***** 5 OCTOMBRIE 2020 - ZIUA MONDIALA A PROFESORILOR*****

vineri, septembrie 03, 2010

FSLI susţine apelul Organizaţiei Salvaţi Copiii România

FEDERAŢIA SINDICATELOR LIBERE DIN ÎNVĂŢĂMÂNT - R O M Â N I A
BUCUREŞTI, Bd. Regina Elisabeta, nr. 32, sect. 5, cod 050012 - Tel. 4021 315 16 95, 315 78 70, Fax. 4021 312 58 37 - www.fsli.ro - fsli@upcmail.ro
Învăţământul are nevoie de mai multă atenţie din partea autorităţilor şi măsuri clare, este opinia organizaţiilor neguvernamentale din România
Un raport lansat de Organizaţia Salvaţi Copiii România, intitulat “Învăţământul gratuit costă! Cercetare cu privire la costurile ascunse din educaţie ” pune pe tapet problemele pe care le au părinţii în privinţa şcolarizării copiilor. În medie, anual un părinte alocă 1.490 de lei pentru cheltuielile de şcolarizare, respectiv: rechizite, manuale, ţinută obligatorie, transport, taxe de înscriere la concursuri şcolare, meditaţii.
România este una din cele 191 de ţări care şi-au asumat atingerea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului, în septembrie 2000 şi prin urmare este responsabilă ca Obiectivul de Dezvoltare nr. 2, care prevede ca „până în 2015, copiii de pretutindeni, indiferent că sunt fete sau băieţi, vor putea să încheie un ciclu primar complet de studii” să fie atins şi în ţara noastă. De asemenea, România este semnatară şi a obiectivelor Educaţiei pentru Toţi, reafirmate la Dakar, în anul 2000. Acestea completează Obiectivul de Dezvoltare nr. 2, menţionând asigurarea accesului tuturor copiilor la educaţie de bază, obligatorie, completă, gratuită şi de calitate.
Obiectivul numărul 3 al Pactului Naţional pentru Educaţie semnat de principalele şapte formaţiuni politice din România garantează „accesul neîngrădit la educaţie gratuită până la absolvirea liceului”.
La doi ani şi jumătate de la semnarea acestui document, nu se înregistrează schimbări majore în sensul eliminării costurilor ascunse. Mai mult., semnarea pactului pentru educaţie (care prevedea pentru perioada 2008-2013 asigurarea a minim 6% din PIB pentru educaţie) pare să fie dată uitării de oamenii politici din România care au decis ca în această perioadă dificilă să sacrifice educaţia copiilor. Astfel, observăm că în anul 2009, cheltuielile publice pentru învăţământ ca procent din PIB au scăzut considerabil, de la 5,5% în 2007 şi chiar 6% în 2008, ajungând la 4,2% (valoare mai mică chiar şi decât cea din 2006).
În consecinţă, FSLI susţine apelul Organizaţiei Salvaţi Copiii România, către autorităţi şi cere aplicarea următoarelor măsuri:
1. Respectarea Constituţiei, a legilor statului şi a obligaţiilor asumate de România pe plan internaţional, care garantează accesul egal şi gratuit la educaţia de bază;
2. Implementarea recomandărilor Comitetului ONU pentru Drepturile Copilului formulate în cea de-a 51 sesiune, din iunie 2009, în special a celor care privesc educaţia şi costurile ascunse, precum şi asigurarea unui caracter participativ şi transparent procesului de alocare bugetară (de la nivel central, judeţean, local şi de la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ);
3. Evaluarea impactului Strategiei Naţionale în Domeniul Protecţiei şi Promovării Drepturilor Copilului 2008-2013 şi a Planului operaţional, în vederea stabilirii eficienţei acestora, şi eventual a adaptării măsurilor de implementare;
4. Considerarea în mod real a educaţiei ca prioritate naţională şi nesacrificarea acestui domeniu ca răspuns la criza economică, implicit prin respectarea angajamentului de a aloca minimum 6% din PIB învăţământului;
5. Construirea şi aplicarea unui mecanism obligatoriu de consultare a copiilor, părinţilor şi cadrelor didactice care să asigure identificarea corectă a nevoilor resimţite la nivelul instituţiei de învăţământ;
6. Finanţarea educaţiei să fie realizată prin luarea în considerare a concluziilor rezultate în urma aplicării mecanismului de consultare de la nivelul şcolii, precum şi prin consultarea celorlalţi actori din sistemul de învăţământ, implicit calcularea costului real per elev să pornească de la acelaşi mecanism;
7. Includerea costurilor asociate educaţiei (spre exemplu, transport, alimente, echipament pentru sport etc.), precum şi a unui fond destinat concursurilor şi a altor activităţi extra-curriculare în costul per elev;
8. Asigurarea transparenţei utilizării bugetului pentru educaţie la nivel central, judeţean, local şi la nivel de unitate de învăţământ şi asigurarea unui acces facil la aceste informaţii;
9. Intensificarea eforturilor de asigurare a calităţii în educaţie (cu accent pe mediul rural), inclusiv prin investiţii în resursa umană;
10. Îmbunătăţirea finanţării educaţiei prin accesarea fondurilor europene;
11. Extinderea programelor de tipul „şcoala după şcoală”.
Sursa: FSLI