***** 5 OCTOMBRIE 2020 - ZIUA MONDIALA A PROFESORILOR*****

marți, martie 05, 2013

GRADAȚII DE MERIT


AICI: Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 3281/2013 pentru modificarea Metodologiei şi a criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6211/2012, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 117 din 1.03.2013 
Ordinul 6211 din 13 noiembrie 2012
GRAFICUL 
desfășurării concursului pentru acordarea gradațiilor de merit - sesiunea 2013

Detalierea punctajelor aferente criteriilor de către comisia paritară la nivelul inspectoratului școlar: 1-15 martie
Depunerea dosarelor care conțin documentele justificative privind activitatea cadrului didactic respectiv la registratura inspectoratului școlar: 15 martie-11 aprilie  
Analiza dosarelor de către inspectorul de specialitate, cu consultarea consiliului consultativ, și elaborarea raportului referitor la activitatea candidatului în specialitate: 11-19 aprilie
Verificarea dosarelor de către comisia de coordonare a concursului în vederea acordării gradației de merit: 25 aprilie-3 mai
Verificarea dosarelor de către reprezentanții federațiilor sindicale reprezentative din învățământ și modificarea punctajelor, în situația în care observațiile sunt juste, împreuna cu inspectorul de specialitate: 25 aprilie-3 mai
Aprobarea listei cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării, de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar: 8-11 mai
Afișarea listei la avizierul inspectoratului școlar: 13 mai
Depunerea contestațiilor asupra punctajului acordat: 15-17 mai
Soluționarea contestațiilor de către comisie: 20-22 mai
Validarea rezultatelor finale ale concursului de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar și afișarea acestora la inspectoratele școlare: 26 mai
Înaintarea la Ministerul Educației Naționale a tabelului nominal cu personalul didactic de predare și cel de conducere din unitățile de învățământ, nominalizat pentru acordarea gradației de merit: 30-31 mai