***** 5 OCTOMBRIE 2020 - ZIUA MONDIALA A PROFESORILOR*****

vineri, august 31, 2012

ANUL ȘCOLAR 2012 - 2013 ÎNCEPE PE 17 SEPTEMBRIE !

Catalogul manualelor școlare valabile în învățământul preuniversitar, an școlar 2012-2013 - Descarcă

Sâmbătă, 1 septembrie 2012, ministrul educaţiei, Ecaterina Andronescu şi prim - ministrul României, Victor Ponta - au anunţat că anul şcolar 2012 - 2013 va începe pe 17 SEPTEMBRIE ! În rest, structura anului şcolar 2012-2013 se pare că va rămâne neschimbată:
Semestrul I 
Cursuri - luni, 17 septembrie 2012 - vineri, 21 decembrie 2012 
In perioada 29 octombrie-4 noiembrie 2012, clasele din învățământul primar și grupele din învățământul preșcolar sunt în vacanță. 
Vacanța de iarnă - sâmbătă, 22 decembrie 2012 - duminică, 13 ianuarie 2013 
Semestrul al II - lea 
Cursuri - luni, 14 ianuarie 2013 - vineri, 5 aprilie 2013 
Vacanța de primăvară - sâmbătă, 6 aprilie 2013 -  duminică, 21 aprilie 2013 
Cursuri - luni, 22 aprilie 2013 - vineri, 21 iunie 2013 
Vacanța de vară - sâmbătă, 22 iunie 2013 - duminică, 8 septembrie 2013 
In zilele libere prevăzute de lege nu se organizează cursuri. 
Săptămâna 1-5 aprilie 2013 din semestrul al doilea este săptămâna dedicată activităților extracurriculare și extrașcolare, în cadrul programului numit "Școala altfel", având un orar specific. 

