***** 5 OCTOMBRIE 2020 - ZIUA MONDIALA A PROFESORILOR*****

marți, noiembrie 30, 2010

PROIECT DE LEGE PRIVIND CODUL DIALOGULUI SOCIALProiect de Lege privind Codul Dialogului Social

vineri, noiembrie 19, 2010

COMUNICAT FSLI - 18.11.2010

Majorarea de 15% a salariilor în 2011, doar praf în ochii bugetarilor

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ îşi exprimă nemulţumirea faţă de prevederile Legii de salarizare a bugetarilor din 2011. Proiectul de act normativ a fost negociat astăzi, 18 noiembrie 2010, între reprezentanţii organizaţiilor sindicale şi cei ai patronatelor cu secretarul de stat din cadrul Ministerului Muncii, Valentin Mocanu.
“Majorarea salarială de 15%, anunţată de Executiv este, de fapt, o indexare şi va acoperi doar rata inflaţiei estimată la 8% în 2011 şi pierderea celui de-al 13-lea salariu, care înseamnă alte 8 procente din veniturile angajaţilor din învăţământ. Practic, salariaţii din învăţământ nu primesc nici un ban în plus iar veniturile lor vor rămâne, ca şi în acest an mai mici cu 25% faţă de luna iunie 2010”, a declarat Simion Hancescu, preşedinte F.S.L.I.
F.S.L.I. a solicitat, în cadrul negocierilor purtate astăzi acordarea unui premiu de performanţă, anual, care să se acorde în învăţământul preuniversitar, după modelul celui propus în învăţământul superior.

Simion Hancescu, preşedinte F.S.L.I.
Marilena Gheorghiţă, Departament Comunicare F.S.L.I.

marți, noiembrie 16, 2010

ORDIN MECTS PROGRAME PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR

Ordin nr. 5620/11.11.2010 privind programele valabile pentru concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar:Descarcă
Lista programelor pentru concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, anexa 1 la OMECTS nr. 5620/11.11.2010:Descarcă
Programele pentru concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, anexa 2 la OMECTS nr. 5620/11.11.2010:Anexa 2- Programele titularizare.

vineri, noiembrie 12, 2010

MIȘCAREA PERSONALULUI DIDACTIC 2011 - 2012

Calendarul mişcării personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2011-2012, anexă la OMECTS nr. 5615/11.11.2010 - Citeşte mai mult
Ordin nr. 5616/11.11.2010 pentru aprobarea Metodologiei privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar- Citeşte mai mult
Metodologie privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, anexă la OMECTS nr. 5616/11.11.2010
- Citeşte mai mult
Ordin nr. 5615/11.11.2010 pentru aprobarea Calendarului mişcării personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2011-2012 - Citeşte mai mult


DECIZIA CURȚII CONSTITUȚIONALE A ROMÂNIEI NR. 1431 DIN 03.11.2010

Decizia nr.1431 din 03 noiembrie 2010
asupra cererii de soluţionare a conflictului juridic de natură constituţională dintre Parlamentul României şi Guvern, formulată de Preşedintele Senatului

joi, noiembrie 11, 2010

INFORMARE FSLI - NEGOCIERI LA MINISTERUL MUNCII

Negocieri la Ministerul Muncii, fără rezultat

Astăzi, 11 noiembrie 2010, a avut loc la Ministerul Muncii o întâlnire între reprezentanţii confederaţiilor sindicale şi ai patronatelor cu ministrul Muncii Ioan Botiş precum şi cu secretarul de stat Valentin Mocanu. La întâlnire au participat din partea CSDR Iacob Baciu- preşedinte şi Simion Hancescu- vicepreşedinte şi preşedintele Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ.

Discuţiile au avut ca temă principală stabilirea salariului minim pe economie din 2011. Reprezentanţii sindicatelor au cerut majorarea salariului minim la 750 lei, începând cu 1 ianuarie 2011. F.S.L.I. consideră că este necesară această majorare, întrucât cea mai mare parte a celor care au acest venit sunt asistaţi social, pentru care statul acordă diferite subvenţii. În plus, considerăm că este nevoie de creşterea salariului minim pe economie pentru a se reduce evaziunea fiscală. F.S.L.I. cere majorarea salariului minim pe economie şi pentru că acesta reprezintă şi valoarea coeficientului 1 din grila prevăzută în legea de salarizare unitară în sistemul bugetar.

O parte dintre organizaţiile patronale cer majorarea salariului minim pe economie la 705 lei, în timp ce altele au propus ca valoare: 650 lei.

