***** 5 OCTOMBRIE 2020 - ZIUA MONDIALA A PROFESORILOR*****

vineri, august 10, 2012

ANUNȚ ȘEDINȚE PUBLICE


CENTRE DE DESFĂŞURARE A ŞEDINŢELOR PUBLICE PENTRU REPARTIZAREA PE POST/CATEDRĂ

Şedinţa publică pentru repartizarea prin titularizare (contract perioadă nedeterminată) a candidaţilor care au obţinut la concursul de ocupare a posturilor/catedrelor vacante din învăţământul preuniversitar  media de repartizare cel puţin  7,00 (conform art. 110 alin. 9 din Metodologie) va avea loc  în  data de 13 august 2012 în centrele de concurs în care candidaţii au susţinut proba scrisă.
Programarea pe discipline și intervale orare va fi afişată la centrele de concurs şi pe site-ul ISJ Vaslui  în data  de 10 august 2012.
CENTRE DE DESFĂŞURARE A ŞEDINŢELOR PUBLICE PENTRU REPARTIZAREA PE POST/CATEDRĂ(suplinire)
Şedinţa publică pentru repartizarea prin suplinire (contract perioadă determinată) a candidaţilor care au obţinut la concursul de ocupare a posturilor/catedrelor vacante din învăţământul preuniversitar  media de repartizare cel puţin  5,00 (conform art. 110 alin. 10 din Metodologie) va avea loc  în  data de 16 august 2012 în centrele de concurs în care candidaţii au susţinut proba scrisă.
Programarea pe disciplene si intervale orare va fi afişată la centrele de concurs şi pe site-ul ISJ Vaslui  în data  de 10 august 2012.
Inspector Şcolar General ,
prof. Gabriela Plăcintă                Inspector Şcolar cu Managementul Resurselor Umane,
                        prof. Gheorghe Flueraş