***** 5 OCTOMBRIE 2020 - ZIUA MONDIALA A PROFESORILOR*****

sâmbătă, decembrie 31, 2011

LA MULŢI ANI 2012 !

VĂ DORIM UN AN NOU FERICIT, PLIN DE ÎMPLINIRI ŞI REALIZĂRI !

LA MULŢI ANI !


BIROUL PERMANENT AL SIT BÂRLAD

vineri, decembrie 23, 2011

URARE DE CRĂCIUN

SFÂNTA SĂRBĂTOARE A NAȘTERII DOMNULUI SĂ VĂ LUMINEZE SUFLETELE ȘI CASA, SĂ AVEȚI PARTE DE SĂNĂTATE, BELȘUG ȘI FERICIRE !
VĂ DORIM SĂRBĂTORI FERICITE ȘI LA MULȚI ANI !
BIROUL PERMANENT AL SIT BÂRLAD

miercuri, decembrie 21, 2011

SCRISOARE DESCHISĂ CĂTRE MECTS

luni, decembrie 19, 2011

EVOLUȚIA ÎN CARIERA DIDACTICĂ

Evoluția în cariera didactică prin obținerea gradului didactic II, a gradului didactic I și a titlului de profesor - emerit în învățământul preuniversitar, în conformitate cu Metodologia privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar aprobată prin OMECTS nr. 5561/07.10.2011 și publicată în M.O. nr. 767/31.10.2011: Descarcă

luni, decembrie 12, 2011

COMUNICAT DE PRESĂ FSLI - EDUCAȚIA PE LOCUL I

EDUCAȚIA PE LOCUL I
Federația Sindicatelor Libere din Învățământ lansează Campania națională: „EDUCAȚIA, PE LOCUL I”.
În cadrul acestei campanii vor avea loc dezbateri pe problemele sistemului de învățământ românesc în următoarele localități: București, Constanța, Craiova, Galați, Timișoara, Sibiu, Iași și Baia Mare, în perioada decembrie 2011-ianuarie 2012.
Prima dezbatere va avea loc luni, 12 decembrie 2011, la sediul FSLI, din Bulevardul Regina Elisabeta, nr 32, Sector 5, București, începând cu ora 9:30. Tema supusă dezbaterii este:
“Învățământul din România vs piața muncii. Soluții pentru corelarea celor două domenii, pentru ieșirea din impasul economic”.
La această dezbatere au fost invitați: ministrul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, Daniel Petru Funeriu, ministrul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, Sulfina Barbu, președintele Agenției Naționale de Ocupare a Forței de Muncă, Elvira Rodica Andronescu, reprezentanți ai patronatelor, reprezentanți ai sindicatelor, reprezentanți ai organizațiilor studențești, directori ai unităților de învățământ cu profil tehnic, cadre didactice, reprezentanți ai Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, reprezentanți ai Inspectoratului Școlar al Municipiului București, reprezentanți ai Agenției Municipale de Ocupare a Forței de Muncă București, precum și parlamentari din Comisia de educație și Comisia de Muncă.
Conform datelor pe care le avem, se remarcă o scădere, în ultimii ani, a numărului de absolvenți de învățământ profesional și de ucenici, precum și de învățământ postliceal și de maiștri. Totodată apar diferențe foarte mari între pregătirea persoanelor care își caută de lucru și cerințele angajatorilor.
În același timp, din datele înregistrate de EUROSTAT rata de participare a populaţiei din grupa de vârstă 25-64 de ani la formare profesională continuă a scăzut la nivel naţional de la 1,5% în 2008 la 1,3% în 2010, iar la nivelul regiunii Bucureşti - Ilfov a crescut de la 1,5% în 2009 la 1,8% în 2010, însă tot este foarte departe de ţinta europeană de 12,5%.
În aceste condiții, Legea educației naționale nu prevede soluții clare prin care să fie rezolvată această problemă.
Sistemul de învățământ românesc a fost într-o permanentă criză: financiară, de resurse umane, de idei. Printr-un parteneriat solid și o dezbatere reală putem identifica problemele educației, ca apoi să oferim soluțiile și căile de rezolvare.
Concluziile dezbaterilor vor sta la baza unei inițiative de îmbunătățire a cadrului legislativ actual. Încercăm prin aceste demersuri să aducem “EDUCAȚIA PE LOCUL I”.
Simion Hancescu, președinte FSLI

OFERTA DE PROGRAME CCD VASLUI DECEMBRIE 2011

Cursuri din Oferta de programe a Casei Corpului Didactic Vaslui care se vor desfăşura în luna decembrie 2011:
Tehnologia Informaţiei şi Comunicării (T.I.C.) (Vaslui)
Calculatorul şi proiectele interdisciplinare (Vaslui)
Educaţia pentru sănătate (Vaslui)
Mentor (Vaslui)
Şcoala incluzivă - o şcoală prietenoasă (Vaslui)
Tehnologia Informaţiei şi Comunicării (T.I.C.) (Huşi)
Dreptul meu, greptul tuturor (Huşi)
Calculatorul şi proiectele interdisciplinare (Bârlad)
Mentor (Bârlad)
Pentru înscrierea la aceste cursuri, consultaţi secţiunea
Inscriere cursuri

Sursa: CCD Vaslui

vineri, decembrie 09, 2011

LEGEA NR. 230/2011

Legea nr. 230/2011 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 864, din 8 decembrie 2011.