marți, august 28, 2012

PROGRAM ȘEDINȚE PUBLICE


Şedinţele publice pentru ocuparea prin detaşare în interesul învăţământului  pentru restrângere nesoluţionată/detaşare la cerere/suplinire a catedrelor vacante din învăţământul preuniversitar  vor avea loc în perioada  29 -31 august  2012 în amfiteatrul Liceului « Mihail Kogălniceanu » Vaslui, după următorul program :
DETAŞARE ÎN INTERESUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PENTRU RESTRÂNGERE NESOLUŢIONATĂ
Miercuri 29 august  2012 : 9.00 -10.00 - toate disciplinele
Ordinea în care se ocupă/repartizează posturile :
-detaşare în interesul învăţământului pentru restrângere nesoluţionată(cu studii corespunzătoare postului)
DETAŞARE LA CERERE
Ordinea în care se ocupă/repartizează posturile :
-detaşare la cerere prin continuitate
-detaşare la cerere prin concurs de titularizare
-detaşare la cerere prin concurs specific
Program şedinţă publică detaşare la cerere: Miercuri 29 august  2012 : 
10.00 -11.00 - învăţători
11.00 -11.30 - educatoare
11.30 -11.45 - religie, discipline teologice de specialitate.
11.45-12.00 - psihopedagogie specială, profesor psihopedagog,profesor educator, kinetoterapie, profesor în cabinet de consiliere şi asistenţă psihopedagogică, profesor logoped.
12.00 -12.20 - matematica, matematică-fizică, informatică,TIC, optional informatică
12.20 -12.30 - fizică, fizică-chimie, chimie, chimie-fizică, chimie-ştiinţe
12.30 -12.45 - biologie, biologie - educaţie tehnologică
12.45 -13.15 - limba română, limba latină
13.15 -13.25 - limba  franceză, limba franceză - limba engleză
13.25 -13.45 - limba  engleză, limba engleză - limba franceză 
13.45 -14.00 - geografie, geografie-engleză, geografie-istorie
14.00 -14.15 - educaţie fizică şi sport, educaţie fizică şi sport-pregătire sportivă de specialitate
14.15-14.20 - arte(educaţie muzicală, muzică instrumentală, educaţie plastică, educaţie vizuală, pictură, desen etc) + posturi palate şi cluburi
14.20 -14.40 - discipline tehnice (ingineri) 
14.40 -15.00 – instruire practică 
SUPLINIRE ÎN BAZA CONCURSURILOR DE TITULARIZARE DIN 2012, 2011, 2010 
În perioada 30-31 august 2012 vor fi programate şedinţele publice de suplinire pentru :
1) candidaţi netitulari  rămaşi nerepartizaţi după concursul organizat la nivelul unităţilor de învăţământ/centrelor de concurs din judeţ, sesiunea 2012,care au obţinut cel puţin media de repartizare 5,00(cinci),conform art. 110 alin. (10) din Metodologie, în ordinea descrescătoare a mediilor.
2) candidaţi netitulari  rămaşi nerepartizaţi după concursul organizat la nivelul unităţilor de învăţământ/centrelor de concurs din alte judeţe,sesiunea 2012, care au obţinut cel puţin media de repartizare 5,00(cinci),conform art. 110 alin. (10) din Metodologie, în ordinea descrescătoare a notelor;
3) cadre didactice calificate netitulare rămase nerepartizate, care au participat la concursul din iulie 2010 şi/sau iulie 2011 în judeţul/municipiul Bucureşti în care solicită postul/catedra vacant(ă) şi au obţinut cel puţin nota 5,00 (cinci), ierarhizate pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a notelor, cu respectarea prevederilor de la art. 110 alin. (14) din  Metodologie;
4) cadre didactice calificate netitulare rămase  nerepartizate,cu a doua specializare, alta decât aceea la care au participat la concursul din sesiunea 2012 în unităţi/centre de concurs din judeţul/municipiul Bucureşti în care solicită postul/catedra vacant(ă) şi care au obţinut cel puţin nota 5,00 (cinci), în ordinea descrescătoare a notelor;
5) cadre didactice calificate netitulare, cu a doua specializare  alta decât aceea la care au participat la concursul din iulie 2011 sau iulie 2010 în judeţul/municipiul Bucureşti în care solicită postul/catedra vacant(ă) şi care au obţinut cel puţin nota 5,00 (cinci), ierarhizate pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a notelor;
6) absolvenţi ai colegiilor universitare de institutori netitulari, cu a doua specializare, care au participat concursul din sesiunea 2012 şi au obţinut cel puţin media 5,00 (cinci), ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor, în judeţul/municipiul Bucureşti în care solicită postul didactic/catedra vacant(ă) în a doua specializare: educaţie plastică, educaţie muzicală, educaţie fizică, religie, posturi în specialitate din palatele şi cluburile copiilor şi elevilor;
7) absolvenţi ai colegiilor universitare de institutori netitulari, cu a doua specializare, care au participat la concursul din iulie 2011 sau la concursul din iulie 2010 şi au obţinut cel puţin nota 5,00 (cinci), ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a notelor în judeţul/municipiul Bucureşti în care solicită postul didactic/catedra vacant(ă) în a doua specializare: educaţie plastică, educaţie muzicală, educaţie fizică, religie, posturi în specialitate din palatele şi cluburile copiilor şi elevilor;
