***** 5 OCTOMBRIE 2020 - ZIUA MONDIALA A PROFESORILOR*****

luni, august 26, 2013

MIȘCAREA PERSONALULUI DIDACTIC

În perioada 27-29 august candidaţii vor fi repartizaţi în şedinţe publice organizate după cum urmează:
Marţi 27 august 2013:
-şedinaţa publica pentru completarea de normă şi soluţionare a restrângerii de activitate prin detaşare în interesul învăţământului pentru  restrângere nesoluţionată(conform programării).
-şedinţa publică pentru detaşare la cerere prin continuitate, prin concurs de titularizare sau prin concurs specific( conform programării pe discipline)
-şedinţa publică pentru continuitate la suplinire( conform programării pe discipline).
Miercuri 28 august 2013:
-şedinţa publică de repartizare prin suplinire conform disciplinei de concurs(exemplu: vor fi repartizaţi pe catedre de fizică numai candidaţi care au susţinut în 2013, 2012 sau 2011 concurs la disciplina fizică)(conform programării pe discipline).
Joi 29 august:
-şedinţa publică de repartizare prin suplinire pe o disciplină diferită de disciplina de concurs(exemplu: vor fi repartizaţi pe catedre de fizică  candidaţi care au susţinut în 2013, 2012 sau 2011 concurs pe o altă disciplină (de exemplu chimie) dar sunt calificaţi şi pe disciplina fizică)(conform programării pe discipline).
Inspector Şcolar General,
Prof. Gabriela Plăcintă           Inspector Şcolar cu Managementul Resurselor Umane,
                                                                           Prof. Gheorghe Flueraş


Raport posturi 28 august 2013
Raport posturi 27 august 2013
Continuități la suplinire

Raport posturi 26 august 2013
Continuități la suplinire cu nota cel puțin 7
Detașări în interesul învățământului

Model cerere încadrare plata cu ora
Sursa: ISJ Vaslui

joi, august 22, 2013

INFORMAȚII MIȘCAREA PERSONALULUI DIDACTIC


Anunț contestații punctaje
Sursa: ISJ Vaslui

INFORMARE FSLI

FEDERAŢIA SINDICATELOR LIBERE DIN ÎNVĂŢĂMÂNT - ROMÂNIA
Informare
Miercuri, 21.08.2013, preşedintele Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ, Simion Hancescu, a participat la o întâlnire cu ministrul Educaţiei Naţionale, domnul Remus Pricopie. Principalele probleme aduse în discuţie de către preşedintele FSLI au vizat: salarizarea personalului din învăţământ, Legea Educaţiei Naţionale, necesitatea organizării concursurilor pentru ocuparea funcţiilor de conducere din inspectoratele şcolare  şi din unităţile de învăţământ.
Ministrul Remus Pricopie a confirmat că există la nivel de guvern intenţia de modificare a legii salarizării în sectorul bugetar, dar nu a putut să dea amănunte referitoare  la ceea ce se intenţionează  cu salarizarea în învăţământ.
Legat de Legea Educaţiei Naţioanale, ministrul educaţiei a precizat că există voinţa politică de a se modifica această  lege, lucru care se va întâpla, cel mai probabil, după începerea sesiunii de toamnă a Parlamentului României.
În ceea ce priveşte organizarea concursurilor pentru ocuparea funcţiilor de conducere din inspectoratele şcolare  şi din unităţile de învăţământ, domnul Remus Pricopie a promis că în luna octombrie va fi publicată în Monitorul Oficial metodologia privind organizarea acestor concursuri, după care se va stabili şi un calendar.
Primele concursuri  vor fi organizate pentru inspectorii şcolari generali, inspectorii generali adjuncţi, directorii caselor corpului didactic, directorii de licee, apoi pentru directorii şcolilor generale şi grădiniţelor.
Preşedintele F.S.L.I. a ţinut să precizeze că directorii unităţilor de  învăţământ trebuie să fie aleşi de către colectivele acestora, pentru a înceta  numirile politice care fac atâta rău învăţământului.
De asemenea, preşedintele F.S.L.I. şi-a exprimat nemulţumirea generată de faptul că Guvernul României nu a dat încă niciun semnal referitor la cele peste 20.000 de memorii individuale şi colective ale personalului nedidactic depuse de F.S.L.I. la Guvern în urmă cu peste o lună, memorii prin care semnatarii şi-au exprimat indignarea faţă de salariile lor de mizerie.
Departamentul comunicare – Geanina Sandu – 0745.75.21.22

