***** 5 OCTOMBRIE 2020 - ZIUA MONDIALA A PROFESORILOR*****

marți, martie 24, 2015

HG NR.182/2015 PRIVIND SUPLIMENTAREA BUGETULUI MECS

Guvernul României
Hotărârea nr. 182/2015 privind suplimentarea bugetului Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice pe anul 2015 pentru plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale - În vigoare de la 23.03.2015
Art.1 Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice pe anul 2015 cu suma de 24.626 mii lei, la capitolul 65.01 "Învăţământ", titlul 10 "Cheltuieli de personal", din suma globală prevăzută cu această destinaţie în bugetul Ministerului Finanţelor Publice - "Acţiuni generale".
Art.2 Sumele alocate potrivit prezentei hotărâri vor fi utilizate numai pentru plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială, devenite executorii până la 31 decembrie 2014, rezultate ca diferenţă între sumele aferente anului 2015 stabilite potrivit art. 1 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, art. 14 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 280/2013, art. XI alin. (1) lit. c)din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013, art. 21 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi sumele plătite în anul 2014 conform art. 26 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 şi unele măsuri bugetare, precum şi pentru plata tranşelor I şi a II-a aferente anului 2016.
Art. 3 Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice pe anul 2015.
Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1919/23.03.2015

luni, martie 16, 2015

MIȘCAREA PERSONALULUI DIDACTIC 2015-2016

Precizări etapa de pretransfer consimțit între unități de învățământ

INSPECTORATUL  ŞCOLAR  JUDEŢEAN V A S L U I
                     Anunt şedinţa publică transfer pentru soluţionarea restrângerilor de activitate
Şedinţa publică pentru soluţionarea restrîngerilor de activitate va avea loc marţi, 17.03.2015, începând cu ora 930 în sala de şedinţe a Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vaslui, după următorul program:

Disciplina/disciplinele
Ora
Educatoare, învăţători
930
Limba şi literatura română
1015
Istorie
1045
Matematică, fizică, chimie
1055
Discipline tehnice
1115
Arte
1140          
Precizări etapa de transfer pentru soluționarea restrângerii de activitate

miercuri, martie 11, 2015

ADRESA FSLI CĂTRE PRIM-MINISTRUL ROMÂNIEI

Adresa FSLI catre Victor Ponta