***** 5 OCTOMBRIE 2020 - ZIUA MONDIALA A PROFESORILOR*****

vineri, decembrie 21, 2012

SĂRBĂTORI FERICITE !


ÎN PRAG DE SĂRBĂTORI, CÂND COLINDĂTORII VESTESC MINUNEA NAȘTERII DOMNULUI, VĂ DORIM CA  LUMINA ȘI SPIRITUL CRĂCIUNULUI SĂ VĂ PĂTRUNDĂ ÎN CASĂ ȘI ÎN SUFLET,  SĂ AVEȚI PARTE DE  BUCURII, SĂNĂTATE, BUNĂSTARE ȘI SPERANȚĂ, IAR BUNUL MOȘ CRĂCIUN SĂ VĂ PUNĂ DARURI SUB BRAD ȘI BUNĂTĂȚI PE MASĂ !
CRĂCIUN FERICIT ALĂTURI DE CEI DRAGI ȘI LA MULȚI ANI !

miercuri, decembrie 12, 2012

HG NR. 1062/30.10.2012

Hotărârea Nr.1062 din 30.10.2012 privind modalitatea de subvenţionare de către stat a costurilor pentru elevii care frecventează învăţământul profesional: Descarcă 

vineri, noiembrie 30, 2012

SALARII MAI MARI CU 7,4% DE LA 1 DECEMBRIE 2012


ORDONANȚA DE URGENȚĂ A GUVERNULUI NR. 19/2012
Art. 1 (1) Cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcţiei de bază/salariilor funcţiei de bază/indemnizaţiilor de încadrare de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se majorează în două etape, astfel:
a)cu 8%, începând cu data de 1 iunie 2012, faţă de nivelul acordat pentru luna mai 2012;b)cu 7,4%, începând cu data de 1 decembrie 2012, faţă de nivelul acordat pentru luna noiembrie 2012.(2) Cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda lunară brută/salariul lunar brut, indemnizaţia brută de încadrare, de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice, se majorează potrivit alin. (1), în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.(3) Cuantumul brut al salariilor de încadrare, al sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare aferent personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, care se stabileşte în conformitate cu prevederile Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, cu modificările ulterioare, se majorează potrivit alin. (1), în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.(4) În cazul schimbării condiţiilor în care îşi desfăşoară activitatea, personalul beneficiază de noile drepturi la nivelul acordat funcţiilor actuale similare de la noile locuri de muncă.

marți, noiembrie 27, 2012

OMECTS NR. 6152/2012 PRIVIND TRANSFERUL ELEVILOR


Ordinul MECTS nr. 6152 din 7 noiembrie 2012
Ordin privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.925/2005
în baza prevederilor art. 22 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare,
 în temeiul prevederilor art. 94 alin. (2) lit. g) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și al prevederilor Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul național de învățământ, cu modificările ulterioare,
ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului emite următorul ordin:
 Art. I. Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 874 din 29 septembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.925/2005, se modifică după cum urmează:
1. Articolul 135 va avea următorul cuprins:
Art. 135. Elevii au dreptul să se transfere de la o unitate la alta, de la o filieră la alta, de la un profil la altul, de la o specializare/calificare profesională la alta, de la o formă de învățământ la alta, în conformitate cu prevederile prezentului regulament și ale regulamentului intern al unității de învățământ la care se face transferul. Transferul se face cu avizul consultativ al consiliului de administrație al unității de la care se face transferul și cu aprobarea consiliului de administrație al unității la care se face transferul."
2. Articolul 148 va avea următorul cuprins:
Art. 148. Transferul elevilor în timpul anului școlar se poate efectua, în mod excepțional, cu respectarea prevederilor art. 136-145, în următoarele situații:
a) la schimbarea domiciliului părinților într-o altă localitate, respectiv într-un alt sector al municipiului București;
b) la recomandarea de transfer eliberată pe baza unei expertize medicale efectuate de direcția de sănătate publică;
c) la/de la învățământul de artă sau sportiv;
d) de la clasele de învățământ liceal la clasele de învățământ profesional;
e) de la învățământul intensiv sau bilingv la celelalte profiluri;
f) în alte situații excepționale, cu aprobarea consiliului de administrație al inspectoratului școlar.
Art. II. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. III. Direcția generală educație și învățare pe tot parcursul vieții, Direcția generală învățământ în limbile minorităților, Direcția generală resurse umane și rețea școlară națională, inspectoratele școlare și unitățile de învățământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

