***** 5 OCTOMBRIE 2020 - ZIUA MONDIALA A PROFESORILOR*****

joi, septembrie 30, 2010

PROGRAMUL ACȚIUNILOR DE PROTEST ALE FSLI DIN 5 OCTOMBRIE 2010

11.00 - 12.30: MITING DE PROTEST ÎN PIAȚA VICTORIEI
12.30 - 13.30: MARȘ DE PROTEST PE TRASEUL: PIAȚA VICTORIEI - MINISTERUL MUNCII - MINISTERUL EDUCAȚIEI
13.30 - 14.00: MITING DE PROTEST LA MINISTERUL MUNCII ȘI MINISTERUL EDUCAȚIEI

PENTRU ÎNSĂNĂTOŞIREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ROMÂNESC

Scrisoare deschisă
PENTRU ÎNSĂNĂTOŞIREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ROMÂNESC
Noi, personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar şi personalul nedidactic, membri ai FSLI, semnatari, în beneficiul tinerilor şi al populaţiei României, ne exprimăm îngrijorarea faţă de procesul alarmant al dinamicii degradării învăţământului românesc.
Anul acesta generaţia născută în 1992 a finalizat cursurile liceale cu cea mai mică medie naţională şi cel mai mic nivel de promovabilitate: 69%.
Este un moment de bilanţ obiectiv, aplicat şi responsabil, detaşat de partizanatul politic şi interese individualiste.
Este generaţia născută, educată şi instruită potrivit prevederilor unei constituţii democratice şi Legii nr. 84/1995, promulgată când această generaţie începea pregătirea preşcolară.
SE IMPUNE a identifica motivele reale şi a elimina confuziile privind responsabilitatea profesorilor, a elevilor, a părinţilor pentru eşecul evident al învăţământului naţional.
SUNTEM CONVINŞI că eşecul educaţiei naţionale se datorează, în principal, factorilor politici şi guvernamentali care nu au vrut să ia cele mai bune măsuri pentru a se construi un sistem de învăţământ modern, suplu, eficient şi fezabil.
Guvernanţii şi parlamentarii din această perioadă au afectat grav şi sistemul de învăţământ şi interesele elevilor şi indirect interesele celei mai mari părţi a populaţiei.
Numai legile privind privatizarea pot concura la numărul de modificări cu Legea învăţământului:
- din cele 190 de articole ale Legii nr. 84/1995, au rămas nemodificate, până în iunie 2010, un număr de 109 articole;
- nu s-a respectat niciodată prevederea din Legea Învăţământului privind cota din PIB alocată acestuia, sau principiul conform căruia învăţământul este prioritate naţională;
- puţinii bani alocaţi învăţământului s-au cheltuit, în mare măsură, ineficient.
Toate guvernările s-au înscris în aceeaşi limită a perspectivelor de guvernare, a lipsei de programe coerente şi de ignorare a importanţei pe care o are învăţământul pentru o societate în schimbare.
S-A IGNORAT CONSTANT faptul că, într-un stat de drept, în schimbul impozitelor plătite de cetăţeni, guvernele se angajează să-i formeze profesional, să le asigure sănătatea şi să le apere persoana şi proprietatea.
ATRAGEM ATENŢIA că această generaţie de elevi este produsul unei gândiri politice neprietenoase pentru învăţământ şi al unui management educaţional defectuos şi ineficient. Aceşti elevi sunt cei care au suportat impactul generat de schimbarea curriculară haotică şi necoerentă, de modificări de programe repetate, de manualele şcolare alternative care nu s-au ridicat nici măcar la nivelul celor anterioare.
Corecta atitudine de respingere a educaţiei comuniste nu a pus nimic în loc, lăsând tânăra generaţie să se dezvolte după antimodele promovate ostentativ şi agresiv. Să nu uităm că aceşti tineri sunt „beneficiarii” primului ordin de ministru adoptat după 1989, prin care se obligau conducerile de şcoli să amenajeze locuri de fumat pentru elevi.
Aceşti tineri au crescut după modelul mahalalei care se afirmă continuu în domeniul social de la cel mai înalt nivel.
Aceşti cetăţeni în devenire sunt victimele destructurării statului şi instituţiilor naţionale:
a) pe măsură ce creşteau, constatau existenţa unei administraţii corupte, ineficiente, dar plătită bine;
b) aflau despre existenţa unor sisteme de ordine socială incapabile să limiteze o infracţionalitate în creştere, dar plătite bine;
c) aflau despre existenţa unei justiţii foarte bine plătită, care promitea să se reformeze şi care nu a reuşit încă;
d) aflau despre existenţa unor reţele infracţionale antisociale mai eficiente şi mai bine organizate decât instituţiile statului incapabile să acţioneze;
e) aflau că bogăţia, succesul, notorietatea se pot obţine fără muncă, ori prin manevre dolosive.
Această generaţie este cea care marchează câţiva indicatori alarmanţi ai calităţii vieţii:
a) scăderea îngrijorătoare a populaţiei naţionale prin emigrarea şi reducerea sporului natural: IMAS apreciază că la recensământul din 2012 populaţia României va înregistra, faţă de anii `90, cu 1.250.000 de cetăţeni mai puţin;
b) înregistrarea sporului negativ de populaţie în 2010 printr-o rată de natalitate mai mică decât cea de mortalitate: INS anunţă că, în luna iunie, faţă de luna mai a.c., sporul negativ este de 1891 persoane;
c) creşterea ratei de sinucideri de trei ori mai mult decât în 1987 (1987- circa 1000, în 2009 se ajunge la 2953 cazuri). Acest indicator demonstrează creşterea gradului de disperare a românilor, generat de înrăutăţirea situaţiei economice, de lipsa de speranţă şi de ineficienţa influenţei şi educaţiei morale a clerului care, după 1989, devine o categorie privilegiată, fără responsabilităţi morale şi sociale;
d) aceşti tineri sunt martorii popularizării obsedante a unor categorii de infracţiuni care, acum, aparţin cotidianului, în timp ce în alte perioade aveau caracter accidental sau excepţional: pruncuciderile, paricidele, incestul, violul, sperjurul. Se înmulţesc infracţiunile şi exemplele de ignorare a principiilor morale şi obligaţiilor profesionale în cadrul unor categorii angajate sub prestaţie de jurământ: parlamentari, înalţi funcţionari publici, membri ai clerului, lucrători în serviciile de ordine publică, lucrători în serviciile secrete...;
e) tot această generaţie a înregistrat cota cea mai mare de abandon şcolar: aceşti tineri au lăsat în urmă 1,7% dintre colegii lor la sfârşitul clasei a IV-a, 2,2% la sfârşitul ciclului gimnazial, 8,5% la nivelul învăţământului profesional şi 2,9% dintre colegii lor de liceu; rata cea mai înaltă a abandonului şcolar se înregistrează în mediul rural, făcând să fie ridicole declaraţiile guvernanţilor cu privire la caracterul nediscriminatoriu al învăţământului, la centrarea acestuia pe interesele elevilor şi la accesul egal la învăţătură;
