***** 5 OCTOMBRIE 2020 - ZIUA MONDIALA A PROFESORILOR*****

joi, septembrie 24, 2015

OMECS EXAMENE NAȚIONALE 2016

OMECS nr. 5082/31.08.2015 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal și profesional de stat pentru anul şcolar 2016-2017: Descarcă

OMECS nr. 5081/31.08.2015 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2015-2016
OMECS nr. 5080/31.08.2015 privind organizarea si desfăsurarea examenului de bacalaureat national – 2016

vineri, septembrie 18, 2015

COMUNICAT FSLI ÎNTÂLNIRE MINIȘTRI 17 SEPTEMBRIE 2015


Guvernul promite că anunță, în trei săptămâni, majorările salariale din educație

Liderii Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (F.S.L.I.) au decis, joi, după întâlnirea cu patru miniștri ai Guvernului – Sorin Cîmpeanu, Rovana Plumb, Eugen Teodorovici și Liviu Pop – să acorde Guvernului un răgaz, până în data de 10 octombrie, când se va ști exact situația execuției bugetare pe primele nouă luni ale anului 2015, pentru ca Executivul să ia o deizie în ceea ce privește procentul  de majorare salarială în acest an.
”Am solicitat reprezentanților din sectorul educațional să ne păsuiască până pe data de 10 octombrie pentru a avea toate datele din punct de vedere fiscal-bugetar ale încheierii exercițiului pe nouă luni de zile. După ce vom avea tabloul datelor bugetare, vom putea vorbi de majorări clare ale salariilor”, a precizat ministrul Muncii, Rovana Plumb, la finalul întâlnirii.
 Reprezentanții celor trei federații sindicale prezente, joi, la întâlnire, au fost de acord să aștepte  încă trei săptămâni pentru a afla care va fi procentul de creștere a salariilor, în luna noiembrie sau în luna decembrie.
 ”Am solictat Guvernului o creștere de 15 procente de la 1 noiembrie. Cei prezenți, liderii noștri de sindicat, au girat reprezentanții Executivului să își facă toate calculele, să se încheie execuția bugetară. Asta se va întâmpla în jurul datei de 10 octombrie, când vom ști exact cum stau lucrurile. Speranța noastră este că se va găsi soluția, astfel încât să se poată acorda această majorare de 15 procente începând cu 1 noiembrie. Dacă nu se va întâmpla acest lucru, ne vom întâlni din nou aici și vom decide. Cred că domnii miniștri au înțeles foarte bine mesajul de astăzi și am convingerea că se va găsi o soluție astfel încât să nu fie nevoie să ieșim în stradă”, a subliniat președintele F.S.L.I., Simion Hancescu.
La rândul rău, ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a adăugat faptul că, în ceea ce privește Legea salarizării unice a bugetarilor, Guvernul speră să aibă o formă finală, săptămâna viitoare, pentru a ști exact care este impactul aplicării ei pe întreg sectorul bugetar. ”Acesta este primul pas – impactul asupra bugetului a aplicării Legii salarizării bugetarilor. De asemenea, am spus foarte clar că este nevoie să știm care este execuția primelor nouă luni ale acestui an, ca să putem afla, până la finalul anului, dacă se poate și cu cât aplica o majorare pentru educație”, a afirmat ministrul Eugen Teodorovici.
București – 17 septembrie 2015
Simion Hancescu – Președinte FSLI

Geanina Sandu    -  Departamentul Comuncare 

sâmbătă, septembrie 12, 2015

MESAJUL PREȘEDINTELUI FSLI

FEDERAŢIA SINDICATELOR LIBERE DIN ÎNVĂŢĂMÂNT

Mesajul
Președintelui  Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ
adresat salariaţilor din învăţământ la începutul  anului şcolar 2015-2016

Este un nou început de an  şcolar, eveniment care reprezintă pentru elevi şi dascăli un moment unic, amintirea acestuia dăinuind peste timp, mai ales pentru “bobocii” de la clasa pregătitoare și pentru dascălii debutanți.
În această zi de sărbătoare pentru Școala românească, trebuie să amintim celor care conduc această țară, afectați de amnezie față de școală în restul timpului, vorbele lui Petre Țuțea “Profesorul este un fabricant de oameni. Profesorul seamănă cu un tâmplar care ia un lemn murdar din noroi, îl spală și face mobilă de lux”. Ai tăria, stimate politician, să-l privești, măcar astăzi, în ochii blajini, dar plini de lacrimi, văzute sau nevăzute, pe cel care te-a “fabricat”? Dar cât oare vor mai avea putere slujitorii școlii să manifeste dăruire și pasiune în nobila muncă pe care o desfăşoară, fără să fie răsplătiți cum se cuvine pentru munca lor? 
Chiar dacă în ultima perioadă s-au făcut câțiva pași, anemici ce-i drept, pentru intrarea în normalitate a învățământului, există încă nemulțumiri justificate în rândul salariaților din învățământ. Legea educației este încă nemodificată. Salariile sunt, în continuare, umilitoare și după ce actuala Putere a reîntregit ceea ce a tăiat drastic fosta guvernare. Subfinanțarea învăţământului nu a încetat. Funcțiile de conducere sunt tot politizate și ocupate provizoriu, pentru că nu s-a organizat concurs de peste 7 ani. Programele școlare  sunt, în continuare, nereformate. Birocrația a sufocat  sistemul de învățământ, dascălii fiind tranformați în scribe. Și  exemplele pot continua.
Considerăm că rezolvarea acestor probleme nu mai poate fi amânată, având în vedere că victimele acestor neajunsuri sunt copiii acestei țări.  Școala trebuie să devină un sistem stabil, echilibrat şi performant, pentru că ea este calea prin care România se poate integra în rândul ţărilor civilizate, iar pentru aceasta, sistemul nostru de învăţământ trebuie să se transforme, atât la nivel structural, curricular, cât şi managerial.
Elevilor noştri trebuie să le oferim şanse de integrare pe piaţa forţei de muncă, dar pentru ca acest lucru să se materializeze, trebuie regândite urgent programele școlare..
De asemenea, nu trebuie uitat că fără salarii decente nu pot fi atraşi către învăţământ tineri cu vocaţie pentru meseria de dascăli, nu se poate stopa migrarea cadrelor didactice de valoare către alte domenii în care salariile sunt mai atractive, acest lucru punându-se pune în practică prin noua lege de salarizare care urmează a fi adoptată.
În același timp, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ va face toate demersurile necesare, astfel încât în perioada următoare să se confere, prin lege, statutul de “autoritate publică” pentru cadrele didactice, măsură prin care spațiul școlar ar deveni cu adevărat un mediu de ordine și disciplină, condiție absolut obligatorie pentru un învățământ de calitate.
Însă, pentru ca aceste neajunsuri majore să se înlăture, trebuie să facem front comun, fiecare trebuie să înțeleagă că numai prin unitate îi putem convinge pe cei care guvernează să transpună și în practică ceea ce se clamează de atâta timp și anume că “învățământul este prioritate națională”. 
Acum, la început de an şcolar, îţi urez stimate dascăl multă sănătate şi să te bucuri alături de copiii pe care-i formezi, pentru a deveni trebuincioși societății.