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. — Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 71 din 17 iunie 2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 416 din 18 iunie 2009, cu următoarea modificare:

— La articolul 1, alineatele (1) si (2) vor avea următorul cuprins:

„Art. 1. — (1) Plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar, devenite executorii până la data de 31 decembrie 2011, se va realiza după o procedură de executare care începe astfel:

a) în anul 2012 se plătește 5% din valoarea titlului executoriu;

b) în anul 2013 se plătește 10% din valoarea titlului executoriu;

c) în anul 2014 se plătește 25% din valoarea titlului executoriu;

d) în anul 2015 se plătește 25% din valoarea titlului executoriu;

e) în anul 2016 se plătește 35% din valoarea titlului executoriu.

(2) În cursul termenului prevăzut la alin. (1) orice procedură de executare silită se suspendă de drept.”

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

INFORMARE ACȚIUNI FSLI

miercuri, decembrie 07, 2011

PREMIUL DE CRĂCIUN

Sindicatul Învățământ ”Tutova” Bârlad acordă și anul acesta membrilor săi premiul de Crăciun în valoare de trei cotizații lunare. Premiul se acordă tuturor membrilor de sindicat care sunt în evidența noastră în luna decembrie 2011. Relații suplimentare la liderii de sindicat din unitățile de învățământ.

PROGRAME GRADE DIDACTICE

Lista programelor pentru perfecţionare prin definitivarea în învăţământ şi acordarea gradelor didactice II şi I, actualizată 01.12.2011 - Descarcă

marți, noiembrie 29, 2011

LICEUL PEDAGOGIC ”ALEXANDRU VLAHUȚĂ” BÂRLAD - 141 DE ANI DE LA ÎNFIINȚARE

Liceul Pedagogic ”Alexandru Vlahuță” din Bârlad, una dintre cele mai vechi școli de profil din țară, sărbătorește 141 de ani de la înființare. Liceul Pedagogic “Alexandru Vlahuță” din Bârlad a fost inaugurat pe 29 noiembrie 1870, după Școlile Normale din Iași (1855), București (1867), Ploiești (1868) și Focșani (1870). În existența sa, Școala Normală din Bârlad a purtat două nume: “Principele Ferdinand” și “Alexandru Vlahuță”, ultimul fiind conferit, prin decret al Consiliului de Stat, în 1970, cu ocazia sărbătoririi centenarului.

luni, noiembrie 28, 2011

COMUNICAT DE PRESĂ FSLI

COMUNICAT DE PRESĂ FSLI

Membrii Federației Sindicatelor Libere din Învățământ sunt profund nemulțumiți de atitudinea conducerii Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului față de această categorie socio-profesională.
Redăm declarația doamnei secretar de stat, Oana Badea, (făcută astăzi, 25.11.2011, la protestul organizat de FSLI) privind solicitarea FSLI de acordare a 6% din PIB învățământului, în 2012, așa cum prevede chiar Legea educației naționale: „…la Senat a existat inițial propunerea să nu mai scriem în legea educaţiei că pentru educaţie se alocă 6% din PIB, să dispară, pentru că, oricum, niciodată nu a fost respectat. Senatorii din comisia de învăţământ discutau dacă e bine să mai scriem sau nu 6% şi după o discuţie de mai bine de jumătate de oră s-a conchis că e bine să se scrie pentru că măcar arăţi către ce să se tindă. Dacă nu mai scriem nimic s-ar putea să fie foarte puţin.”
Considerăm că după aproximativ două săptămâni de proteste neîntrerupte în fața MECTS, declarația doamnei secretar de stat nu denotă decât lipsă de respect față de dascăli, elevi și părinți. Folosirea unui articol dintr-o lege fundamentală ca un mijloc de manevră electorală, arată micimea clasei politice din România cu putere de decizie. Reamintim opiniei publice, dar și decidenților politici, faptul că 6% din PIB pentru educație nu este un moft, ci o reală necesitate, pentru că:
- dezvoltarea învățământului înseamnă dezvoltare economică;
- unitățile de învățământ vor fi mai bine dotate;
- o pregătire mai bună a elevilor înseamnă viitori angajați calificați;
- elevii vor putea beneficia de pregătire practică în ateliere școlare sau laboratoare la standardele UE;
- poate fi implementat programul „școală după școală”, solicitat de părinți;
- motivarea personalului angajat contribuie la creșterea calității actului educațional;
Federația Sindicatelor Libere din Învățământ va continua protestele și săptămâna viitoare, în zilele de 29 și 30 noiembrie 2011. Peste 500 de sindicaliști vor picheta sediul MECTS, în cele două zile, între orele 11.00-14.00.
Simion Hancescu, președinte FSLI