f) rezistând din ce în ce mai puţin presiunilor antimodelelor, convinşi din ce în ce mai puţin de regulile morale recomandate de şcoală, într-un climat naţional de accentuată descompunere morală, această generaţie a dat şi cele mai slabe performanţe în competiţiile internaţionale ale şcolii româneşti, fapt recunoscut fără echivoc şi în raportul anual al ministrului pentru anul 2009 care, la pagina 8, remarcă o scădere continuă a performanţelor olimpicilor noştri, începând cu 1995, până în 2007, date publicate la finele anului 2008.
INSISTĂM asupra faptului că degradarea învăţământului românesc are la bază şi cauze de natură materială: subfinanţarea continuă şi progresivă. Niciunul dintre guvernele României de după 1989 nu s-a ridicat la performanţa guvernului comunist care, fără să fie obligat de lege, acorda dezvoltării învăţământului românesc 6,25% din PIB în anul 1965. Guvernele postdecembriste au cheltuit banii rămaşi de la guvernările comuniste, au cheltuit banii de pe privatizări, au cheltuit banii din împrumuturi externe, cheltuie peste 50% din totalul fondului de salarii naţional, ca venit şi sursă bugetară, fără să ajungă la capacitatea de a asigura învăţământului minimul decent.
Cea mai mare cotă alocată iniţial pentru învăţământ, de 5,2% în 2007, a fost diminuată prin rectificări de buget şi cheltuită în cea mai mare parte pentru investiţii ineficiente sau care s-au făcut după „legile” noastre: licitaţii trucate, supraevaluări, contracte adiţionale care ridică de câteva ori mai mult costurile faţă de cel asumat în momentul licitaţiei. În anul 2006, cheltuielile alocate de România pentru învăţământul secundar nu depăşesc 2% din PIB (Raportul EURYDICE).
Alocarea de 3,5% din PIB pentru învăţământ în 2009 este un exerciţiu de imagine şi diversiune pentru guvernul Boc deoarece banii sunt atât de puţini, încât nu asigură nici salarizarea integrală a celei mai eficiente dintre categoriile de bugetari şi cea mai prost plătită faţă de gradul de competenţă şi eficienţă socială dovedit în comparaţie cu celelalte categorii de bugetari.
Clasa politică şi guvernanţii permit plasarea României pe locul penultim între ţările UE, dovedind cel mai scăzut interes pentru calitatea învăţământului.
NE EXPRIMĂM NEMULŢUMIREA pentru că factorii de decizie au blocat în mod constant orice intenţie de reformă, au produs modificări repetate ale legislaţiei, au blocat reforma demarată în anul 1997-1998, după ce învăţământul românesc a fost printre primele capitole de negociere încheiate pentru aderarea României la UE. Ingerinţa politicului aduce sistemului deservicii incomensurabile, în condiţiile în care, în cele mai multe cazuri, la partid se stabilesc decidenţii, începând cu ministrul, inspectorii școlari generali, până la ultimul director de școală. Problema reală este că performanța profesională este deseori ignorată sau printre ultimele criterii avute în vedere la promovare. Ce autoritate morală poate transmite un ministru cu evidente carenţe de comunicare ?
FSLI este de părere că Pactul pentru Educaţie conţine reperele unei strategii menite să asigure modernizarea sistemului de educaţie din România. Din păcate, niciuna dintre prevederile acestuia nu s-a aplicat iar clasa politică a demonstrat încă o dată lipsa de responsabilitate şi interes pentru modernizarea şcolii româneşti. Nimeni dintre semnatarii decidenţi nu i-a dat importanţă, începând cu iniţiatorul, preşedintele României, şi finalizând cu ultimul dintre liderii politici.
Intenţiile bune ale Pactului pentru Educaţie, opera specialiştilor consultaţi, au fost rapid uitate de politicienii beneficiari ai exerciţiului de imagine. Nu s-a întocmit şi realizat niciunul dintre proiectele propuse, niciuna dintre strategiile necesare. Pactul a constituit o diversiune în momentul dezbaterii privind creşterea pensiilor şi a fost lansat pentru a fi folosit când a fost clamat demagogic ca un succes în campania prezidenţială din 2009.
Lipsa de responsabilitate şi dublul limbaj al actualei guvernări se demonstrează prin aceea că preia obiective ale Pactului în estimările anunţate în „Raportul asupra stării sistemului naţional de învăţământ din 2009” pentru etape viitoare care vor fi replanificate prin Legea Educaţiei Naţionale (LEN) şi vor cădea în sarcina unor guvernări de după anul 2012.
Aceeaşi lipsă de credibilitate a decidenţilor naţionali este motivată şi de proiectul LEN deoarece are cele mai bizare prevederi care-şi pot găsi locul într-un text de lege ce priveşte educaţia naţională: art. 302 din proiectul trimis la Parlament prevede alocarea unei sume echivalentă a 500 EURO, acordată fiecărui nou-născut, începând cu intrarea în vigoare a legii, sumă care timp de 16 ani rămâne depusă în trezoreria statului. În aceste condiţii este evident faptul că legea devine un mijloc de „sifonare” a bugetului alocat învăţământului.
Aceeaşi suspiciune este motivată şi de faptul că LEN susţine acordarea a 6% din PIB pentru educaţie, în timp ce extinde domeniul subiecţilor beneficiari pentru toţi cetăţenii României de la 0 la peste 40 de ani: art. 273(3): educaţia timpurie – 0-6 ani şi art. 277(1) g): „angajaţi de peste 40 de ani cu nivel scăzut de educaţie, rezidenţi în mediul urban şi în rural, cu calificare redusă sau necalificaţi.”
Legea instituie, în condiţiile actuale de austeritate şi diminuare a salariilor, noi autorităţi administrative şi autonome care se alătură celorlalte, beneficiare ale banilor din bugetul public ca urmare a parteneriatului stat-privat (art. 284 instituie Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, Agenţia Naţională pentru Calificările din Învăţământul Superior şi Parteneriat cu Mediul Economic şi Social şi Cisco Certified Internetwork Professional). Nu putea propune domnul ministru sau autorii textului de lege ca acest registru să fie gestionat de oricare dintre catedrele de informatică de la oricare dintre liceele noastre, cu condiţia ca aceşti informaticieni să nu fie concediaţi, potrivit reducerilor de personal preconizate de MECTS ?
