***** 5 OCTOMBRIE 2020 - ZIUA MONDIALA A PROFESORILOR*****

miercuri, februarie 29, 2012

OMECTS NR. 3283 DIN 17.02.2012

Ordin nr. 3283/17.02.2012 pentru modificarea și completarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităților de învățământ din sistemul național de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6564/2011 - Descarcă

marți, februarie 28, 2012

sâmbătă, februarie 25, 2012

ORDIN MECTS & METODOLOGIE ȘI CALENDAR CORP EXPERȚI ÎN MANAGEMENT EDUCAȚIONAL

ORDIN nr. 3295/21.02.2012 privind aprobarea Calendarului desfășurării concursului de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional - Descarcă
Calendarul desfăşurării concursului de selecţiei a cadrelor didactice pentru constituirea corpul naţional de experţi în management educațional - Anexa nr. 1 la OMECTS nr. 3295/21.02.2012 - Descarcă
ORDIN nr. 5549/6.10.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional - Descarcă
METODOLOGIE privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional - ANEXA 1 la OMECTS nr. 5549/6.10.2011 - Descarcă

vineri, februarie 24, 2012

OMECTS NR. 3064 DIN 19 IANUARIE 2012

ORDIN nr. 3064/19.01.2012 pentru aprobarea Metodologiei privind cuprinderea copiilor în clasa pregătitoare și în clasa I pentru anul școlar 2012-2013 și a Calendarului înscrierii - Descarcă
NOTA nr. 30159/17.02.2012 - Descarcă
NOTA nr. 29941/16.02.2012 - Descarcă
NOTA nr. 29931/16.02.2012 - Descarcă
NOTA nr. 28766/08.02.2012 - Descarcă

miercuri, februarie 22, 2012

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE NAȚIONALE

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE NAȚIONALE - ANUL 2012 - Descarcă

DEMERSURI FSLI GRADAȚIE DE MERIT PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR

marți, februarie 21, 2012

joi, februarie 16, 2012

LISTA POSTURILOR/CATEDRELOR PENTRU ANUL ȘCOLAR 2012-2013

LISTA POSTURILOR/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2012-2013 A FOST PUBLICATĂ: http://www.titularizare.edu.ro/

CALENDAR MOBILITATE PERSONAL DIDACTIC AN ȘCOLAR 2012-2013

Transferarea personalului didactic titular al sistemului național de învățământ preuniversitar disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea rețelei școlare:
a) afișarea la inspectoratul școlar a listei cuprinzând posturile didactice/catedrele vacante/rezervate;
Termen: 15 februarie 2012
b) afișarea, la inspectoratele școlare, a listei cadrelor didactice care intră în restrângere de activitate, începând cu 1 septembrie 2012;
Termen: 15 februarie 2012
c) depunerea solicitărilor de către cadrele didactice aflate în restrângere de activitate pentru obținerea consimțământului în vederea soluționării restrângerii de activitate;
Perioada: 16-22 februarie 2012
d) analiza în consiliul de administrație al unităților de învățământ a solicitărilor și comunicarea hotărârii cu privire la acordarea/neacordarea consimțământului;
Perioada: 23-27 februarie 2012
e) înregistrarea cererilor personalului didactic care solicită soluționarea restrângerii de activitate la comisia de mobilitate a inspectoratului școlar;
Perioada: 28 februarie - 6 martie 2012
f) desfășurarea probelor practice/orale;
Perioada: 7-9 martie 2012
g) afișarea la inspectoratul școlar a listelor cu punctajele cadrelor didactice care solicită soluționarea restrângerii de activitate;
Perioada: 7-9 martie 2012
h) înregistrarea contestațiilor la punctajele acordate;
Perioada: 12-13 martie 2012
i) soluționarea contestațiilor în consiliul de administrație al inspectoratului școlar și afișarea punctajelor finale;
Termen: 14 martie 2012
j) soluționarea cererilor de restrângere de activitate în ședință publică;
Perioada: 15-16 martie 2012
k) înregistrarea contestațiilor la inspectoratul școlar cu privire la modul de soluționare a restrângerilor;
Perioada: 19-20 martie 2012
l) soluționarea contestațiilor în consiliul de administrație al inspectoratului școlar;
Termen: 21 martie 2012
m) emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare.
Termen: 22 martie 2012

miercuri, februarie 15, 2012

COMUNICAT BIROUL DE PRESĂ AL MECTS

Programul de lucru 8.00 - 16.00 nu se aplică în şcoli
Ca urmare a informaţiilor vehiculate în ultimele ore în mass-media, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului face următoarele precizări:


Dispoziţia domnului prim-ministru Mihai Răzvan Ungureanu de uniformizare a programului de lucru vizează exclusiv aparatul de lucru al Guvernului şi instituţiile administraţiei publice centrale. Programul de luni până vineri între orele 8.00-16.00 este valabil pentru personalul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, personalul inspectoratelor şcolare judeţene şi cel al Caselor Corpului Didactic.


