***** 5 OCTOMBRIE 2020 - ZIUA MONDIALA A PROFESORILOR*****

vineri, martie 15, 2013

HG 79/2013 pentru stabilirea zilelor de 2 și 3 mai 2013 ca zile libere


Hotărâre nr. 79/2013 - Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 129 din 11 martie 2013
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 11 lit. a) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 
Art. 1 - (1) Pentru salariații din sectorul public, zilele de 2 și 3 mai 2013 se stabilesc ca zile libere. 
(2) Pentru zilele stabilite ca zile libere potrivit alin. (1), instituțiile publice își vor desfășura activitatea în regim de program normal în zilele de 13 aprilie 2013, respectiv 20 aprilie 2013 sau vor prelungi corespunzător programul de lucru, până la data de 30 aprilie 2013, potrivit planificărilor stabilite. 
(3) Prestarea muncii potrivit alin. (2) nu conferă acordarea de timp liber corespunzător.
Art. 2 - Prevederile art. 1 nu se aplică în locurile de muncă în care activitatea nu poate fi întreruptă datorită caracterului procesului de producție sau specificului activității.
Art. 3 - (1) Dispozițiile art. 1 nu se aplică magistraților și celorlalte categorii de personal din cadrul instanțelor judecătorești implicate în soluționarea proceselor cu termen în data de 2, respectiv 3 mai 2013 și nici participanților în aceste procese.
(2) Dispozițiile art. 1 nu se aplică personalului din cadrul Trezoreriei Statului care desfășoară în zilele respective activități stabilite prin ordin emis de Ministerul Finanțelor Publice.
Art. 4 - Dispozițiile prezentei hotărâri pot fi aplicate și angajaților din sectorul privat, în măsura în care partenerii sociali stabilesc astfel.