Noi, semnatarii prezentei SCRISORI DESCHISE, atragem atenţia tuturor factorilor de decizie şi responsabilitate că o continuare a acestui tip de politică şi atitudine duce la efecte imprevizibile, generatoare de dezechilibre sociale şi economice cu impact puternic asupra vitalităţii naţionale, eficienţei economice şi credibilităţii instituţiilor reprezentative ale statului.
La nivelul sistemului, unul dintre efectele perverse este părăsirea ţării de către specialişti care pot emigra în UE, potrivit „recomandării” prezidenţiale, fapt ce duce la confruntarea cu o penurie accentuată a personalului de specialitate. Faptul se demonstrează prin aceea că, la nivel european, cadrele didactice reprezintă, în medie, 2% din populaţia activă, în timp ce procentul din România este de 1,4%. Sondajele de opinie arată că reducerea calităţii actului de învăţământ se datorează în proporţie de 87% de reducerea numărului personalului de specialitate.
Percepţia incorectă a modelului european este determinată de faptul că decidenţii noştri copiază şi nu asimilează modelele.
Un argument îl prezintă proiectul LEN prin care decidenţii acceptă sensul occidental al noţiunii de educaţie sub aspectul său complex (învăţare şi comportament), în timp ce în peisajul naţional îl aplică limitat: cu sensul de învăţare şi formare continuă. Factorii noştri de decizie ignoră cu seninătate faptul că România postdecembristă nu are probleme esenţiale cu armonizarea privind instrucţia/învăţarea populaţiei la nivelul exigenţelor europene. Problema reală a României este legată de educaţie, de adaptarea comportamentală a românilor la exigenţele UE.
În tradiţia pedagogiei naţionale, conceptul de învăţământ presupune două componente: instrucţia şi educaţia, care se aplică unitar, dar teoretic sunt disociate. A renunţa la această percepţie teoretică înseamnă a goli de componente esenţiale conţinutul sistemului nostru naţional.
În ultimii 20 de ani „s-au aplicat” strategii de aliniere la Occident doar la nivelul conţinuturilor învăţării, ignorându-se interesul şi efectele nocive ale neglijării demersului educativ.
Un alt efect pervers este afirmarea non-valorii, a antimodelelor, care dezorientează tineretul, îl face incapabil de a mai diferenţia binele de rău, falsul de original, adevărul de minciună.
Cele mai importante efecte ale politicii educaţionale sunt:
- după 20 de ani de mimare a democraţiei, populaţia României nu ştie să aleagă;
- la 20 de ani după „răsturnarea” comunismului, mulţi dintre români regretă acea epocă;
- după 20 de ani, mulţi dintre români consideră, în mod eronat, că societatea în care trăiesc este o societate cu adevărat democratică;
- individul nu şi-a format şi consolidat trăsăturile fundamentale ale cetăţeanului liber: independenţa materială, libertatea de gândire şi de opţiune, curajul de opinie şi exerciţiul de a pretinde reprezentanţilor autorităţii să-i servească interesele şi să nu îl oblige să se subordoneze, decât dacă prevede legea.
Noi, semnatarii conştienţi şi responsabili ai prezentei Scrisori deschise, ne adresăm cu toată responsabilitatea
Preşedintelui României:
- să respecte prevederile constituţionale şi să se manifeste ca un garant real, eficient şi credibil al respectării drepturilor fiecărui cetăţean pe care îl reprezintă;
- să respecte jurământul depus potrivit art. 82(2) din Constituţia României prin care se angajează expres „...să-mi dăruiesc toată puterea şi priceperea pentru propăşirea spirituală şi materială a poporului român...”;
- să diferenţieze noţiunea de „legalitate” de cea de „legitimitate”, în sensul că jurământul îl obligă să apere şi interesele celui mai mare număr dintre românii care nu l-au votat pentru că au votat împotrivă sau nu s-au prezentat la vot;
- să îşi onoreze asumarea calităţii de preşedinte şi să încurajeze acţiunile eficiente împotriva tuturor celor care încalcă legea, chiar dacă fac parte dintr-un partid politic agreat sau din grupuri de interese ce par a fi de bună credinţă;
- să iubească şi să lupte pentru binele tinerilor din România, aşa cum luptă pentru binele copiilor săi;
- să constituie un model pentru tinerii şi populaţia României şi să câştige respectul şi consideraţia omologilor străini în contextul reprezentărilor internaţionale;
- să accepte ideea că cel mai bun comandant este acela care îşi asumă răspunderea şi face tot posibilul pentru bunul mers al ţării.
Membrilor Guvernului României:
- să conştientizeze că o reformă în învăţământ nu este posibilă decât în măsura în care aceasta oglindeşte şi serveşte o reformă structurală reală şi profundă în viaţa economică, în instituţiile statului şi în mentalul colectiv al naţiunii;
- să accepte ideea că o reforma în învăţământul românesc nu este posibilă şi reală prin copierea şi implementarea altor modele;
- să conştientizeze faptul că o reformă naţională presupune analiza specificului şi dificultăţilor naţionale, prognozarea progresului naţional pe termen mediu şi lung, obiective şi ţinte corelate cu exigenţele comunităţii europene;
- să nu uite că o guvernare eficientă are în vedere faptul că cea mai mare economie şi cea mai bună politică bugetară se fac investind în educaţie;
- să aibă o viziune pe termen lung atunci când lansează strategii. Investiţia în învăţământ ar aduce, pe viitor, reduceri de costuri: în sănătate (prin educaţia populaţiei şi acţiunile de medicină preventivă); în administraţie (prin calitatea prestaţiei funcţionarilor şi onestitatea relaţiei cu solicitanţii); în serviciile de protecţie şi poliţie socială (prin reducerea costurilor ca urmare a scăderii infracţionalităţii şi derapajelor sociale); în justiţie (prin reducerea numărului de cauze ca urmare a generalizării comportamentului civilizat al populaţiei);
- să conştientizeze că reuşita reformei în sistemul educaţional este
indisolubil legată de creşterea calităţii resursei umane, iar acest lucru nu se poate întâmpla fără o salarizare decentă, măsură pe care Guvernul o poate lua prin noua lege cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;