   

OFERTA CCD VASLUI


Cursuri din Oferta de programe a Casei Corpului Didactic Vaslui care se desfăşoară în luna noiembrie 2012:

 • Tehnologia Informaţiei şi Comunicării (T.I.C.) (Casa Corpului Didactic Vaslui)
 • Tehnologia Informaţiei şi Comunicării (T.I.C.) (filiala CCD Bârlad)
 • Mentor (filiala CCD Huşi)
 • Asigurarea internă a calităţii (Casa Corpului Didactic Vaslui)
 •                                                                                                                                             Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ organizează în cadrul Proiectului "Profesionalism la toate nivelele învăţământului preuniversitar - ID 63038 ("AXE")", proiect strategic cofinanţat din Fondul Social European Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013  cursuri de formare pentru personalul didactic auxiliar (bibliotecari, secretari şi contabili)80 de ore cu 23 credite transferabileÎnscrierile se fac în perioada 20.11.2012 - 20.12.2012, prin trimiterea modelului de cerere personalizat pentru una din cele trei categorii de grup ţintă, completat,  prin mail la una din adresele corlym@yahoo.com sau eugenvasiliu@yahoo.com  (click aici pentru detalii şi cererile de înscriere) Sursa: CCD Vaslui

miercuri, noiembrie 21, 2012

NOUL CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ UNIC LA NIVEL DE SECTOR DE ACTIVITATE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR, ÎNREGISTRAT LA MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE SUB NR. 59276/05.11.2012, A FOST PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A V-A, NR. 5 DIN 14.11.2012

CONCURSURI SUPLINIRE


CONFERINȚA NAȚIONALĂ A FEDERAȚIEI SINDICATELOR LIBERE DIN ÎNVĂȚĂMÂNT
miercuri, noiembrie 14, 2012

RAPORT ARACIP


Raport privind starea calităţii în sistemul de învăţământ preuniversitar din România: Descarcă
Anexe la Raportul privind starea calităţii în sistemul de învăţământ preuniversitar din România: Descarcă 
Sursa: ARACIP

HG NR. 1062/30.10.2012

Hotărârea Guvernului nr. 1062/30.10.2012 privind modalitatea de subvenționare de către stat a costurilor pentru elevii care frecventează învățământul profesional: Descarcă

miercuri, noiembrie 07, 2012

PROIECT METODOLOGIE MOBILITATE


PROIECT METODOLOGIE MOBILITATE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 2013 - 2014AICI

luni, noiembrie 05, 2012

CONCURS SUPLINIRE

 • Sursa: ISJ Vaslui
 • OMECTS NR. 6121/13.10.2012

  LISTA ȘCOLILOR, ELEVILOR, PROFESORILOR CARE AU OBŢINUT DISTINCŢII LA OLIMPIADELE ŞI CONCURSURILE ŞCOLARE INTERNAŢIONALE ÎN ANUL 2012 - Descarcă 


  ORDIN nr. 6121 din 13.10.2012 privind premiile acordate de către MECTS elevilor, profesorilor și unităților școlare care au primit distincții la olimpiadele şi concursurile şcolare internaţionale – desfășurate în anul 2012 - Descarcă 
  Sursa: MECTS