vineri, noiembrie 25, 2011

METODOLOGII LEN NOI

Metodologie de evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar - Anexa OMECTS 6143/2011 format .pdf


Metodologia privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar - Anexa OMECTS 5561/2011 format .pdf


Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2012-2013 - Anexa OMECTS 5560/2011 format .pdf

POSTURI PENTRU SUPLINIRE - 25.11.2011

LISTA POSTURILOR VACANTE/REZERVATE PENTRU CARE SE ORGANIZEAZĂ CONCURS LA NIVELUL UNITĂȚILOR ȘCOLARE - 25 NOIEMBRIE 2011
Sursa: ISJ Vaslui

RASPUNS CAMERA DEPUTAȚILOR

marți, noiembrie 22, 2011

RĂSPUNS AVOCATUL POPORULUI

Răspuns Avocatul Poporului

miercuri, noiembrie 16, 2011

PLATA CU ORA

marți, noiembrie 15, 2011

COMUNICAT DE PRESĂ FSLI - 15.11.2011

MECTS PICHETAT DE CADRELE DIDACTICE
Federația Sindicatelor Libere din Învățământ a organizat astăzi, 15.11.2011, pichetarea sediului Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului. Protestul s-a desfășurat între orele 11.00-13.30 și au participat aproximativ 200 de persoane din București, Călărași, Ialomița, Constanța, Dâmbovița, Mehedinți și Covasna.
F.S.L.I. cere Guvernului României și Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului să își revizuiască atitudinea față de politica salarială și să nu înghețe salariile angajațiilor din sistemul public în 2012. Reamintim opiniei publice faptul că în acest moment salariații din educație au de recuperat de la Statul român 33,4%, potrivit deciziilor obținute în instanță. La acestea se mai adaugă alte 12 procente, bani nerecuperați din tăierea salariilor cu 25%, aplicată în luna iunie 2010. Subliniem încă o dată că nerespectarea hotărârilor judecătorești irevocabile privind plata unor drepturi salariale, reprezintă un abuz fără precedent și totodată asistăm la încălcarea drepturilor consfințite de Convenția Europeană a Drepturilor Omului.
F.S.L.I. solicită deblocarea posturilor din unitățile de învățământ, ținând cont de lipsa acută de personal.
Federația noastră solicită autorităților să rezolve o altă problemă cu care se confruntă învățământul românesc: numărul prea mare de preșcolari/elevi la grupe/clase. Sunt numeroase situații în care o educatoare este nevoită să se ocupe de 40 de copii, deși legea prevede un număr maxim de 20 de preșcolari, la grupă.
F.S.L.I. cere ministerului de resort respectarea prevederilor Legii educației naționale, prin care educația ar trebui să primească 6% din PIB, începând cu data de 1 ianuarie 2012.
Federația noastră solicită autorităților să reia investițiile în infrastructura educațională, precum și revizuirea programelor școlare. Totodată atragem atenția M.E.C.T.S. asupra problemelor apărute după intrarea în vigoare a metodologiilor de aplicare a Legii educației naționale.
Federația noastră reclamă și lipsa de dialog social din partea instituțiilor Statului român, prin care se dorește reducerea la tăcere a sindicatelor.
În acest sens, F.S.L.I. a depus o adresă la M.E.C.T.S. în care a solicitat o întrevedere cu ministrul Educației Daniel Petru Funeriu. Până în acest moment nu am primit răspuns.
F.S.L.I. continuă pichetarea M.E.C.T.S. în zilele de 16, 17, 18 noiembrie și 22, 23, 24 și 25 noiembrie 2011, între orele 11.00-14.00.
Simion Hancescu, președinte F.S.L.I.

