***** 5 OCTOMBRIE 2020 - ZIUA MONDIALA A PROFESORILOR*****

vineri, septembrie 11, 2015

OMECS NR. 5079 DIN 31.08.2015

Ordinul Ministrului Educatiei si Cercetarii Stiintifice nr. 5079/2015 pentru modificarea Ordinului Ministrului Educatiei si Cercetarii Stiintifice nr. 4496/2015 privind structura anului scolar 2015-2016 a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 686 din 10 septembrie 2015.
In baza prevederilor art. 94 alin. (2) lit. r) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare,in temeiul prevederilor din Hotararea Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice, ministrul educatiei 
cercetarii stiintifice emite prezentul ordin.
Art. I. - Ordinul ministrului educatiei si cercetarii stiintifice nr. 4.496/2015 privind structura anului scolar 2015-2016, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 573 din 30 iulie 2015, se modifica dupa cum urmeaza:
1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 1. - (1) Anul scolar 2015-2016 are 36 de saptamani de cursuri, insumand 175 de zile lucratoare
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), se stabilesc urmatoarele:
a) pentru clasele terminale din invatamantul liceal, anul scolar are 37 de saptamani, din care durata cursurilor este de 33de saptamani, 4 saptamani fiind dedicate desfasurarii examenului national de bacalaureat. Cursurile claselor terminale din invatamantul liceal se incheie in data de 3 iunie 2016;
b) pentru clasa a VIII-a, anul scolar are 36 de saptamani, din care durata cursurilor este de 35 de saptamani, o saptamana fiind dedicata desfasurarii evaluarii nationale. Cursurile claselor a VIII-a se incheie in data de 17 iunie 2016;
c) pentru clasele din invatamantul liceal - filiera tehnologica, cu exceptia claselor terminale, durata cursurilor este cea stabilita prin planurile-cadru de invatamant, in vigoare;
d) pentru clasele din invatamantul profesional, durata cursurilor este cea stabilita prin planurile-cadru de invatamant in vigoare;
e) pentru invatamantul special - clasele a IX-a - a XI-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologica, durata cursurilor este de 37 de saptamani, insumand 180 de zile;
f) stagiile de pregatire practica pentru care au optat absolventii ciclului inferior al liceului, filiera tehnologica, cuprind 720 de ore care se desfasoara in perioada propusa de unitatea de invatamant organizatoare si aprobata de inspectoratul scolar, conform structurii anului scolar, cu respectarea vacantelor;
g) pentru invatamantul postliceal (scoala postliceala si scoala de maistri), durata cursurilor este cea stabilita prin planurile-cadru de invatamant, in vigoare.”
2. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
Art. 2. - Anul scolar 2015-2016 incepe la data de 1 septembrie 2015, se incheie la data de 31 august 2016 si se structureaza pe doua semestre, dupa cum urmeaza:
Semestrul I
Cursuri – luni, 14 septembrie 2015 – vineri, 18 decembrie 2015
In perioada 31 octombrie - 8 noiembrie 2015, clasele din invatamantul primar si grupele din invatamantul prescolar sunt in vacanta.
Vacanta de iarna – sambata, 19 decembrie 2015 – duminica, 10 ianuarie 2016
Cursuri – luni, 11 ianuarie 2016 – vineri, 5 februarie 2016
Vacanta intersemestriala – sambata, 6 februarie 2016 – duminica, 14 februarie 2016
Semestrul al II-lea
Cursuri – luni, 15 februarie 2016 – vineri, 22 aprilie 2016
Vacanta de primavara – sambata, 23 aprilie 2016 – marti, 3 mai 2016
Cursuri – miercuri, 4 mai 2016 – vineri, 24 iunie 2016
Vacanta de vara – sambata, 25 iunie 2016 – duminica, 11 septembrie 2016
Art. II. - Directia generala invatamant preuniversitar, Directia pentru invatamant in limbile minoritatilor, Directia generala management si retea scolara, inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti, precum si conducerile unitatilor de invatamant duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. III. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Ministrul educatiei si cercetarii stiintifice,Sorin Mihai Cimpeanu
Bucuresti, 31 august 2015.Nr. 5.079.