***** 5 OCTOMBRIE 2020 - ZIUA MONDIALA A PROFESORILOR*****

luni, octombrie 31, 2011

REGLEMENTĂRI MECTS PRIVIND PENSIONAREA

RĂSPUNSUL MECTS LA ADRESA FSLI PRIVIND PENSIONAREA PERSONALULUI DIDACTIC

ORDINE MECTS APLICARE LEN

OMECTS nr. 5557/2011 - Concurs inspector școlar general, inspector școlar general-adjunct și director CCD: 254_OMECTS 5557.pdf

OMECTS nr. 5555/2011 - ROF CJRAE: 253_OMECTS 5555.pdf


vineri, octombrie 28, 2011

ADRESA FSLI GRADAȚIE DE MERIT PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR

Vezi aici adresa FSLI către Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport a Camerei Deputaților: Adresa FSLI gradație de merit pentru personalul didactic auxiliar.

Oferta activităţilor metodico-ştiinţifice şi psihopedagogice a CCD Vaslui pentru anul școlar 2011-2012

Oferta activităţilor metodico-ştiinţifice şi psihopedagogice a Casei Corpului Didactic Vaslui pentru personalul didactic şi didactic auxiliar în anul şcolar 2011/2012 - click aici pentru vizualizare
Selecţia auxiliarelor didactice, ghidurilor metodice, softurilor educaţionale, publicaţiilor etc. depuse de cadrele didactice la Biblioteca Casei Corpului Didactic Vaslui va avea loc în fiecare lună în prima zi de marţi (ora 13.00) la C.C.D. Vaslui, cu prezentarea recenziei materialului didactic de către autor.

COMUNICAT FSLI - 27.10.2011

FEDERAŢIA SINDICATELOR LIBERE DIN ÎNVĂŢĂMÂNT - R O M Â N I A

Personalul didactic auxiliar nu va mai beneficia de gradația de merit

Personalul didactic auxiliar din învățământ nu va mai beneficia începând cu anul 2012 de gradația de merit, potrivit metodologiei care reglementează acordarea acestui drept.
Federația Sindicatelor Libere din Învățământ condamnă decizia Ministerul Educației Cercetării, Tineretului și Sportului de a îngrădi un drept al angajaților din învățământ, doar pentru a face economie la bugetul Statului.
În total, la nivelul unităților de învățământ din întreaga țară, vor fi afectați aproximativ 17.000 de angajați, reprezentând personalul didactic auxiliar, respectiv: bibliotecari, laboranți, informaticieni, secretari etc.
Gradația de merit reprezintă 25% din salariul de bază.
Federația noastră a făcut deja demersuri către Comisia pentru Învățământ, Știință, Tineret și Sport din Camera Deputaților, pentru modificarea actului normativ, prin care personalul didactic auxiliar nu mai beneficiază de gradația de merit. Considerăm că este o discriminare și o lipsă de recunoaștere a importanței pe care o are personalul didactic auxiliar într-o unitate de învățământ. Gradația de merit se acorda pentru activitatea deosebită, iar efortul bugetar nu era atât de mare, însă pentru colegii noștri sumele primite în plus înseamnă foarte mult. Din păcate, Ministerul Educației continuă să își bată joc de angajații din învățământ.
Vom ilustra mai jos, cu câteva exemple:
-Bibliotecar:
Salariu de bază – 940 lei
Salariu de bază cu gradație de merit – 1175 lei
-Informatician, grad I A:
Salariu de bază – 992 lei
Salariu de bază cu gradație de merit – 1240 lei
-Laborant:
Salariu de bază – 899 lei
Salariu de bază cu gradație de merit – 1123 lei
-Secretar
Salariu de bază- 964 lei
Salariu de bază cu gradație de merit – 1205 lei
Simion Hancescu, președinte FSLI

