***** 5 OCTOMBRIE 2020 - ZIUA MONDIALA A PROFESORILOR*****

joi, mai 31, 2012

MODIFICĂRI ȘI COMPLETĂRI LA LEGEA EDUCAȚIEI


DESPRE ȘEDINȚA DE GUVERN DE IERI, 30 MAI 2012

Am aprobat ieri, 30 mai 2012, un proiect de ordonanță de urgență privind completarea Legii Educaţiei Naționale, care să asigure funcţionarea clasei pregătitoare la începutul anului şcolar 2012-2013 şi două hotărâri de guvern, prin care să asigurăm, pentru această clasă pregătitoare, materialele didactice necesare. Este vorba de 22 de milioane de lei, pe care le vom folosi  pentru a achiziționa materiale didactice pentru cele aproximativ 5500 de clase pregătitoare. 
Licitațiile pentru achiziționarea de mobilier nu au fost organizate la timp în centrele regionale.  Motivul pentru care fosta guvernare a amânat aceste licitații este greu de găsit, în condițiile în care banii existau  în contul MECTS încă din 1 ianuarie. Dacă nu luam decizia de a trimite banii direct școlilor, riscam ca în 10 septembrie să nu avem mobilier în clase. Această decizie a făcut să fiu acuzat că am trimis banii direct școlilor ca să favorizez eventualele aranjamente pe care directorii de școli le-ar face la achiziționarea mobilierului. Chiar nu avem încredere în directorii unităților școlare din Romania? Chiar îi suspectăm ca ar fi infractori?
Prevederile cuprinse în proiectul de ordonanță ne oferă siguranţa că, în 10 septembrie, vom avea, în faţa elevilor, profesori bine pregătiţi, că nu vom avea profesori necalificaţi, iar clasa pregătitoare va putea să funcţioneze, din acest punct de vedere, la parametri normali. În acest moment, nu mai are rost să ne întoarcem în trecut şi să vedem de ce s-a întârziat foarte, foarte mult în luarea deciziilor necesare pentru implementarea acestei clase pregătitoare. Fosta guvernare avea la dispoziţie un an şi jumătate să pună în ordine acest lucru, dar nu l-a făcut. Noi avem la dispoziție doar trei luni de zile, în care trebuie să luăm măsurile necesare, pentru ca, la începutul anului școlar, clasa pregătitoare să fie funcţională. 
Înainte de aprobarea acestei ordonanţe, la nivelul Capitalei, pentru cele 1138 de clase pregătitoare lipsesc 300 de profesori. Nu este nimeni înscris pentru a preda la cele 300 de clase, fapt pentru care trebuie să găsim aceşti profesori, să îi formăm în luna august, pentru ca în septembrie să poată intra în clase. 
Nu-mi place să folosesc cuvinte grele, dar trebuie să spun adevărul: fosta guvernare și-a bătut joc de copiii care, în toamnă, vor începe clasa pregatitoare și de părinții acestora. Nu a fost respectat niciun termen din planul de organizare și punere în practică a acestei clase, deși fostul ministru, care acum s-a ascuns la Cotroceni, în spatele președintelui, spune că totul a fost foarte bine organizat de domnia sa. Ministrul respectiv a avut la dispoziție peste un an în care să gândească astfel lucrurile, astfel încât părinții să nu fie supuși atâtor umilințe, pentru a reuși să-și înscrie copiii în clasa pregătitoare. În realitate, am descoperit un haos general și în lipsa acestor măsuri, exista riscul ca acești copii să nu aibă unde să învețe din toamnă.
Situaţia camerelor de luat vederi pentru examenul de Bacalaureat este rezolvată de săptămâna trecută. În conturile unităţilor şcolare au fost alocaţi banii necesari supravegherii tuturor celor 7000-8000 de săli de clasă din cele 638 de centre de examen. Garantez faptul că toate sălile de examen de la evaluarea naţională şi de la examenul de bacalaureat vor avea camere de luat vederi. Suma totală pe care Ministerul Educaţiei a alocat-o pentru achiziționarea acestora este de aproximativ 13 milioane de lei.
Vă asigur că suntem foarte bine pregătiţi pentru examenul de Bacalaureat.  Avem o mică problemă legată de unii dintre inspectorii şcolari generali sau generali adjuncţi, care răspund de buna desfăurare a examenului și care sunt implicaţi în campania electorală. Ei trebuie înlocuiţi şi, ca să liniştim chestiunea aceasta politică, eu fiind un ministru tehnocrat, pot să spun că, la sfârșitul lunii august, vor fi organizate concursuri pentru ocuparea funcțiilor de inspector şcolar general, pentru prima dată după patru ani. Pentru aceasta, am organizat o nouă serie a concursului pentru constituirea corpului național de experți în management educational. După ce, în 20-25 august, se vor desfășura concursurile pentru funcțiile de inspectori şcolari generali, vor urma,  în lunile septembrie şi octombrie, concursurile pentru ocuparea funcţiilor de inspectori şcolari generali adjuncţi și de directori de unităţi şcolare. Astfel, vom putea asigura stabilitate managerilor de unități școlare timp de patru ani de zile. Principala vină pe care inspectorii şcolari generali au găsit-o fostei guvernări  a fost tocmai aceea că nu au organizat concurs în ultimii patru ani de zile şi astfel ei depindeau de stiloul unui ministru.
Potrivit proiectului de act normativ aprobat  astăzi, formaţiunile de preşcolari din grupa mare sau de elevi pot funcţiona, în situaţii excepţionale, sub efectivul minim sau peste efectivul maxim, cu aprobarea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, pe baza unei justificări corespunzătoare, ţinând seama de încadrarea în costul standard per elev şi în numărul maxim de posturi aprobat pentru învăţământul preuniversitar la nivelul judeţului, respectiv municipiului Bucureşti. Această ajustare a cadrului legislativ permite, de exemplu, înscrierea unui elev după începerea anului şcolar într-o clasă care are efectivul la limita maximă, dar care este unică pe nivelul respectiv sau are o specializare unică. Un alt efect benefic este posibilitatea funcţionarii claselor sub efectivul minim (în situaţii temeinic motivate) în zonele izolate din mediul rural sau peste efectivul maxim, în zonele aglomerate din mediul urban.  Există în momentul de faţă unităţi şcolare, mai ales în mediul rural, unde avem 26 de copii pentru clasa pregătitoare. Nu aveam actul normativ prin care să poată funcţiona cu 26 de elevi. Trebuia să luăm un elev să-l plimbăm vreo 15-20 kilometri sau să facem două clase cu 13 elevi. 
În legătură cu raportul privind violența în unitățile școlare din România pot să spun că, în acest moment, există doar un raport parțial, iar vineri acesta va fi finalizat. Vom lua măsuri de prevenire și combatere a violenței prin  regulamentul de funcţionare a unităţilor şcolare, a cărui adoptare a fost întârziată cu un an şi jumătate, deși Legea Educaţiei Naționale prevedea ca acest regulament să fie elaborat în opt luni de zile. Unele măsuri vor fi introduce și prin regulamentul de funcţionare a consiliului de administraţie al unității școlare, care nu există în acest moment. Cele două regulamente vor aduce elemente de îmbunătăţire în această direcție. Şi, în paralel sau în completare, vom elabora un plan naţional privind prevenirea și combaterea violenţei în şcoli. 
Proiectul de ordonanță de urgență se referă și la învăţământul superior. Am luat măsuri care permit organizarea şcolilor doctorale, respectiv menţinerea şi îndeplinirea standardelor de autorizare provizorie/ acreditare în învăţământul superior.  Trebuia ca, în urmă cu şase luni de zile, să se facă o evaluare a școlilor doctorale, care însă nu s-a făcut și, în momentul de faţă, exista riscul să nu putem să repartizăm numărul de locuri la universităţi. Pentru anul 2012-2013, acest lucru se va face prin ordin de ministru. Pentru anul universitar 2013-2014, cu siguranţă, vom demara, așa cum prevede Legea Educaţiei Naţionale, competiţia pentru granturi.
Publicat de LIVIU MARIAN POP la 5/31/2012 

