***** 5 OCTOMBRIE 2020 - ZIUA MONDIALA A PROFESORILOR*****

joi, martie 28, 2013

miercuri, martie 27, 2013

PRECIZĂRI PRETRANSFER


Sursa: ISJ Vaslui

OMEN NR. 3434/25.03.2013


ORDIN nr. 3434/25.03.2013 pentru aprobarea Calendarului și a Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2013-2014: Descarcă

 • Calendarul înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2013-2014: Descarcă
 • Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2013-2014: Descarcă 

CALENDAR ACTIVITĂȚI EDUCATIVE 2013


CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE NAȚIONALE - ANUL 2013: Descarcă

 • CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE REGIONALE ȘI INTERJUDEȚENE - ANUL 2013: Descarcă

luni, martie 25, 2013

MODEL CERERE PRETRANSFER

Sursa: ISJ Vaslui

vineri, martie 22, 2013

ȘEDINȚĂ PUBLICĂ RESTRÂNGERI DE ACTIVITATE


INSPECTORATUL  ŞCOLAR  JUDEŢEAN V A S L U I
                      TELEFON: 0235/311928
                            FAX: 0235/311715
                   e-mail: isjvaslui@isj.vs.edu.ro
                  website : http://isj.vs.edu.ro

                       Anunt şedinţa publică  restrângeri de activitate
Şedinţa publică pentru soluţionarea restrângerilor de activitate  va avea loc marţi 26 martie 2013 incepând cu ora 930 în sala de şedinţe a Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională  Vaslui după următorul program:
Disciplina/disciplinele
Ora
Educatoare
930
Învăţători
1000
Limba română,limba franceză,limba engleză
1030
Religie,istorie,cultura civică,filozofie,socio-umane
1100
Matematică,fizică,chimie
1130
Educaţie fizică
1200
Discipline Tehnice
1215

        

DOCUMENTE MEN


PROIECT - Hotărâre de Guvern privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 788 din 14 iulie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România: Descarcă  Citeşte mai mult 

 • LISTA unităților de învățământ care, în urma etapei de selecție, au promovat la etapa regională a Concursului național "Tinerii Dezbat", ediția 2013: Descarcă  Citeşte mai mult 
 • Calendarul admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2013-2014, anexa la OMECTS nr. 5608/2012: Descarcă  Citeşte mai mult 

joi, martie 21, 2013

PRIMĂRIA ALEXANDRU VLAHUȚĂ EXECUTATĂ SILIT

La solicitarea noastră, executorul judecătoresc a reușit să recupereze de la primăria comunei Alexandru Vlahuță o parte din suma datorată de aceasta profesorilor de la școala din comună pentru decontarea navetei. Ieri am predat liderului de sindicat de la Școala Gimnazială ”Alexandru Vlahuță” suma de 8.580 lei pentru a fi plătită celor 11 membri de sindicat care au fost parte în aceste procese. 

miercuri, martie 20, 2013

PROIECT DE LEGE

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învățământului și cercetării, precum și în ceea ce privește plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătorești devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013

157324 b Forma adoptată de Cameră
Sursa: www.cdep.ro


MIȘCAREA PERSONALULUI DIDACTIC


 • Model cerere pretransfer prin schimb de posturi

 • INFORMAȚII ÎNSCRIERE ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR

  marți, martie 19, 2013

  BILETE DE TRATAMENT 2013


  PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN PENTRU ACORDAREA BILETELOR DE TRATAMENT ÎN ANUL 2013
  GUVERNUL ROMÂNIEI
   HOTĂRÂRE privind acordarea prestațiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2013, prin sistemul organizat și administrat de Casa Națională de Pensii Publice
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 124 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
  Art.1. - Prezenta hotărâre are ca obiect de reglementare regulile de stabilire a numărului biletelor de tratament balnear pentru anul 2013 şi modul de acordare, distribuire şi de decontare a acestora.
  Art. 2.- În unităţile de tratament balnear, proprietate a Casei Naţionale de Pensii Publice, este asigurat pentru anul 2013 un număr de maxim  50.352 de locuri la tratament balnear, repartizate pe maxim 16 serii de trimitere.
  Art.3. - La numărul de locuri prevăzut la art. 2 se adaugă, până la nivelul sumelor prevăzute cu aceasta destinaţie în bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2013, numărul de locuri la tratament balnear contractat cu alti operatori economici interesati, numar care se va stabili dupa atribuirea contractelor, în functie de preţurile  ofertate pe bilet.            
  Art.4. - Numărul biletelor de tratament balnear care se acordă gratuit categoriilor de persoane beneficiare ale prevederilor unor legi speciale, cu caracter reparatoriu, se stabileşte prin aplicarea unei cote de maximum 15% din totalul numărului de bilete, rezultat în conformitate cu prevederile art. 2 şi art.3.
  Art.5. - În perioada unui an calendaristic, persoana îndreptăţită poate beneficia de un singur bilet de tratament.
  Art.6.-   Pot beneficia de tratament balnear, în condiţiile legii, persoanele care au calitatea de:
  a)  pensionar al sistemului public de pensii;
  b)  asigurat al sistemului public de pensii;
  c) beneficiar al prevederilor unor legi speciale, care reglementează dreptul la bilete de tratament balnear.
  Art.7. - (1) Distribuirea biletelor de tratament balnear se face de către Casa Naţională de Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensii.
  (2) Decontarea costurilor biletelor de tratament balnear se face de către Casa Naţională de Pensii Publice, din fondurile aprobate prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2013 nr. 6 /2013, la capitolul "Asigurări şi asistenţă socială", titlul "Asistenţă socială", alineatul "Ajutoare sociale în natură", către prestatorii de servicii, potrivit legii.
  Sursa: Ministerul Muncii

  luni, martie 18, 2013

  GRADAȚII DE MERIT

  Depunerea dosarelor: 15 martie - 11 aprilie

  ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR


  PROIECT - Metodologia privind înscrierea copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2013-2014, supus dezbaterii publice până la data de 24 martie 2013: Descarcă  Citeşte mai mult 

