***** 5 OCTOMBRIE 2020 - ZIUA MONDIALA A PROFESORILOR*****

marți, ianuarie 17, 2012

ADRESĂ FSLI CONSULTARE MEMBRI DE SINDICAT

Către,
Sindicatele afiliate,
În atenţia liderilor de sindicat,
Având în vedere:
1. faptul că în anul 2012 nu se acordă nici o majorare a salariilor personalului din învăţământ, astfel încât nu se poate recupera reducerea cu 25% a salariilor, operată în baza Legii nr. 118/2010;
2. eşalonarea plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială, până în anul 2016;
3. prorogarea, până la data de 01 ianuarie 2013, prin Legea nr. 283/2011, a alocării, pentru finanţarea învăţământului a minimum 6% din produsul intern brut al anului respectiv;
4. alocarea pentru finanţarea învăţământului, prin Legea bugetului de stat pe anul 2012 a unui procent de 2,3% din P.I.B.;
5. măsura luată de Ministerul Educaţiei, Cerectării, Tineretului şi Sportului de a nu se mai reţine cotizaţia de sindicat pe statul de plată;
6. practica de asumare a răspunderii guvernamentale, pe proiectele de legi esenţiale, ca de exemplu: Legea educaţiei naţionale, Legea de modificare şi completare a Codului muncii, Legea dialogului social, Legea privind sistemul unitar de pensii publice, Legea cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice etc,
vă rugăm să vă consultaţi membrii de sindicat, în conformitate şi cu dispoziţiile art. 183 alin.(1) din Legea dialogului social nr. 62/2011, privind DECLANŞAREA GREVEI GENERALE.

În măsura în care, în urma acestor consultări, membrii de sindicat vor opta pentru declanșarea grevei generale, urmează a se stabili data la care va începe această formă de protest.
PREŞEDINTE,
Simion HANCESCU