miercuri, mai 30, 2012

OMECST NR. 4071/15.05.2012

ORDIN nr. 4071/15.05.2012 pentru modificarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2012-2013, aprobată prin OMECTS nr. 5560/2011, cu modificările şi completările ulterioare - Descarcă  

OMECTS NR. 4171/24.05.2012


ORDIN nr. 4171 din 2012 privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, sesiunea 2012, seria a 2-a

Publicat în:  M.Of. nr.362 din 29.05.2012  
În baza prevederilor art. 246 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.549/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.
Art. 1. Se aprobă Calendarul desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, sesiunea 2012, seria a 2-a, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. 
 Art. 2. Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară din Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Direcţia modernizarea patrimoniului, informatizare şi investiţii şi inspectoratele şcolare duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 
 Art. 3. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, interimar, 
Liviu Marian Pop 
Bucureşti, 24 mai 2012. 
Nr. 4.171. 
ANEXĂ
CALENDARUL 
desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, sesiunea 2012, seria a 2-a
5 iunie 2012 - Afişarea programului orar al înscrierilor şi a metodologiei de concurs la sediul inspectoratului şcolar şi pe site-ul propriu  
6-17 iunie 2012 - Completarea formularului de selecţie online, în aplicaţia informatică  
18 iunie 2012 - Afişarea listelor cuprinzând candidaţii admişi în această etapă, în urma introducerii informaţiilor în formularul de selecţie online  
19-27 iunie 2012 - Depunerea portofoliului cu documentele prevăzute la art. 7 din Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.549/2011, la inspectoratul şcolar de către candidaţii declaraţi admişi după etapa de selecţie online, conform programului afişat  
28-29 iunie 2012 - Inspectoratele şcolare transmit Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS) lista candidaţilor declaraţi admişi după etapa de selecţie online, care, la data înscrierii la selecţie, ocupă o funcţie de conducere sau de îndrumare şi control din inspectoratul şcolar, precum şi dosarele acestora  
2-11 iulie 2012 - Evaluarea portofoliilor candidaţilor de către comisiile de evaluare constituite la nivelul inspectoratului şcolar, respectiv la nivelul MECTS  
12 iulie 2012 - Validarea rezultatelor selecţiei de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi afişarea rezultatelor evaluării în ordinea descrescătoare a punctajelor  
12 iulie 2012 -Transmiterea către inspectoratele şcolare a rezultatelor selecţiei făcute de comisia de evaluare constituită la nivelul MECTS, în vederea afişării acestora la sediul inspectoratului şcolar  
13-19 iulie 2012 - Depunerea contestaţiilor la inspectoratul şcolar, respectiv la MECTS  
20-23 iulie 2012 - Soluţionarea contestaţiilor  
24 iulie 2012 - Transmiterea de către MECTS a rezultatelor contestaţiilor la inspectoratul şcolar  
25-26 iulie 2012 - Întocmirea de către inspectoratele şcolare a listelor cuprinzând candidaţii promovaţi şi înaintarea acestor liste la MECTS  
31 iulie 2012 - Emiterea ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului privind înscrierea cadrelor didactice declarate promovate în Registrul naţional al experţilor în management educaţional  

marți, mai 29, 2012

Concurs de selecţie pentru cadrele didactice în vederea constituirii Corpului naţional de experţi în management educaţional


Ministrul interimar al Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Liviu Marian Pop, a semnat joi, 24 mai, ordinul privind aprobarea calendarului de desfăşurare a concursului de selecţie a cadrelor didactice în vederea constituirii Corpului naţional de experţi în management educaţional, sesiunea 2012 (seria a 2-a).

