***** 5 OCTOMBRIE 2020 - ZIUA MONDIALA A PROFESORILOR*****

marți, aprilie 05, 2011

CURSURI CCD VASLUI - APRILIE 2011

Cursuri organizate de Casa Corpului Didactic Vaslui care se desfăşoară în luna aprilie 2011:

-Asigurarea calităţii în învăţământul profesional şi tehnic - Bârlad -

-Metodologia educaţiei pentru sănătate în diferite cicluri şcolare - Vaslui, Negreşti, Bârlad

-Limba engleză pentru cadre didactice de diferite specialităţi - Bârlad

-Prevenirea şi combaterea violenţei în unităţile şcolare - Huşi

-Educaţia civică şi educaţia caracterului - Huşi

-Metode şi tehnici moderne de lucru cu copilul cu CES în învăţământul de masă - Huşi

Pentru înscrierea la aceste cursuri, consultaţi secţiunea Inscriere cursuri

Sursa: CCD Vaslui