***** 5 OCTOMBRIE 2020 - ZIUA MONDIALA A PROFESORILOR*****

marți, noiembrie 01, 2011

ANUNȚ CCD VASLUI

IMPORTANT!

Absolvenţii care nu şi-au ridicat actele de studii pentru Programele Academica I şi Academica II organizate de Universitatea Transilvania din Braşov în perioadele aprilie - noiembrie 2008 şi februarie - mai 2009, sunt invitaţi la Casa Corpului Didactic Vaslui până la data de 31.12.2011, urmând ca după 16.01.2012 eliberarea acestora să se facă la sediul Universităţii Transilvania din Braşov, Departamentul pentru Formare Continuă, situat în Braşov, B-dul Eroilor, Nr.29. Detalii suplimentare se găsesc la adresa: http://www.unitbv.ro/dfc

Documentele se vor ridica personal de la secretariatul Casei Corpului Didactic Vaslui, luni-vineri între orele 800 - 1600 după achitarea taxei de 40 lei prin mandat poştal pe adresa Universităţii Transilvania din Braşov, Cod fiscal 4317754, contul RO65TREZ131504601X000287, deschis la Trezoreria Braşov, cu menţiunea "taxă eliberare acte de studii pentru nume, prenume". (la eliberarea atestatului se va prezenta dovada achitarii acestei taxe).