***** 5 OCTOMBRIE 2020 - ZIUA MONDIALA A PROFESORILOR*****

vineri, iulie 27, 2012

CONCURS OCUPARE POSTURI 2 AUGUST 2012


ANUNŢ

VALIDAREA  FIŞELOR  DE ÎNSCRIERE PENTRU ABSOLVENŢII 2012, SE FACE ÎN BAZA (BI/CI), ÎN PERIOADA 26-31 IULIE 2012, ÎN CENTRELE DE CONCURS .
VALIDAREA FIŞELOR DE ÎNSCRIERE ESTE OBLIGATORIE ŞI SE FACE PRIN SEMNĂTURĂ DE CĂTRE CANDIDAŢI SAU ÎMPUTERNICIŢII ACESTORA PRIN PROCURĂ NOTARIALĂ ÎN ORIGINAL.
NEPREZENTAREA LA VALIDARE ATRAGE DUPĂ SINE ANULAREA ÎNSCRIERII LA CONCURS.
PROGRAM  VALIDARE FIŞE  : 
 26-27 IULIE 2012 :1000-1300 
 30-31 IULIE 2012: 900-1400 
Inspector Şcolar General ,
 prof. Gabriela Plăcintă                     Inspector Şcolar cu Managementul Resurselor Umane
                    prof. Gheorghe Flueraş