un alt element de noutate îl constituie eliminarea obligației de a prezenta copii legalizate ale actelor de studii. Astfel, dosarul de înscriere va fi compus doar din documente certificate „conform cu originalul” de conducerea unității de învățământ unde sunt încadrați candidaţii. Aceştia vor atașa la dosar și adeverința privind calificativul obținut pentru anul școlar precedent anului în care susțin proba scrisă.
Primele rezultate se afișează în data de 25 aprilie 2017. Contestațiile se depun în perioada 25-26 aprilie 2017. Faţă de sesiunea 2016, în sesiunea 2017,  în cazul în care diferenţa - în plus sau în minus - dintre nota acordată de comisia de soluţionare a contestaţiilor şi nota acordată de comisia de evaluare este mai mică de 1 punct sau egală cu 1 punct, rămâne definitivă nota acordată de comisia de contestaţii. Rezultatele finale vor fi comunicate în data de 30 aprilie 2017.
Sursa: ISJ Vaslui, MENCS

marți, septembrie 20, 2016

luni, septembrie 12, 2016

ANUNȚ ISJ VASLUI: Concurs directori și directori adjuncți 2016

Concursul pentru ocuparea funcțiilor de director şi director adjunct în şcoli

Ministrul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Mircea Dumitru, a aprobat prin ordin, metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar.
Documentul reglementează condițiile de ocupare a funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, organizarea și desfășurarea propriu-zisă a concursului, respectiv numirea și eliberarea din funcție a directorilor și directorilor adjuncți din unitățile de învățământ preuniversitar. Pe lângă unităţile publice de învăţământ preuniversitar, prevederile acestei metodologii se aplică şi unităților de învățământ preuniversitar particular autorizate/acreditate, respectiv centrelor județene de resurse și asistență educațională/Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE/CMBRAE) unităților de învățământ special, centrelor școlare pentru educație incluzivă, centrelor școlare, centrelor de excelență, palatelor și cluburilor copiilor, cluburilor sportive școlare şi Palatului Național al Copiilor.
Concursul are două componente: una naţională şi una locală. Prima componentă presupune susţinerea unei probe scrise, care constă în rezolvarea în maximum 120 de minute a unui test-grilă cu itemi elaborați de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice. Cu acest prilej vor fi evaluate aptitudinile cognitive şi competențele manageriale ale candidaților, ambele cu o pondere de 50%. Ulterior, la nivelul comisiilor judeţene şi cu monitorizarea observatorilor desemnaţi de minister, candidaţii vor susţine alte două probe: analiza CV-ului (realizată în plenul comisiei de concurs, în prezența candidatului, prin acordarea de puncte potrivit criteriilor și punctajelor prevăzute de metodologie şi pe baza documentelor din dosarul de înscriere care dovedesc cele afirmate în CV), respectiv un interviu în fața comisiei de concurs, în care se apreciază scrisoarea de intenție, calitatea și susținerea de către candidația ofertei manageriale și a unui plan operațional pentru un an, cu o durată de maximum 30 de minute, conform criteriilor și punctajelor din metodologie. Toate probele sunt obligatorii.
Pentru fiecare probă de concurs punctajul maxim este de 50 de puncte, iar punctajul minim de promovare a probei este de 35 de puncte. Sunt declarați „admiși” candidații care au realizat un punctaj de cel puțin 35 de puncte pentru fiecare probă și din cumularea punctajelor celor trei probe de concurs, un punctaj total de cel puțin 105 puncte.
Este declarat „promovat” la concurs, candidatul „admis” care a obținut cel mai mare punctaj total. În cazul egalității de punctaj, este declarat „promovat” candidatul care a realizat cel mai mare punctaj la proba scrisă. Dacă și în această situație egalitatea se păstrează, pentru unitățile de învățământ cu filiera tehnologică, este declarat „promovat” candidatul care este de specialitate: inginer, economist, medic etc., după caz, iar la filiera vocațională, cel care are specialitatea corespunzătoare profilului predominant al unității de învățământ, iar pentru celelalte unități de învățământ este declarat „promovat” candidatul care a realizat cel mai mare punctaj la proba de interviu. Dacă și în această situație egalitatea persistă, este declarat „promovat” candidatul care a realizat cel mai mare punctaj la proba de evaluare a Curriculumului Vitae.
Funcțiile de director și de director adjunct vacante pentru concurs vor fi anunţate de inspectoratele şcolare judeţene în presa locală și centrală, precum și pe site-ul propriu, cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de prima zi a sesiunii de concurs. Dacă o persoană dorește să candideze pentru funcția de director sau de director adjunct la mai multe unități de învățământ, aceasta trebuie să depună cereri distinct pentru fiecare funcție, respectiv pentru fiecare unitate de învățământ pentru care candidează.
Se pot înscrie la concurs candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
  • au absolvit cu diplomă de licență/absolvire studii universitare, respectiv, în cazul concursului de ocupare a funcției de director în grădinițe sau de director adjunct din unități de învățământ, studii universitare pedagogice/de institutori ori au absolvit cu diplomă de licență/absolvire studii universitare;
  • fac parte din Corpul național de experți în management educaţional;
  • sunt titulari în învățământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată, au cel puțin gradul didactic II sau titlul științific de doctor în domeniul în care își desfășoară activitatea;
  • dovedesc calități profesionale, manageriale și morale, reflectate prin calificativele „Foarte bine", primite în ultimii 4 ani școlari lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice ori în funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/ funcții de specialitate specifice Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, indiferent de perioada în care și-au desfășurat activitatea;
  • nu au fost sancționaţi disciplinar în ultimii 4 ani școlari anteriori anului desfășurării concursului, lucrați efectiv la catedră, în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice ori în funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice în Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, indiferent de perioada în care și-au desfășurat activitatea;
  • nu au fost lipsiţi de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învățământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;
  • sunt apţi din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției;
  • nu au avut statutul de „lucrător al Securității” sau „colaborator al Securității”.
Conform deciziei Ministerului Educaţiei, dosarele de concurs vor fi depuse electronic pe platforma informatică dedicată, în perioada 13 septembrie - 2 octombrie, potrivit Procedurii de înscriere electronică, disponibilă pe site-ul inspectoratului școlar județean
Proba scrisă va avea loc în data de 12 octombrie. Interviul și evaluarea CV-ului se vor desfășura în perioada 17 octombrie - 17 noiembrie. Afişarea rezultatelor concursului este programată în data de 18 noiembrie, fiind urmată de o perioadă alocată depunerii contestaţiilor: 21-23 noiembrie.Soluţionarea contestaţiior şi afişarea rezultatelor finale sunt prevăzute pentru intervalul 24 noiembrie - 9 decembrie 2016. Ultima etapă a concursului - validarea în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar a rezultatelor finale și transmiterea acestora la minister – este programată în data de 16 decembrie  2016.
Sursa: www.edu.ro

