***** 5 OCTOMBRIE 2020 - ZIUA MONDIALA A PROFESORILOR*****

joi, martie 31, 2011

INSTRUCȚIUNI MECTS NR. 4/22 MARTIE 2011

În Monitorul Oficial al României nr. 219/30.03.2011, la pagina 3, au apărut: Instrucțiuni nr. 4 din 22 martie 2011 privind finanțarea cheltuielilor pentru examinarea medicală obligatorie periodică a salariaților din învățământul preuniversitar de stat, cu excepția celei care, potrivit legii, se efectuează gratuit:www.monitoruloficial.ro Publicat în Monitorul Oficial 219 din 30 martie 2011 (M. Of. 219/2011)

In conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, cu modificarile și completările ulterioare, în temeiul art. 105 alin. (2) lit. (g), art. 234 alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, precum și al art. 4 din Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul național de învățământ, ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului emite prezenta instrucțiune.

Art. 1. Incadrarea și menținerea într-o funcție didactică sau didactică auxiliară, precum și într-o funcție de conducere, de îndrumare și control sunt condiționate de prezentarea unui certificat medical, eliberat pe un formular specific elaborat de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, împreună cu Ministerul Sănătății.

Art. 2. Finanțarea cheltuielilor pentru examinarea medicală obligatorie periodică a salariaților din învățământul preuniversitar de stat, cu excepția celei care, potrivit legii, se efectuează gratuit, se asigură din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale, respectiv ale consiliilor județene și ale sectoarelor municipiului București de care aparțin unitătile de învățământ preuniversitar de stat.

Art. 3. Conducerea unității de învățământ preuniversitar de stat are obligația să își fundamenteze cheltuielile cu această destinație în bugetul propriu, pe bază de indicatori fizici și valorici care să reflecte în mod real necesarul de finanțare, aplicându-se măsuri pentru utilizarea cu maximă eficiență a fondurilor în interesul procesului de învățământ.

Art. 4. Bugetele elaborate de unitățile de învțământ preuniversitar de stat se prezintă spre aprobare autorității administrației publice locale, respectiv consiliilor județene și ale sectoarelor municipiului București.

Art. 5. După aprobare, bugetele unităților de învățământ preuniversitar de stat reprezintă documentul pe baza căruia se asigură finanțarea cheltuielilor acestora în exercițiul financiar respectiv.

Art. 6. Direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, unitățile de învățământ, autoritățile administrației publice locale, consiliile județene și ale sectoarelor municipiului București duc la îndeplinire prezenta instrucțiune.

Art. 7. Prezenta instrucțiune se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

București, 22 martie 2011. Nr. 4.

vineri, martie 25, 2011

COMUNICAT DE PRESĂ FSLI- Acuzațiile secretarului de stat, Oana Badea, la adresa FSLI, sunt nefondate

FEDERAŢIA SINDICATELOR LIBERE DIN ÎNVĂŢĂMÂNT - R O M Â N I A

Secretarul de stat din cadrul M.E.C.T.S., Oana Badea, continuă atacul la adresa F.S.L.I.