Reprezentanţii Ministerului Muncii nu au avansat nicio valoare pentru salariul minim pe economie din 2011.

Vă reamintim că, în urma negocierilor anterioare, coeficientul maxim pentru învăţământul preuniversitar, acceptat de Ministerul Muncii este de 5,36 pentru un profesor grad I, cu 40 de ani vechime, iar coeficientul minim este de 2,16, acordat profesorului debutant.

O nouă întâlnire între reprezentanţii confederaţiilor sindicale şi ai organizaţiilor patronale cu miniştrii Muncii şi Finanţelor, având ca temă salariul minim pe economie şi aplicarea legii de salarizare unitară în sistemul bugetar pentru 2011, a fost programată pentru săptămâna viitoare.

Simion Hancescu, preşedinte F.S.L.I.

Marilena Gheorghiţă, Departament Comunicare

miercuri, noiembrie 10, 2010

PROIECT LEN ÎN LUCRU

Statutul personalului didactic: Descărcaţi

Preuniversitar: Descărcaţi

INFORMARE FSLI - COMISIE DE DIALOG SOCIAL

FEDERAŢIA SINDICATELOR LIBERE DIN ÎNVĂŢĂMÂNT
FEDERATION DES SYNDICATS LIBRES DE L’ENSEIGNEMENT
FREE TRADE UNION FEDERATION IN EDUCATION
R O M Â N I A
BUCUREŞTI, Bd. Regina Elisabeta, nr. 32, sect. 5, cod 050012
Tel. 4021 315 16 95, 315 78 70, Fax. 4021 312 58 37
www.fsli.ro fsli@upcmail.ro

INFORMARE
Astăzi, 8.11.2010, a avut loc Comisia de Dialog Social de la nivelul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, la care au participat din partea federaţiei noastre domnii Simion Hancescu preşedintele Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ şi Levente Vadasz, expert resurse umane.
În cadrul şedinţei s-a discutat despre Proiectul de Ordin de ministru privind modificarea şi completarea OMEC nr. 4925/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar. Proiectul a fost modificat în urma demersurilor făcute de F.S.L.I., care a atras atenţia Ministerului Educaţiei că acest Ordin este ilegal, întrucât nu respecta prevederile Legii 84/1995. Prin urmare, proiectul aprobat prevede ca, în consiliul de administraţie, reprezentanţii unităţii de învăţământ să fie majoritari.
De asemenea au primit aviz favorabil şi următoarele proiecte:
- Proiectul de Ordin de ministru privind Metodologia de organizare şi desfăşurare a stagiilor de pregătire practică pentru dobândirea calificării profesionale de nivel 2;
- Proiectul de Ordin de ministru privind aprobarea Calendarului mişcării personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2011-2012;
- Proiectul de Ordin de ministru privind aprobarea Metodologiei privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar;
- Proiectul de Ordin de ministru privind aprobarea Metodologiei de acordare a gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar;
- Proiectul de Ordin de ministru privind aprobarea Metodologiei de fundamentare a cifrei de şcolarizare şi stabilirea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru anul şcolar 2011-2012.
În cadrul Comisie de Dialog Social, reperezentanţii F.S.L.I. au solicitat Ministerului Educaţiei explicaţii legate de întârzierea emiterii ordinului privind acordarea distincţiei „Gheorghe Lazăr”. Reprezentanţii Ministerului au declarat că premiile în bani, care însoţesc această distuncţie, nu pot fi acordate în acest an, din cauza restricţiilor impuse de legislaţia în vigoare potrivit căreia, în anul 2010 nu se acordă premii băneşti.
F.S.L.I. a mai solicitat M.E.C.T.S. să convoace, de urgenţă, o comisie tehnică pentru elaborarea formei finale a Regulamentului cadru, în baza căruia vor fi acordate sporurile pentru condiţiile grele de muncă, precum şi pentru condiţii periculoase sau vătămătoare. Se impune urgentarea elaborării acestui regulament, astfel încât aceste sporuri să fie acordate începând cu 1 ianuarie 2011. Precizăm că, în conformitate cu prevederile Legii 330/2009, acest regulament ar fi trebuit să fie întocmit de fiecare ordonator de credite şi să fie avizat de Ministerul Finanţelor Publice precum şi de Ministerul Muncii.
Simion Hancescu, preşedinte FSLI
Marilena Gheorghita, Departament Comunicare FSLI

luni, noiembrie 08, 2010

PROIECTE METODOLOGII

Proiectele de metodologii care vizează managementul resurselor umane, variantele discutate în Comisia de lucru MECTS - sindicate din data de 04-11-2010.