joi, septembrie 08, 2016

INFORMARE FSLI

                                            INFORMARE
În data de 7.09.2016 conducerea Federației Sindicatelor Libere din Învățământ a participat la o discuție la Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice referitoare la H.G. Nr. 582/2016, pentru identificarea tuturor problemelor care au apărut odată cu intrarea în vigoare a acestui act normativ și elaborarea unui proiect de hotărâre de guvern care să remedieze aceste probleme.
S-a convenit ca până luni,12.09.2016, M.E.N.C.S. să facă acest draft, urmând ca săptămâna viitoare să i se dea forma care va fi trimisă la Guvern. Intenția este ca până la finalul acestei luni să apară în Monitorul Oficial această nouă H.G.

De asemenea, s-a convenit ca săptămâna viitoare să trimitem la M.E.N.C.S. propuneri de modificare a O.U.G. nr. 20/2016  și a O.U.G. nr. 43/2016, pentru a lucra împreună cu M.E.N.C.S. la un material care va conține propunerile comune care urmează să fie trimise la Parlament până în finalul săptămânii viitoare.

vineri, septembrie 02, 2016

NOUTĂȚI ANUL ȘCOLAR 2016 - 2017

marți, august 23, 2016

ȘEDINȚĂ PUBLICĂ DETAȘARE LA CERERE


INSPECTORATUL  ŞCOLAR  JUDEŢEAN V A S L U I
                      TELEFON: 0235/311928
                            FAX: 0235/311715
                   e-mail: isjvaslui@isj.vs.edu.ro
                  website : http://isj.vs.edu.ro