În lunile august - septembrie 2012, MECTS are în intenţie organizarea concursurilor pentru posturile de inspector şcolar general. O condiţie obligatorie pentru cei care doresc să ocupe aceste posturi este să facă parte din Corpul naţional de experţi în management educaţional.
BIROUL DE PRESĂ AL MECTS

luni, mai 28, 2012

OFERTĂ OLIMP HOTEL BELVEDERE

Această ofertă am primit-o direct de la societatea care administrează hotelul Belvedere din stațiunea Olimp. Biletele se pot procura direct la societatea respectivă sau prin intermediul nostru.
Prețuri pentru cameră dublă cu vedere la mare, sejur de 6 nopți cu mic dejun inclus (pentru 2 persoane):
1. 01.07 - 07.07 și 07.07 - 13.07 - 560 lei
2. 13.07 - 19.07; 19.07 - 25.07 și 25.07 - 31.07 - 780 lei
3. 31.07 - 06.08 și 06.08 - 12.08 - 1020 lei
4. 12.08 - 18.08 - 780 lei
5. 18.08 - 24.08 - 720 lei
6. 24.08 - 30.08 - 660 lei
7. 30.08 - 05.09 - 540 lei
Informații suplimentare: http://www.hotelpetrosani.ro/

GRADAȚII DE MERIT

Am primit mai multe oferte de la Hotel Traian din stațiunea Căciulata. Le puteți accesa pe pagina de internet a hotelului: www.hoteltraian.webs.com 

vineri, mai 25, 2012

OMECTS NR. 4121/23.05.2012OMECTS NR. 4146/24.05.2012OMECTS NR. 4145/24.05.2012ADRESA FEDERAȚIEI SINDICATELOR LIBERE DIN ÎNVĂȚĂMÂNT CĂTRE MECTS

FSLI solicită ministrului educației rezolvarea unor probleme importante din învățământ. Citește: Adresa F.S.L.I. către M.E.C.T.S. Nr.1201/23.05.2012

ÎNTÂLNIRE MINISTRUL EDUCAȚIEI - SINDICATE DIN ÎNVĂȚĂMÂNT - 24 MAI 2012În cadrul discuţiilor au fost abordate teme de actualitate privind mişcarea personalului din învăţământul preunivesitar, aspecte ce ţin de managementul reţelei şcolare, situaţia experţilor educaţionali, salarizarea cadrelor didactice din comisiile de evaluare şi examinare, precum şi acordul privind taberele studenţeşti. O altă temă de discuţie a vizat contractul colectiv de muncă pe ramură de învăţământ.
Referitor la salarizarea cadrelor didactice care fac parte din comisia de admitere la liceu şi din comisiile pentru evaluarea naţională a elevilor clasei a VIII-a şi cea pentru examenul de bacalaureat, ministrul Liviu Marian Pop a afirmat că MECTS va majora plata acestei activităţi: „Având în vedere decizia Guvernului de majorare a salariilor, Ministerul Educaţiei a luat hotărârea să majoreze cu 15% tarifele pentru plata cadrelor didactice care participă în comisiile de admitere, evaluare naţională şi bacalaureat. Majorarea propusă este în unele cazuri chiar şi peste acest procent” a declarat Liviu Marian Pop în cadrul întâlnirii.
Totodată, ministrul interimar al Educaţiei, Liviu Marian Pop şi-a manifestat disponibilitatea pentru a rezolva eficient problemele de etapă ale învăţământului preunivesitar şi superior, împreună cu partenerii sociali, prin dialog.
La rândul lor, liderii federaţiilor sindicale şi-au exprimat punctele de vedere şi au apreciat propunerile şi modul de lucru ale ministrului interimar al Educaţiei, Liviu Marian Pop.


joi, mai 24, 2012

Întâlnire informală între ministrul interimar al Educaţiei, Liviu Marian Pop, şi liderii federaţiilor sindicale din învăţământ


Ministrul interimar al Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Liviu Marian Pop, se va întâlni joi, 24 mai, ora 11.00, într-o reuniune informală ce va avea loc la sediul MECTS, cu liderii federaţiilor sindicale din învăţământ şi ai organizaţiilor naţionale studenţeşti.

Au fost invitate Federaţia Naţional Sindicală Alma Mater, Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, Federaţia Educaţiei Naţionale, Federaţia Sindicatelor Independente din Învăţământ „Spiru Haret", respectiv Uniunea Studenţilor din România, Uniunea Naţională a Studenţilor din România şi Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România.

Cifrele de şcolarizare pentru anul şcolar şi universitar 2012 - 2013


Guvernul a aprobat, în şedinţa de miercuri, 23 mai, cifrele de şcolarizare pentru anul şcolar şi universitar 2012-2013, pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat.