- să conştientizeze că problema esenţială a României priveşte calitatea clasei politice, a guvernanţilor ineficienţi, a lipsei de răspundere, a incapacităţii de a promova modele, de a limita/stopa manifestarea liberă a antimodelelor;
- să regândească strategiile de educaţie naţională dintr-o perspectivă preponderent comportamentală şi responsabilă;
- România are nevoie de un program naţional şi de o coordonare guvernamentală/interministerială, care să urmeze principiile unei programe a educaţiei naţionale, de remodelare a comportamentului naţional. Acest program să fie aplicat în toate instituţiile statului de la cel mai înalt nivel până la ultimul angajat care, acum, nu-şi face datoria dacă nu primeşte mită, nu are chef sau nu primeşte un ordin de la superiori;
- să ia măsuri pentru rescrierea codurilor profesionale;
- să implementeze un plan de restricţii şi responsabilităţi exemplare, pe măsura drepturilor şi privilegiilor pe care le au, tuturor categoriilor de bugetari, în baza învestirii şi a jurământului depus;
- să promoveze legi şi decizii drepte şi eficiente prin care se stimulează dezvoltarea economică şi iniţiativa în descoperirea şi pedepsirea fraudei.
Ministrului Educaţiei:
- să ia notă de faptul că învăţământul este ultimul domeniu care a cedat acţiunii destructurative, parcursă de societatea românească în ultimii 20 de ani;
- să fie conştient de faptul că singurele care au asigurat această întârziere au fost cadrele didactice;
- să înţeleagă faptul că sindicatele din învăţământ nu reprezintă un adversar, ci un partener competent, profesional, de bună-credinţă. Sindicatele nu fac jocuri politice şi militează pentru o reformă reală şi profundă, nu una cosmetizată, cu rezultate îndoielnice, pe baza unor sacrificii nemeritate;
- să ia notă de faptul că managementul în învăţământ presupune în mod necesar o relaţie de colaborare şi parteneriat cu toţi actorii actului educaţional: părinţi, tineri, profesori, reprezentanţi ai instituţiilor statului;
- să accepte ideea că o reformă a învăţământului impune acţiuni şi decizii responsabile, începând de la cel mai înalt nivel administrativ, până la profesorul care pune o notă, acordă o sancţiune sau un premiu. Ca şi în alte domenii, în învăţământ nimeni nu răspunde sau răspunde evident nesemnificativ, pentru că nu îşi asumă, emite note sau puncte de vedere, pasând responsabilităţile deciziilor eronate către subordonaţi. Este cel mai elocvent exemplu de lipsă de demnitate şi ineficienţă decizională.
- să nu uite că orice decizie are reguli neschimbate: fundamentare, asumare de către decident, integrare în contextul legislativ, precizare a condiţiilor de aplicare, efecte ale nerespectării şi formulare inechivocă;
- dacă vreţi să rămâneţi în istoria învăţământului ca un ministru de referinţă şi de succes, Domnule Ministru, vă propunem să gândiţi şi să iniţiaţi un program prin care să angajaţi în sistemul naţional educaţional forţe şi capacităţi latente, datoare societăţii româneşti: cultele religioase cu toate structurile lor instituţionale, instituţiile media cu toate posibilităţile şi resorturile specifice, fundaţiile naţionale şi asociaţiile neguvernamentale cu toate posibilităţile reale de care dispun pentru a fi evaluate şi acreditate în continuare în scopul declarat.
Parlamentarilor României:
- să nu uitați că legile şi actele normative în materie de învăţământ şi educaţie au un efect tardiv, imprevizibil şi incalculabil, care în timp pot afecta şi propria dumneavoastră securitate, avere şi familie;
- vă cerem cu cea mai profundă solemnitate să vă abţineţi de la comportamente, atitudini şi decizii antisociale şi antinaţionale;
- să promovaţi şi să votaţi cu curaj legi bune şi drepte, necesare României şi revigorării sale naţionale, chiar dacă acestea nu vă convin sau nu sunt pe placul celor de care depindeţi material, ca poziţie socială, imagistic sau celor care vă şantajează;
- să slujiţi o doctrină politică, să fiţi fideli acesteia şi să încetaţi migrarea în funcţie de interese personale, de grup, la comandă sau din orgolii;
- să nu uitaţi că salvarea naţiunii, ca în toate cazurile cunoscute în istoria lumii, constă în învăţământ;
- să nu uitaţi că România are nevoie de acele legi bune care să asigure şi instruire şi educaţie: un judecător impecabil profesional, dar needucat este mai nociv social decât un judecător cu o pregătire profesională redusă, dar educat în spiritul dreptăţii şi intransigenţei;
Asociaţiilor de părinţi:
- vă chemăm să fiţi alături de noi, să aveţi încredere în demersul nostru sincer şi dezinteresat;
- nu uitaţi că prin plata contribuţiilor către stat, acesta vă este obligat să asigure educarea şi instruirea copiilor dumneavoastră la cel mai înalt nivel de performanţă al capacităţilor fizice şi intelectuale, al dotărilor specifice pentru performanţa artistică şi sportivă;
- veţi găsi în sindicatele din învăţământ un partener care să facă din organizaţiile dumneavoastră un actor social important, direct interesat şi responsabil pentru redresarea României, prin educaţie şi formarea unui tineret conştient, capabil şi autoexigent.
Asociaţiilor de elevi:
- vă chemăm alături de profesorii voştri care vă învaţă adevărul, diferenţierea binelui de rău, a moralului de imoral şi drumul spre libertatea civică şi de conştiinţă;
- vă chemăm să vă integraţi în rândul tineretului UE, în primul rând printr-o atitudine exigentă şi critică faţă de şcoală, dar, în acelaşi timp, să nu faceţi niciun rabat factorului politic, indiferent de promisiuni, intimidări sau sugestii inconvenabile;
- vă rugăm să nu uitaţi că voi sunteţi viitorul ţării, că voi trebuie să reconstruiţi această ţară, care timp de 60 de ani a stagnat în timpul comunismului şi a regresat după 1989.
Noi, iniţiatorii şi semnatarii de mai jos ai acestei SCRISORI DESCHISE, convinşi că demersul nostru unitar poate avea impact şi efecte pozitive, ne angajăm la acţiuni comune şi concertate cu asociaţiile de părinţi şi de elevi pentru a sensibiliza clasa politică şi credem că îi putem determina pe guvernanţi să regândească strategiile naţionale de instruire şi educare în folosul tinerilor, al ţării şi pentru optimizarea integrării reale în UE.

