***** 5 OCTOMBRIE 2020 - ZIUA MONDIALA A PROFESORILOR*****

marți, noiembrie 27, 2012

OFERTA CCD VASLUI


Cursuri din Oferta de programe a Casei Corpului Didactic Vaslui care se desfăşoară în luna noiembrie 2012:

  • Tehnologia Informaţiei şi Comunicării (T.I.C.) (Casa Corpului Didactic Vaslui)
  • Tehnologia Informaţiei şi Comunicării (T.I.C.) (filiala CCD Bârlad)
  • Mentor (filiala CCD Huşi)
  • Asigurarea internă a calităţii (Casa Corpului Didactic Vaslui)
  •                                                                                                                                             Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ organizează în cadrul Proiectului "Profesionalism la toate nivelele învăţământului preuniversitar - ID 63038 ("AXE")", proiect strategic cofinanţat din Fondul Social European Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013  cursuri de formare pentru personalul didactic auxiliar (bibliotecari, secretari şi contabili)80 de ore cu 23 credite transferabileÎnscrierile se fac în perioada 20.11.2012 - 20.12.2012, prin trimiterea modelului de cerere personalizat pentru una din cele trei categorii de grup ţintă, completat,  prin mail la una din adresele corlym@yahoo.com sau eugenvasiliu@yahoo.com  (click aici pentru detalii şi cererile de înscriere) Sursa: CCD Vaslui