        Şedinţa publică pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate prin detaşarea la cerere prin concurs specific a personalului didactic titular în învăţământul preuniversitar va avea loc în data de 24 august 2016, în sala de şedinţe a  Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vaslui,după următorul program :
   Miercuri, 24  august 2016 
900-910-  educatoare
910-1000-invatatori
1000-1015-limba română
1015-1030-limbi moderne 
1030-1100- matematica,matematică-fizică
1100-1105-chimie,chimie-fizica, fizică,fizică-chimie
1105-1120-biologie, farmacie/biochimie,farmacie/elemente de botanica, farmacie/noţiuni de anatomie şi fiziologie umană, medicina generala/anatomia si fiziologia omului, medicină generală/biochimie, medicină generală/educaţie pentru sănătate
1120-1135- geografie,geografie-istorie
1135-1140-religie
1140-1200- discipline tehnice,economice şi educaţie tehnologică,pregătire instruire practică,activitati de preprofesionalizare, medicină generală,farmacie,medicină generală/management şi legislaţie sanitară,farmacie/management financiar farmaceutic si legislatie
1200-1215- arte, posturi palate şi cluburi
1215-1220-alte discipline
Inspector Şcolar General ,
            prof. Gabriela Plăcintă                                                   Inspectori Şcolari cu Managementul
                                                                                                                   Resurselor Umane
                                                                                                                      prof. Dorina Nemţanu
                                                                                                                    prof. Gheorghe Flueraş
Sursa: ISJ Vaslui

marți, august 02, 2016

DEFINITIVAT 2016

ANUNŢ

PROBA SCRISĂ A EXAMENULUI NAȚIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT  se desfășoară în data de 4 AUGUST 2016, la CENTRUL DE EXAMEN LICEUL TEORETIC “EMIL RACOVIȚĂ” VASLUI, strada Strada Hușului, nr. 48, Vaslui, începând cu ora 10,00, durata de redactare a lucrării fiind de 4 ore.
Conform art. 20 (3) din OMEN nr. 4802/20.10.2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de  definitivare în învăţământ, modificată și completată prin prevederile OMECS nr. 5287/2015, accesul candidaţilor în centrul de examen pentru proba scrisă se face în intervalul 8:00 – 8:45. La prezentarea în centrul de examen, candidaţii vor avea asupra actul de identitate valabil - carte de identitate, carte de identitate provizorie sau buletin de identitate - ori, în lipsa acestuia, pe baza paşaportului în termen de valabilitate.

Președinte Comisie județeană de concurs,
           ISGA, prof. Ana - Cristiana Botan                 
 Inspector Şcolar Dezvoltarea Resursei Umane,

                                                                                                      prof. Gabriela Lisievici
Sursa: ISJ Vaslui

marți, iulie 26, 2016

PROIECT ROFUIP

PROIECT - REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR : Descarcă

miercuri, iulie 20, 2016

LEGEA 140/2016 ȘI LEGEA 141/2016

Legea nr. 140/2016 pentru modificarea art. 277 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
În vigoare de la 17.07.2016
Articol unic.
Articolul 277 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 277.(1) Copiii personalului didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în învăţământul superior şi beneficiază de gratuitate la cazare în cămine şi internate.(2) Beneficiază de prevederile alin. (1) şi copiii personalului didactic şi didactic auxiliar pensionat din sistemul de învăţământ, precum şi copiii orfani de unul sau ambii părinţi ce au activat în sistemul de învăţământ."

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
Bucureşti, 12 iulie 2016.
Nr. 140.

Legea nr. 141/2016 pentru modificarea şi completarea art. 63 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
În vigoare de la 17.07.2016
Articol unic.
Articolul 63 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(3) În situaţii excepţionale, formaţiunile de preşcolari sau de elevi pot funcţiona sub efectivul minim sau peste efectivul maxim, cu aprobarea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, pe baza unei justificări din partea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ care solicită exceptarea de la prevederile alin. (1)."
2. După alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:
"(31) Situaţiile aprobate de inspectoratul şcolar se comunică Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi autorităţilor locale pentru asigurarea finanţării."
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
Bucureşti, 12 iulie 2016.
Nr. 141.