miercuri, noiembrie 03, 2010

CCR: Legea educației - neconstituțională - 03.11.2010

Curtea Constiutională a României a decis, cu majoritate de voturi, că Legea educației este neconstituțională constatând că există un conflict juridic de natură constituțională între Parlament și Guvern deoarece și-a asumat răspunderea pe o lege care era deja în dezbatere parlamentară.
HotNews.ro, Miercuri, 3 noiembrie 2010, 13:20
COMUNICATUL DE PRESĂ AL CURȚII CONSTITUȚIONALE
În şedinţa din ziua de 3 noiembrie 2010, Plenul Curţii Constituţionale, învestit în temeiul art.146 lit.e) din Constituţia României şi al art.34 din Legea nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, s-a pronunţat asupra cererii de soluţionare a conflictului juridic de natură constituţională dintre Parlamentul României, organul reprezentativ suprem al poporului român şi unica autoritate legiuitoare a ţării, pe de o parte, şi Guvern, ca autoritate publică a puterii executive, pe de altă parte, conflict declanşat prin oprirea din procedura legislativă de la Senat a proiectului Legii educaţiei naţionale şi angajarea răspunderii de către Guvern asupra acestui proiect de lege - cerere formulată de Preşedintele Senatului.
În urma deliberărilor, Plenul Curţii Constituţionale, cu majoritate de voturi, a constatat că angajarea răspunderii de către Guvern în faţa Camerei Deputaţilor şi a Senatului, în temeiul art.114 alin.(1) din Constituţie, asupra proiectului Legii educaţiei naţionale este neconstituţională şi a declanşat un conflict juridic de natură constituţională între Guvern şi Parlament, întrucât proiectul de lege se află în proces de legiferare la Senat, în calitate de Cameră decizională.
Argumentaţia reţinută în motivarea soluţiei pronunţate de Plenul Curţii Constituţionale va fi prezentată în cuprinsul deciziei, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Decizia este definitivă şi general obligatorie şi se comunică Parlamentului României şi Guvernului.
Biroul de presă al Curţii Constituţionale

luni, noiembrie 01, 2010

PROIECTUL LEGII EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI TEXTUL MOȚIUNII DE CENZURĂ

INFORMARE CONSILIU NAȚIONAL FSLI - 28-31.10.2010

În perioada 28-31 octombrie 2010 s-a desfășurat ședința Consiliului Național al FSLI. Cu acest prilej s-a marcat împlinirea a 20 de ani de la înființarea Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI). FSLI s-a înființat în luna februarie 1990, Sindicatul Învățământ ”Tutova” Bârlad fiind unul din cele 9 sindicate fondatoare. Astăzi, FSLI are aproape 200.000 de membri, fiind cea mai puternică federație sindicală din țară, din toate domeniile de activitate.
Un alt moment deosebit a fost faptul că, preşedintele Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ, Aurel Cornea, a anunţat încetarea mandatului său, întrucât a împlinit vârsta de pensionare, conducerea federaţiei fiind preluată de Simion Hăncescu.
Aurel Cornea a anunţat că renunţă la mandatul de preşedinte în cadrul Consiliului Naţional al federaţiei. "Am luat această decizie pentru că am împlinit vârsta legală de pensionare şi cred că este moral să mă retrag din această funcţie", a declarat Aurel Cornea.
Membrii Consiliului Naţional au decis ca Aurel Cornea să ocupe în continuare funcţia de preşedinte de onoare al federaţiei, în semn de apreciere pentru cei 20 de ani de activitate sindicală.
Noul preşedinte al FSLI a fost ales ales Simion Hăncescu, care a ocupat, din 2007 până în prezent, funcţia de prim-vicepreşedintele al federaţiei.
În cadrul ședinței, s-a hotărât ca membrii Consiliului Național FSLI să fie prezenți la Camera Deputaților în momentul în care se va discuta moțiunea pe legea educației.

ACTIVITATE CCD VASLUI - JOI, 04.11.2010 LA BÂRLAD

În atenţia directorilor şi responsabililor cu formarea din unităţile de învăţământ din zona Bârlad
Joi 4 noiembrie 2010, ora 13.00 are loc la filiala C.C.D. din cadrul Liceului Teoretic "Mihai Eminescu" Bârlad întâlnirea cu profesorii responsabili cu formarea continuă şi perfecţonarea din toate unităţile şcolare din urban şi rural (sunt aşteptaţi responsabili din municipiul Bârlad, zonele Bârlad, Murgeni, Puieşti).
Sursa: CCD Vaslui