Cifrele de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat sunt următoarele: numărul locurilor în grădiniţele de stat este de 665.000, în timp ce numărul locurilor din învăţământul primar este de 925.000. Numărul elevilor în clasele V-VIII, învăţământ de zi şi cel cu frecvenţă redusă, a fost stabilit la 900.000. Numărul locurilor în clasa a IX-a, învăţământ de zi, este de 210.000. Pentru învăţământul profesional a fost aprobată o cifra de şcolarizare de 20.000 de locuri, pentru  clasa a X-a, învăţământ de zi, iar pentru învăţământul postliceal o cifra de 18.187 de locuri în anul I, învăţământ de zi şi seral.
Pentru învăţământul superior de stat au fost aprobate 62.400 de granturi pentru ciclul de studii universitare de licenţă, 35.600 de granturi pentru ciclul de studii universitare de master şi 3.000 de granturi pentru studiile de doctorat.
Cifrele de şcolarizare dimensionează sistemul naţional de învăţământ în funcţie de o serie de indicatori specifici pentru fiecare ciclu de învăţământ în parte. Se are în vedere faptul că instituţiile de învăţământ trebuie să funcţioneze astfel încât, prin calitatea serviciilor, să răspundă aşteptărilor publice. Pentru învăţământul preuniversitar de stat, propunerile pentru cifrele de şcolarizare se bazează pe proiectele înaintate de către inspectoratele şcolare şi sunt fundamentate pe evoluţia demografică a populaţiei de vârstă preşcolară şi şcolară, pe capacitatea liceelor de a răspunde solicitărilor, pe opţiunile elevilor şi părinţilor, pe studiile privind evoluţia în perspectivă a pieţei muncii, respectiv tendinţele privind dezvoltarea regională şi a zonelor în care se află unităţile de învăţământ. Criteriile care au fundamentat stabilirea cifrelor de şcolarizare pentru ciclurile universitare de licenţă, master şi doctorat au avut în vedere respectarea angajamentelor luate în cadrul Strategia Europa 2020, contribuţia învăţământului superior la accelerarea şi orientarea schimbărilor din societatea noastră, precum şi rezultatele studiilor de inserţie a absolvenţilor pe piaţa forţei de muncă în categoria de vârstă 20-30 de ani.
Aprobarea acestei hotărâri permite accesul absolvenţilor unui anumit nivel de pregătire/calificare către un nivel superior de învăţământ şi stabilirea echilibrată a numărului de locuri pentru anii I de studii în învăţământul liceal şi universitar. Documentul se bazează pe tendinţele de dezvoltare socială, economică, a prognozei ocupării forţei de muncă pe regiuni de dezvoltare, în concordanţă cu evoluţiile mobilităţii la nivel european, precum şi modul optim al organizării formaţiunilor de preşcolari, elevi şi studenţi pentru anul şcolar/universitar 2012-2013.

Ca urmare a aprobării Hotărârii de Guvern privind cifra de şcolarizare pentru anul şcolar 2012-2013, ministrul interimar al Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Liviu Marian Pop, a transmis tuturor inspectoratelor şcolare judeţene şi Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti cifrele de şcolare pentru învăţământul preuniversitar de stat.miercuri, mai 23, 2012

OMECTS NR. 4111/22.05.2012 PRIVIND MODIFICAREA METODOLOGIEI PRIVIND ECHIVALAREA PE BAZA ECTS/SECT A ÎNVĂȚĂMÂNTULUI UNIVERSITAR DE SCURTĂ DURATĂÎn urma intervențiilor făcute de Federația Sindicatelor Libere din Învățământ la MECTS s-a emis acest ordin de ministru prin care absolvenții IP 3 pot să-și echivaleze studiile, prin modificarea vechiului OMECTS NR. 5553/2011.

marți, mai 22, 2012

ANUNȚURI CCD VASLUI • Casa Corpului Didactic Vaslui editează al doilea număr al revistei "COORDONATE METODICO-ŞTIINŢIFICE" ocazie cu care sunteţi invitaţi să participaţi şi să propuneţi un articol, care să se încadreze în tematica numărului: "MANAGEMENT ŞI CALITATE ÎN EDUCAŢIE". Articolele vor fi trimise în format electronic, pe adresa ccdvs@yahoo.com , până la data de 28 mai 2012.                                                                                                                                                    
 • Programele valabile pentru DEFINITIVAT 2012 şi TITULARIZARE 2012                                                                                                                                       

 • Casa Corpului Didactic Vaslui organizează concurs pentru ocuparea a două posturi vacante de profesor-metodist, sâmbătă 16 iunie 2012, ora 9.00 (anunţ, dosar, tematică, bibliografie, cerere înscriere)                                                                                                                                         
 • Cursuri din Oferta de programe a Casei Corpului Didactic Vaslui care se vor desfăşura în luna mai 2012:
 • Tehnologia Informaţiei şi Comunicării (T.I.C.) (Bârlad, Vaslui, Negreşti, Codăeşti)
 • Educaţia civică şi educaţia caracterului (Vaslui)
 • Scrierea şi managementul proiectelor educaţionale (Vaslui, Bârlad)
 • Educaţia pentru calitate (Bârlad)                                                                                                                                                            
 • Casa Corpului Didactic Vaslui organizează în perioada 16 - 17 iunie 2012 respectiv 30 iunie - 1 iulie 2012 cursul de formare continuă "Orientarea şi consilierea în carieră a tinerilor", curs acreditat prin OM nr.6546/12.12.2011, 41 ore, 10 credite profesionale transferabile (click aici pentru detalii) 

luni, mai 21, 2012

ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 19 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale


ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 19 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale publicată în M.Of.Nr.340 din 18 mai 2012

