***** 5 OCTOMBRIE 2020 - ZIUA MONDIALA A PROFESORILOR*****

luni, septembrie 02, 2013

OMEN PLATA EXAMENE

O R D I N privind modificarea și completarea Ordinului nr.3859/2013 al ministrului Educației Naționale privind modul de plată a personalului didactic care face parte din comisiile pentru evaluarea națională a elevilor clasei a VIII-a, pentru examenul naţional de bacalaureat şi pentru examenele de absolvire/certificare a competenţelor profesionale pentru învăţământul profesional, liceal şi postliceal – sesiunile anului 2013: Descarcă