***** 5 OCTOMBRIE 2020 - ZIUA MONDIALA A PROFESORILOR*****

marți, martie 06, 2012

COMUNICAT DE PRESĂ MECTS

Ministerul Educaţiei revigorează dialogul cu partenerii sociali
06.03.2012
Parte a demersului de cultivare a dialogului cu partenerii sociali şi societatea civilă, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS) invită toate structurile reprezentative ale părinţilor să fie parteneri de dialog în procesul de fundamentare şi aplicare a strategiilor naţionale în domeniul educaţiei. În acest context, MECTS îşi propune să colaboreze cu toţi ceilalţi parteneri sociali implicaţi în învăţământ: asociaţiile reprezentative ale profesorilor, structurile asociative ale universităţilor şi şcolilor de stat, particulare şi confesionale, sindicatele reprezentative din învăţământ, asociaţiile reprezentative ale elevilor, asociaţiile reprezentative ale studenţilor, respectiv organizaţiile neguvernamentale care susţin programe educative/federaţii ale furnizorilor de servicii sociale.

În acest sens, ministrul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, domnul Cătălin Baba, a avut deja o întâlnire cu liderii federaţiilor sindicale din învăţământ, în cadrul căreia s-au pus bazele unei viitoare colaborări instituţionale.

Reamintim faptul că în baza prevederilor din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a încheiat protocoale de colaborare cu 28 de asociaţii reprezentative ale profesorilor şi 45 de organizaţii neguvernamentale din educaţie şi cercetare. Acestui tip de dialog instituţionalizat sunt invitate să i se alăture si alte organizaţii şi asociaţii reprezentative interesate de punerea în practică a prevederilor Legii nr.1/2011. BIROUL DE PRESĂ AL MECTS