Programul didactic din şcoli nu intră sub incidenţa acestei decizii. El se desfăşoară ca şi până acum, conform orarelor stabilite pentru fiecare clasă la începutul anului şcolar.
BIROUL DE PRESĂ AL MECTS

marți, februarie 14, 2012

PRECIZĂRI MECTS PROGRAMUL ”ȘCOALA ALTFEL” - 2 - 6 APRILIE 2012


Sursa: ISJ Vaslui

ȘCOLI ÎNCHISE 14.02.2012

Situaţia şcolilor afectate de vremea nefavorabilă - 14 februarie
În urma centralizării datelor raportate de către inspectorii şcolari generali în cadrul videoconferinţei susţinute astăzi, 13 ianuarie, de ministrul Educaţiei, Cătălin Baba, marţi, 14 februarie 2012, în 15 judeţe activitatea unităţilor de învăţământ se desfăşoară în mod normal, nefiind afectată de ninsorile abundente sau temperaturile scăzute. Urmare a deciziilor luate în cadrul Comitetelor Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă, marţi, 14 februarie 2012, cursurile vor fi suspendate integral, atât în mediul urban, cât şi în mediul rural, în 12 judeţe (Argeş, Buzău, Călăraşi, Dolj, Gorj, Giurgiu, Ilfov, Ialomiţa Mehedinţi, Olt, Prahova, Vrancea) şi în municipiul Bucureşti.În celelalte judeţe, situaţia se prezintă astfel: 7 inspectorate şcolare judeţene au raportat suspendarea cursurilor în mai puţin de 10 unităţi de învăţământ (Arad, Bihor, Constanţa, Hunedoara, Maramureş, Satu Mare, Timiş), iar alte 5 judeţe înregistrează maximum 100 de unităţi de învăţământ închise ( Brăila, Caraş-Severin, Galaţi, Teleorman, Vaslui). La nivelul întregii ţări, au fost închise 7156 de unităţi şcolare, în care învăţau 1.103.635 elevi.Precizăm că la nivelul fiecărui judeţ, conducerea inspectoratului şcolar este parte componentă a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU). Inspectorii şcolari generali participă la întâlnirile de lucru ale acestor structuri în cadrul cărora deciziile luate se află în strânsă concordanţă cu evoluţia condiţiilor meteorologice din fiecare zi. În momentul în care CJSU ia o hotărâre cu privire la desfăşurarea sau suspendarea cursurilor şcolare, inspectoratul şcolar judeţean este responsabil de informarea corectă şi promptă a opiniei publice cu privire la situaţia specifică din fiecare comunitate locală.Reamintim că linia specială Tel Verde 0.800.816.ABC (unde ABC reprezintă indicativul telefonic al judeţului) este la dispoziţia părinţilor elevilor şi cadrelor didactice până la ora 22.00 pentru informaţii punctuale legate de desfăşurarea cursurilor din fiecare unitate de învăţământ.

BIROUL DE PRESĂ AL MECTS

vineri, februarie 10, 2012

MINISTRU NOU LA MECTS

CĂTĂLIN OVIDIU BABA - NOUL MINISTRU AL EDUCAȚIEI

Ceremonia de predare/primire a mandatului de ministru al Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, între domnii Daniel Funeriu şi Cătălin Baba (foto), va avea loc vineri, 10 februarie, ora 12.00, la sediul MECTS, în prezenţa primului-ministru, Mihai-Răzvan Ungureanu.