MITING EURODEMO BRUXELLES - 29.09.2010

FEDERAŢIA SINDICATELOR LIBERE DIN ÎNVĂŢĂMÂNT - R O M Â N I A
BUCUREŞTI, Bd. Regina Elisabeta, nr. 32, sect. 5, cod 050012
Tel. 4021 315 16 95, 315 78 70, Fax. 4021 312 58 37 -
http://www.fsli.ro/ - fsli@upcmail.ro

Sindicatele Europei au protestat faţă de măsurile de austeritate

Peste 100 de mii de persoane din întreaga Europă (sindicalişti, activişti din mişcările sociale, ONG-uri, cetăţeni) au participat la mitingul EuroDemo de la Bruxelles, organizat de Confederaţia Europeană a Sindicatelor (ETUC-CES), în data de 29 septembrie.
Confederaţia Sindicatelor Democratice din România a participat la această manifestaţie cu o delegaţie, din care au făcut parte şi reprezentanţi ai Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ.


Mitingul s-a desfăşurat sub tema: "Nu austerităţii, prioritate pentru locuri de muncă şi creştere economică! "
Comitetul executiv al ETUC-CES consideră că măsurile economice de austeritate, luate sau impuse statelor din Europa, au ca efect adâncirea recesiunii şi creşterea numărului de şomeri. Membrii ETUC-CES consideră că guvernele neoliberale şi instituţiile Uniunii Europene împreună cu FMI încearcă să oblige populaţia ţărilor europene să plătească pentru criza economică. Sindicaliştii au respins reducerea salariilor şi au cerut aplicarea unor măsuri concrete care să combată sărăcia.
Printre lozincile scandate la EuroDemo au fost: 'Nu Planurilor de Austeritate în Europa!', 'Noi nu plătim pentru Criza voastră!', 'Pentru Creștere și Dezvoltare!', 'Pentru o Europă Socială!'.
Departament Comunicare FSLI

OFERTĂ CURSURI DE FORMARE

SC Procenter Consulting SRL
organizează, începând cu luna noiembrie 2010, la Colegiul Naţional “Gh. Roşca-Codreanu” din Bârlad, următoarele cursuri acreditate de Consiliul Naţional pentru Formarea Profesională a Adulţilor (CNFPA) şi avizate de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
Curs de Formator (40 ore) PRET: 350 RON
Grup ţintă:
Cadre didactice, asistenţi sociali, ingineri, economişti, voluntari din ONG-uri, personal din institutiile de cult, mass-media, alte institutii publice sau private care doresc să-şi dezvolte competenţele în domeniul formării adulţilor în contextul noilor prevederi legislative privind necesitatea deţinerii unui certificat de formator acreditat CNFPA începând cu 2010 (conform art.23.alin.2/Ordonanţa 129/2000).
Conditii de acces: studii superioare

Curs de „Competenţe comune – Comunicare în limba engleză”(60 ore) PRET: 475 RON
Grup ţintă: persoane care doresc dezvoltarea competenţelor de comunicare în limba engleză. Acest curs este structurat în 3 module corespunzătoare celor trei niveluri de competenţe lingvistice (A1, A2 şi B1) din Cadrul European Comun de Referinta (CECR).
IMPORTANT !
Certificare: la finalizarea cursului se obţine un Certificat de absolvire cu antetul MECTS si MMFPS si cu timbru sec aplicat de CNFPA, având acelasi regim ca cel al actelor de studii. La cerere, se poate aplica şi apostilarea Haga, care vă conferã recunoaşterea diplomei în toate ţãrile Uniunii Europene.
Data limită de înscriere este 31 octombrie 2010. La înscriere se plăteşte un avans de 50% şi diferenţa până la finalizarea cursului.
Persoană de contact: Corina Macovei, coordonator de programe, Tel: 0722 463 785 E-mail: procenter_consulting_srl@yahoo.fr

