***** 5 OCTOMBRIE 2020 - ZIUA MONDIALA A PROFESORILOR*****

vineri, mai 04, 2012

GRAFIC GRADAȚII DE MERIT


GRAFICUL
desfăşurării concursului pentru acordarea gradaţiilor de merit - sesiunea 2012

1.             Detalierea punctajelor aferente criteriilor de către comisia paritară la nivelul inspectoratului şcolar
                                                                                     Perioada: 1-15 martie 2012
2.             Depunerea dosarelor care conţin documentele justificative privind activitatea cadrului didactic respectiv, la registratura inspectoratului şcolar;
Perioada: 15 martie -11 aprilie 2012
3.             Analiza dosarelor de către inspectorul de specialitate, cu consultarea consiliului consultativ şi elaborarea raportului referitor la activitatea candidatului în specialitate
Perioada: 12-20 aprilie 2012
4.             Verificarea dosarelor de către comisia de coordonare a concursului în vederea acordării gradaţiei de merit;
Perioada: 25 aprilie-4 mai 2012
5.             Verificarea dosarelor de către reprezentanţii federaţiilor sindicale reprezentative din învăţământ şi refacerea punctajelor, în situaţia în care observaţiile sunt juste, împreună cu inspectorul de specialitate;
Perioada: 25 aprilie-5 mai 2012:
6.             Consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar aprobă lista cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării
Perioada: 8-11 mai 2012
7.             Afişarea listei la avizierul inspectoratului şcolar;
Termen: 14 mai 2012
8.             Depunerea contestaţiilor asupra punctajului acordat;
Perioada: 16 - 18 mai 2012:
9.             Rezolvarea contestaţiilor de către comisie;
Perioada: 21 - 24 mai 2012
10.         Validarea rezultatelor finale ale concursului de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi afişarea acestora la inspectoratele şcolare;
Termen: 26 mai 2012