LISTA POSTURI PENTRU CONCURS 11/14.11.2011


Sursa: ISJ Vaslui

joi, noiembrie 10, 2011

COMUNICAT FSLI 09.11.2011

FEDERAŢIA SINDICATELOR LIBERE DIN ÎNVĂŢĂMÂNT - R O M Â N I A

COMUNICAT FSLI - 09.11.2011: FSLI continuă protestele
Membrii Colegiului Național al Liderilor Federației Sindicatelor Libere din Învățământ au participat astăzi la un protest spontan, care a avut loc în fața Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.
FSLI va picheta Ministerul Educației, zilnic, începând cu data de 15 noiembrie 2011, între orele: 11.00-14.00. La proteste vor participa și membrii FSI Spiru Haret și ai Federației Educației Naționale.
FSLI cere Guvernului României și Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului să își revizuiască atitudinea față de politica salarială și să nu înghețe salariile angajațiilor din sistemul public în 2012. Reamintim opiniei publice faptul că în acest moment salariații din educație au de recuperat de la Statul român 33,4%, potrivit deciziilor obținute în instanță. La acestea se mai adaugă alte 12 procente, bani nerecuperați din tăierea salariilor cu 25%, aplicată în luna iunie 2010. Subliniem încă o dată că nerespectarea hotărârilor judecătorești irevocabile privind plata unor drepturi salariale, reprezintă un abuz fără precedent și totodată asistăm la încălcarea drepturilor consfințite de Convenția Europeană a Drepturilor Omului.
FSLI solicită deblocarea posturilor din unitățile de învățământ, ținând cont de lipsa acută de personal.
Federația noastră solicită autorităților să rezolve o altă problemă cu care se confruntă învățământul românesc: numărul prea mare de preșcolari/elevi la grupe/clase. Sunt numeroase situații în care o educatoare este nevoită să se ocupe de 40 de copii, deși legea prevede un număr maxim de 20 de preșcolari, la grupă.
FSLI cere ministerului de resort respectarea prevederilor Legii Educației Naționale, prin care educația ar trebui să primească 6% din PIB, începând cu 1 ianuarie 2012.
Federația noastră reclamă și lipsa de dialog social din partea instituțiilor Statului român, prin care se dorește reducerea la tăcere a sindicatelor.
Simion Hancescu, președinte FSLI

miercuri, noiembrie 09, 2011

APEL DE ACȚIUNE FSLI

CITIȚI AICI: http://www.fsli.ro/ : DECLARAŢIA FEDERAŢIEI SINDICATELOR LIBERE DIN ÎNVĂŢĂMÂNT DIN ROMÂNIA PRIVIND VIOLAREA SISTEMATICĂ A LEGISLATIEI MUNCII SI CONTINUA APLICARE A PRACTICILOR CARE PREJUDICIAZĂ DREPTURILE SALARIALE ALE PERSONALULUI DIN ÎNVĂŢĂMÂNT PRIN DECIZII ADMINISTRATIVE SAU INTERPRETĂRI ALE LEGII CARE CONTRAVIN ATÂT LEGISLAŢIEI NAŢIONALE, CÂT ŞI CELEI INTERNAŢIONALE
APEL DE ACȚIUNE URGENT: OPRIȚI ATACUL POLITIC ÎMPOTRIVA ANGAJAȚILOR DIN ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI A MEMBRILOR DE SINDICAT!

NOUTĂȚI ISJ VASLUI

Sursa: ISJ Vaslui

marți, noiembrie 08, 2011

COMUNICAT FSLI - 08.11.2011

FEDERAŢIA SINDICATELOR LIBERE DIN ÎNVĂŢĂMÂNT - R O M Â N I A

Angajații din educație pierd sute de lei la salariu, în fiecare lună
Federația Sindicatelor Libere din Învățământ atrage atenția angajaților din educație că promisiunile Guvernului României privind majorarea salariilor după luna aprilie 2012 este o minciună crasă și o sfidare la adresa dascălilor din această țară. Niciun profesor nu va primi o majorare / indexare salarială, întrucât cadrele didactice trebuie să își recupereze, de fapt, drepturile bănești care le-au fost luate în mod abuziv de actualii guvernanți.
În realitate, în acest moment fiecare profesor din România pierde, în fiecare lună, sute de lei la salariu.
FSLI a făcut o analiză a salariilor pe care le vor primi cadrele didactice în anul 2012, înghețate la nivelul celor din 2011, potrivit deciziei Guvernului României și a celor pe care ar fi trebuit să le primească dascălii, dacă s-ar fi respectat legile din România.
Vă reamintim că Legea 118/2010, prin care au fost reduse salariile bugetarilor cu 25%, ar fi trebuit să producă efecte doar până la data de 31 decembrie 2010. În plus, sentințele irevocabile privind aplicarea Legii 221/2008, act normativ prin care salariile cadrelor didactice au fost majorate cu 33,4%, nu au fost puse în aplicare.
Redăm mai jos câteva exemple de salarii (valoarea netă) pe care le vor primi în 2012 cadrele didactice comparativ cu cele pe care ar fi trebuit să le primească în mod real și cât pierd cadrele didactice din salariu în fiecare lună.
Profesor, grad didactic I, 40 ani vechime
Salarii în plată:
-noiembrie 2011 - 1.650 lei
-ianuarie 2012 - 1.650 lei
Salarii care ar fi trebuit să se acorde:
-ianuarie 2012 - (fără tăierea cu 25%) - 1.900 lei
-(fără tăierea cu 25% + aplicarea L221/2008) – 2.500 lei
PIERDERE LUNARĂ: 850 lei
Profesor, grad didactic I, 10-14 ani vechime
Salarii în plată:
-noiembrie 2011 – 1.120 lei
-ianuarie 2012 – 1.120 lei
Salarii care ar fi trebuit să se acorde:
-ianuarie 2012 - (fără tăierea cu 25%) - 1.300 lei
-(fără tăierea cu 25% + aplicarea L 221/2008) - 1.504 lei
PIERDERE LUNARĂ: 384 lei
Profesor debutant
Salarii în plată:
-noiembrie 2011 - 680 lei
-ianuarie 2012 - 680 lei
Salarii care ar fi trebuit să se acorde:
-ianuarie 2012 - (fără tăierea cu 25%) – 790 lei
-(fără tăierea cu 25% + aplicarea L 221/2008) - 1.060 lei
PIERDERE LUNARĂ: 380 lei
În total angajații din învățământ care au avut procese pe Legea 221/2008 au de recuperat de la Statul român 6 miliarde de lei. Dacă adăugăm și rata inflației, suma se ridică la aproximativ 7 miliarde de lei.
Aceste calcule arată faptul că angajații din învățământ sunt victimele măsurilor ilegale și iresponsabile luate de Guvernul României, în ultimii doi ani.
Simion Hancescu, președinte FSLI