CURSURI CCD VASLUI - FEBRUARIE-MARTIE 2012

Cursuri din Oferta de programe a Casei Corpului Didactic Vaslui care se vor desfăşura în lunile februarie-martie 2012:
-Tehnologia Informaţiei şi Comunicării (T.I.C.) (Liceul Pedagogic "Al. Vlahuţă" Bârlad)
-Tehnologia Informaţiei şi Comunicării (T.I.C.) (Colegiul Tehnic "Al. I. Cuza" Bârlad)
-Tehnologia Informaţiei şi Comunicării (T.I.C.) (Colegiul Agricol "Dimitrie Cantemir" Huşi)
-Tehnologia Informaţiei şi Comunicării (T.I.C.) (Grupul Şcolar Industrial "N. Iorga" Negreşti)
-Tehnologia Informaţiei şi Comunicării (T.I.C.) (Casa Corpului Didactic Vaslui)
-Mentor (Casa Corpului Didactic Vaslui)
-Mentor (Grupul Şcolar Industrial "N. Iorga" Negreşti)
-Mentor (Liceul Pedagogic "Al. Vlahuţă" Bârlad) - 2 grupe
-Mentor (Şcoala Nr. 1 "Mihail Sadoveanu" Huşi)
-Educaţia civică şi educaţia caracterului (CJRAE Vaslui) - 2 grupe
-Educaţia civică şi educaţia caracterului (Colegiul Naţional "Gh. R. Codreanu" Bârlad)
-Educaţia civică şi educaţia caracterului (Grupul Şcolar Industrial "N. Iorga" Negreşti)
-Scrierea şi managementul proiectelor educaţionale (Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" Bârlad)
-Tinerii împotriva violenţei (Casa Corpului Didactic Vaslui)
-Democraţie participativă. PROJECT CITIZEN (Casa Corpului Didactic Vaslui)
Pentru înscrierea la aceste cursuri, consultaţi secţiunea Inscriere cursuri

luni, februarie 06, 2012

Se suspendă cursurile în învățământul preuniversitar în zilele de 7 şi 8 februarie 2012 şi în JUDEŢULVASLUI

Conform O.M.E.C.T.S. nr. 3205/06.02.2012:
”Art. 1 – În zilele de 7 si 8 februarie 2012 se suspendă cursurile din toate unitățile de învățământ preuniversitar din județele Botoșani, Brăila, Buzău, Călărași, Ialomița, Iași, Ilfov, Olt, Tulcea, Vaslui, Vrancea și din municipiul București.”
Vizualizați documentul oficial aici.

GUVERNUL BOC A DEMISIONAT !

LUNI, 6 FEBRUARIE 2012, ORA 10.30: GUVERNUL BOC A DEMISIONAT !

Emil Boc si-a anunțat demisia la ora 10.30. "Am luat decizia de a depune mandatul Guvernului. Această decizie pentru a detensiona situația politică și socială din țară și pentru a nu pierde ceea ce românii au câștigat cu atâta suferință".

De precizat că tot guvernul și-a prezentat demisia.

Traian Băsescu a luat act de demisie.

Cătălin Predoiu este prim-ministru interimar.