miercuri, octombrie 26, 2011

OMECTS NR. 5547/2011

NOUTĂȚI CCD VASLUI

Cursuri din Oferta de programe a Casei Corpului Didactic Vaslui care se vor desfăşura în luna noiembrie 2011:
-Educaţia civică şi educaţia caracterului
-Şcoala incluzivă - o şcoală prietenoasă
-Mentor
-Tehnologia Informaţiei şi Comunicării (T.I.C.)
-Tehnici moderne în predarea limbii franceze
-Managementul şcolar în contextul Legii Educaţiei Naţionale
-Evaluarea în scop de optimizare a învăţământului
-Eficienţa responsabililor de C.D.I.-uri în unităţile şcolare
-Scrierea şi managementul proiectelor educaţionale finanţate din fonduri europene
-Enseigner le francais a l'ecole primaire
-Metodologia predării educaţiei pentru sănătate
-Instruirea responsabililor cu formarea în unităţile şcolare
-Limbi moderne - engleza pentru profesori de diferite specialităţi
-Le developpement des competences en classe de FLE
-NELPAE - limba franceză
-NELPAE - limba engleză
-NELPAE - limba spaniolă
-Predarea limbii latine la clasele a VIII-a

-Predarea limbii spaniole la clasele a VIII-a


Cadrele didactice din zonele Bârlad, Huşi sau Negreşti care au participat la activităţile Casei Corpului Didactic Vaslui în perioada septembrie 2010 - august 2011 pot ridica adeverinţele/atestatele/certificatele de la Filialele CCD din Bârlad, Huşi sau Negreşti.

Sursa: CCD Vaslui

miercuri, octombrie 19, 2011

SESIZARE FSLI AVOCATUL POPORULUI

FSLI a sesizat Avocatul Poporului cu privire la neconstituționalitatea prevederilor Legii pentru aprobarea OUG 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

marți, octombrie 18, 2011

LUCRĂRI DE EVALUARE SEMESTRIALĂ

Lista disciplinelor la care se susțin lucrări de evaluare semestrială (teze) în anul școlar 2011-2012: Descarcă

Sursa: www.edu.ro

luni, octombrie 17, 2011

RAPORT DE ACTIVITATE ISJ VASLUI

NOUTĂȚI LEGISLATIVE

HG 998/2011 privind organizarea și funcționarea MECTS; OMECTS 5559 norme concediu odihnă: 227_HG 998.2011 si OMECTS 5559.2011 modif orga si functi MECTS si norme concediu odihna.pdf
OMECTS 5248 - "A doua șansa":
228_OMECTS 5248.2011 A doua sansa.pdf
OMECTS 5550 - Consiliul Național de etică din învățământul preuniversitar:
229_OMECTS 5550.2011 Consiliul national de etica inv preuniv.pdf
Metodologia formării continue a personalului didactic - anexa la OM 5720/2009:
223_anexa OM 5720.pdf
OMECTS 6/2011 - privind funcționarea formațiunilor de studiu în învățământul preuniversitar:
218_IMECTS 6.2011.pdf
OMECTS 5545/2011 privind funcționarea claselor cu frecvență redusă în învățământul preuniversitar:
219_OMECTS 5545.2011 functionare clase FR.pdf
OMECTS 5346 privind admiterea în învățământul postliceal; OMECTS 5546 privind metodologia "Profesorul anului":
220_OMECTS 5346 si 5546.2011 admitere inv postlic si metodologie Profesorul anului.pdf

OFERTA DE PROGRAME CCD VASLUI

Oferta de programe a Casei Corpului Didactic Vaslui pentru formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2011 - 2012 - download în format pdf

