***** 5 OCTOMBRIE 2020 - ZIUA MONDIALA A PROFESORILOR*****

marți, ianuarie 31, 2012

MIȘCAREA PERSONALULUI DIDACTIC 2012-2013

Mișcarea personalului didactic 2012-2013
Metodologie
Anexa 2 la metodologie
Calendarul mișcării

Sursa: ISJ Vaslui

luni, ianuarie 30, 2012

OMECTS NR. 3035/10.01.2012

ORDIN nr. 3035/10.01.2012 privind aprobarea Metodologiei – cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare: Descarcă

joi, ianuarie 26, 2012

Înscrierea copiilor în clasa pregătitoare şi în clasa I – an şcolar 2012-2013

Înscrierea copiilor în clasa pregătitoare şi în clasa I – an şcolar 2012-2013: BROȘURA PENTRU CLASA I

Material preluat de la Liviu Marian Pop - secretar general FSLI

ORDIN nr. 3064/19.01.2012 pentru aprobarea Metodologiei privind cuprinderea copiilor în clasa pregătitoare și în clasa I pentru anul școlar 2012-2013 și a Calendarului înscrierii: Descarcă

marți, ianuarie 24, 2012

PRIMĂRIA PUIEȘTI SILITĂ SĂ PLĂTEASCĂ NAVETA PROFESORILOR

În data de 21 octombrie 2010 SINDICATUL ÎNVĂȚĂMÂNT ”TUTOVA” BÂRLAD a câștigat procesul cu PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL LOCAL PUIEȘTI pentru decontarea navetei cadrelor didactice pentru perioada ianuarie - mai 2010. Suma totală pe care Primăria Puiești trebuie să o plătească celor 55 de membri de sindicat este de 367.950.000 lei. Având în vedere că Primăria Puiești a refuzat să pună în aplicare hotărârea judecătorească, am fost nevoiți să apelăm la executarea silită, prin intermediul unui executor judecătoresc.

Anunțăm că în data de 23 ianuarie 2012 a intrat în contul executorului judecătoresc o primă tranșă în sumă de 100.000.000 lei. Acești bani vor fi virați zilele acestea în contul nostru și vor fi plătiți profesorilor navetiști de la Liceul Puiești.

MITING DE PROTEST 25 IANUARIE 2012

MIERCURI, 25 IANUARIE 2012, ÎNCEPÂND CU ORELE 17.00, CONVENȚIA JUDEȚEANĂ A SINDICATELOR DIN ÎNVĂȚĂMÂNT VASLUI ORGANIZEAZĂ MITING DE PROTEST. MEMBRII DE SINDICAT AI UNIUNII SINDICALE ”DIDACTICA” VASLUI ȘI AI SINDICATULUI ÎNVĂȚĂMÂNT ”TUTOVA” BÂRLAD VOR PROTESTA ÎN CENTRUL CIVIC VASLUI. ACȚIUNEA SINDICATULUI LIBER ZONA HUȘI SE VA DESFĂȘURA ÎN MUNICIPIUL HUȘI.

vineri, ianuarie 20, 2012

FSLI PICHETEAZĂ SEDIUL MECTS

FEDERAȚIA SINDICATELOR LIBERE DIN ÎVĂȚĂMÂNT PICHETEAZĂ SEDIUL MECTS
Astăzi, 20 ianuarie 2012, între orele 15.00-16.00 sindicatele din învățământul preuniversitar pichetează sediul MECTS cu aproximativ 300 de persoane. După acțiunea de pichetare protestatarii se vor deplasa spre Piața Universității.
Nemultumirile sunt:
1. faptul că în anul 2012 nu se acordă nici o majorare a salariilor personalului din învăţământ, astfel încât nu se poate recupera reducerea cu 25% a salariilor, operată în baza Legii nr. 118/2010;
2. eşalonarea plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială, până în anul 2016;
3. prorogarea, până la data de 01 ianuarie 2013, prin Legea nr. 283/2011, a alocării, pentru finanţarea învăţământului a minimum 6% din produsul intern brut al anului respectiv;
4. alocarea pentru finanţarea învăţământului, prin Legea bugetului de stat pe anul 2012, a unui procent de 2,3% din P.I.B.;
5. măsura luată de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului de a nu se mai reţine cotizaţia de sindicat, ratele CAR si alte datorii, pe statul de plată;
6. practica de asumare a răspunderii guvernamentale, pe proiectele de legi esenţiale, ca de exemplu: Legea educaţiei naţionale, Legea de modificare şi completare a Codului muncii, Legea dialogului social, Legea privind sistemul unitar de pensii publice, Legea cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice etc,.
Presedinte,
Simion HANCESCU

