***** 5 OCTOMBRIE 2020 - ZIUA MONDIALA A PROFESORILOR*****

joi, mai 24, 2012

Cifrele de şcolarizare pentru anul şcolar şi universitar 2012 - 2013


Guvernul a aprobat, în şedinţa de miercuri, 23 mai, cifrele de şcolarizare pentru anul şcolar şi universitar 2012-2013, pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat.

Cifrele de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat sunt următoarele: numărul locurilor în grădiniţele de stat este de 665.000, în timp ce numărul locurilor din învăţământul primar este de 925.000. Numărul elevilor în clasele V-VIII, învăţământ de zi şi cel cu frecvenţă redusă, a fost stabilit la 900.000. Numărul locurilor în clasa a IX-a, învăţământ de zi, este de 210.000. Pentru învăţământul profesional a fost aprobată o cifra de şcolarizare de 20.000 de locuri, pentru  clasa a X-a, învăţământ de zi, iar pentru învăţământul postliceal o cifra de 18.187 de locuri în anul I, învăţământ de zi şi seral.
Pentru învăţământul superior de stat au fost aprobate 62.400 de granturi pentru ciclul de studii universitare de licenţă, 35.600 de granturi pentru ciclul de studii universitare de master şi 3.000 de granturi pentru studiile de doctorat.
Cifrele de şcolarizare dimensionează sistemul naţional de învăţământ în funcţie de o serie de indicatori specifici pentru fiecare ciclu de învăţământ în parte. Se are în vedere faptul că instituţiile de învăţământ trebuie să funcţioneze astfel încât, prin calitatea serviciilor, să răspundă aşteptărilor publice. Pentru învăţământul preuniversitar de stat, propunerile pentru cifrele de şcolarizare se bazează pe proiectele înaintate de către inspectoratele şcolare şi sunt fundamentate pe evoluţia demografică a populaţiei de vârstă preşcolară şi şcolară, pe capacitatea liceelor de a răspunde solicitărilor, pe opţiunile elevilor şi părinţilor, pe studiile privind evoluţia în perspectivă a pieţei muncii, respectiv tendinţele privind dezvoltarea regională şi a zonelor în care se află unităţile de învăţământ. Criteriile care au fundamentat stabilirea cifrelor de şcolarizare pentru ciclurile universitare de licenţă, master şi doctorat au avut în vedere respectarea angajamentelor luate în cadrul Strategia Europa 2020, contribuţia învăţământului superior la accelerarea şi orientarea schimbărilor din societatea noastră, precum şi rezultatele studiilor de inserţie a absolvenţilor pe piaţa forţei de muncă în categoria de vârstă 20-30 de ani.
Aprobarea acestei hotărâri permite accesul absolvenţilor unui anumit nivel de pregătire/calificare către un nivel superior de învăţământ şi stabilirea echilibrată a numărului de locuri pentru anii I de studii în învăţământul liceal şi universitar. Documentul se bazează pe tendinţele de dezvoltare socială, economică, a prognozei ocupării forţei de muncă pe regiuni de dezvoltare, în concordanţă cu evoluţiile mobilităţii la nivel european, precum şi modul optim al organizării formaţiunilor de preşcolari, elevi şi studenţi pentru anul şcolar/universitar 2012-2013.

Ca urmare a aprobării Hotărârii de Guvern privind cifra de şcolarizare pentru anul şcolar 2012-2013, ministrul interimar al Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Liviu Marian Pop, a transmis tuturor inspectoratelor şcolare judeţene şi Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti cifrele de şcolare pentru învăţământul preuniversitar de stat.