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ a aflat cu stupoare de acuzaţiile d-nei secretar de stat, Oana Badea, potrivit cărora federaţia noastră nu ar fi luat parte la dezbaterile privind Legea Educaţiei Naţionale, care au avut loc în Comisia de Învăţământ din Camera Deputaţilor. Aceste declaraţii au fost făcute ieri, 25.03.2011, la Palatul Cultural-Arad, unde s-a organizat o dezbatere pe marginea noii legi, la care au luat parte cadre didactice şi părinţi.
O invităm pe d-na secretar de stat să consulte stenogramele şi lista de prezenţă a invitaţilor care au participat la dezbaterile din Comisia de Învăţământ. Din partea federaţiei noastre au fost prezenţi: Simion Hancescu, preşedinte şi Liviu Marian Pop, secretar general.
F.S.L.I. nu a lipsit de la nicio astfel de şedinţă.
Declaraţia d-nei secretar de stat este tendenţioasă şi demonstrează lipsa de comunicare între reprezentanţii Ministerului Educaţiei, a căror prezenţă la dezbatere din cadrul Comisiei de Învăţământ a alternat.
Aceste acuzaţii au fost făcute după ce, în urmă cu o săptămână, liderului F.S.L.I. Dolj, Constantin Rada, nu i s-a permis să ia cuvântul la o întâlnire similară cu cea de la Arad.
„Prin ceea ce face, d-na secretar de stat induce în eroare, cu bună ştiinţă, opinia publică doar pentru a decredibiliza federaţia noastră în faţa angajaţilor din învăţământ dar şi în faţa părinţilor. F.S.L.I. a făcut toate demersurile pentru ca această lege să fie în folosul elevilor dar şi al cadrelor didactice şi să creeze premisele reformării sistemului educaţional din România. De altfel, obiectivele susţinute de F.S.L.I. la dezbaterea privind LEN apar şi în strategia federaţiei semnată în anul 2002. Afirmaţiile Oanei Badea ar putea fi un atac la adresa singurei federaţii din învăţământ care a avut curajul să organizeze în ultima perioadă acţiuni de protest şi care a demarat iniţiativa legislativă privind modificarea unor articole din LEN, contestate de elevi, părinţi şi cadre didactice ”, a declarat Simion Hancescu, preşedinte F.S.L.I.
București, 25 martie 2011

ADRESA FSLI- parteneriat Organizația Salvați Copiii, Campania Globală pentru EducațieCOMUNICAT DE PRESĂ FSLI - 25.03.2011

FEDERAŢIA SINDICATELOR LIBERE DIN ÎNVĂŢĂMÂNT - R O M Â N I A

Protestele dascălilor din Botoșani și Suceava se mută în București

Membrii oranizațiilor sindicale afiliate la Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, din județele Suceava și Botoșani vor picheta, luni, 28.03.2011, sediul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului. Protestul va avea loc în intervalul orar 9.00-16.00 şi sunt aşteptate 300 de persoane.
În paralel, continuă greva generală la nivelul unităților de învățământ din cele două judeţe. Membrii noștri de sindicat sunt dispuși să continue aceste forme de protest până când Guvernul României va găsi o soluție pentru rezolvarea problemelor salariale.
Vă reamintim, cauza protestelor este neplata salariilor aferente lunii februarie.
Atragem atenția autorităților statului că astfel de probleme vor apărea și în restul județelor, întrucât fondurile destinate pentru plata salariilor nu ajung decât până în luna octombrie a acestui an, ceea ce înseamnă că în lunile noiembrie-decembrie 2011 angajații din învățământ riscă să nu îşi primească salariile.
“Este revoltător ceea ce se întâmplă cu angajaţii din şcolile din Botoşani şi Suceava care sunt împinşi de Guvernul României să rămână în grevă generală. În ciuda demersurilor făcute şi a protestelor, nimic nu sensibilizează acest guvern. Oamenii sunt de-a dreptul disperaţi, iar acţiunile de protest pot scăpa de sub control“, a declarat Simion Hancescu, președinte F.S.L.I.
București, 25 martie 2011

joi, martie 24, 2011

COMUNICAT DE PRESĂ FSLI - 24 MARTIE 2011

FEDERAŢIA SINDICATELOR LIBERE DIN ÎNVĂŢĂMÂNT - R O M Â N I A

Ministerul Educaţiei şi Guvernul României vor să ţină profesorii din Botoşani şi Suceava în grevă generală