Sursa: CCD Vaslui

joi, octombrie 13, 2011

COMUNICAT FSLI - 12 OCTOMBRIE 2011

FEDERAŢIA SINDICATELOR LIBERE DIN ÎNVĂŢĂMÂNT

Deputații Puterii legiferează încălcarea drepturilor cetățenești

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ își exprimă nemulțumirea privind decizia parlamentarilor care au votat astăzi, 12.10.2011, Legea pentru aprobarea, cu modificari, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar. Principala modificare pe care o aduce acest act normativ este prelungirea termenelor în cadrul cărora se vor executa hotărârile judecătorești având ca obiect plata unor drepturi salariale pentru angajații din sistemul bugetar. Prin urmare, salariații care au câștigat procesele ar trebui să își primească drepturile în intervalul 2012-2016, respectiv 5% din valoarea titlului executoriu în 2012, 10% - 2013, 25% -2014, 25% - 2015 și 35% - 2016.
În ciuda semnalelor de alarmă transmise în mod oficial de toate instituțiile reprezentative ale puterii judecătorești, deputații care susțin Guvernul Boc au legiferat ticăloșia Executivului de a încălca atât drepturile cetățenești consacrate de Constituția României și Convenția Europeană a Drepturilor Omului, cât și prerogativele celei de-a treia puteri în stat. Ceea ce s-a întâmplat astăzi în Parlamentul României este încă o dovadă că nu trăim într-un Stat de drept.
Federația noastră se va adresa instituțiilor Uniunii Europene pentru a sesiza aceste derapaje și pentru a câștiga drepturile care li se cuvin angajaților din învățământ.
Vă reamintim faptul că angajații din învățământ au de recuperat de la Statul român, în urma proceselor câștigate, aproximativ 6 miliarde de lei, însemnând 1,2% din PIB. Orice întârziere înseamnă eforturi financiare suplimentare pentru bugetul țării, având în vedere dobânzile și rata inflației care trebuie luate în calcul, în momentul în care se vor face plățile.
Simion Hancescu, președinte FSLI

miercuri, octombrie 12, 2011

INSTRUCȚIUNEA MECTS NR. 6/2011

INSTRUCȚIUNEA MECTS NR. 6

marți, octombrie 11, 2011

OMECTS NR. 5552/07.10.2011

Ordinul Nr.5552 din 07.10.2011 - pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ
ACT EMIS DE: Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului și Sportului

ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 713 din 10 octombrie 2011
În baza prevederilor art. 361 alin. (6) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului,ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.
Articolul I
Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 104 din 9 februarie 2011, se modifică după cum urmează:
1. Articolul 8 va avea următorul cuprins:
Articolul 8
(1) Până la finalizarea stagiului practic de către prima serie de absolvenţi ai masterului didactic, conform Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, examenul de definitivare în învăţământul preuniversitar se realizează conform reglementărilor stabilite prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.
(2) Până la finalizarea stagiului practic de către prima serie de absolvenţi ai masterului didactic, condiţia privind formarea iniţială pentru ocuparea funcţiilor didactice din învăţământul preuniversitar se consideră îndeplinită pentru absolvenţii care au finalizat cu diplomă de absolvire/licenţă studiile necesare pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor, conform reglementărilor stabilite prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, şi cursurile Departamentului pentru pregătirea personalului didactic cu certificat de absolvire, pe baza cărora sunt abilitaţi să funcţioneze în calitate de cadre didactice.
(3) Cadrele didactice care au dobândit definitivarea în învăţământ sau au promovat examenul naţional de definitivare în învăţământ organizat conform reglementărilor stabilite prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului au drept de practică în învăţământul preuniversitar.
2. Articolul 11 va avea următorul cuprins:
Articolul 11
(1) Personalul didactic de predare, de conducere, îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar, care îndeplineşte vârsta de pensionare, se pensionează, de regulă, la data încheierii anului şcolar. După data împlinirii vârstei legale de pensionare se interzice îndeplinirea oricărei funcţii de conducere, de îndrumare sau de control.
(2) Pensionarea personalului didactic, de conducere, îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar se poate face şi în timpul anului şcolar, cu aprobarea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, respectiv a inspectoratului şcolar.
Articolul II
Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Articolul III
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, Daniel Petru Funeriu