8) cadre didactice calificate netitulare cu a doua specializare, alta decât aceea la care au participat la concursul din sesiunea 2012 în unităţi/centre de concurs din alte judeţe şi care au obţinut cel puţin nota 5,00 (cinci), în ordinea descrescătoare a notelor;
9) cadre didactice calificate netitulare cu a doua specializare, alta decât aceea la care au participat la concursul din iulie 2011 sau iulie 2010 în alte judeţe şi care au obţinut cel puţin nota 5,00 (cinci), ierarhizate pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a notelor;
10) absolvenţi ai colegiilor universitare de institutori netitulari cu a doua specializare, care au participat la concursul din sesiunea 2012 şi au obţinut cel puţin media 5,00 (cinci), ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor, în alte judeţe şi care solicită postul didactic/catedra vacant(ă) în a doua specializare: educaţie plastică, educaţie muzicală, educaţie fizică, religie, posturi în specialitate din palatele şi cluburile copiilor şi elevilor;
11) absolvenţi ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare, care au participat la concursul din iulie 2011 sau la concursul din iulie 2010 şi au obţinut cel puţin nota 5,00 (cinci), ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a notelor în alte judeţe şi care solicită postul didactic/catedra vacant(ă) în a doua specializare: educaţie plastică,educaţie muzicală, educaţie fizică, religie, posturi în specialitate din palatele şi cluburile copiilor şi elevilor.
JOI – 30 AUGUST 2012 (suplinitori calificaţi)
Program şedinţă publică suplinitori calificaţi:
9.00 -10.30 - învăţători
10.30 -13.00 - educatoare
13.00 -13.15 - religie, discipline teologice de specialitate.
13.15 -14.00 - psihopedagogie specială,profesor psihopedagog, profesor educator, kinetoterapie, profesor în cabinet de consiliere şi asistenţă psihopedagogică, profesor logoped.
14.00 -14.30 - matematica, matematică-fizică, informatică,TIC, optional informatică
14.30 -15.00 - fizică, fizică-chimie, chimie, chimie-fizică, chimie-ştiinţe
15.00 -15.30 - biologie, biologie-educaţie tehnologică
15.30 -16.00 - educaţie fizică şi sport, educaţie fizică şi sport-pregătire sportivă de specialitate
16.00 -16.15 - arte(educaţie muzicală, muzică instrumentală, educaţie plastică, educaţie vizuală, pictură, desen etc) + posturi palate şi cluburi
VINERI – 31 AUGUST 2012 (calificaţi)
9.00 -10.00 - limba română, limba latină
10.00 -11.00 - limba  franceză, limba franceză-limba engleză
11.00 -12.00 - limba  engleză, limba engleză-limba franceză 
12.00 -12.15 - limba italiană, limba spaniola, limba germană, limba rromani
12.15-13.00 - istorie, istorie-geografie, cultură civică,cultură civică-studii sociale,  filosofie, sociologie, psihologie,   sociologie, pedagogie 
13.00 -13.30 - geografie, geografie-engleză, geografie-istorie
13.30-14.30 - discipline tehnice (ingineri) : agricultură horticultură, alimentaţie publică, chimie industrială, economic administrativ poştă, economie si educatie antreprenorială, economie aplicată, educaţie tehnologică, electronică, automatizări telecomunicaţii, electrotehnică, energetică, filatură-ţesătorie-finisaj textil, industrie alimentară, instalaţii pentru construcţii, mecanică, transporturi, turism şi servicii, zootehnie, construcţii, estetica şi îngrijirea corpului omenesc, comerţ şi servicii).
14.30 -15.00–instruire practică : agricultură horticultură, alimentaţie publică, chimie industrială, economic administrativ poştă, educaţie tehnologică, electronică, automatizări telecomunicaţii, electrotehnică, energetică, filatură-ţesătorie-finisaj textil, industrie alimentară, instalaţii pentru construcţii, mecanică, transporturi, turism şi servicii, zootehnie, construcţii, estetica şi îngrijirea corpului omenesc).
Pentru a putea fi repartizaţi în baza notelor obţinute la concursurile din iulie 2011 şi/sau iulie 2010, candidaţii care au  participat şi  la concursul  din  2012 trebuie să aibă  minimum media 5,00 (cinci) la disciplina corespunzătoare postului didactic/catedrei solicitat(e) pentru angajare pe perioadă determinată.
Inspector Şcolar General ,
  prof. Gabriela Plăcintă                    Inspector Şcolar cu Managementul 
                                                                                                                   Resurselor Umane
               prof. Gheorghe Flueraş