  REZULTATE EVALUARE PROIECTE EDUCAȚIONALE LOCALE

  Sursa: ISJ Vaslui

  vineri, octombrie 26, 2012

  PROIECT HOTĂRÂRE DE GUVERN


  PROIECT - Hotărâre de Guvern privind modalitatea de subvenţionare de către stat a costurilor pentru elevii care frecventează învățământul profesional - Descarcă  

  joi, octombrie 25, 2012

  OMECTS NR. 5745/13.09.2012

  Ordin nr. 5745 din 13 septembrie 2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică - Descarcă  

  marți, octombrie 23, 2012

  PROFESORI METODIȘTI 2012 - 2013

  Sursa: ISJ Vaslui

  miercuri, octombrie 17, 2012

  ORDINE ȘI PRECIZĂRI MECTS


  ORDIN nr. 5719 din 10.09.2012 privind aprobarea programei şcolare pentru disciplina ”Aritmetică” (curriculum diferențiat pentru ciclul superior al liceului – clasa a XII-a, filiera vocațională, profil pedagogic, specializarea învățător – educatoare) - Descarcă 
  Precizările nr. 57189/11.09.2012 privind încadrarea personalului didactic care predă curriculumul de specialitate din cadrul ariei curriculare „Tehnologii” - Descarcă 
  Precizările nr. 61722/08.10.2012 referitoare la aplicarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar şi la ordinele de ministru în vigoare privind planurile de învăţământ şi programele şcolare pentru anul şcolar 2012- 2013 - Descarcă 
  Precizările nr. 62778/11.10.2012 privind organizarea activităţii în anul şcolar 2012-2013 - Descarcă 
  Precizările nr. 62781/11.09.2012 referitoare la continuarea studiilor în anul şcolar 2012-2013 - Descarcă 

  vineri, octombrie 12, 2012

  AJUTOR UMANITAR

  AJUTOR UMANITAR

  PAGU TUDOR ȘTEFAN este un copil în vârstă de 8 ani care suferă de o boală cumplită. A fost operat până acum de 2 ori și mai este necesară cel puțin o operație în străinătate. Părinții copilului sunt profesori tineri, membri ai sindicatului nostru.
  Costurile operației și tratamentului depășesc cu mult posibilitățile familiei, de aceea apelăm la toate persoanele fizice și juridice care au posibilități și-l pot ajuta pe TUDOR să se facă bine. Orice contribuție este binevenită.
  CONTURI DESCHISE PENTRU PAGU TUDOR ȘTEFAN:
  Titular cont: PAGU OCTAVIAN ȘTEFAN
  RO27 RZBR 0000 0600 1499 1645 (RON)
  cod SWIFT RZBR ROBU
  Raiffeisen BANK - Bârlad
  RO48 RZBR 0000 0600 1499 1655 (EURO)
  cod SWIFT: RZBR ROBU
  Raiffeisen BANK - Bârlad 

  miercuri, octombrie 10, 2012

  OFERTA CCD VASLUI

  NOU!                                                                                                                                                                        Oferta de programe a Casei Corpului Didactic Vaslui pentru formarea continuă a personalului didactic şi didactic auxiliar pentru anul şcolar 2012/2013 - click aici  şi Oferta activităţilor metodico-ştiinţifice şi psihopedagogice a Casei Corpului Didactic Vaslui pentru personalul didactic şi didactic auxiliar în anul şcolar 2012/2013 - click aici
  Procedura privind înscrierea şi constituirea grupelor la cursurile de formare continuă în anul şcolar 2012-2013 (click aici) 

  GRADE DIDACTICE


  GRADE DIDACTICE

  Sursa: ISJ Vaslui

  vineri, octombrie 05, 2012

  MESAJUL MINISTRULUI EDUCAȚIEI - 5.10.2012

  Mesajul transmis cu ocazia ZILEI MONDIALE A EDUCATORILOR (5 octombrie) de ministrul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, doamna Ecaterina Andronescu

