***** 5 OCTOMBRIE 2020 - ZIUA MONDIALA A PROFESORILOR*****

marți, iulie 26, 2011

TITULARIZARE 2011 - DETAȘARE - SUPLINIRE - PLATA CU ORASuplinitori calificați
Anunț transfer dosare de la calificați la necalificați
Anunț-program ședință publică 23-30august 2011
Fișa de înscriere
Fișa de evaluare 2011-2012
Centralizator_2011_anexa OMECTS nr 3184
Programe concurs
Hotărâri de Guvern acreditări și forme de învățământ
Model cerere plata cu ora
Model cerere detașare în interesul învățământului
Model cerere detașare la cerere prin continuitate 2011-2012
Model cerere numire suplinitor calificat 2011-2012
Model cerere suplinire post redus 2011-2012
Model cerere continuitate suplinire 2011-2012
Model cerere concurs suplinire calificați 4 august 2011
Model cerere detașare prin concurs specific
Suplinitori necalificați
Anunț transfer dosare de la calificați la necalificați
Anunț concurs suplinitori necalificați
In atenția candidaților la concursul de suplinire necalificați

Anunț depunere dosare suplinitori necalificați
Model cerere suplinitor necalificat
Anunț concurs 3 august
Repartizarea candidaților pe săliSursa: ISJ Vaslui

luni, iulie 25, 2011

OMECTS NR. 4660 ȘI 4661/20.07.2011

Ordin nr. 4661/20.07.2011 pentru modificarea şi completarea Calendarului mişcării personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2011 – 2012, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5615/2010 - Descarcă
Ordin nr. 4660/20.07.2011 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5616/2010 - Descarcă

COMUNICAT FSLI - REZULTATE TITULARIZARE

FEDERAŢIA SINDICATELOR LIBERE DIN ÎNVĂŢĂMÂNT - R O M Â N I A
Învățământul nu mai atrage oameni bine pregătiți, din cauza salariilor mici
Subfinanțarea sistemului de învățământ, salariile din care nu se poate trăi și lipsa modernizării unităților de învățământ sunt principalele motive care transformă acest sistem într-o „paria” pentru oamenii valoroși. Rezultatele concursului național de titularizare ne demonstrează faptul că spre acest domeniu nu se mai îndreaptă oamenii bine pregătiți profesional, întrucât nu sunt motivați să facă acest lucru. Grila de salarizare care pornește de la 660 de lei, echivalentul unui salariu pe care îl primește muncitorul necalificat, este principalul motiv care ține departe de sistemul de învățământ candidații competitivi.
Statisticile Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului arată că numărul tinerilor care se îndreaptă către o carieră profesională a scăzut de la un an la altul (Dacă în anul 2008, din numărul total al candidaților, aproximativ 10.000 erau absolvenți de studii superioare ai acelui an, în anul 2011 numărul lor s-a redus la jumătate). Și în acest caz, motivul este același: nu poți face performanță într-un sistem care nu își respectă salariații.
Facem apel către Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și Guvernul României ca, în baza rezultatelor acestui concurs național, să ia toate măsurile necesare astfel încât sistemul de învățământ să devină unul atractiv pentru oamenii de calitate. Altfel, pregătirea generațiilor viitoare de elevi va fi pusă sub semnul întrebării.
Simion Hancescu, Președinte FSLI

marți, iulie 12, 2011

CONCURS 13 IULIE 2011


Concursul de ocupare a posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate

Conform Metodologiei privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, concursul cu probe scrise pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante se desfăşoară miercuri, 13 iulie 2011 (ora 10.00). Candidaţii vor fi prezenţi în sala de concurs, cel mai devreme la ora 8.00 şi cel mai târziu la ora 9.00, înainte de comunicarea subiectelor. După primirea subiectelor de concurs de către candidaţi, durata de redactare a lucrărilor este de 4 (patru) ore, timp ce nu poate fi depăşit.

La data de 6 iunie 2011, s-au publicat 4.471 de posturi didactice/catedre vacante titularizabile, respectiv 42.731 de posturi didactice/catedre vacante/rezervate netitularizabile. Pentru ocuparea acestora s-au înscris 38.064 candidaţi (dintre care 4.237 sunt absolvenţi din promoţia 2011). Cele mai căutate discipline sunt educatoare, institutori/învăţători, limba şi literatura română, limba şi literatura engleză, educaţie fizică şi sport, matematică, psihopedagogie specială, istorie, geografie, limba şi literatura franceză, religie ortodoxă, biologie.

Ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat se face pe bază de concurs cu probe scrise, cu subiecte elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în conformitate cu programele specifice pentru concurs la specialitatea postului didactic, Proba scrisă cuprinde subiecte mixte din specialitate şi din metodica predării specialităţii respective. Pentru proba scrisă, MECTS elaborează minimum 3 variante de subiecte, din care se alege prin tragere la sorţi numărul variantei pentru proba scrisă şi al variantei de rezervă. Securizarea lucrărilor, în vederea evaluării acestora, se face prin cod de bare asociat fiecărui candidat.

Rezultatele concursului se afişează la sediul unităţii/instituţiei de învăţământ unde s-a desfăşurat concursul, în data de 18 iulie 201.

Contestaţiile se depun din momentul afişării rezultatului până în data de 19 iulie 2011, ora 17.00, conform programului afişat la sediul centrelor de concurs.

Afişarea rezultatelor finale obţinute de candidaţi are ca termen data de 21 iulie 2011.

Prima etapă de repartizare - repartizarea în şedinţă publică, la nivel de centru de concurs/unitate de învăţământ, a candidaţilor care au obţinut cel puţin nota 7,00 (şapte), pe posturile didactice/catedrele vacante titularizabile se realizează în zilele de 22 şi 25 iulie 2011.

Pentru a doua etapă de repartizare - repartizarea la nivel naţional, a candidaţilor care au obţinut cel puţin nota 7,00 (şapte), pe posturile didactice/catedrele rămase vacante titularizabile după prima etapă, în perioada 27-28 iulie 2011 candidaţii interesaţi depun opţiuni la centrele de concurs unde s-au înscris. În data de 29 iulie 2011 se realizează repartizarea computerizată la nivel naţional, în baza opţiunilor depuse de candidaţi.

Sursa: ISJ Vaslui, MECTS