miercuri, august 22, 2012

ANUNȚ PROBA PRACTICĂ 22 AUGUST 2012


MINISTERUL EDUCAŢIEI,CERCETĂRII,TINERETULUI ŞI SPORTULUI

INSPECTORATUL  ŞCOLAR  JUDEŢEAN V A S L U I
ANUNŢ
Proba practică/orală pentru etapa de detaşare la cerere, detaşare în interesul învăţământului, detaşare în interesul învăţământului pentru restrângere de activitate nesoluţionată   va avea loc miercuri 22 august 2012 după următorul program:
  
Nr.crt.
Disciplina
Proba practică/orală
Locul desfăşurării
Ora desfăşurării
1
Informatică,TIC
Informatica
Liceul Teoretic ,,Mihail Kogălniceanu”Vaslui
1000

  INSPECTOR  ŞCOLAR  GENERAL  ,                                                                   
             prof.  Gabriela  Plăcintă                          INSPECTOR  ŞCOLAR  CU MANAGEMENTUL  RESURSELOR  UMANE ,
                                                                                                           prof. Gheorghe Flueraş
                                                                                                       

marți, august 21, 2012

CALENDAR MIȘCAREA PERSONALULUI DIDACTIC


CALENDARUL MIȘCĂRII PERSONALULUI DIDACTIC (EXTRAS)
Ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate, la nivelul inspectoratului şcolar, prin pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ: 

a) depunerea cererilor, însoţite de documentele cerute în acestea, de către cadrele didactice care solicită pretransfer prin consimţământul unităţilor de învăţământ la inspectoratele şcolare, precum şi la unităţile de învăţământ pentru obţinerea acordului pentru pretransfer; verificarea şi avizarea dosarelor de către comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar şi consilierul juridic al inspectoratului şcolar; 
Perioada: 16-20 august 2012 29 
b) desfăşurarea probelor practice/orale; 
Termen: 21 august 2012 
c) analiza, în consiliul de administraţie al unităţilor de învăţământ, a solicitărilor şi comunicarea hotărârii cu privire la acordarea/neacordarea acordului pentru pretransfer; 
Termen: 22 august 2012 
d) depunerea acordurilor emise unităţile de învăţământ, de către personalul didactic care solicită pretransfer prin consimţământul unităţilor de învăţământ, la comisia de mobilitate a inspectoratului şcolar; 
Perioada: 22-23 august 2012 
e) soluţionarea cererilor de pretransfer prin consimţământ între unităţile de învăţământ în şedinţă publică; 
Termen: 24 august 2012 
f) înregistrarea contestaţiilor la inspectoratul şcolar cu privire la modul de soluţionare a cererilor de pretransfer prin consimţământ între unităţile de învăţământ; 
Zilele: 24 şi 27 august 2012 
g) soluţionarea contestaţiilor în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate; 
Termen: 28 august 2012 
h) emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare. 
Termen: 31 august 2012 
Detaşarea în interesul învăţământului: 
a) numirea, prin detaşare în interesul învăţământului, în funcţiile de conducere, îndrumare şi control neocupate prin concurs; 
Termen: 16 august 2012 
b) înregistrarea, de către inspectorii de specialitate, a solicitărilor unităţilor de învăţământ; înregistrarea cererilor cadrelor didactice titulare, a căror restrângere de activitate nu a fost soluţionată prin transfer sau repartizare, la inspectoratele şcolare; 
Perioada: 17-21 august 2012 
c) organizarea şi desfăşurarea probelor practice/orale în profilul postului; 
Termen: 22 august 2012 
d) discutarea şi soluţionarea propunerilor făcute de inspectorii şcolari de specialitate în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi afişarea listei cadrelor didactice detaşate în interesul învăţământului la inspectoratele şcolare; 
Termen: 28 august 2012 
e) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate ca urmare a modificării duratei contractelor de muncă din perioadă determinată în perioadă nedeterminată şi aprobării detaşărilor în interesul învăţământului; 
f) soluţionarea cererilor cadrelor didactice titulare, a căror restrângere de activitate nu a fost soluţionată prin transfer sau repartizare, în şedinţă publică, prin detaşare în interesul învăţământului pentru nesoluţionarea restrângerii de activitate, pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate; 
Termen: 29 august 2012 
g) emiterea şi comunicarea deciziilor de detaşare în interesul învăţământului. 
Termen: 31 august 2012 
Ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate la nivelul inspectoratului şcolar de cadrele didactice titulare care solicită detaşare la cerere, de candidaţii rămaşi nerepartizaţi după concursul din sesiunea 2012, precum şi de candidaţii care solicită angajare în baza notelor de la concursul din sesiunea iulie 2011 şi/sau la concursul din sesiunea iulie 2010: 
a) înregistrarea, la unităţile de învăţământ, a cererilor de continuitate pentru detaşare la cerere; 
Termen: 16 august 2012 
b) comunicarea la inspectoratele şcolare a acordului/refuzului consiliului/consiliilor de administraţie al/ale unităţii/unităţilor de învăţământ pentru continuitate prin detaşare la cerere şi cadrelor didactice solicitante; 
Termen: 20 august 2012 30 
c) înregistrarea, la inspectoratele şcolare, a cererilor de înscriere, însoţite de documentele solicitate în acestea, pentru cadrele didactice care solicită continuitate pentru detaşare la cerere, respectiv detaşare la cerere prin concurs sau concurs specific, verificarea şi avizarea dosarelor de către comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar şi consilierul juridic al inspectoratului şcolar; 
Perioada: 17-21 august 2012 
d) organizarea şi desfăşurarea probelor practice/orale în profilul postului; 
Termen: 22 august 2012 
e) afişarea punctajelor la inspectoratele şcolare; 
Termen: 22 august 2012 
f) depunerea contestaţiilor la punctaje la inspectoratele şcolare; 
Perioada: 22-23 august 2012 
g) soluţionarea contestaţiilor şi afişarea listelor finale la inspectoratele şcolare; 
Termen: 24 august 2012 
h) soluţionarea, în şedinţă publică, a cererilor de continuitate pentru detaşare la cerere; 
i) repartizarea, în şedinţă publică, a cadrelor didactice titulare prin detaşare la cerere în ordinea descrescătoare a notelor obţinute la concursul organizat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante în unităţile de învăţământ preuniversitar; 
j) repartizarea, în şedinţă publică, a cadrelor didactice titulare prin detaşare la cerere în ordinea descrescătoare a punctajelor; 
k) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate ca urmare a soluţionării detaşărilor la cerere şi ca urmare a acordării prelungirii contractelor pe perioadă determinată pentru anul şcolar următor; 
Termen: 29 august 2012 
l) repartizarea candidaţilor rămaşi nerepartizaţi după concursul din sesiunea 2012, precum şi a candidaţilor care solicită angajare în baza notelor de la concursul din sesiunea iulie 2010 şi/sau la concursul din sesiunea iulie 2011; 
Perioada: 30-31 august 2012 
m) emiterea şi comunicarea deciziilor de detaşare în interesul învăţământului. 
Termen: 31 august 2012 
Ocuparea posturilor didactice/catedrelor ramase vacante/rezervate în regim de plata cu ora la nivelul unităţilor de învăţământ: 
a) depunerea dosarelor pentru încadrare în regim de plată cu ora la unităţile de învăţământ şi inspectoratele şcolare; 
Perioadele: 2-12 aprilie 2012; 
16-17 august 2012 
b) atribuirea orelor în regim de plata cu ora la nivelul unităţilor de învăţământ; 
Termen: 3 septembrie 2012 
c) transmiterea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete rămase neocupate, a listei posturilor ocupate în regim de plata cu ora şi a listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete ramase neocupate datorită neprezentării la post a candidaţilor repartizaţi în etapele anterioare; 
Termen: 4 septembrie 2012 
d) afişarea listei posturilor didactice vacante/rezervate la inspectoratele şcolare; 
Termen: 5 septembrie 2012 
e) repartizarea candidaţilor conform art. 158 din prezenta Metodologie; 
Perioada: 6-7 septembrie 2012 
f) emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră. 
Termen: 10 septembrie 2012 