luni, noiembrie 07, 2011

IMPORTANT - ÎN ATENȚIA MEMBRILOR DE SINDICAT

ÎN ATENȚIA MEMBRILOR DE SINDICAT!

Având în vedere că, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 772/01.XI. 2011, a fost publicat Ordinul comun al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Ministerului Finanţelor Publice nr. 4576/11.07.2011 / 230/18.10.2011 2445/15.09.2011 privind validarea fluxurilor financiare pentru cheltuielile de personal în învăţământul preuniversitar de stat și că, urmare a noului program de salarizare care se aplică din luna noiembrie 2011, multe unități de învățământ nu au mai reținut pe statul de plată cotizația de membru de sindicat, cotizația și rata CAR, alte rate, vă atragem atenția să verificați la serviciul secretariat - contabilitate de la unitatea dumneavoastră dacă s-au efectuat reținerile și s-au virat sumele respective.

În cazul în care nu s-au efectuat reținerile, vă recomandăm:

-Să achitați direct la CAR (bănci, instituții) eventualele rate aferente lunii octombrie 2011 pentru a nu primi penalizări datorate întârzierii plății;

-Să luați legătura cu liderul de sindicat pentru a achita cotizația aferentă lunii octombrie 2011 pentru a vă păstra calitatea de membru de sindicat și a putea beneficia de toate drepturile (procese, 25%, consultanță juridică, informare etc.).

SIT Bârlad și FSLI face demersuri în urma cărora sperăm ca, în scurt timp, situația să revină la normal și reținerile să se facă pe statul de plată.

vineri, noiembrie 04, 2011

ACTE NORMATIVE DE APLICARE LEN

ÎN PARTEA DREAPTĂ A PAGINII, LA RUBRICA: NOUTĂȚI LEGISLATIVE/ȘTIRI DIN PRESĂ VĂ PUTEȚI INFORMA ÎN LEGĂTURĂ CU ORDINELE, METODOLOGIILE ȘI INSTRUCȚIUNILE MECTS DE APLICARE A LEGII EDUCAȚIEI NAȚIONALE. INFORMAȚIA ESTE COMPLETATĂ LA ZI, PE MĂSURĂ CE APAR NOUTĂȚI.

miercuri, noiembrie 02, 2011

ADRESA COMUNĂ FEDERAȚII SINDICALE DIN ÎNVĂȚĂMÂNT

IMPORTANT ! ÎN ATENȚIA DIRECTORILOR ȘI SERVICIULUI SECRETARIAT - CONTABILITATE DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT

ACEASTĂ ADRESĂ A FOST DEPUSĂ ÎN DATA DE 02.11.2011 ȘI LA MINISTERUL EDUCATȚEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI, MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE, MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR

CONCURSURI ORGANIZATE DE ȘCOLI


Pentru informații suplimentare despre posturile scoase la concurs în timpul anului școlar, accesați pagina de internet a ISJ Vaslui - www.isj.vs.edu.ro - la rubrica: CONCURSURI ORGANIZATE DE ȘCOLI.

