***** 5 OCTOMBRIE 2020 - ZIUA MONDIALA A PROFESORILOR*****

sâmbătă, decembrie 31, 2011

LA MULŢI ANI 2012 !

VĂ DORIM UN AN NOU FERICIT, PLIN DE ÎMPLINIRI ŞI REALIZĂRI !

LA MULŢI ANI !


BIROUL PERMANENT AL SIT BÂRLAD

vineri, decembrie 23, 2011

URARE DE CRĂCIUN

SFÂNTA SĂRBĂTOARE A NAȘTERII DOMNULUI SĂ VĂ LUMINEZE SUFLETELE ȘI CASA, SĂ AVEȚI PARTE DE SĂNĂTATE, BELȘUG ȘI FERICIRE !
VĂ DORIM SĂRBĂTORI FERICITE ȘI LA MULȚI ANI !
BIROUL PERMANENT AL SIT BÂRLAD

miercuri, decembrie 21, 2011

SCRISOARE DESCHISĂ CĂTRE MECTS

luni, decembrie 19, 2011

EVOLUȚIA ÎN CARIERA DIDACTICĂ

Evoluția în cariera didactică prin obținerea gradului didactic II, a gradului didactic I și a titlului de profesor - emerit în învățământul preuniversitar, în conformitate cu Metodologia privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar aprobată prin OMECTS nr. 5561/07.10.2011 și publicată în M.O. nr. 767/31.10.2011: Descarcă

luni, decembrie 12, 2011

COMUNICAT DE PRESĂ FSLI - EDUCAȚIA PE LOCUL I

EDUCAȚIA PE LOCUL I
Federația Sindicatelor Libere din Învățământ lansează Campania națională: „EDUCAȚIA, PE LOCUL I”.
În cadrul acestei campanii vor avea loc dezbateri pe problemele sistemului de învățământ românesc în următoarele localități: București, Constanța, Craiova, Galați, Timișoara, Sibiu, Iași și Baia Mare, în perioada decembrie 2011-ianuarie 2012.
Prima dezbatere va avea loc luni, 12 decembrie 2011, la sediul FSLI, din Bulevardul Regina Elisabeta, nr 32, Sector 5, București, începând cu ora 9:30. Tema supusă dezbaterii este:
“Învățământul din România vs piața muncii. Soluții pentru corelarea celor două domenii, pentru ieșirea din impasul economic”.
La această dezbatere au fost invitați: ministrul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, Daniel Petru Funeriu, ministrul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, Sulfina Barbu, președintele Agenției Naționale de Ocupare a Forței de Muncă, Elvira Rodica Andronescu, reprezentanți ai patronatelor, reprezentanți ai sindicatelor, reprezentanți ai organizațiilor studențești, directori ai unităților de învățământ cu profil tehnic, cadre didactice, reprezentanți ai Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, reprezentanți ai Inspectoratului Școlar al Municipiului București, reprezentanți ai Agenției Municipale de Ocupare a Forței de Muncă București, precum și parlamentari din Comisia de educație și Comisia de Muncă.
Conform datelor pe care le avem, se remarcă o scădere, în ultimii ani, a numărului de absolvenți de învățământ profesional și de ucenici, precum și de învățământ postliceal și de maiștri. Totodată apar diferențe foarte mari între pregătirea persoanelor care își caută de lucru și cerințele angajatorilor.
În același timp, din datele înregistrate de EUROSTAT rata de participare a populaţiei din grupa de vârstă 25-64 de ani la formare profesională continuă a scăzut la nivel naţional de la 1,5% în 2008 la 1,3% în 2010, iar la nivelul regiunii Bucureşti - Ilfov a crescut de la 1,5% în 2009 la 1,8% în 2010, însă tot este foarte departe de ţinta europeană de 12,5%.
În aceste condiții, Legea educației naționale nu prevede soluții clare prin care să fie rezolvată această problemă.
Sistemul de învățământ românesc a fost într-o permanentă criză: financiară, de resurse umane, de idei. Printr-un parteneriat solid și o dezbatere reală putem identifica problemele educației, ca apoi să oferim soluțiile și căile de rezolvare.
Concluziile dezbaterilor vor sta la baza unei inițiative de îmbunătățire a cadrului legislativ actual. Încercăm prin aceste demersuri să aducem “EDUCAȚIA PE LOCUL I”.
Simion Hancescu, președinte FSLI

OFERTA DE PROGRAME CCD VASLUI DECEMBRIE 2011

Cursuri din Oferta de programe a Casei Corpului Didactic Vaslui care se vor desfăşura în luna decembrie 2011:
Tehnologia Informaţiei şi Comunicării (T.I.C.) (Vaslui)
Calculatorul şi proiectele interdisciplinare (Vaslui)
Educaţia pentru sănătate (Vaslui)
Mentor (Vaslui)
Şcoala incluzivă - o şcoală prietenoasă (Vaslui)
Tehnologia Informaţiei şi Comunicării (T.I.C.) (Huşi)
Dreptul meu, greptul tuturor (Huşi)
Calculatorul şi proiectele interdisciplinare (Bârlad)
Mentor (Bârlad)
Pentru înscrierea la aceste cursuri, consultaţi secţiunea
Inscriere cursuri

Sursa: CCD Vaslui

vineri, decembrie 09, 2011

LEGEA NR. 230/2011

Legea nr. 230/2011 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 864, din 8 decembrie 2011.

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. — Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 71 din 17 iunie 2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 416 din 18 iunie 2009, cu următoarea modificare:

— La articolul 1, alineatele (1) si (2) vor avea următorul cuprins:

„Art. 1. — (1) Plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar, devenite executorii până la data de 31 decembrie 2011, se va realiza după o procedură de executare care începe astfel:

a) în anul 2012 se plătește 5% din valoarea titlului executoriu;

b) în anul 2013 se plătește 10% din valoarea titlului executoriu;

c) în anul 2014 se plătește 25% din valoarea titlului executoriu;

d) în anul 2015 se plătește 25% din valoarea titlului executoriu;

e) în anul 2016 se plătește 35% din valoarea titlului executoriu.

(2) În cursul termenului prevăzut la alin. (1) orice procedură de executare silită se suspendă de drept.”

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

INFORMARE ACȚIUNI FSLI

miercuri, decembrie 07, 2011

PREMIUL DE CRĂCIUN

Sindicatul Învățământ ”Tutova” Bârlad acordă și anul acesta membrilor săi premiul de Crăciun în valoare de trei cotizații lunare. Premiul se acordă tuturor membrilor de sindicat care sunt în evidența noastră în luna decembrie 2011. Relații suplimentare la liderii de sindicat din unitățile de învățământ.

PROGRAME GRADE DIDACTICE

Lista programelor pentru perfecţionare prin definitivarea în învăţământ şi acordarea gradelor didactice II şi I, actualizată 01.12.2011 - Descarcă