PREŞEDINTE,

Simion HANCESCU

vineri, septembrie 11, 2015

OMECS NR. 5079 DIN 31.08.2015

Ordinul Ministrului Educatiei si Cercetarii Stiintifice nr. 5079/2015 pentru modificarea Ordinului Ministrului Educatiei si Cercetarii Stiintifice nr. 4496/2015 privind structura anului scolar 2015-2016 a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 686 din 10 septembrie 2015.
In baza prevederilor art. 94 alin. (2) lit. r) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare,in temeiul prevederilor din Hotararea Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice, ministrul educatiei 
cercetarii stiintifice emite prezentul ordin.
Art. I. - Ordinul ministrului educatiei si cercetarii stiintifice nr. 4.496/2015 privind structura anului scolar 2015-2016, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 573 din 30 iulie 2015, se modifica dupa cum urmeaza:
1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 1. - (1) Anul scolar 2015-2016 are 36 de saptamani de cursuri, insumand 175 de zile lucratoare
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), se stabilesc urmatoarele:
a) pentru clasele terminale din invatamantul liceal, anul scolar are 37 de saptamani, din care durata cursurilor este de 33de saptamani, 4 saptamani fiind dedicate desfasurarii examenului national de bacalaureat. Cursurile claselor terminale din invatamantul liceal se incheie in data de 3 iunie 2016;
b) pentru clasa a VIII-a, anul scolar are 36 de saptamani, din care durata cursurilor este de 35 de saptamani, o saptamana fiind dedicata desfasurarii evaluarii nationale. Cursurile claselor a VIII-a se incheie in data de 17 iunie 2016;
c) pentru clasele din invatamantul liceal - filiera tehnologica, cu exceptia claselor terminale, durata cursurilor este cea stabilita prin planurile-cadru de invatamant, in vigoare;
d) pentru clasele din invatamantul profesional, durata cursurilor este cea stabilita prin planurile-cadru de invatamant in vigoare;
e) pentru invatamantul special - clasele a IX-a - a XI-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologica, durata cursurilor este de 37 de saptamani, insumand 180 de zile;
f) stagiile de pregatire practica pentru care au optat absolventii ciclului inferior al liceului, filiera tehnologica, cuprind 720 de ore care se desfasoara in perioada propusa de unitatea de invatamant organizatoare si aprobata de inspectoratul scolar, conform structurii anului scolar, cu respectarea vacantelor;
g) pentru invatamantul postliceal (scoala postliceala si scoala de maistri), durata cursurilor este cea stabilita prin planurile-cadru de invatamant, in vigoare.”
2. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
Art. 2. - Anul scolar 2015-2016 incepe la data de 1 septembrie 2015, se incheie la data de 31 august 2016 si se structureaza pe doua semestre, dupa cum urmeaza:
Semestrul I
Cursuri – luni, 14 septembrie 2015 – vineri, 18 decembrie 2015
In perioada 31 octombrie - 8 noiembrie 2015, clasele din invatamantul primar si grupele din invatamantul prescolar sunt in vacanta.
Vacanta de iarna – sambata, 19 decembrie 2015 – duminica, 10 ianuarie 2016
Cursuri – luni, 11 ianuarie 2016 – vineri, 5 februarie 2016
Vacanta intersemestriala – sambata, 6 februarie 2016 – duminica, 14 februarie 2016
Semestrul al II-lea
Cursuri – luni, 15 februarie 2016 – vineri, 22 aprilie 2016
Vacanta de primavara – sambata, 23 aprilie 2016 – marti, 3 mai 2016
Cursuri – miercuri, 4 mai 2016 – vineri, 24 iunie 2016
Vacanta de vara – sambata, 25 iunie 2016 – duminica, 11 septembrie 2016
Art. II. - Directia generala invatamant preuniversitar, Directia pentru invatamant in limbile minoritatilor, Directia generala management si retea scolara, inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti, precum si conducerile unitatilor de invatamant duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. III. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Ministrul educatiei si cercetarii stiintifice,Sorin Mihai Cimpeanu
Bucuresti, 31 august 2015.Nr. 5.079.


luni, septembrie 07, 2015