~Curs POSDRU-gratuit-Administrator de retea de calculatoare~

Sursa: ISJ Vaslui

miercuri, septembrie 29, 2010

Consfătuirile CONSILIERILOR EDUCATIVI 2010/2011

Zona Vaslui - Luni 4 octombrie 2010, orele 12.00-15.00 - Direcţia Judeţeană de Tineret şi Sport Vaslui (str. Huşului nr. 2, sediul fostei Administraţii Teritoriale a Taberelor şi Turismului Şcolar, zona Liceului Teoretic "Emil Racoviţă")
Zona Huşi - Marţi 5 octombrie 2010 - Colegiul Naţional "Cuza-Vodă" Huşi
Zona Bârlad - Miercuri 6 octombrie 2010, orele 18.00-19.00 - Colegiul Tehnic "Al. I. Cuza" Bârlad
Sursa: CCD Vaslui

luni, septembrie 27, 2010

PROCESE CÂȘTIGATE SIT BÂRLAD

PROCESE CÂȘTIGATE
Sindicatul Învățământ ”Tutova” Bârlad a câștigat procesul privind acordarea diferențelor la 100 euro pentru anul 2009 și procesul privind acordarea cheltuielilor de navetă restante colegilor de la Școala Perieni. Așteptăm să primim hotărârile pentru a fi puse în practică. Urmează alte procese.

vineri, septembrie 24, 2010

COMUNICAT FSLI - 24 SEPTEMBRIE

FEDERAŢIA SINDICATELOR LIBERE DIN ÎNVĂŢĂMÂNT
FEDERATION DES SYNDICATS LIBRES DE L’ENSEIGNEMENT
FREE TRADE UNION FEDERATION IN EDUCATION
R O M Â N I A
BUCUREŞTI, Bd. Regina Elisabeta, nr. 32, sect. 5, cod 050012
Tel. 4021 315 16 95, 315 78 70, Fax. 4021 312 58 37
www.fsli.ro fsli@upcmail.ro

Reducerea cu 25% a indemnizaţiilor de concediu
pentru personalul din învăţământ a fost făcută abuziv

În urma demersului iniţiat de Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a Camerei Deputaţilor confirmă ceea ce noi am semnalat încă de la apariţia Legii 118/2010: reducerea cu 25 la sută a indemnizaţiilor de concediu de odihnă nu se poate aplica în cazul personalului din învăţământ, care a beneficiat de concediu de odihnă înainte de data de 3 iulie.
Potrivit adresei semnate de preşedintele Comisiei de muncă şi protecţie socială, Victor Paul Dobre: ”În opinia noastră, Legea 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar intervine doar asupra cuantumului brut al salariilor/indemnizaţiilor lunare de încadrare şi indirect asupra cuantumului indemnizaţiei de concediu de odihnă, dar numai asupra salariaţilor care efectuează concediul de odihnă după intrarea în vigoare a legii mai sus menţionate”
Întrucât F.S.L.I. consideră că răspunsul Camerei Deputaţilor nu rezolvă întreaga problemă privind reducerea acestei indemnizaţii de concediu, am depus o plângere prealabilă adresată Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prin care s-a solicitat emiterea de instrucţiuni privind calculul şi plata integrală a indemnizaţiei de concediu. Sperăm că demersurile noastre vor constitui un sprijin real în acţiunile demarate în instanţă de către organizaţiile sindicale afiliate la F.S.L.I.
Adresa privind răspunsul Camerei Deputaţilor poate fi vizualizată pe site-ul:
http://www.fsli.ro/, la secţiunea Noutăţi.
Preşedinte,
Aurel Cornea

COMUNICAT FSLI - 23 SEPTEMBRIE 2010

FEDERAŢIA SINDICATELOR LIBERE DIN ÎNVĂŢĂMÂNT
FEDERATION DES SYNDICATS LIBRES DE L’ENSEIGNEMENT
FREE TRADE UNION FEDERATION IN EDUCATION
R O M Â N I A
BUCUREŞTI, Bd. Regina Elisabeta, nr. 32, sect. 5, cod 050012
Tel. 4021 315 16 95, 315 78 70, Fax. 4021 312 58 37
www.fsli.ro fsli@upcmail.ro

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ
nu acceptă umilirea cadrelor didactice

Preşedintele Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ, Aurel Cornea, reprezentând Confederaţia Sindicatelor Democratice din România, a decis să se retragă de la negocierile cu reprezentanţii Guvernului, privind Legea de salarizare unitară în sistemul bugetar.
Nu acceptăm negocierile în care reprezentanţii Executivului nu respectă principiul privind echivalarea funcţiilor în sistemul public, principiu elementar în actul normativ, care ar trebui să ofere o salarizare unitară şi corectă a salariaţilor de la stat şi care a fost asumat atât de premierul Emil Boc, cât şi de fostul prim ministru Călin Popescu Tăriceanu.
Acordarea coeficientului maxim de 4,4 unui profesor de grad didactic I, cu 40 de ani vechime, situează învăţământul preuniversitar în zona inferioară a grilei unice de salarizare, fapt neacceptat de federaţia noastră.
F.S.L.I. a cerut modificarea acestei grile şi acordarea coeficientului 7 pentru această funcţie, pentru a recunoaşte, astfel, adevărata valoare a unui profesor cu o astfel de experienţă şi pregătire profesională. Nu putem accepta ca învăţământul să fie tratat din nou cu dispreţ de reprezentanţii Guvernului.
F.S.L.I. a decis să participe la următoarele discuţii pe legea de salarizare unitară în sistemul bugetar, doar în condiţiile în care reprezentanţii Executivului acceptă renegocierea coeficienţilor de salarizare pentru sistemul de educaţie.
Preşedinte,
Aurel Cornea

miercuri, septembrie 22, 2010

MITING FSLI - BUCUREȘTI, 5 OCTOMBRIE 2010

FEDERAŢIA SINDICATELOR LIBERE DIN ÎNVĂŢĂMÂNT
FEDERATION DES SYNDICATS LIBRES DE L’ENSEIGNEMENT
FREE TRADE UNION FEDERATION IN EDUCATION
R O M Â N I A - BUCUREŞTI, Bd. Regina Elisabeta, nr. 32, sect. 5, cod 050012
Tel. 4021 315 16 95, 315 78 70, Fax. 4021 312 58 37
www.fsli.ro fsli@upcmail.ro