  Dascălilor României - mulţumiri, respect şi consideraţie!
  În urmă cu 18 ani, în 1994, UNESCO îi conferea zilei de 5 octombrie, pentru prima dată, o condiţie festivă, sub numele de  ZIUA  MONDIALĂ A EDUCATORILOR. Se materializa astfel  recomandarea pe care UNESCO şi Organizaţia Internaţională a Muncii  o făceau încă din  1966, cu privire la condiţiile de muncă ale personalului didactic.
  Astăzi, devenită tradiţie, ziua de 5 octombrie se sărbătoreşte în peste 200 de ţări, denumirea ei fiind World Teachers' Day în limba engleză sau Journée Mondiale des Enseignants în limba franceză.
  Varietatea denumirilor acestei zile se grefează pe unitatea scopului său, acela de  recunoaştere şi apreciere a efortului ziditor depus zi după zi, generaţii după generaţii, de profesorul care are a modela deveniri.
  Regăsindu-se printre cele 200 de ţări, România sărbătoreşte astăzi o Zi a Profesorului densă în fapte şi trăiri, în experienţe şi proiecte care dau dimensiunea actuală a şcolii. Parte intrinsecă a unei societăţi în care cunoaşterea reprezintă raţiunea de a fi, şcoala românească este ancorată puternic în devenirea socială. Oamenii şcolii, profesori şi elevi, în virtutea unui apostolat ce transcede timpul, sunt aceia care sporesc zestrea de valori a neamului.
  Este cu atât mai firesc gestul nostru de a ne îndrepta gândurile, în acest octombrie 2012, la un secol de la trecerea în nefiinţă a lui Spiru Haret, către profesorii în care învestim încredere şi apreciere, rugându-i să nu uite că modelul haretian, sub auspiciile căruia s-a dezvoltat şcoala românească, este construit pe principii precum implicare, asumare, dăruire şi  responsabilitate. Dacă toate acestea se vor regăsi în fiecare clasă, în  iunie, de Ziua Învăţătorului, ne vom putea bucura împreună de ceea ce s-a sădit în toamnă. Şcoala a fost şi trebuie să rămână, prin profesorii ei, nucleul valoric al comunităţii pe care o structurează.
  Se cuvine aşadar, în zi de sărbătoare, să adresăm un cuvânt de mulţumire şi un îndemn de izbândă acelora care, dincolo de vremuri, au vreme de a clădi - profesorii.
  Ecaterina ANDRONESCU,
  Ministrul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

  joi, octombrie 04, 2012

  ZIUA MONDIALĂ A EDUCATORILOR

  În anul 1994, UNESCO a inaugurat prima ZI MONDIALĂ A EDUCATORILOR. Această zi se sărbătorește în data de 5 octombrie în peste 200 de țări de pe toate continentele lumii ca urmare a Recomandării UNESCO și OIM privind statutul cadrului didactic, adoptată la 5 octombrie 1966.
  Ziua de 5 octombrie este dedicată profesorilor, învățătorilor, educatoarelor pentru a li se da reputația pe care o merită, pentru a sensibiliza întreaga societate ținându-se cont de rolul esențial pe care îl joacă dascălii în formarea de noi generații.
  Acest lucru nu este posibil decât prin repunerea dascălului la valoarea lui adevărată. Dascălii și educația, această puternică armă capabilă să schimbe lumea, trebuie să stea permanent în atenția tuturor guvernelor.
  5 octombrie - ZIUA MONDIALĂ A EDUCATORILOR - este ziua în care oamenii de pretutindeni primesc îndemnul de a spune: MULȚUMESC, DOMNULE PROFESOR ! 

  joi, septembrie 27, 2012

  ZILELE CCD VASLUI

  Inspectoratul Şcolar Judeţean şi Casa Corpului Didactic Vaslui organizează în perioada 1 - 5 octombrie 2012 "ZILELE CASEI CORPULUI DIDACTIC VASLUI" prilejuite de împlinirea a 40 de ani de activitate (programul activităţilor din Vaslui, programul activităţilor din filiale)

  luni, septembrie 24, 2012

  OMECTS NR. 5773/19.09.2012

  ORDIN MECTS nr.5773 din 19.09.2012, privind aprobarea Metodologiei de întocmire, completare şi valorificare a raportului de evaluare a dezvoltării fizice, socio-emoționale, cognitive, a limbajului și a comunicării, precum și a dezvoltării capacităților și atitudinilor de învățare, la finalul clasei pregătitoare Descarcă 

  HOTĂRÂRE privind denumirile calificărilor şi titlurile conferite absolvenţilor învăţământului universitar de licenţă, precum şi echivalarea unor calificări Descarcă  

  miercuri, septembrie 19, 2012