OMECTS nr. 3157 din 31 ianuarie 2012

Ordinul 3157 din 31 ianuarie 2012 (Ordinul 3157/2012)
pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2012-2013, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului si sportului nr. 5.560/2011
Publicat în
Monitorul Oficial 87 din 3 februarie 2012 (M. Of. 87/2012)
În baza prevederilor art. 252-255, 262 si 263 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare, ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului emite prezentul ordin.
Art. I.
Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învătământul preuniversitar în anul școlar 2012-2013, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.560/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 si 758 bis din 27 octombrie 2011, se modifică și se completează după cum urmează:
1. La articolul 35, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
"(2) Consiliul de administrație al unității de învățământ stabilește modalități de ocupare și condiții specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor/orelor vacante/rezervate, conform art. 254 alin. (5) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. Inspectoratul școlar analizează, corectează în colaborare cu unitățile de învățământ și avizează oferta de posturi didactice/catedre vacante/rezervate, astfel încât să fie asigurat numărul necesar de posturi didactice/catedre vacante corespunzătoare pentru soluționarea restrângerilor de activitate."
2. La articolul 42, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
"Art. 42.
(1) Cadrele didactice titulare care se încadrează în prevederile art. 255 alin. (1)-(6) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în perioada soluționării restrângerilor de activitate, nu intră în restrângere de activitate decât la solicitarea sau cu acordul persoanelor în cauză."
3. La articolul 46, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:
"(4) Dacă restrângerea de activitate vizează două sau mai multe persoane de aceeași specialitate la nivelul unei unități de învățământ, nefiind soluționată prin aplicarea prevederilor alin. (1)-(3), desemnarea cadrului didactic titular aflat în restrângere de activitate se poate face prin organizarea unui concurs sau prin evaluare obiectivă conform criteriilor din anexa nr. 2. In unitățile de învățământ în care se înregistrează restrângeri de activitate la catedrele de «Informatica», de «Tehnologia informatiei si a comunicatiilor» sau de «Tehnologii asistate de calculator», iar cadrele didactice titulare pe aceste catedre îndeplinesc condițiile de ocupare atât a catedrelor de «Tehnologii asistate de calculator», de «Tehnologia informatiei si a comunicatiilor», cât și de «Informatica», pentru stabilirea cadrelor didactice care intră în restrângere de activitate, evaluarea prin concurs sau punctaj, conform criteriilor din anexa nr. 2, se realizează global la nivelul tuturor catedrelor de «Informatica», «Tehnologia informatiei si a comunicatiilor» și «Tehnologii asistate de calculator», dupa aplicarea prevederilor alin. (1) si (2)".
4. Articolul 62 se modifică și va avea următorul cuprins:
"Art. 62.
Cadrele didactice netitulare calificate, încadrate în învățământul preuniversitar prin suplinire, în anul școlar 2011-2012, care au participat la concursul național unic de titularizare în ultimii 3 ani, anteriori intrării în vigoare a Legii nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, care au obținut cel puțin nota 7 (șapte) și au ocupat un post didactic/o catedră devin titulare ale unității de învățământ respective, în condițiile în care postul didactic/catedra nu a fost ocupat/ ocupată în etapa de soluționare a restrângerilor de activitate, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții generale:
a) se certifică viabilitatea postului/catedrei;
b) consiliul de administrație al unității de învățământ respective este de acord."
5. După articolul 165 se introduce un nou articol, articolul 1651, cu următorul cuprins:
"Art. 1651.
(1) Cadrele didactice titulare ale sistemului național de învățământ care participă la etapele de mobilitate a personalului didactic: întregirea normei didactice de predare-învățare-evaluare pentru personalul didactic titular al sistemului național de învățământ în două sau mai multe unități de învățământ ori pe două sau mai multe specializări, transferarea personalului didactic titular al sistemului național de învățământ disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea rețelei școlare ori desființarea unor unități de învățământ, repartizare pe perioadă determinată de cel mult un an școlar pentru nesoluționarea restrângerii de activitate, completarea normei didactice, la nivelul inspectoratului școlar, pentru personalul didactic titular căruia nu i se poate constitui catedra la nivelul unității de învățământ ori în unități de învățământ din aceeasi localitate sau la nivelul consorțiului școlar, încadrare prin plata cu ora sau detașare, conform prezentei metodologii-cadru, își păstrează statutul de cadre didactice ale sistemului național de învățământ, în conformitate cu prevederile art. 252 alin. (1) si (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.
(2) Cadrele didactice titularizate în baza art. 253 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, sunt cadre didactice titulare la nivelul unităților de învățământ.
(3) Cadrele didactice care au dobândit definitivarea în învățământ și care ocupă, prin concurs organizat în baza prezentei metodologii-cadru, posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare pe perioada nedeterminată devin cadre titulare la nivelul unităților de învățământ, indiferent de statutul lor anterior."
6. La anexa nr. 2 punctul IV, dupa subpunctul 1) se introduce un nou subpunct, subpunctul 11), cu următorul cuprins:
"11) Pentru învățători/institutori din învățământul primar/profesori pentru învățământul primar se punctează activitatea metodică și științifică desfășurată pe parcursul a 2 ani școlari din ultimii 5 ani școlari încheiați, la alegerea cadrului didactic."
Art. II.
Direcția generală management, resurse umane și rețea școlară din Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, inspectoratele școlare și unitățile de învățământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. III.
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului,

Daniel Petru Funeriu
București, 31 ianuarie 2012.
Nr. 3.157.

ACORDAREA TITLULUI DE PROFESOR EMERIT

Acordarea titlului de profesor-emerit în învăţământul preuniversitar (click pentru metodologie)
Sursa: CCD Vaslui

vineri, februarie 03, 2012

ORDIN nr. 3062/19.01.2012 privind aprobarea metodologiei de organizare a claselor din învățământul preuniversitar în regim simultan

ORDIN nr. 3062/19.01.2012 privind aprobarea metodologiei de organizare a claselor din învățământul preuniversitar în regim simultan : Descarcă

Plângere prealabilă formulată de FSLI pentru gradație de merit didactic auxiliar

miercuri, februarie 01, 2012

OLIMPIADE ȘCOLARE 2011-2012

Precizări, regulamente și calendare privind olimpiadele naționale și internaționale: Descarcă

CONCURS SELECȚIE MENTORI


Sursa: ISJ Vaslui