CONCURSURI ORGANIZATE DE ȘCOLI/LISTĂ METODIȘTISursa: ISJ Vaslui

joi, ianuarie 19, 2012

CURSURI CCD VASLUI - IANUARIE 2012

Cursuri din Oferta de programe a Casei Corpului Didactic Vaslui care se vor desfăşura în luna ianuarie 2012:
Mentor (CCD Vaslui)
Mentor (Filiala CCD Negreşti)
Educaţia civică şi educaţia caracterului (CCD Vaslui)
Tehnologia Informaţiei şi Comunicării (T.I.C.) (Liceul Teoretic "M. Eminescu" Bârlad)
Tehnologia Informaţiei şi Comunicării (T.I.C.) (Colegiul Tehnic "Al. I. Cuza" Bârlad)
Scrierea şi managementul proiectelor educaţionale (CCD Vaslui)
Pentru înscrierea la aceste cursuri, consultaţi secţiunea
Inscriere cursuri

marți, ianuarie 17, 2012

ADRESĂ FSLI CONSULTARE MEMBRI DE SINDICAT

Către,
Sindicatele afiliate,
În atenţia liderilor de sindicat,
Având în vedere:
1. faptul că în anul 2012 nu se acordă nici o majorare a salariilor personalului din învăţământ, astfel încât nu se poate recupera reducerea cu 25% a salariilor, operată în baza Legii nr. 118/2010;
2. eşalonarea plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială, până în anul 2016;
3. prorogarea, până la data de 01 ianuarie 2013, prin Legea nr. 283/2011, a alocării, pentru finanţarea învăţământului a minimum 6% din produsul intern brut al anului respectiv;
4. alocarea pentru finanţarea învăţământului, prin Legea bugetului de stat pe anul 2012 a unui procent de 2,3% din P.I.B.;
5. măsura luată de Ministerul Educaţiei, Cerectării, Tineretului şi Sportului de a nu se mai reţine cotizaţia de sindicat pe statul de plată;
6. practica de asumare a răspunderii guvernamentale, pe proiectele de legi esenţiale, ca de exemplu: Legea educaţiei naţionale, Legea de modificare şi completare a Codului muncii, Legea dialogului social, Legea privind sistemul unitar de pensii publice, Legea cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice etc,
vă rugăm să vă consultaţi membrii de sindicat, în conformitate şi cu dispoziţiile art. 183 alin.(1) din Legea dialogului social nr. 62/2011, privind DECLANŞAREA GREVEI GENERALE.

În măsura în care, în urma acestor consultări, membrii de sindicat vor opta pentru declanșarea grevei generale, urmează a se stabili data la care va începe această formă de protest.
PREŞEDINTE,
Simion HANCESCU

luni, ianuarie 16, 2012

CONCURSURI ORGANIZATE DE ȘCOLI


Sursa: ISJ Vaslui

CALCUL ORIENTATIV PRIVIND SUMELE CÂȘTIGATE ÎN INSTANȚĂ DE SINDICAT

SIMULAREA SUMELOR CÂȘTIGATE ÎN INSTANȚĂ PENTRU MEMBRII DE SINDICAT (PERSONAL DIDACTIC ȘI DIDACTIC AUXILIAR) ÎN CONFORMITATE CU LEGEA NR. 221/2008 ȘI LEGEA NR. 330/2009 PENTRU PERIOADA OCTOMBRIE 2008 - MAI 2011 - AICI: www.liviumarianpop.blogspot.com

NOTĂ: Sumele sunt orientative, ele pot suferi modificări în funcție de: numărul de luni pentru care persoana respectivă a fost în proces, încadrarea avută, dirigenție, ore suplimentare, salariu/gradație de merit, alte sporuri.

marți, ianuarie 10, 2012

ECHIVALARE/RECUNOAȘTERE STUDII/COMPETENȚE - DOCUMENTE ȘI PROCEDURI - ULTIMA FORMĂ

Echivalare pe baza ECTS/SECT a învățământului universitar de scurtă durată - Documente și proceduri
Procedura Recunoașterea și echivalarea competențelor -
Documente și proceduri

Sursa: ISJ Vaslui

METODOLOGIA CADRU PENTRU MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC 2012-2013

Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2012-2013 - Anexa OMECTS 5560/2011, aici: format .pdf

Recomandăm celor interesați să se informeze în legătură cu prevederile noii metodologii privind mobilitatea personalului didactic și a calendarului pentru că sunt foarte multe noutăți.

vineri, ianuarie 06, 2012

CREDITE PROFESIONALE TRANSFERABILE

Metodologie privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile (click aici pentru download)

Sursa: CCD Vaslui

joi, ianuarie 05, 2012

PROCESUL PENTRU 100 EURO/2010 - CÂȘTIGAT LA CURTEA DE APEL IAȘI

În data de 4 ianuarie 2012, Curtea de Apel Iași, prin Decizia nr. 1 din 04.01.2012, admite recursul formulat de SIT Bârlad în dosarul nr. 1295/89/2011. Drept urmare, membrii de sindicat - personal didactic de predare - vor recupera în perioada următoare 100 de euro aferenți anului 2010 pentru achiziționare de cărți sau de programe educaționale pe suport electronic, necesare îmbunătățirii calității activității didactice.

Acțiunea noastră în instanță a demarat la 5 mai 2011 la Tribunalul Vaslui unde au fost 2 termene. Pe data de 23 iunie 2011, Tribunalul Vaslui a admis doar în parte acțiunea noastră (pentru 50 euro). În consecință, am formulat recurs la Curtea de Apel Iași, unde au fost 4 termene de judecată, ultimul pe 4 ianuarie 2012, dată la care ni s-a admis acțiunea.