Luand in considerare faptul ca salariile si alte drepturi de care beneficiaza angajatii din sectorul bugetar au fost diminuate prin Legea nr. 118/2010 privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar, cu modificarile si completarile ulterioare, iar prin Legea nr. 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice s-a aprobat recuperarea partiala a acestor diminuari, avand in vedere Decizia Curtii Constitutionale nr. 872 din 25 iunie 2010 referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar, prin care aceasta constata ca masura de restrangere a unor drepturi ale personalului bugetar poate avea doar caracter temporar, fiind obligatorie revenirea la nivelul initial al acestor drepturi, tinand cont de preocuparea Guvernului de asigurare a unei majorari prudente a salariilor personalului din sectorul bugetar, astfel incat sa se asigure revenirea la nivelul salariilor in plata in luna iunie 2010, intrucat, potrivit Legii responsabilitatii fiscal-bugetare nr. 69/2010, nu se pot promova acte normative care conduc la cresterea cheltuielilor de personal sau a pensiilor in sectorul bugetar cu mai putin de 180 de zile inainte de expirarea mandatului Guvernului, in conformitate cu art. 110 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata, in considerarea faptului ca elementele sus-mentionate vizeaza interesul public si constituie o situatie extraordinara a carei reglementare nu poate fi amanata, in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.
Art. 1. - (1) Cuantumul brut al salariilor de baza/soldelor functiei de baza/salariilor functiei de baza/indemnizatiilor de incadrare de care beneficiaza personalul platit din fonduri publice se majoreaza in doua etape, astfel:
a)cu 8%, incepand cu data de 1 iunie 2012, fata de nivelul acordat pentru luna mai 2012;
b)cu 7,4%, incepand cu data de 1 decembrie 2012, fata de nivelul acordat pentru luna noiembrie 2012.
(2) Cuantumul sporurilor, indemnizatiilor, compensatiilor si al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda lunara bruta/salariul lunar brut, indemnizatia bruta de incadrare, de care beneficiaza personalul platit din fonduri publice, se majoreaza potrivit alin. (1), in masura in care personalul isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii.
(3) Cuantumul brut al salariilor de incadrare, al sporurilor, indemnizatiilor, compensatiilor si al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare aferent personalului didactic si didactic auxiliar din invatamant, care se stabileste in conformitate cu prevederile Legii nr. 63/2011 privind incadrarea si salarizarea in anul 2011 a personalului didactic si didactic auxiliar din invatamant, cu modificarile ulterioare, se majoreaza potrivit alin. (1), in masura in care personalul isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii.
 (4) In cazul schimbarii conditiilor in care isi desfasoara activitatea, personalul beneficiaza de noile drepturi la nivelul acordat functiilor actuale similare de la noile locuri de munca.
 Art. 2. - (1) Pentru personalul din autoritatile si institutiile publice finantate integral din venituri proprii, aflate in subordinea, sub autoritatea, in coordonarea Guvernului, ministerelor si a celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, precum si din cele aflate in coordonarea primului-ministru si cele aflate sub controlul Parlamentului, care in anul 2012 are salariile stabilite potrivit art. 4 alin. (3) al art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar, precum si pentru instituirea altor masuri financiare in domeniul bugetar, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 283/2011, cuantumul brut al salariilor de baza/soldelor functiei de baza/salariilor functiei de
baza/indemnizatiilor de incadrare se majoreaza potrivit art. 1 alin. (1), fara a depasi nivelul stabilit potrivit anexei nr. VIII la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, cu modificarile ulterioare.
(2) Pentru personalul din autoritatile si institutiile publice finantate integral din venituri proprii, aflate in subordinea, sub autoritatea, in coordonarea Guvernului, ministerelor si a celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, precum si din cele aflate in coordonarea primului-ministru si cele aflate sub controlul Parlamentului, ale carui contracte colective de munca isi inceteaza valabilitatea dupa data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, salariile se stabilesc potrivit anexei nr. VIII la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificarile ulterioare.
 Art. 3. - (1) Cuantumul drepturilor prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a) si b), alin. (4) si la art. 13 lit. b) si c) din Legea nr. 118/2010 privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar, cu modificarile si completarile ulterioare, se majoreaza potrivit art. 1 alin. (1).
 (2) Incepand cu luna iunie 2012, cuantumul drepturilor prevazute la art. 14 din Legea nr. 118/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se majoreaza cu 2,3% fata de cuantumul aflat in plata in luna mai 2012, fara a depasi nivelul in vigoare in luna iunie 2010.
 Art. 4. - Cuantumul drepturilor prevazute la art. 2 alin. (1) lit. d) din Legea nr.118/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se majoreaza potrivit art. 1 alin. (1), fara a depasi nivelul in vigoare in luna iunie 2010.
 Art. 5. - Incepand cu luna iunie 2012, contributia lunara de care beneficiaza personalul neclerical angajat in unitatile ce apartin cultelor religioase din Romania se majoreaza potrivit art. 1 alin. (1), fara a depasi nivelul in vigoare in luna iunie 2010.
 Art. 6. - Personalul din institutiile publice care a intrat sub incidenta Legii-cadru nr. 284/2010, cu modificarile ulterioare, si ale carui venituri de natura salariala nu au fost diminuate potrivit Legii nr. 118/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, nu beneficiaza de majorarile salariale prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.
 Art. 7. - In anul 2012, prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (2) al art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2010, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 283/2011, se pot acorda premii, in conditiile legii, sportivilor si colectivelor tehnice care au obtinut performante deosebite la actiunile sportive internationale, elevilor care au obtinut distinctii la olimpiadele si concursurile internationale pe obiecte de invatamant, precum si profesorilor care i-au pregatit pe acestia.
PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Bucuresti, 16 mai 2012.
Nr. 19.

joi, mai 17, 2012

ORDONANȚA DE URGENȚĂ PENTRU RECUPERAREA REDUCERILOR SALARIALE


Executivul a aprobat în şedinţa de miercuri, 16 mai 2012, proiectul de ordonanță de urgență pentru aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale.