PERFECȚIONARE - GRADE DIDACTICE

Metodologia formării personalului didactic
Centre de perfecţionare/D.P.P.D.
GRADE DIDACTICE
Probele examenelor de acordare a gradelor didactice (toate seriile în curs)
Calendar inspecţii grade didactice – anul şcolar 2011 - 2012
Precizări înscrieri grade didactice în anul şcolar 2011 – 2012
Macheta înscrieri grade – octombrie 2011
DEFINITIVAT 2011 - 2012
Documente dosar înscriere Definitivat - sesiunea 2012
Cerere inscriere Definitivat - sesiunea 2012
Fişa tip – Definitivat - sesiunea 2012
GRADUL DIDACTIC II
Documente dosar înscriere gradul II – sesiunea 2013
Cerere inscriere Gradul II - sesiunea 2013
Fişa tip – Gradul II – sesiunea 2013
Cerere inspecţie curentă de înscriere la gradul didactic II - sesiunea 2014
Cadre didactice înscrise la gradul II, seria 2010-2012
GRADUL DIDACTIC I
Documente dosar înscriere gradul I sesiunea 2014
Cerere inscriere Gradul I - sesiunea 2014
Fişa tip – Gradul I – sesiunea 2014

Cerere inspecţie curentă de inscriere la grad didactic I - sesiunea 2015
Cadre didactice inscrise la gradul I seria 2011-2013
Sursa: ISJ Vaslui

PRECIZĂRI CONTINUAREA STUDIILOR


Sursa: ISJ Vaslui

luni, octombrie 10, 2011

LEGEA NR. 166/2011

LEGEA NR. 166/2011 PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA LEN

joi, octombrie 06, 2011

INFORMARE FSLI - 5 OCTOMBRIE 2011

În data de 5 octombrie 2011, ora 14.00, la sediul Federației Sindicatelor Libere din Învățământ a avut loc lansarea Ghidului debutantului din învățământ, material elaborat de către Departamentul pentru Tineret al FSLI. La acest eveniment au fost prezenți Alteța Sa Regală Principele Radu al României și conf. univ. Vasile Molan, din cadrul Facultății de Psihologie și Științele Educației - Universitatea București. Lansarea ghidului a avut loc în prezența a aproximativ 170 de cadre didactice, debutanți din învățământ, precum și lideri ai sindicatelor afiliate.
Ne-am propus prin acest eveniment să marcăm Ziua Mondială a Educației.