Sursa: ISJ Vaslui

marți, noiembrie 01, 2011

METODOLOGIA CADRU PENTRU MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC 2012-2013

OMECTS nr. 5.560-2011 Mobilitate 2012-2013.pdf15340 kb: Descărcaţi

ANUNȚ CCD VASLUI

IMPORTANT!

Absolvenţii care nu şi-au ridicat actele de studii pentru Programele Academica I şi Academica II organizate de Universitatea Transilvania din Braşov în perioadele aprilie - noiembrie 2008 şi februarie - mai 2009, sunt invitaţi la Casa Corpului Didactic Vaslui până la data de 31.12.2011, urmând ca după 16.01.2012 eliberarea acestora să se facă la sediul Universităţii Transilvania din Braşov, Departamentul pentru Formare Continuă, situat în Braşov, B-dul Eroilor, Nr.29. Detalii suplimentare se găsesc la adresa: http://www.unitbv.ro/dfc

Documentele se vor ridica personal de la secretariatul Casei Corpului Didactic Vaslui, luni-vineri între orele 800 - 1600 după achitarea taxei de 40 lei prin mandat poştal pe adresa Universităţii Transilvania din Braşov, Cod fiscal 4317754, contul RO65TREZ131504601X000287, deschis la Trezoreria Braşov, cu menţiunea "taxă eliberare acte de studii pentru nume, prenume". (la eliberarea atestatului se va prezenta dovada achitarii acestei taxe).

luni, octombrie 31, 2011

REGLEMENTĂRI MECTS PRIVIND PENSIONAREA

RĂSPUNSUL MECTS LA ADRESA FSLI PRIVIND PENSIONAREA PERSONALULUI DIDACTIC

ORDINE MECTS APLICARE LEN

OMECTS nr. 5557/2011 - Concurs inspector școlar general, inspector școlar general-adjunct și director CCD: 254_OMECTS 5557.pdf

OMECTS nr. 5555/2011 - ROF CJRAE: 253_OMECTS 5555.pdf


vineri, octombrie 28, 2011

ADRESA FSLI GRADAȚIE DE MERIT PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR

Vezi aici adresa FSLI către Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport a Camerei Deputaților: Adresa FSLI gradație de merit pentru personalul didactic auxiliar.

Oferta activităţilor metodico-ştiinţifice şi psihopedagogice a CCD Vaslui pentru anul școlar 2011-2012

Oferta activităţilor metodico-ştiinţifice şi psihopedagogice a Casei Corpului Didactic Vaslui pentru personalul didactic şi didactic auxiliar în anul şcolar 2011/2012 - click aici pentru vizualizare
Selecţia auxiliarelor didactice, ghidurilor metodice, softurilor educaţionale, publicaţiilor etc. depuse de cadrele didactice la Biblioteca Casei Corpului Didactic Vaslui va avea loc în fiecare lună în prima zi de marţi (ora 13.00) la C.C.D. Vaslui, cu prezentarea recenziei materialului didactic de către autor.

COMUNICAT FSLI - 27.10.2011

FEDERAŢIA SINDICATELOR LIBERE DIN ÎNVĂŢĂMÂNT - R O M Â N I A

Personalul didactic auxiliar nu va mai beneficia de gradația de merit

Personalul didactic auxiliar din învățământ nu va mai beneficia începând cu anul 2012 de gradația de merit, potrivit metodologiei care reglementează acordarea acestui drept.
Federația Sindicatelor Libere din Învățământ condamnă decizia Ministerul Educației Cercetării, Tineretului și Sportului de a îngrădi un drept al angajaților din învățământ, doar pentru a face economie la bugetul Statului.
În total, la nivelul unităților de învățământ din întreaga țară, vor fi afectați aproximativ 17.000 de angajați, reprezentând personalul didactic auxiliar, respectiv: bibliotecari, laboranți, informaticieni, secretari etc.
Gradația de merit reprezintă 25% din salariul de bază.
Federația noastră a făcut deja demersuri către Comisia pentru Învățământ, Știință, Tineret și Sport din Camera Deputaților, pentru modificarea actului normativ, prin care personalul didactic auxiliar nu mai beneficiază de gradația de merit. Considerăm că este o discriminare și o lipsă de recunoaștere a importanței pe care o are personalul didactic auxiliar într-o unitate de învățământ. Gradația de merit se acorda pentru activitatea deosebită, iar efortul bugetar nu era atât de mare, însă pentru colegii noștri sumele primite în plus înseamnă foarte mult. Din păcate, Ministerul Educației continuă să își bată joc de angajații din învățământ.
Vom ilustra mai jos, cu câteva exemple:
-Bibliotecar:
Salariu de bază – 940 lei
Salariu de bază cu gradație de merit – 1175 lei
-Informatician, grad I A:
Salariu de bază – 992 lei
Salariu de bază cu gradație de merit – 1240 lei
-Laborant:
Salariu de bază – 899 lei
Salariu de bază cu gradație de merit – 1123 lei
-Secretar
Salariu de bază- 964 lei
Salariu de bază cu gradație de merit – 1205 lei
Simion Hancescu, președinte FSLI