joi, august 16, 2012

MIȘCAREA PERSONALULUI DIDACTIC 2012

Sursa: ISJ Vaslui

OFERTĂ CURS FORMATOR

SC Procenter Consulting SRL organizează cursuri de formare pentru ocupaţia de FORMATOR.  
Cursul este acreditat de Consiliul Naţional pentru Formarea Profesională a Adulţilor (CNFPA) şi avizat de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
Grup ţintă: Cadre didactice, asistenţi sociali, ingineri, economişti, maiștri de ucenicie, voluntari din ONG-uri, personal din instituțiile de cult, mass-media, alte instituții publice sau private care doresc să-şi dezvolte competenţele în domeniul formării adulţilor în contextul noilor prevederi legislative privind necesitatea deţinerii unui certificat de formator acreditat CNFPA începând cu 2010 (conform art.23.alin.2/Ordonanţa129/2000).
Conditii de acces: studii superioare sau medii (doar pentru maiștri de ucenicie)
Nr. de ore: 40
Certificare: la finalizarea cursului se obţine un Certificat de absolvire cu antetul MECTS si  MMFPS si cu timbru sec aplicat de CNFPA, având acelasi regim ca cel al actelor de studii. La cerere, se poate aplica şi apostilarea Haga, care vă conferã recunoaşterea diplomei în toate ţãrile Uniunii Europene.
Competenţele profesionale dobândite la sfârşitul cursului:
- pregătirea formării
- efectuarea formării
- evaluarea cursanţilor
- revizuirea şi promovarea programului de formare
Locul de desfăşurare: Colegiul Naţional „Gh.Roşca-Codreanu” Bârlad
Perioada de desfăşurare: septembrie - octombrie 2012
Costul cursului: 350 lei
Pentru informații suplimentare și înscrieri: persoana de contact, formator Corina Macovei - 0722 463 785 sau 0743 070 719 ; email: procenter_consulting_srl@yahoo.fr

luni, august 13, 2012

REZULTATE FINALE CONCURS 2 AUGUST 2012


Rezultatele înregistrate la concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din data de 2 august 2012 (după soluţionarea contestaţiilor) 