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ atrage atenţia opiniei publice că ne confruntăm cu cea mai dificilă situaţie din perioada postdecembristă. Deşi colegii noştri din judeţele Suceava şi Botoşani sunt în grevă generală de două săptămâni şi organizează mitinguri şi marşuri la nivelul prefecturilor din cele două judeţe, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului precum şi Guvernul României REFUZĂ dialogul social, stabilit prin acte normative. Angajaţii din învăţământ din cele două judeţe protestează din cauza faptului că nu şi-au primit salariile aferente lunii februarie şi nu li se recunoaşte reîncadrarea conform Legii 221/2008, obţinută prin sentinţe irevocabile.
F.S.L.I. a făcut numeroase adrese oficiale prin care a solicitat întâlniri la care să participe reprezentanţii autorităţilor statului care pot găsi o soluţie pentru rezolvarea problemelor salariale extrem de grave cu care se confruntă colegii din cele două judeţe.
Atragem atenția, pe această cale, autorităților statului că astfel de probleme vor apărea și în restul județelor, întrucât fondurile acordate pentru plata salariilor nu ajung decât până în luna octombrie a acestui an, ceea ce înseamnă că în lunile noiembrie-decembrie 2011 angajații din învățământ nu vor primi salariile.
“Situația în care sunt colegii noștri este strigătoare la cer. Oamenii aceștia au ajuns să își cerșească drepturile, iar tot ce primesc este dispreț și umilire. Prin neplata acestor salarii, domnul ministru, Daniel Petru Funeriu și domnul prim ministru Emil Boc nu fac decât să îşi dea acordul pentru greva generală și să ignore faptul că sacrifică în acest moment actul educativ”, a declarat Simion Hancescu, președinte F.S.L.I.
București, 24 martie 2011

marți, martie 22, 2011

MIȘCAREA PERSONALULUI DIDACTIC - COMPLETARE DE NORMĂ

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN V A S L U I
Anunţ şedinţa publică completări de normă
Şedinţa publică pentru soluţionarea completărilor de normă va avea loc vineri 25 martie 2011 începând cu ora 9.00 în sala de şedinţe a Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vaslui după următorul program:
Disciplina/disciplinele:
Cultura civică,istorie,geografie,filosofie, ,psihologie, religie - ora 9.00-9.30
Limba română,limba franceză,limba engleză - ora 9.30-10.00
Educaţie plastică,educaţie vizuală,educaţie muzicală - ora 10.00-10.15
Matematică,fizică,chimie,biologie - ora 10.15-10.40
Educaţie fizică - ora 10.40-10.45
Discipline tehnice - ora 10.45-11.15
INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL ,
prof. Mihaela Veronica Cososchi
INSPECTOR ŞCOLAR CU MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE,
prof. Gheorghe Flueraş

luni, martie 21, 2011

PROIECTE 2011

În cadrul proiectului cu finanţare europeană POSDRU/87/1.3/S/63698 - „FORMAREA CONTINUĂ A PROFESORILOR DE MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ECONOMICE ÎN SOCIETATEA CUNOAŞTERII”, Universitatea „Andrei Şaguna” din Constanţa organizează selecţie, pentru 100 de formatori, în perioada 07 - 25 martie 2011. Cadrele didactice selectate vor fi salarizate, timp de un an şi jumatate, cu cate 3.400 lei pe lună şi vor fi dotate cu laptopuri - detalii proiect, criterii de selecţie
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (ISE) derulează în perioada 1 septembrie 2010 - 30 noiembrie 2012 proiectul pilot "STILUL DE ÎNVĂŢARE ŞI TEMPERAMENTUL ŞCOLARILOR - INSTRUMENTE PENTRU O EDUCAŢIE CREATIVĂ" - finanţat prin Fondul Social European. În cadrul proiectului vor fi selectate 360 de unităţi de învăţământ din care vor fi instruiţi 720 profesori de limba şi literatura română şi 360 de consilieri şcolari/psihologi/profesori psihologi - detalii proiect, formular de înscriere

luni, martie 14, 2011

FIȘE GRADAȚII DE MERIT 2011-2012

CERCURI PEDAGOGICE SEMESTRUL II 2010/2011

Activităţile metodico-ştiinţifice şi psihopedagogice organizate pentru personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar pentru Semestrul al II-lea al anului şcolar 2010 - 2011
Zona Vaslui și Negrești