  • PROIECT - Calendarul înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2013-2014, supus dezbaterii publice până la data de 24 martie 2013: Descarcă  Citeşte mai mult 

  vineri, martie 15, 2013

  HG 79/2013 pentru stabilirea zilelor de 2 și 3 mai 2013 ca zile libere


  Hotărâre nr. 79/2013 - Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 129 din 11 martie 2013
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 11 lit. a) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 
  Art. 1 - (1) Pentru salariații din sectorul public, zilele de 2 și 3 mai 2013 se stabilesc ca zile libere. 
  (2) Pentru zilele stabilite ca zile libere potrivit alin. (1), instituțiile publice își vor desfășura activitatea în regim de program normal în zilele de 13 aprilie 2013, respectiv 20 aprilie 2013 sau vor prelungi corespunzător programul de lucru, până la data de 30 aprilie 2013, potrivit planificărilor stabilite. 
  (3) Prestarea muncii potrivit alin. (2) nu conferă acordarea de timp liber corespunzător.
  Art. 2 - Prevederile art. 1 nu se aplică în locurile de muncă în care activitatea nu poate fi întreruptă datorită caracterului procesului de producție sau specificului activității.
  Art. 3 - (1) Dispozițiile art. 1 nu se aplică magistraților și celorlalte categorii de personal din cadrul instanțelor judecătorești implicate în soluționarea proceselor cu termen în data de 2, respectiv 3 mai 2013 și nici participanților în aceste procese.
  (2) Dispozițiile art. 1 nu se aplică personalului din cadrul Trezoreriei Statului care desfășoară în zilele respective activități stabilite prin ordin emis de Ministerul Finanțelor Publice.
  Art. 4 - Dispozițiile prezentei hotărâri pot fi aplicate și angajaților din sectorul privat, în măsura în care partenerii sociali stabilesc astfel. 

  ORDINE MEN


  Ordin nr. 3307/28.02.2013 privind modelul Atestatului de formare continuă a personalului didactic și a modelului Fișei competențelor și a disciplinelor/temelor: Descarcă  Citeşte mai mult 

  • Ordin nr. 3370/12.03.2013 privind echivalarea unui număr de credite profesionale transferabile obținute de cadre didactice care au participat la stagii de formare din cadrul unor programe speciale: Descarcă  Citeşte mai mult 

  miercuri, martie 13, 2013

  PROGRAM DE GUVERNARE - DOMENIUL EDUCAȚIEI 2013 - 2016

  Articol nou PROGRAMUL DE GUVERNARE 2013 – 2016: Descarcă  Citeşte mai mult 
  Sursa: MEN

  marți, martie 12, 2013

  OFERTE TURISTICE

  OFERTA HOTEL BELVEDERE OLIMP
  PERIOADA
  CAZARE
   2 PERS. CAMERA DUBLA
  CAZARE+MIC DEJUN


  OBLIGATORIU
  CAZARE+DEMIPENSIU-NE
  OPTIONAL
  CAZARE+PENSIUNE COMPLETA
  OPTIONAL
  30.04-05,05
  300
  540
  900
  1200
  06.05-11.05
  300
  540
  900
  1200
  12.05-17.05
  300
  540
  900
  1200
  18.05-23.05
  300
  540
  900
  1200
  24.05-29.05
  300
  540
  900
  1200
  30.05-04.06
  300
  540
  900
  1200
  05.06-10.06
  300
  540
  900
  1200
  11.06-16.06
  300
  540
  900
  1200
  17.06-22.06
  300
  540
  900
  1200
  23.06-28.06
  300
  540
  900
  1200
  29.06-04.07
  360
  600
  960
  1260
  05.07-10.07
  360
  600
  960
  1260
  11.07-16.07
  480
  720
  1080
  1380
  17.07-22.07
  600
  840
  1200
  1500
  23.07-28.07
  1020
  1260
  1620
  1920
  29.07-03.08
  1020
  1260
  1620
  1920
  04.08-09.08
  1020
  1260
  1620
  1920
  10.08-15.08
  1020
  1260
  1620
  1920
  16.08-21.08
  900
  1140
  1500
  1800
  22.08-27.08
  780
  1020
  1380
  1680
  28.08-02.09
  600
  840
  1200
  1500
  03.09-08.09
  480
  720
  1080
  1380
  09.09-14.09
  480
  720
  1080
  1380


  Observații:
  1. Micul Dejun se va servi după modelul SUEDEZ intre orele 07.30 – 09.00
  2. Pranzul: La alegere:  a) 2-3 var de ciorbe, supe, creme b) 2-3 variante pentru felul principal (mancare gatita: porc, pui, vita, peste)  c) 2-3 variante de salate.  d) Desert e) Apa plata/minerala;
  3. Cina: La alegere: a) 2-3 variante de preparate la gratar (porc, vita, pui, peste) b)2-3 variante de salate c) Desert d) Apa plata/minerala;
  4. Valoarea meselor: Micul Dejun – 20 lei / pers. Pranzul – 30 lei / pers.  Cina – 25 lei / pers.
     Pentru Rezervare / Contact: Tel: 0254.542.801, Mobil: 0722.151.932, e-mail: emilia_tunaru@yahoo.com
  Tele                 Tel:(+40)722151932 Fax: (+40)254545383 E-Mail: belvedere_olimp@yahoo.com
  Pentr