miercuri, octombrie 26, 2011

OMECTS NR. 5547/2011

NOUTĂȚI CCD VASLUI

Cursuri din Oferta de programe a Casei Corpului Didactic Vaslui care se vor desfăşura în luna noiembrie 2011:
-Educaţia civică şi educaţia caracterului
-Şcoala incluzivă - o şcoală prietenoasă
-Mentor
-Tehnologia Informaţiei şi Comunicării (T.I.C.)
-Tehnici moderne în predarea limbii franceze
-Managementul şcolar în contextul Legii Educaţiei Naţionale
-Evaluarea în scop de optimizare a învăţământului
-Eficienţa responsabililor de C.D.I.-uri în unităţile şcolare
-Scrierea şi managementul proiectelor educaţionale finanţate din fonduri europene
-Enseigner le francais a l'ecole primaire
-Metodologia predării educaţiei pentru sănătate
-Instruirea responsabililor cu formarea în unităţile şcolare
-Limbi moderne - engleza pentru profesori de diferite specialităţi
-Le developpement des competences en classe de FLE
-NELPAE - limba franceză
-NELPAE - limba engleză
-NELPAE - limba spaniolă
-Predarea limbii latine la clasele a VIII-a

-Predarea limbii spaniole la clasele a VIII-a


Cadrele didactice din zonele Bârlad, Huşi sau Negreşti care au participat la activităţile Casei Corpului Didactic Vaslui în perioada septembrie 2010 - august 2011 pot ridica adeverinţele/atestatele/certificatele de la Filialele CCD din Bârlad, Huşi sau Negreşti.

Sursa: CCD Vaslui

miercuri, octombrie 19, 2011

SESIZARE FSLI AVOCATUL POPORULUI

FSLI a sesizat Avocatul Poporului cu privire la neconstituționalitatea prevederilor Legii pentru aprobarea OUG 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

marți, octombrie 18, 2011

LUCRĂRI DE EVALUARE SEMESTRIALĂ

Lista disciplinelor la care se susțin lucrări de evaluare semestrială (teze) în anul școlar 2011-2012: Descarcă

Sursa: www.edu.ro

luni, octombrie 17, 2011

RAPORT DE ACTIVITATE ISJ VASLUI

NOUTĂȚI LEGISLATIVE

HG 998/2011 privind organizarea și funcționarea MECTS; OMECTS 5559 norme concediu odihnă: 227_HG 998.2011 si OMECTS 5559.2011 modif orga si functi MECTS si norme concediu odihna.pdf
OMECTS 5248 - "A doua șansa":
228_OMECTS 5248.2011 A doua sansa.pdf
OMECTS 5550 - Consiliul Național de etică din învățământul preuniversitar:
229_OMECTS 5550.2011 Consiliul national de etica inv preuniv.pdf
Metodologia formării continue a personalului didactic - anexa la OM 5720/2009:
223_anexa OM 5720.pdf
OMECTS 6/2011 - privind funcționarea formațiunilor de studiu în învățământul preuniversitar:
218_IMECTS 6.2011.pdf
OMECTS 5545/2011 privind funcționarea claselor cu frecvență redusă în învățământul preuniversitar:
219_OMECTS 5545.2011 functionare clase FR.pdf
OMECTS 5346 privind admiterea în învățământul postliceal; OMECTS 5546 privind metodologia "Profesorul anului":
220_OMECTS 5346 si 5546.2011 admitere inv postlic si metodologie Profesorul anului.pdf

OFERTA DE PROGRAME CCD VASLUI

Oferta de programe a Casei Corpului Didactic Vaslui pentru formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2011 - 2012 - download în format pdf

