***** 5 OCTOMBRIE 2020 - ZIUA MONDIALA A PROFESORILOR*****

marți, ianuarie 14, 2014

Legea nr. 1 din 2014 privind decontarea navetei la personalul didactic auxiliar

Legea nr. 1/2014 pentru modificarea art. 105 alin. (2) lit. f) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 24 din 13.01.2014.
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Articol unic: Articolul 105 alin. (2) lit. f) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
"f) cheltuielile pentru naveta cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar, conform legii;".
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin
(1) din Constituţia României, republicată.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR                                 PREŞEDINTELE SENATULUI

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA                       GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU