***** 5 OCTOMBRIE 2020 - ZIUA MONDIALA A PROFESORILOR*****

marți, septembrie 18, 2012

CCD VASLUI - 2012 - 2013


ÎNSCRIEREA LA CURSURILE DE FORMARE ALE CASEI CORPULUI DIDACTIC VASLUI

Cadrele didactice vor completa formularul de înscriere la cursurile de formare continuă pentru anul şcolar 2012 - 2013 (disponibil aici în format pdf). Pentru depunerea acestui formular se poate alege una din următoarele variante:
  • direct la secretariatul Casei Corpului Didactic (municipiul Vaslui, str. Ştefan cel Mare nr. 37);
  • on-line (scanat după completare) la adresa ccd@ccdvaslui.ro This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it sau ccdvs@yahoo.com This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ;
  • centralizat, prin responsabilul cu formarea continuă în şcoală;
  • la filialele Casei Corpului Didactic din Bârlad (Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" - metodist Cătălin Angheluţă), Huşi (Şcoala Nr. 1 "Mihail Sadoveanu" - metodist Culina Guţu) şi Negreşti (Grupul Şcolar Industrial "Nicolae Iorga" - profesor Costică Dominte).

1. Copie după Diploma de studii/licenţă (autentificată de director);
2. Copie după CI/BI (autentificată de director);
3. Copie după Certificatul de naştere (autentificată de director);
4. Copie după Certificatul de căsătorie (dacă este cazul) (autentificată de director);
5. Adeverinţă de la unitatea şcolară din care să rezulte încadrarea/funcţia ocupată;
6. Dosar plic.  FORMULARE DE ÎNSCRIERE
Formular de înscriere la cursurile Casei Corpului Didactic în anul şcolar 2012-2013 - download în format pdf 
                                                                                                                                               Documentele necesare pentru cadrele didactice care doresc să devină formatori ai Casei Corpului Didactic Vaslui în anul şcolar 2012/2013 (termenul limita pentru depunerea dosarului de formator este 20 septembrie 2012) (click aici)