Astfel, prin noul act normativ, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcţiei de bază, salariilor funcţiei de bază/indemnizaţiilor de încadrare de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se va majora în două etape, respectiv cu opt la sută începând cu 1 iunie 2012 faţă de nivelul acordat pentru luna mai 2012 şi cu 7,4 la sută începând cu 1 decembrie 2012 faţă de nivelul acordat pentru luna noiembrie 2012.

miercuri, mai 16, 2012

LIVIU MARIAN POP - MINISTRU INTERIMAR LA EDUCAȚIE

Preşedintele României, Traian Băsescu, a semnat marţi, 15 mai 2012, Decretul prin care se ia act de demisia domnului Ioan Mang, ministrul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, şi se constată încetarea funcţiei acestuia de membru al Guvernului.
De asemenea, preşedintele României, Traian Băsescu, a semnat marţi, 15 mai 2012, Decretul pentru desemnarea domnului Liviu Marian Pop, ministrul delegat pentru Dialog Social, ca ministru interimar al Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

marți, mai 15, 2012

PROIECT ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ REVENIRE SALARII


ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
(PROIECT)
privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale
Luând în considerare faptul că salariile şi alte drepturi de care beneficiază angajaţii din sectorul bugetar, au fost diminuate prin Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, iar prin Legea nr.285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice s-a aprobat recuperarea parţială a acestor diminuări, având în vedere Decizia nr.872/2010 a Curţii Constituţionale, prin care aceasta constată că măsura de restrângere a unor drepturi ale personalului bugetar poate avea doar caracter temporar, fiind obligatorie revenirea la nivelul iniţial al acestor drepturi, ţinând cont de preocuparea Guvernului de asigurare a unei majorări prudente a salariilor personalului din sectorul bugetar, astfel încât să se asigure revenirea la nivelul salariilor în plată în luna iunie 2010, întrucât potrivit Legii responsabilităţii fiscal-bugetare, nr.69/2010, nu se pot promova acte normative cu mai puţin de 180 de zile înainte de expirarea mandatului Guvernului, în conformitate cu art. 110 alin. (1) din Constituţia României, republicată, care conduc la creşterea cheltuielilor de personal sau a pensiilor în sectorul bugetar, în considerarea faptului că elementele sus menţionate vizează interesul public şi constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. 
Art. 1 - (1) Cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcţiei de bază/salariilor funcţiei de bază/indemnizaţiilor de încadrare de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice, se majorează în două etape, astfel: 
a) cu 8% începând cu data de 1 iunie 2012 faţă de nivelul acordat pentru luna mai 2012; 
b) cu 7,4% începând cu data de 1 decembrie 2012 faţă de nivelul acordat pentru luna noiembrie 2012; 
(2) Cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda lunară brută/salariul lunar brut, indemnizaţia brută de încadrare, de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice, se majorează potrivit alin.(1), în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii. 
(3) Cuantumul brut al salariilor de încadrare, al sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare aferent personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, care se stabileşte în conformitate cu prevederile Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, cu modificările ulterioare, se majorează potrivit alin.(1), în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii. 
Art. 2 – (1) Pentru personalul din autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii, aflate în subordinea, sub autoritatea, în coordonarea Guvernului, ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi din cele aflate în coordonarea primului-ministru şi cele aflate sub controlul Parlamentului, care în anul 2012 are salariile stabilite potrivit art. 4 alin. (3) al art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 283/2011, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcţiei de bază/salariilor funcţiei de bază/indemnizaţiilor de încadrare, se majorează potrivit alin.(1) al art. 1, fără a depăşi nivelul stabilit potrivit anexei nr. VIII la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare. 
(2) Pentru personalul din autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii, aflate în subordinea, sub autoritatea, în coordonarea Guvernului, ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi din cele aflate în coordonarea primului-ministru şi cele aflate sub controlul Parlamentului, ale cărui contracte colective de muncă îşi încetează valabilitatea după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, salariile se stabilesc potrivit anexei nr. VIII la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare. 
Art. 3 – (1) Cuantumul drepturilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) şi b), alin. (4) şi la art. 13 lit. b) şi c) din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, cu modificările şi completările ulterioare, se majorează potrivit alin.(1) al art. 1. 
(2) Începând cu luna iunie 2012, cuantumul drepturilor prevăzute la art. 14 din Legea nr. 118/2010, cu modificările şi completările ulterioare se majorează cu 2,3% faţă de cuantumul aflat în plată în luna mai 2012, fară a depăşi nivelul în vigoare în luna iunie 2010. 
Art. 4 - Cuantumul drepturilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 118/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se majorează potrivit alin.(1) al art. 1, fară a depăşi nivelul în vigoare în luna iunie 2010. 
Art. 5 - Începând cu luna iunie 2012, contribuţia lunară de care beneficiază personalul neclerical angajat în unităţile ce aparţin cultelor religioase din România se majorează potrivit alin.(1) al art. 1, fară a depăşi nivelul în vigoare în luna iunie 2010. 
Art. 6 - Personalul din instituţiile publice care a intrat sub incidenţa Legii-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare şi ale cărui venituri de natură salarială nu au fost diminuate potrivit Legii nr. 118/2010, cu modificările şi completările ulterioare, nu beneficiază de majorările salariale prevăzute de prezenta ordonaţă de urgenţă. 
Art. 7 – În anul 2012, prin derogare de la prevederile alin.(2) al art.7 al art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bug etar, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 283/2011, se pot acorda premii, în condiţiile legii, sportivilor şi colectivelor tehnice care au obţinut performanţe deosebite la acţiunile sportive internaţionale, elevilor care au obtinut distinctii la olimpiadele si concursurile internationale pe obiecte de invatamant, precum si profesorilor care i-au pregatit pe acestia. 