„Am evitat să spun că sărbătorim Ziua Mondială a Educației pentru că pentru școala românească și slujitorii ei, ziua de 5 octombrie este una tristă. Este sărbătoare pentru dascălii din țările normale, acolo unde au existat și există guverne responsabile, care au înțeles importanța investiției în educației. Tăierea brutală cu 25% a salariilor din învățământ, aplicată anul trecut, a fost o măsură cinică și iresponsabilă, afectând grav statutul social și așa șubred al dascălului. Datele Comisie Europene privind salariile din învățământ ar trebui să provoace frisoane actualului guvern, dacă acesta ar avea un gram de luciditate. Conform acestor date oficiale un profesor debutant din România are un venit anual de 2.700 de euro, la fel cât câștigă un coleg al lui din Luxembourg în șapte zile, cât unul din Finlanda în 14 zile sau aproape jumătate din cât câștigă un profesor debutant din Bulgaria. Cine își imaginează că sistemul de învățământ din România poate deveni performant, în condițiile în care dascălii au asemenea salarii, se înșeală,” a declarat președintele FSLI, Simion Hancescu.
În privința situației din învățământ, Alteța Sa Regală Principele Radu al României a declarat: “Nu suferiți datorită crizei economice. Criza economică nu are legătură cu criza instituțională. Responsabilitate ne trebuie, generozitatea lipsește, simțul datoriei lipsește, respectul lipsește, mândria lipsește. În ciuda condițiilor mizerabile, nu a scăzut numărul de elevi, însă nici a politicienilor de la Putere. Un lucru este sigur, vă faceți datoria. Nu există școală pe care să o vizitez în străinătate și să nu găsesc un student român. Meritați felicitări și să vi se mulțumească pentru ce faceți în România.“
În ceea ce privește inițiativa federației, Alteța Sa Regală a declarat: “Nu există ceva mai frumos și mai bun decât gestul de a investi într-un om tânăr. Indiferent de greutățile prezentate, învățătorul este de neîntrecut în meseria sa. Cu cât sprijini învățământul românesc, cu atât sprijini intelectualii din România. Cea mai mare soprană a României s-a născut în Adjud și a învățat într-o școală generală dintr-un sat. Procesul învățăturii este un proces vital.”
Prezent, de asemenea, la acest eveniment, conf. univ. Vasile Molan a spus: “Profesia didactică, oricât de multe greutăți ar întâmpina, rămâne nobilă. Vă recomand să nu vă fie rușine. De profesor și de felul în care vă exercitați profesia, depinde viitorul copiilor. Dacă avem valori în România, asta înseamnă că încă avem dascăli buni. Aveți de luptat cu imaginea școlii, pentru că nu mai e deloc ceea ce a fost. Între profesorii valoroși se înscriu mulți tineri ambițioși, ei sunt secretul, ei pot schimba, pentru că generațiile de copii sunt diferite și trebuie să te reconstruiești pentru a te reîncadra cerințelor. S-au întâmplat multe reforme, dar cea mai importantă nu a avut loc și anume, cea a lecției. Reforma asta nu o poate face decât profesorul. Am preluat idei de afară, din străinătate, însă nu am studiat îndeajuns ideea. În străinătate copiii învață în școli și nu acasă. Închei, prin a spune o vorbă veche: ” Du-te la școală, să devii om și fă studii superioare să devii domn !
Conținutul ghidului a fost prezentat de către secretarul general al federației, Liviu Marian Pop. “Materialul a fost realizat de tineri pentru tineri, concret de către Departamentul pentru Tineret al FSLI. Elaborarea unor astfel de materiale va deveni o practică a federației noastre. Sperăm să găsiți în acest material răspunsurile pe care le căutați. Am trecut și noi prin ce trece fiecare dintre dumneavoastră! Am avut zeci de întrebări la care nimeni nu ne-a oferit un răspuns! Am cerut de multe ori sprijin, dar nu l-am primit! Nu vrem ca istoria să se repete, așa că vă întindem o mână de ajutor. Nu e mult, dar e primul pas pe care vrem să îl facem împreună cu dumneavostră...tineri dascăli. “
Totodată, astăzi, FSLI a înaintat către ministrul Educației, Daniel Petru Funeriu, premierului Emil Boc, președintelui României, Traian Băsescu, precum și conducerilor celor două Camere ale Parlamentului o Scrisoare deschisă privind nemulțimirile angajaților din învățământ.
Președinte, Simion Hancescu

miercuri, octombrie 05, 2011

POSTURI/CATEDRE VACANTE/REZERVATE


Sursa: ISJ Vaslui

FSLI - LANSARE GHIDUL DEBUTANTULUI - 5 OCTOMBRIE 2011

Ghidul debutantului din învățământ este un material menit să îi ajute pe tinerii care pășesc în sistemul de învățământ să se acomodeze mai ușor cu acesta. Ghidul este structurat pe mai multe capitole, cuprinzând informații din legislație, activitatea didactică și cea sindicală.

5 OCTOMBRIE - ZIUA MONDIALĂ A EDUCAȚIEI

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ lansează miercuri, 5 octombrie 2011, dată la care se sărbătorește Ziua Mondială a Educației, Ghidul debutantului din învățământ.


Vor participa 150 de cadre didactice aflate la început de carieră, cadre didactice, lideri de sindicat.


La acest eveniment ne vor fi alături ASR Principele Radu al României, profesor universitar Alexandru Athanasiu – Facultatea de Drept, Universitatea București și conferințiar universitar Vasile Molan – Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea București.
Lansarea va avea loc la ora 14.00, la sediul FSLI, din Bulevardul Regina Elisabeta, nr 32, sector 5, București.
Ghidul debutantului din învățământ este un material menit să îi ajute pe tinerii care pășesc în sistemul de învățământ să se acomodeze mai ușor cu acesta. Ghidul este structurat pe mai multe capitole, cuprinzând informații din legislație, activitatea didactică și cea sindicală.

sâmbătă, octombrie 01, 2011

INSTRUCȚIUNEA MECTS NR. 5/22.09.2011

INSTRUCŢIUNE privind ocuparea posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar 2011-2012: Descarcă