***** 5 OCTOMBRIE 2020 - ZIUA MONDIALA A PROFESORILOR*****

miercuri, octombrie 17, 2012

ORDINE ȘI PRECIZĂRI MECTS


ORDIN nr. 5719 din 10.09.2012 privind aprobarea programei şcolare pentru disciplina ”Aritmetică” (curriculum diferențiat pentru ciclul superior al liceului – clasa a XII-a, filiera vocațională, profil pedagogic, specializarea învățător – educatoare) - Descarcă 
Precizările nr. 57189/11.09.2012 privind încadrarea personalului didactic care predă curriculumul de specialitate din cadrul ariei curriculare „Tehnologii” - Descarcă 
Precizările nr. 61722/08.10.2012 referitoare la aplicarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar şi la ordinele de ministru în vigoare privind planurile de învăţământ şi programele şcolare pentru anul şcolar 2012- 2013 - Descarcă 
Precizările nr. 62778/11.10.2012 privind organizarea activităţii în anul şcolar 2012-2013 - Descarcă 
Precizările nr. 62781/11.09.2012 referitoare la continuarea studiilor în anul şcolar 2012-2013 - Descarcă