Rata de promovare (cel puţin nota 5) la proba scrisă a concursului pentru ocuparea posturilor didactice vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar, din data de 2 august, după soluţionarea contestaţiilor, este de 82,15% (în creştere cu 1,75% faţă de rata înregistrată înainte de depunerea contestaţiilor - 80,40%).
Rezultatele finale după soluţionarea contestaţiilor admise indică următoarea situaţie: candidaţi cu note sub 5: 4.620 (17,85%), candidaţi cu note între 5 şi 6,99: 8.454 (32,66%), candidaţi cu note între 7 şi 10: 12.811 (49,49%). După soluţionarea contestaţiilor, numărul candidaţilor care au obţinut nota 10 nu s-a modificat (220). Precizăm că numărul candidaţilor care au obţinut note la proba scrisă este de 25.885.
Au fost înregistrate 4.324 de contestaţii (16,70% din totalul candidaţilor care au obţinut note la concurs), fiind admise 1.803 (41,31% din totalul contestaţiilor depuse), din care 356 cu diminuarea notei iniţiale, iar 1.447 cu creşterea notei iniţiale. 477 de candidaţi, evaluaţi iniţial cu note sub 5, au obţinut note de 5 şi peste 5 după soluţionarea contestaţiilor, iar alţi 380 de candidaţi, evaluaţi iniţial cu note sub 7, au obţinut note de 7 şi peste 7.
Înainte de formularea contestaţiilor rezultatele au fost următoarele: 5.073 (19,60%) de candidaţi cu note sub 5, 8.372 (32,34%) candidaţi cu note între 5 şi 6,99, respectiv 12.440 (48,06%) candidaţi cu note intre 7 şi 10.
În media de repartizare, nota obţinută la proba scrisă are o pondere de 75% în timp ce nota obţinută la proba practică sau la inspecţia specială la clasă are o pondere de 25%. Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată, candidaţii trebuie să obţină minimum nota 7 (şapte) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială la clasă.
Candidaţii care nu au obţinut la inspecţia specială la clasă sau la proba practică minimum nota 7 (şapte) nu pot ocupa posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată. Pentru angajarea pe perioadă determinată, candidaţii trebuie să obţină minimum nota 5 (cinci) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială. Repartizarea candidaţilor pe posturile pentru angajare pe perioadă nedeterminată va avea loc la nivelul centrelor de concurs în data de 13 august 2012. În data de 16 august 2012 va avea loc repartizarea candidaţilor pe posturile pentru angajare pe perioadă determinată, la nivelul centrelor de concurs. Reamintim faptul că la data de 30 martie 2012, au fost afişate 6.692 de posturi didactice/catedre vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată, respectiv 31.539 de posturi didactice/catedre vacante/rezervate pentru angajare pe perioadă determinată.
Sursa: BIROUL DE PRESĂ MECTS


vineri, august 10, 2012

ECHIVALARE COMPETENȚE


Sursa: ISJ Vaslui

ANUNȚ ȘEDINȚE PUBLICE


CENTRE DE DESFĂŞURARE A ŞEDINŢELOR PUBLICE PENTRU REPARTIZAREA PE POST/CATEDRĂ

Şedinţa publică pentru repartizarea prin titularizare (contract perioadă nedeterminată) a candidaţilor care au obţinut la concursul de ocupare a posturilor/catedrelor vacante din învăţământul preuniversitar  media de repartizare cel puţin  7,00 (conform art. 110 alin. 9 din Metodologie) va avea loc  în  data de 13 august 2012 în centrele de concurs în care candidaţii au susţinut proba scrisă.
Programarea pe discipline și intervale orare va fi afişată la centrele de concurs şi pe site-ul ISJ Vaslui  în data  de 10 august 2012.
CENTRE DE DESFĂŞURARE A ŞEDINŢELOR PUBLICE PENTRU REPARTIZAREA PE POST/CATEDRĂ(suplinire)
Şedinţa publică pentru repartizarea prin suplinire (contract perioadă determinată) a candidaţilor care au obţinut la concursul de ocupare a posturilor/catedrelor vacante din învăţământul preuniversitar  media de repartizare cel puţin  5,00 (conform art. 110 alin. 10 din Metodologie) va avea loc  în  data de 16 august 2012 în centrele de concurs în care candidaţii au susţinut proba scrisă.
Programarea pe disciplene si intervale orare va fi afişată la centrele de concurs şi pe site-ul ISJ Vaslui  în data  de 10 august 2012.
Inspector Şcolar General ,
prof. Gabriela Plăcintă                Inspector Şcolar cu Managementul Resurselor Umane,
                        prof. Gheorghe Flueraş
marți, august 07, 2012