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ protestează de Ziua Mondială a Educaţiei

Biroul Operativ al Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ a decis organizarea unui miting de protest în data de 5 octombrie, în Piaţa Victoriei. Mitingul se va desfăşura în intervalul orar 11.00-14.00, iar la această acţiune vor participa circa 8.000 de persoane.
F.S.L.I. protestează, astfel faţă de:
- lipsa unor măsuri concrete din partea Guvernului pentru modernizarea învăţământului românesc
- reducerea salariilor cu 25% la nivelul angajaţilor din învăţământ
- poziţionarea angajaţilor din educaţie în zona inferioară a grilei unice de salarizare
- reducerile de personal din educaţie
- tergiversarea votării noii legi a educaţiei
Invităm, cu această ocazie să ne fie alături asociaţiile de părinţi, organizaţiile studenţeşti şi Federaţia Naţională Sindicală “Alma Mater”.
Preşedinte,
Aurel Cornea

marți, septembrie 21, 2010

Cerere de revocare a OMECTS nr. 4711/2010


luni, septembrie 20, 2010

COLEGIUL LIDERILOR SIT BÂRLAD - 23.09.2010

ANUNȚ - ÎN ATENȚIA LIDERILOR DE SINDICAT DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT
Joi, 23 septembrie 2010, orele 16.00, are loc ședința Colegiului Liderilor Sindicatului Învățământ ”Tutova” Bârlad. Ședința se va desfășura la Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” din Bârlad.

COMUNICAT FSLI - 18 SEPTEMBRIE 2010

FEDERAŢIA SINDICATELOR LIBERE DIN ÎNVĂŢĂMÂNT
R O M Â N I A
BUCUREŞTI, Bd. Regina Elisabeta, nr. 32, sect. 5, cod 050012
Tel. 4021 315 16 95, 315 78 70, Fax. 4021 312 58 37
www.fsli.ro fsli@upcmail.ro

Noua lege unică de salarizare în sistemul bugetar taie, din nou, veniturile profesorilor şi va crea confuzie în momentul aplicării

1. Cadrele didactice din mediul rural vor primi în 2011 venituri reduse cu până la 60 la sută. Potrivit noii legi de salarizare în sistemul bugetar, care se va aplica din 2011, sporul de rural a fost diminuat de la 5-80% din salariu (cât era prevăzut în Legea privind statutul personalului didactic), la 5-20% din salariu. Dacă în 2010 diferenţa procentuală a fost acoperită prin sume compensatorii, în 2011 această prevedere a fost eliminată. În consecinţă, cadrelor didactice care primeau spor de rural de peste 20% din salariu, nu li se mai acorda plăţi compensatorii. Reamintim Guvernului că acest spor se acordă pentru a atrage personal calificat în mediul rural.
2. În proiectul de lege privind aplicarea în anul 2011 a Legii cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, apar în acelaşi articol prevederi care se contrazic. Potrivit Art. 2.,a), în 2011, salariul de bază se calculează prin înmulţirea valorii coeficientului 1 (640 de lei) cu valoarea coeficienţilor de ierarhizare prevăzuţi pentru fiecare funcţie din sistemul public. La acelaşi articol literele c) şi d) salariul de bază din 2011 este egal cu cel aplicat la data de 31 decembrie 2010, respectiv cel diminuat cu 25 la sută. În concluzie, în ciuda negocierilor purtate până acum cu reprezentanţii Guvernului şi a calculelor făcute, nici anul viitor Executivul nu va fi în stare să aplice legea unică de salarizare în sistemul bugetar. Salariile de bază, care se vor aplica, vor fi tot cele reduse cu 25 la sută, dar la care se adaugă un coeficient de corecţie. Valoarea acestui coeficient nu va putea acoperi suma redusă din salariu. De exemplu:
Profesor, grad I, vechime 25-30 de ani
Salariul de bază
-2010 înainte de tăierea de 25%: 2.365 lei
- 2010 după reducerea de 25% : 1.774 lei
- 2011, varianta : 640 lei x 3,79(coeficientul de ierarhizare): 2.427 lei
- 2011, varianta care se va aplica : salariul din decembrie 2010 x tranşa de corecţie : 1.916 lei
3. Legea unică de salarizare în sistemul bugetar plasează, din nou, cadrele didactice în partea inferioară a grilei de salarizare. Coeficientul maxim de salarizare acordat în învăţământul preuniversitar este cel al unui profesor de grad I, cu 40 de ani vechime, respectiv 4,4. Potrivit grilei unice de salarizare, un astfel de profesor, este inferior unui secretar din primăria unei comune, cu cel mult trei mii de locuitori, sau unui şef birou din aceeaşi instituţie, cărora le revine un coeficient de salarizare de 5,23. Nu contestăm pregătirea profesională a acestor angajaţi şi nici importanţa şi responsabilitatea funcţiei pe care o au, dar atragem atenţia Guvernului că este inadmisibil ca oamenii valoroşi, cu experienţă de zeci de ani în învăţământ, să fie încadraţi în partea inferioară a grilei de salarizare. Totodată, reamintim Guvernului că învăţământul nu poate deveni un mediu atractiv pentru tineri, în condiţiile în care un profesor debutant este încadrat cu un coeficient de salarizare de doar 1,9.
F.S.L.I. solicită ministrului Muncii şi ministrului de Finanţe să reia cu responsabilitate negocierile pe legea unică de salarizare, să corecteze greşelile care apar în acest text de lege, să acorde sume compensatorii şi în 2011, pentru diminuarea sporului de rural şi să modifice grila unică de salarizare pentru personalul didactic, prin acordarea unor coeficienţi de ierarhizare mai mari.