PRIM – MINISTRU
VICTOR -VIOREL PONTA

luni, mai 14, 2012

GRADAȚII DE MERIT 2012 - PUNCTAJE

Depunerea contestațiilor: 16 - 18 mai

vineri, mai 11, 2012

STRUCTURA ANULUI ȘCOLAR 2012 - 2013


ORDIN nr. 3794/24.04.2012 privind structura anului şcolar 2012 – 2013 - Descarcă  

joi, mai 10, 2012

OMECTS NR. 3864/02.05.2012 ȘI 3863/02.05.2012


OMECTS nr. 3864 din 02.05.2012 privind modul de plată a personalului didactic care face parte din comisiile pentru organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2012-2013 - Descarcă 
OMECTS nr.3863 din 02.05.2012 privind modul de plată a personalului didactic care face parte din comisiile pentru evaluarea națională a elevilor clasei a VIII-a, pentru examenul naţional de bacalaureat şi pentru examenele de absolvire/certificare a competenţelor profesionale pentru învăţământul profesional, liceal şi postliceal – sesiunile anului 2012 - Descarcă 

miercuri, mai 09, 2012

Bugetarii îşi vor recupera 8% din salariile diminuate în 2010, începând cu 1 iunie


„De la 1 iunie salariile bugetarilor vor creşte cu 8%, urmând ca restul sumelor necesare pentru revenirea la nivelul salariilor din iunie 2010 să fie acordate în luna decembrie” a anunţat premierul Victor Ponta, într-un briefing de presă susţinut la Palatul Victoria.

Primul-ministru Victor Ponta a declarat că a aprobat, în şedinţa de astăzi, mandatul viceprim-ministrului Florin Georgescu, ministrul Finanţelor Publice, de a semna în numele Guvernului României, Scrisoarea de Intenţie şi Memorandumul Tehnic de Înţelegere - al doilea Memorandum Suplimentar, aferent Acordului de tip preventiv încheiat de România cu Fondul Monetar Internaţional şi Comisia Europeană.
De asemenea, şeful Executivului a menţionat că a aprobat împuternicirea ministrului Finanţelor Publice de a semna cel de-al doilea Memorandum de înţelegere între Uniunea Europeană şi România, precum şi Programul de convergenţă, ediţia 2012 actualizată.
În baza Scrisorii de Intenţie, Guvernul va aproba săptămâna viitoare, prin Ordonanţă de Urgenţă, acordarea unei creşteri de 8% pentru personalul bugetar, începând cu 1 iunie, urmând ca diferenţa să fie recuperată în luna decembrie.
Viceprim-ministrul, Florin Georgescu, Ministrul Finanţelor Publice, a menţionat că în luna decembrie 2012, toţi bugetarii afectaţi de reducerile salariale vor reveni la salariul nominal din luna iunie 2010. „Toţi bugetarii vor avea salariile refăcute, salariile nominale la nivelul din iunie 2010, în două tranşe, iunie şi decembrie 2012”, a declarat Florin Georgescu.
Totodată, vicepremierul a menţionat că anvelopa salarială nu va fi depăşită de reîntregirea salariilor bugetarilor, iar deficitul bugetar va creşte în limitele negociate cu Fondul Monetar Internaţional.
„Anvelopa salarială nu se depăşeşte, avem siguranţa că ne încadrăm în angajamentele asumate cu finanţatorii internaţionali, de aceea am eşalonat astfel refacerea parţială a puterii de cumpărare. Acea anvelopă salarială sau totalul salariilor bugetarilor se va înscrie în prevederile asumate şi înscrise în documentele stabilite cu instituţiile internaţionale”, a arătat vicepremierul Florin Georgescu.
Emitent: Guvernul Romaniei – Biroul de presaIOAN MANG A PRELUAT MANDATUL DE MINISTRU AL MECTS


Noul ministru al Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Ioan Mang, a preluat mandatul 

Domnul Ioan Mang a preluat marţi, 8 mai, mandatul de ministru al Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în cadrul unei ceremonii desfăşurate la sediul MECTS, în prezenţa fostului titular al postului, domnul Cătălin Ovidiu Baba.
Fostul ministru al Educaţiei i-a prezentat noului ministru o sinteză a principalelor domenii de activitate ale ministerului, precum şi priorităţile, respectiv calendarul evenimentelor pe termen scurt şi mediu, între care finalizarea înscrierilor în clasa pregătitoare şi clasa I, evaluările pilot pentru clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a, organizarea examenului de bacalaureat şi adoptarea Hotărârii de Guvern privind cifra de şcolarizare în învăţământul preuniversitar şi superior. De asemenea, au fost discutate şi aspecte legate de procesul de elaborare a noului curriculum, revitalizarea învăţământului profesional şi tehnic, respectiv ierarhizarea universităţilor din România.
Noul deţinător al portofoliului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a mulţumit predecesorului său pentru activitatea depusă şi a declarat că eforturile sale se vor axa pe asigurarea unui sistem predictibil şi credibil. .„Am încredere în învăţământul românesc şi cred că alături de toţi actorii săi, elevi, părinţi şi cadre didactice, voi putea îmbunătăţi lucruri care de-a lungul timpului au rămas deficitare", a spus ministrul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, domnul Ioan Mang.
Sursa: MECTS

marți, mai 08, 2012

NOUL GUVERN AL ROMÂNIEI


Componența cabinetului Victor Ponta, învestit în funcție de Parlamentul României:

Ministerul Finanțelor - Florin Georgescu (acesta va deține și funcția de vicepremier)
Ministerul Sănătății - Vasile Cepoi
Ministerul Educației - Ioan Mang
Ministerul de Externe - Andrei Marga
Ministerul Turismului și Dezvoltării Regionale - Eduard Hellvig
Ministerul Apărării - Corneliu Dobrițoiu
Ministerul Comunicațiilor - Dan Nica
Ministerul Muncii - Mariana Câmpeanu
Ministerul Educației - Rovana Plumb
Ministerul Transporturilor - Ovidiu Silaghi
Ministerul Afacerilor Europene - Leonard Orban
Ministerul Culturii - Mircea Diaconu
Ministerul Agriculturii - Daniel Constantin
Ministerul Justiției - Titus Corlățean
Ministerul de Interne - Ioan Rus
Ministerul Economiei - Daniel Chițoiu
Ministrul delegat pentru Administrație - Victor Paul Dobre
Ministrul delegat pentru Dialog Social - Liviu Pop
Ministrul delegat pentru Mediul de Afaceri - Lucian Isar
Ministrul delegat pentru relația cu Parlamentul - Mircea Dușa


luni, mai 07, 2012

REZULTATE OLIMPIADE NAȚIONALE 2012Listele cu rezultatele finale ale olimpiadelor naționale organizate în conformitate cu Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare, în anul 2012 - Descarcă  


CURSURI CCD VASLUI

În conformitate cu adresa MECTS nr.460/10.04.2012 şi a precizărilor Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011, Casa Corpului Didactic Vaslui organizează în săptămâna 25-30 iunie 2012 programe de formare pentru pregătirea debutanţilor, respectiv a candidaţilor la examenul naţional de acordare a definitivării în învăţământ - sesiunea 2012. Cursurile vor avea durata de 24 ore pe teme/subiecte conform modulelor-cadru din adresa MECTS (click aici). Formatori: inspectori şcolari de specialitate/metodişti ai I.Ş.J. Vaslui. Costul cursului: 50 lei/persoană. Cererile de înscriere se depun la C.C.D. Vaslui (click aici pentru download) până la data de 18 iunie 2012, iar programul şi locaţia cursului vor fi anunţate pînă la data de 20 iunie 2012.

Sursa: CCD Vaslui
PARTICIPAREA LA CURSURI ESTE FACULTATIVĂ 

IOAN MANG - NOUL MINISTRU AL EDUCAȚIEI ?


Ioan Mang s-a născut la 15 iulie 1958, la Ineu, judeţul Arad.
El este din 2003 profesor universitar la Universitatea Oradea, Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei, unde susţine cursuri de ingineria programării, protecţia împotriva viruşilor, managementul proiectelor în IT, algoritmi de criptare, securitatea în internet, securitatea datelor în e-business, potrivit informaţiilor postate pe site-ul său. 
Mang a fost între 1999 şi 2003 conferenţiar la Universitatea Oradea, iar între 1990 şi 1999 şef de lucrări la aceeaşi instituţie de învăţământ.
În perioada 1985 - 1990, Mang a fost cercetător ştiinţific la Institutul de Proiectări Automatizări, iar între 1983 şi 1985 a lucrat ca inginer la I.I.R.U.C. Bucureşti - filiala Oradea.
Senatorul este din 1998 doctor inginer - specialitatea calculatoare.
Ioan Mang mai notează în CV-ul postat pe site-ul Senatului că este din 2000 vicepreşedinte CNIMM - Bihor, precum şi faptul că este membru al Asociaţiei pentru Ingineria Calculatoarelor şi Tehnologia Informaţiei din România.
În plan politic, Ioan Mang este, din 2010, preşedinte al organizaţiei judeţene Bihor. 
El a fost consilier judeţean între 2004-2006, precum şi în perioada iunie-decembrie 2008.
Ioan Mang este senator de Bihor, vicelider al grupului parlamentar al PSD, membru îm Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, precum şi în Comisia pentru egalitatea de şanse.

CONCURS OCUPARE POSTURI


 1. Precizări privind desfășurarea inspecției la clasă/proba practica
 2. Fișa de evaluare a inspecției la clasa

vineri, mai 04, 2012

GRAFIC GRADAȚII DE MERIT


GRAFICUL
desfăşurării concursului pentru acordarea gradaţiilor de merit - sesiunea 2012

1.             Detalierea punctajelor aferente criteriilor de către comisia paritară la nivelul inspectoratului şcolar
                                                                                     Perioada: 1-15 martie 2012
2.             Depunerea dosarelor care conţin documentele justificative privind activitatea cadrului didactic respectiv, la registratura inspectoratului şcolar;
Perioada: 15 martie -11 aprilie 2012
3.             Analiza dosarelor de către inspectorul de specialitate, cu consultarea consiliului consultativ şi elaborarea raportului referitor la activitatea candidatului în specialitate
Perioada: 12-20 aprilie 2012
4.             Verificarea dosarelor de către comisia de coordonare a concursului în vederea acordării gradaţiei de merit;
Perioada: 25 aprilie-4 mai 2012
5.             Verificarea dosarelor de către reprezentanţii federaţiilor sindicale reprezentative din învăţământ şi refacerea punctajelor, în situaţia în care observaţiile sunt juste, împreună cu inspectorul de specialitate;
Perioada: 25 aprilie-5 mai 2012:
6.             Consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar aprobă lista cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării
Perioada: 8-11 mai 2012
7.             Afişarea listei la avizierul inspectoratului şcolar;
Termen: 14 mai 2012
8.             Depunerea contestaţiilor asupra punctajului acordat;
Perioada: 16 - 18 mai 2012:
9.             Rezolvarea contestaţiilor de către comisie;
Perioada: 21 - 24 mai 2012
10.         Validarea rezultatelor finale ale concursului de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi afişarea acestora la inspectoratele şcolare;
Termen: 26 mai 2012