REZULTATE CONCURS 2 AUGUST 2012

REZULTATELE LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIN 2 AUGUST 2012 POT FI VIZUALIZATE PE: www.titularizare.edu.ro 

 • Anunț contestații


 • Rezultate concurs 2 august 2012 • CONCURS CORP NAȚIONAL EXPERȚI - SERIA A 3 - A

  Ordin nr. 4969/02.08.2012 privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, sesiunea 2012, seria a 3-a - Descarcă 
  Ordin nr. 4838/27.07.2012 privind modificarea și completarea OMECTS nr. 5549/06.10.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional - Descarcă  
  Anunț etapa a III-a
  Adresa MECTS etapa a III-a
  Instrucțiuni CNEME etapa a III-a
  OMECTS 4838 modificare etapa a III-a
  OMECTS 4969 calendar etapa a III-a

  joi, august 02, 2012

  Concursul de ocupare a posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate - 2 august 2012


  Conform Metodologiei privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, concursul cu probe scrise pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante se desfăşoară joi, 2 august 2012 (ora 10.00) în 1.161 de centre de concurs constituite la nivel naţional.
  La data de 30 martie 2012, s-au publicat 6.692 de posturi didactice/catedre vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată, respectiv 31.539 de posturi didactice/catedre vacante/rezervate pentru angajare pe perioadă determinată. Pentru ocuparea acestora s-au înscris 39.074 candidaţi (dintre care 4.157 sunt absolvenţi din promoţia 2012). Cele mai căutate discipline de concurs, funcţie de numărul de candidaţi înscrişi, sunt limba şi literatura română - elemente de pedagogie şcolară şi elemente de didactica generală aplicate disciplinelor din învăţământul primar (6.394), limba şi literatura română, pedagogia preşcolară şi metodica desfăşurării activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii (3.960), limba şi literatura română (3.160), limba şi literatura engleză (2.764), educaţie fizică şi sport (2.710) şi matematică (2.100).
  Ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat se face pe bază de concurs cu probe scrise, cu subiecte elaborate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, în conformitate cu programele specifice pentru concurs la specialitatea postului didactic. Proba scrisă cuprinde subiecte mixte din didactica specialităţii şi din metodica predării specialităţii respective. Candidaţii vor fi prezenţi în sala de concurs, cel mai devreme la ora 8.00 şi cel mai târziu la ora 9.00, înainte de comunicarea subiectelor. După primirea subiectelor de concurs de către candidaţi, durata de redactare a lucrărilor este de 4 (patru) ore, timp ce nu poate fi depăşit.
  Rezultatele concursului se afişează în fiecare centru în care s-a desfăşurat concursul, în data de 7 august 2012. Contestaţiile se depun în perioada 7-8 august 2012 la sediile inspectoratelor şcolare judeţene, iar afişarea rezultatelor finale obţinute de candidaţi are ca termen data de 10 august 2012. 
  Repartizarea pe posturi a candidaţilor care au obţinut cel puţin media de repartizare 7 se va realiza, la nivelul centrelor de concurs, în data 13 august 2012, iar a candidaţilor care au obţinut cel puţin 5, în data de 16 august 2012. Inspectorul şcolar general emite decizia de repartizare pe perioadă nedeterminată începând cu 1 septembrie 2012 pentru personalul didactic validat de consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar, cu precizarea unităţii de învăţământ cu personalitate juridică, postului didactic/catedrei, nivelului de învăţământ, limbii de predare şi a regimului de mediu. În baza deciziei de repartizare semnate de inspectorul şcolar general, directorii unităţilor de învăţământ încheie contractul individual de muncă pe perioadă nedeterminată, începând cu 1 septembrie 2012, cu personalul didactic repartizat.
  Sursa: MECTS