***** 5 OCTOMBRIE 2020 - ZIUA MONDIALA A PROFESORILOR*****

miercuri, iunie 13, 2012

ADRESE FSLI ÎNAINTATE LA MECTS


Federația Sindicatelor Libere din Învățământ a înaintat la MECTS o serie de adrese privind: 

- propunerile FSLI la Proiectul Ordinului pentru modificarea Metodologie - cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2012 - 2013, aprobată prin OMECTS nr. 5560/2011, cu modificările și completările ulterioare;

- solicitarea promovării unui act normativ care să permită deblocarea posturilor în învățământul preuniveristar de stat; 
- solicitarea rezolvării, în mod unitar, la nivel național, a problemei absolvenților Universității ”Spiru Haret”;
- solicitarea revenirii la degrevarea de normă didactică de predare pentru directoarele de grădiniță.