***** 5 OCTOMBRIE 2020 - ZIUA MONDIALA A PROFESORILOR*****

luni, septembrie 23, 2013

ANALIZA MEN ȘCOLI GIMNAZIALE

Date calitative despre școlile gimnaziale
În cursul analizei efectuate de Ministerul Educației Naționale cu privire la rezultatele elevilor la sfârșitul clasei a VIII-a, a fost comparată media de absolvire a ciclului gimnazial (clasele V-VIII) cu media notelor obținute la Evaluarea Națională la sfârșitul clasei a VIII-a. Această diferență a fost calculată pentru fiecare elev, apoi centralizată pe școală, pe județ și pe țară.
Analiza a relevat că există școli la care, în medie, rezultatele la Evaluarea Națională sunt mai bune decât cele obținute pe parcursul anului școlar, ceea ce indică exigență pe parcursul anului școlar și corelarea notelor cu nivelul real al elevilor. Există însă și școli la care rezultatele la Evaluarea Națională au fost mult mai slabe decât cele obținute, în medie, la clasă. Aceasta poate indica lipsă de exigență, ușurință în acordarea notelor mari, ceea ce nu poate decât să dăuneze elevilor care, în acest fel, nu își cunosc nivelul real.
Sursa: MEN

joi, septembrie 19, 2013

NOUTĂȚI CCD VASLUI

Cadrele didactice care doresc să devină formatori ai Casei Corpului Didactic Vaslui în anul şcolar 2013/2014 şi nu figurează în lista formatorilor din anul şcolar 2012/2013, pot depune dosarul la Casa Corpului Didactic Vaslui până pe data de 10 octombrie 2013 (click aici)
Sursa: CCD Vaslui

luni, septembrie 16, 2013

MESAJUL PREȘEDINTELUI FSLI

FEDERAŢIA SINDICATELOR LIBERE DIN ÎNVĂŢĂMÂNT-ROMÂNIA

Mesajul Președintelui  Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ adresat salariaţilor din învăţământ la începutul  anului şcolar 2013-2014
           Orice început de an  şcolar reprezintă pentru elevi şi dascăli un moment unic, amintirea acestuia dăinuind peste timp.
În această zi de sărbătoare pentru Școala românească, trebuie să amintim celor care conduc această țară, afectați de amnezie față de școală în restul timpului, vorbele lui Petre Țuțea: 
“Profesorul este un fabricant de oameni. Profesorul seamănă cu un tâmplar care ia un lemn murdar din noroi, îl spală și face mobilă de lux”. 
Ai tăria stimate politician să-l privești, măcar astăzi, în ochii blajini, dar plini de lacrimi, văzute sau nevăzute, pe cel  care te-a “fabricat”? Dar cât oare vor mai avea putere slujitorii școlii să manifeste dăruire și pasiune în nobila muncă pe care o desfăşoară, fără să fie răsplătiți cum se cuvine pentru munca lor?
Există nemulțumiri mari și justificate în rândul salariaților din învăţământ, având în vedere că promisiunile făcute și de actuala Putere, în campania electorală, au rămas neonorate. Legea educației este încă nemodificată; salariile sunt, în continuare, umilitoare; subfinanțarea învăţământului nu a încetat; funcțiile de conducere sunt tot politizate; programele școlare nu sunt în consonanță cu realitatea cerințelor de pe piața muncii.
Considerăm că a sosit momentul ca interminabila tranziţie din învăţământul românesc să ia sfârşit, iar şcoala să devină un sistem stabil, echilibrat şi performant.
Instrucţia şi educaţia sunt singurele modalităţi prin care România se poate integra în rândul ţărilor civilizate, iar pentru aceasta, sistemul nostru de învăţământ trebuie să se transforme, atât la nivel structural, curricular, cât şi managerial. 
Elevilor noştri trebuie să le oferim şanse  de integrare pe piaţa forţei de muncă, dar pentru ca acest lucru să se materializeze, trebuie regândite urgent programele școlare..
De asemenea, nu trebuie uitat că fără salarii decente nu pot fi atraşi către învăţământ tineri cu vocaţie pentru meseria de dascăli, nu se poate stopa migrarea cadrelor didactice de valoare către alte domenii în care salariile sunt mai atractive.
Însă, pentru ca aceste neajunsuri majore să se înlăture, trebuie să facem front comun, fiecare trebuie să înțeleagă că  numai prin unitate îi putem convinge pe cei care guvernează să se aplece și asupra acestui domeniu care, se pare că în mod fariseic, a fost decretat ca fiind “prioritate națională”.
Acum, la început de an şcolar, îţi urez stimate dascăl să ai numai gânduri pure ca florile de cireş şi să te bucuri alături de minunea care-ţi dă fiori - copiii.
PREŞEDINTE,
Simion HANCESCU

marți, septembrie 10, 2013

CONSFĂTUIRI CADRE DIDACTICE

Graficul Consfătuirilor anuale ale cadrelor didactice pentru anul şcolar 2013/2014:  (click aici)
Sursa: CCD Vaslui

OMEN EXAMENE NAȚIONALE 2014

Ordin nr. 4925/29.08.2013 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2014-2015: Descarcă 
Ordin nr. 4924/29.08.2013 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul şcolar 2013-2014: Descarcă 
Ordin nr. 4923/29.08.2013 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat național – 2014: Descarcă 

miercuri, septembrie 04, 2013

luni, septembrie 02, 2013

OMEN PLATA EXAMENE

O R D I N privind modificarea și completarea Ordinului nr.3859/2013 al ministrului Educației Naționale privind modul de plată a personalului didactic care face parte din comisiile pentru evaluarea națională a elevilor clasei a VIII-a, pentru examenul naţional de bacalaureat şi pentru examenele de absolvire/certificare a competenţelor profesionale pentru învăţământul profesional, liceal şi postliceal – sesiunile anului 2013: Descarcă