***** 5 OCTOMBRIE 2020 - ZIUA MONDIALA A PROFESORILOR*****

marți, iunie 07, 2011

PRECIZĂRI CONCEDIUL DE ODIHNĂ

MODUL DE CALCUL AL ÎNDEMNIZAȚIEI PENTRU CONCEDIUL DE ODIHNĂ

Potrivit art. 267(1) din Legea nr. 1/2011 (LEN), cadrele didactice beneficiază de concediu anual cu plată, în perioada vacanţelor şcolare, cu o durată de 62 de zile lucrătoare; în cazuri bine justificate, conducerea unităţii de învăţământ poate întrerupe concediul legal, persoanele în cauză urmând a fi remunerate pentru munca depusă.
Potrivit art. 145 din Legea nr. 54/2003 – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare, pentru perioada concediului de odihnă, salariaţii beneficiază de plata indemnizaţiei de concediu de odihnă cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de plecarea în concediu.
Unităţile de învăţământ şi ordonatorii principali de credite au obligaţia să acorde plata indemnizaţiei de concediu de odihnă pentru cadrele didactice o singură dată, cu cel puţin 5 zile înainte de plecare în concediul de odihnă, pentru întreaga perioadă a concediului de odihnă ce urmează a fi efectuat.