***** 5 OCTOMBRIE 2020 - ZIUA MONDIALA A PROFESORILOR*****

joi, octombrie 24, 2013

GREVĂ DE AVERTISMENT 28 - 29 - 30 OCTOMBRIE 2013

COMUNICAT
În perioada 28 - 29 - 30 octombrie 2013 membrii Sindicatului Învățământ ”Tutova” Bârlad sunt în GREVĂ DE AVERTISMENT FĂRĂ ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII
Cursurile și celelalte activități planificate în unitățile de învățământ se vor desfășura normal.
Pe perioada desfășurării acțiunii de protest membrii de sindicat vor purta o banderolă albă pe braț.
În aceeași perioadă, membrii FSLI pichetează sediul Guvernului României și sediul central al USL.
În data de 6 noiembrie 2013, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ organizează un MITING ȘI MARȘ DE PROTEST la București.
LISTA DE REVENDICĂRI A MEMBRILOR F.S.L.I. - OCTOMBRIE 2013
1.    Alocarea, începând cu anul 2014, a minimum 6% din P.I.B. pentru educație și creșterea ponderii cheltuielilor de personal pentru învățământ, pentru micșorarea decalajului dintre România și celelalte țări membre ale Uniunii Europene care alocă, în medie 5,2% din P.I.B. educației;
2.    Modificarea Legii educației naționale.
Solicităm:
- modificarea componenței consiliului de administrație al unităților de învățământ, astfel încât ponderea personalului didactic și a personalului de conducere din unitate să constituie o majoritate simplă;
reintroducerea normei de predare de 16 ore/ săptămână pentru personalul didactic care are peste 25 de ani vechime în învăţământ și gradul didactic I;
- decontarea cheltuielilor cu naveta personalului didactic, de la bugetul de stat, prin Ministerul Educației Naționale;
- reintroducerea ajutorului de 100 euro/an, pentru achiziționarea de cărți sau programe educaționale pe suport electronic;
- reintroducerea sporului de doctorat;
- pensionarea anticipată, cu cel puțin 3 ani înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare, fără diminuarea cuantumului pensiei;
- acordarea gradației de merit și pentru personalul didactic auxiliar;
- dobândirea de către cadrele didactice a celei de-a doua specializări, prin programe de conversie profesională, cu finanțare de la bugetul de stat;
3.    Adoptarea unei LEGI DE SALARIZARE, prin care:
a)  salariile profesorilor debutanți să crească cu 50 %, iar raportul dintre salariul de bază maxim al funcției didactice și cel minim să fie de 2:1, pentru ca profesia de dascăl să devină motivantă pentru tinerii performanți;
b) reîntregirea veniturilor personalului din învățământ la nivelul celor din anul 2009,ceea ce ar determina creșterea salariilor personalului din învățământ cu aproximativ 15%;
c)  majorarea salariilor personalului nedidactic, prin reintroducerea sporului de vechime în muncă;
4. Depolitizarea învățământului, prin acordarea rolului determinant colectivului școlii în alegerea directorului;
5.  Debirocratizarea sistemului de învățământ, prin reducerea semnificativă a situațiilor și evidențelor pe care le întocmesc cadrele didactice;
6.  Regândirea programelor școlare și a sistemului de evaluare a elevilor, în sensul de a se pune accent pe latura formativă și nu pe cea informativă.