Bucureşti - 21.08.2013

miercuri, august 14, 2013

INFORMAȚII MIȘCAREA PERSONALULUI DIDACTIC


Sursa: ISJ Vaslui

marți, august 13, 2013

PROGRAM ȘEDINȚĂ PUBLICĂ 14 AUGUST 2013

Adresa MEN nr. 56317-repartizare candidați ședința 14.08.2013
Ședinţa publică de ocuparea pe perioadă determinată (suplinire şi detaşare la cerere prin concurs de titularizare) a posturilor /catedrelor vacante din învăţământul preuniversitar în baza notelor obţinute la Concursul de ocupare a posturilor/catedrelor vacante/rezervate din învăţămantul preuniversitar din anul 2013 va avea loc în data de 14 august 2013 la Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vaslui, după următorul program :
Miercuri 14 august 2013:
900- 1000 -  educatoare
1000- 1100 - învățători
1100- 1120 - arte (educaţie vizuală/educaţie plastică, educație muzicală, muzică instrumentală (funcţie de instrument), ansamblu coral, artă vocală - iniţiere vocală, teorie - solfegiu dicteu, ansamblu coral, ansmblu orchestral, desen etc.)
1120- 1130 - posturi palate şi cluburi din centrul de concurs LER
1130- 1200 - informatică + TIC
1200- 1210 - economie educaţie antreprenorială
1210- 1300 - discipline tehnice, economice şi educaţie tehnologică, pregătire instruire practică, activităti de preprofesionalizare                                       
1300- 1330- limba română
1330- 1400 - limba  franceză, limba franceză - limba engleză, limba franceză - geografie, limba franceză - istorie
1400- 1430 - limba  engleză, limba engleză - limba franceză, limba engleză - istorie, limba engleză -geografie
1430- 1500 - matematică, matematică - fizică
1500- 1530 - fizică, fizică - chimie, fizică ştiinţe, chimie, chimie - fizică, chimie - ştiinţe
1530- 1600 - biologie, biologie - geografie
1600- 1630 - istorie, istorie - geografie, istorie - limba engleză, istorie - franceză, cultură civică, filosofie, sociologie, psihologie
1630- 1700  geografie, geografie - engleză, geografie - franceză, geografie - istorie
1700- 1730 - religie
1730- 1800 - psihopedagogie specială, profesor psihopedagog, profesor educator, kinetoterapie, consiliere psihopedagogică, profesor logoped, profesor psiholog școlar
1800- 1830 - educaţie fizică şi sport, educaţie fizică şi sport: pregătire sportivă de specialitate
1830- 1900 - posturi palate şi cluburi din centrul de concurs LMK
Inspector Şcolar General ,
prof. Gabriela Plăcintă                     Inspector Şcolar cu Managementul Resurselor Umane,
                                                                                     prof. Gheorghe Flueraş

luni, august 05, 2013

REZULTATE TITULARIZARE 2013

REZULTATELE LA CONCURSUL DE TITULARIZARE AU FOST PUBLICATE AICI: Titularizare 2013 SAU AICI:
Anunț contestații
Rezultate examen scris-Centrul de concurs LMK+Sc.3
Rezultate examen scris-Centrul de concurs LER
Contestaţiile se depun în perioada 5-6 august la sediile inspectoratelor şcolare judeţene (astăzi, 5 august, imediat după afişarea rezultatelor, până la ora 21.00, respectiv mâine, 6 august, între orele 8.00 şi 15.00).
Afişarea rezultatelor finale are ca termen data de 8 august.
Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidaţii trebuie să obţină minimum nota 7 (şapte) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială la clasă în profilul postului. 
Pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), candidaţii trebuie să obţină minimum nota 5 (cinci) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială în profilul postului.
Lista posturilor vacante pentru etapa din 12.08.2013
Rezultate finale dupa contestatii-Centrul de concurs LMK+Sc. 3
Rezultate finale dupa contestatii-Centrul de concurs LER
Cerere angajare in baza notelor obtinute in 2011 si 2012
Cerere continuitate 2013-2014
Anunt sedinta publica-Centrul de concurs LER
Anunt sedinta publica-Centrul de concurs LMK+Sc. 3
Precizari privind repartizarea candidatilor
Articolul 56 din Metodologie

Continuitate pentru detasare la cerere 2013-2014joi, august 01, 2013

OMEN NR. 4363/30.07.2013

Ordin nr.4363 din 30.07.2013 privind acreditarea programelor de formare continua - Descarcă