Sursa: CCD Vaslui

joi, octombrie 13, 2011

COMUNICAT FSLI - 12 OCTOMBRIE 2011

FEDERAŢIA SINDICATELOR LIBERE DIN ÎNVĂŢĂMÂNT

Deputații Puterii legiferează încălcarea drepturilor cetățenești

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ își exprimă nemulțumirea privind decizia parlamentarilor care au votat astăzi, 12.10.2011, Legea pentru aprobarea, cu modificari, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar. Principala modificare pe care o aduce acest act normativ este prelungirea termenelor în cadrul cărora se vor executa hotărârile judecătorești având ca obiect plata unor drepturi salariale pentru angajații din sistemul bugetar. Prin urmare, salariații care au câștigat procesele ar trebui să își primească drepturile în intervalul 2012-2016, respectiv 5% din valoarea titlului executoriu în 2012, 10% - 2013, 25% -2014, 25% - 2015 și 35% - 2016.
În ciuda semnalelor de alarmă transmise în mod oficial de toate instituțiile reprezentative ale puterii judecătorești, deputații care susțin Guvernul Boc au legiferat ticăloșia Executivului de a încălca atât drepturile cetățenești consacrate de Constituția României și Convenția Europeană a Drepturilor Omului, cât și prerogativele celei de-a treia puteri în stat. Ceea ce s-a întâmplat astăzi în Parlamentul României este încă o dovadă că nu trăim într-un Stat de drept.
Federația noastră se va adresa instituțiilor Uniunii Europene pentru a sesiza aceste derapaje și pentru a câștiga drepturile care li se cuvin angajaților din învățământ.
Vă reamintim faptul că angajații din învățământ au de recuperat de la Statul român, în urma proceselor câștigate, aproximativ 6 miliarde de lei, însemnând 1,2% din PIB. Orice întârziere înseamnă eforturi financiare suplimentare pentru bugetul țării, având în vedere dobânzile și rata inflației care trebuie luate în calcul, în momentul în care se vor face plățile.
Simion Hancescu, președinte FSLI

miercuri, octombrie 12, 2011

INSTRUCȚIUNEA MECTS NR. 6/2011

INSTRUCȚIUNEA MECTS NR. 6

marți, octombrie 11, 2011

OMECTS NR. 5552/07.10.2011

Ordinul Nr.5552 din 07.10.2011 - pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ
ACT EMIS DE: Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului și Sportului

ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 713 din 10 octombrie 2011
În baza prevederilor art. 361 alin. (6) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului,ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.
Articolul I
Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 104 din 9 februarie 2011, se modifică după cum urmează:
1. Articolul 8 va avea următorul cuprins:
Articolul 8
(1) Până la finalizarea stagiului practic de către prima serie de absolvenţi ai masterului didactic, conform Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, examenul de definitivare în învăţământul preuniversitar se realizează conform reglementărilor stabilite prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.
(2) Până la finalizarea stagiului practic de către prima serie de absolvenţi ai masterului didactic, condiţia privind formarea iniţială pentru ocuparea funcţiilor didactice din învăţământul preuniversitar se consideră îndeplinită pentru absolvenţii care au finalizat cu diplomă de absolvire/licenţă studiile necesare pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor, conform reglementărilor stabilite prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, şi cursurile Departamentului pentru pregătirea personalului didactic cu certificat de absolvire, pe baza cărora sunt abilitaţi să funcţioneze în calitate de cadre didactice.
(3) Cadrele didactice care au dobândit definitivarea în învăţământ sau au promovat examenul naţional de definitivare în învăţământ organizat conform reglementărilor stabilite prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului au drept de practică în învăţământul preuniversitar.
2. Articolul 11 va avea următorul cuprins:
Articolul 11
(1) Personalul didactic de predare, de conducere, îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar, care îndeplineşte vârsta de pensionare, se pensionează, de regulă, la data încheierii anului şcolar. După data împlinirii vârstei legale de pensionare se interzice îndeplinirea oricărei funcţii de conducere, de îndrumare sau de control.
(2) Pensionarea personalului didactic, de conducere, îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar se poate face şi în timpul anului şcolar, cu aprobarea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, respectiv a inspectoratului şcolar.
Articolul II
Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Articolul III
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, Daniel Petru Funeriu

PERFECȚIONARE - GRADE DIDACTICE

Metodologia formării personalului didactic
Centre de perfecţionare/D.P.P.D.
GRADE DIDACTICE
Probele examenelor de acordare a gradelor didactice (toate seriile în curs)
Calendar inspecţii grade didactice – anul şcolar 2011 - 2012
Precizări înscrieri grade didactice în anul şcolar 2011 – 2012
Macheta înscrieri grade – octombrie 2011
DEFINITIVAT 2011 - 2012
Documente dosar înscriere Definitivat - sesiunea 2012
Cerere inscriere Definitivat - sesiunea 2012
Fişa tip – Definitivat - sesiunea 2012
GRADUL DIDACTIC II
Documente dosar înscriere gradul II – sesiunea 2013
Cerere inscriere Gradul II - sesiunea 2013
Fişa tip – Gradul II – sesiunea 2013
Cerere inspecţie curentă de înscriere la gradul didactic II - sesiunea 2014
Cadre didactice înscrise la gradul II, seria 2010-2012
GRADUL DIDACTIC I
Documente dosar înscriere gradul I sesiunea 2014
Cerere inscriere Gradul I - sesiunea 2014
Fişa tip – Gradul I – sesiunea 2014

Cerere inspecţie curentă de inscriere la grad didactic I - sesiunea 2015
Cadre didactice inscrise la gradul I seria 2011-2013
Sursa: ISJ Vaslui