marți, martie 08, 2011

51 DE NOI TITULARI ÎN JUDEȚUL VASLUI CONFORM ART. 253 DIN LEN

Luni, 7 martie 2011, s-a desfășurat ședința Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Vaslui în care s-au discutat dosarele depuse de suplinitorii calificați care solicitau titularizarea pe post. Au fost depuse, la unitățile de învățământ, 109 dosare dintre care consiliile de administrație ale unităților școlare au aprobat 81.
Consiliul de Administratie din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Vaslui a verificat cele 81 de dosare aprobate de consiliile de administrație ale unităților școlare și a validat 52 dintre acestea - cele care au întrunit cumulat toate condițiile din instrucțiunea M.E.C.T.S.
Au fost respinse 29 de dosare care nu au întrunit toate condițiile legale.
Lista cu profesorii propuși pentru titularizare din anul școlar 2011-2012 o găsiți aici:
VEZI: INSTRUCŢIUNE pentru punerea în aplicare a art. 253 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 - Descarcă

luni, martie 07, 2011

CURTEA DE APEL IAȘI NE-A DAT CÂȘTIG DE CAUZĂ ÎN PROCESUL PENTRU 100 EURO

Vineri, 4 martie 2011, s-a judecat la Curtea de Apel Iași recursul înaintat de Direcția Generală de Finanțe Publice în dosarul nr. 1172/89/2010 (diferența la 100 euro pe anul 2009). Curtea de Apel respinge recursul și menține sentința. Ceea ce înseamnă că, la data la care sentința Curții de Apel Iași va fi transmisă Tribunalului Vaslui, vom putea depune hotărârea judecătorească la Inspectoratul Școlar Județean Vaslui pentru efectuarea plății acestei diferențe. În curând banii ( aproximativ 3 milioane lei) vor ajunge la cei care au fost parte în proces.

miercuri, martie 02, 2011

REVISTA FSLI - CATEDRA - MARTIE 2011

A APĂRUT NOUL NUMĂR - MARTIE 2011 - AL REVISTEI FEDERAȚIEI SINDICATELOR LIBERE DIN ÎNVĂȚĂMÂNT - CATEDRA. CITEȘTE AICI: www.fsli.ro/Catedra/Catedra.php

marți, martie 01, 2011

INFORMAȚII BILETE DE TRATAMENT

INFORMAȚII DESPRE BILETELE DE TRATAMENT ȘI ODIHNĂ
Casa județeană de Pensii Vaslui dispune de bilete de tratament cu durata de 18 zile în următoarele stațiuni:
AMARA – BALA (JUD. MEHEDINȚI) – BIZUȘA (JUD. SĂLAJ) – BUZIAȘ - COVASNA – NICOLINA – LACUL SĂRAT – SĂRATA MONTEORU – MONEASA – GEOAGIU BĂI – OLĂNEȘTI.
Prețul integral al biletului este de 1482 lei la hoteluri de 2 stele și de 1536 lei la hoteluri de 3 stele. Reducerea acordată pentru salariații bugetari este de 50% din prețul biletului, indiferent de salariu.
În perioada următoare (martie) se vor contracta locuri și în alte stațiuni.
Pentru perioada vacanței de vară datele de intrare în stațiuni sunt: 20 iunie, 8 iulie, 26 iulie, 13 august.
Pentru depunerea cererii sunt necesare: cerere tip și copie după cartea de identitate.
În legătură cu biletele de odihnă, deocamdată nu sunt informații în legătură cu stațiunile, prețul biletelor și criteriile de acordare. Se știe doar că durata este de 6 zile. Vom reveni cu informații suplimentare.
Informațiile prezentate au fost obținute de la conducerea Casei Județene de Pensii Vaslui.
Vezi și: Hotărâre de Guvern nr. 83/2011 - privind acordarea prestaţiilor sub forma biletelor de odihnă şi de tratament balnear pentru anul 2011, prin sistemul organizat şi administrat de Casa Naţională de Pensii Publice (este postată anterior).
Informații suplimentare la telefon: 0722468227 – Ivan Vasile