***** 5 OCTOMBRIE 2020 - ZIUA MONDIALA A PROFESORILOR*****

joi, septembrie 27, 2012

ZILELE CCD VASLUI

Inspectoratul Şcolar Judeţean şi Casa Corpului Didactic Vaslui organizează în perioada 1 - 5 octombrie 2012 "ZILELE CASEI CORPULUI DIDACTIC VASLUI" prilejuite de împlinirea a 40 de ani de activitate (programul activităţilor din Vaslui, programul activităţilor din filiale)

luni, septembrie 24, 2012

OMECTS NR. 5773/19.09.2012

ORDIN MECTS nr.5773 din 19.09.2012, privind aprobarea Metodologiei de întocmire, completare şi valorificare a raportului de evaluare a dezvoltării fizice, socio-emoționale, cognitive, a limbajului și a comunicării, precum și a dezvoltării capacităților și atitudinilor de învățare, la finalul clasei pregătitoare Descarcă 

HOTĂRÂRE privind denumirile calificărilor şi titlurile conferite absolvenţilor învăţământului universitar de licenţă, precum şi echivalarea unor calificări Descarcă  

marți, septembrie 18, 2012

CCD VASLUI - 2012 - 2013


ÎNSCRIEREA LA CURSURILE DE FORMARE ALE CASEI CORPULUI DIDACTIC VASLUI

Cadrele didactice vor completa formularul de înscriere la cursurile de formare continuă pentru anul şcolar 2012 - 2013 (disponibil aici în format pdf). Pentru depunerea acestui formular se poate alege una din următoarele variante:
  • direct la secretariatul Casei Corpului Didactic (municipiul Vaslui, str. Ştefan cel Mare nr. 37);
  • on-line (scanat după completare) la adresa ccd@ccdvaslui.ro This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it sau ccdvs@yahoo.com This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ;
  • centralizat, prin responsabilul cu formarea continuă în şcoală;
  • la filialele Casei Corpului Didactic din Bârlad (Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" - metodist Cătălin Angheluţă), Huşi (Şcoala Nr. 1 "Mihail Sadoveanu" - metodist Culina Guţu) şi Negreşti (Grupul Şcolar Industrial "Nicolae Iorga" - profesor Costică Dominte).

1. Copie după Diploma de studii/licenţă (autentificată de director);
2. Copie după CI/BI (autentificată de director);
3. Copie după Certificatul de naştere (autentificată de director);
4. Copie după Certificatul de căsătorie (dacă este cazul) (autentificată de director);
5. Adeverinţă de la unitatea şcolară din care să rezulte încadrarea/funcţia ocupată;
6. Dosar plic.  FORMULARE DE ÎNSCRIERE
Formular de înscriere la cursurile Casei Corpului Didactic în anul şcolar 2012-2013 - download în format pdf 
                                                                                                                                               Documentele necesare pentru cadrele didactice care doresc să devină formatori ai Casei Corpului Didactic Vaslui în anul şcolar 2012/2013 (termenul limita pentru depunerea dosarului de formator este 20 septembrie 2012) (click aici)

luni, septembrie 17, 2012

ORDINE MECTS

Ordin nr. 5608/31.08.2012 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat, pentru anul şcolar 2013-2014Descarcă 
Ordin nr. 5606/31.08.2012 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul şcolar 2012-2013Descarcă 
Ordin nr. 5610/31.08.2012 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat național – 2013Descarcă