***** 5 OCTOMBRIE 2020 - ZIUA MONDIALA A PROFESORILOR*****

joi, decembrie 02, 2010

CURSURI CCD VASLUI - DECEMBRIE 2010

Cursuri organizate de Casa Corpului Didactic Vaslui care se desfăşoară în luna decembrie 2010:
- Tehnologia Informaţiei şi Comunicării (T.I.C.) - Vaslui, Bârlad, Negreşti
- Şcoala incluzivă - o şcoală prietenoasă
- Curs de formare în domeniul jurnalismului/reviste şcolare
- Didactica disciplinelor (clasele I-IV)
- Educaţia pentru calitate
- Educaţia civică şi educaţia caracterului
- Intel®Teach – Instruire în societatea cunoaşterii - Vaslui, Bârlad, Huşi
Pentru înscrierea la aceste cursuri, consultaţi secţiunea Download - http://www.ccdvaslui.ro/