***** 5 OCTOMBRIE 2020 - ZIUA MONDIALA A PROFESORILOR*****

luni, decembrie 19, 2011

EVOLUȚIA ÎN CARIERA DIDACTICĂ

Evoluția în cariera didactică prin obținerea gradului didactic II, a gradului didactic I și a titlului de profesor - emerit în învățământul preuniversitar, în conformitate cu Metodologia privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar aprobată prin OMECTS nr. 5561/07.10.2011 și publicată în M.O. nr. 767/31.10.2011: Descarcă