PERFECȚIONARE ȘI FORMARE CONTINUĂ

Metodologia formării personalului didactic
Graficul de desfășurare a inspecțiilor
Cerere de înscriere la grad didactic
Fișa de înscriere la grad didactic
Sursa: ISJ Vaslui

miercuri, septembrie 15, 2010

CONCURS METODIȘTI CCD VASLUI

ADRESA MECTS NR. 43657/03.09.2010

Sursa: ISJ Vaslui

marți, septembrie 14, 2010

~Consfătuirile cadrelor didactice 2010/2011~

Programul consfătuirilor 13-17 septembrie
Programul consfătuirilor

Sursa: ISJ/CCD Vaslui

VIZITA MEDICALĂ ANUALĂ

În atenţia membrilor de sindicat și a directorilor,
Vă rugăm să aveţi în vedere următoarele:
1) pentru efectuarea vizitei medicale trebuie ca medicul specialist de medicina muncii să se deplaseze în unitatea şcolară unde trebuie să verifice atât sănătatea angajaţilor cât şi condiţiile de muncă din unitate;
2) în urma acestui control, medicul de medicina muncii poate propune conducerii unităţii efectuarea unor controale de specialitate în cazul unor angajaţi (nu neapărat pentru toţi angajaţii, ci doar pentru cei nominalizaţi de acesta) precum şi îmbunătăţirea condiţiilor de muncă;
3) directorul unităţii emite decizii scrise pentru fiecare dintre angajaţii nominalizaţi de medicul de medicina muncii, precizând concret examenele de specialitate;
4) în baza acestei decizii şi în conformitate cu Codul Muncii unitatea va suporta toate cheltuielile ocazionate de controalele medicale.

OMECTS 5106 / 01.09.2010

COMUNICAT FSLI

FEDERAŢIA SINDICATELOR LIBERE DIN ÎNVĂŢĂMÂNT - R O M Â N I A
Haos în unităţile de învăţământ, din cauza unui ordin al ministrului Educaţiei, care încalcă legislaţia în vigoare
Ministrul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului a emis Ordinul nr. 4714/23.08.2010, privind modificarea şi completarea ordinului prin care este aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar. Potrivit acestui ordin, consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ este format dintr-un număr impar de 7-11 membri. Structura minimă a consiliului cuprinde următorii membri : directorul unităţii de învăţământ, doi reprezentanţi ai cadrelor didactice, aleşi din consiliul profesoral, contabilul/contabilul şef al unităţii de învăţământ, un reprezentant al consiliului local, un reprezentant al primarului şi un reprezentant al asociaţiei de părinţi.
Ordinul ministrului Educației a fost emis cu încălcarea art. 145 din Legea învățământului nr. 84/1995, prin care consiliul de administraţie al unităţii de învaţamânt este format din: director, director adjunct, reprezentantul consiliului local, reprezentantul primarului, reprezentanţi ai părinţilor, 1-5 reprezentanţi ai cadrelor didactice, reprezentantul agenţilor economici, un reprezentant al elevilor, pentru ciclul secundar superior.
Vă punem în vedere că ordinul exclude reprezentantul agenţilor economici din structura obligatorie a consiliului de administraţie (deşi legea nu permite o asemenea posibilitate), incluzând însă contabilul sau contabilul şef al unităţii de învăţământ, funcţie care nu apare şi în prevederile Legii învăţământului.
Atragem atenţia că funcţia de contabil/ contabil şef a fost înlocuită cu cea de administrator financiar încă din anul 2004. În consecinţă, ordinul face referire la o funcţie inexistentă în unităţile de învăţământ preuniversitar.
Mai mult decât atât, ordinul impune includerea în structura minimă a consiliului de administraţie a acestei funcţii, condiţie imposibilă pentru o mare parte dintre unităţile de învăţământ, care nu o au inclusă în organigramă.
În mod nelegal, Ordinul face referire la prezenţa în consiliul de administraţie a reprezentantului asociaţiei de părinţi, în condiţiile în care legea face trimitere la reprezentantul părinţilor. Între cele doua noţiuni - reprezentantul asociaţiei de părinţi şi reprezentantul părinţilor - nu există identitate.
De asemenea, deşi legea nu permite acest lucru, Ordinul impune ca, pentru unităţile de învăţământ din mediul rural, care au în componenţă structuri şcolare din satele care aparţin localităţii respective, reprezentarea cadrelor didactice să fie facută de către cadrul didactic coordonator al structurii - fapt ce încalcă dreptul cadrelor didactice şi al consiliului profesoral de a-şi alege toţi reprezentanţii în consiliul de administraţie.
F.S.L.I. solicită ministrului Educaţiei revocarea/anularea Ordinului 4714, care nu respectă Legea învăţământului. Atragem atenţia, totodată, că emiterea acestui ordin crează confuzie la nivelul unităţilor de învăţământ, care nu ştiu ce variantă să aplice pentru formarea consiliului de administraţie.
Sursa: FSLI

duminică, septembrie 12, 2010

COMUNICAT DE PRESĂ FSLI

Noul an şcolar va fi anul în care putem primi mai mult, dacă luptăm mai mult
“Educaţia este cea mai puternică armă pentru a schimba lumea”, a spus-o Nelson Mandela. Nu am ales întâmplător acest citat, pentru că în acest an, vreau să mă adresez în special profesorilor tineri. Ei sunt cei care au cele mai mari şanse să schimbe sistemul de învăţământ şi să îl transforme într-unul de încredere, competitiv, într-o adevărată şcoală.
Tot ei, tinerii sau debutanţii sunt cei mai încercaţi din tot sistemul. În ciuda salariilor de mizerie, a greutăţilor de acasă şi din şcoli, au ales să devină dascăli, doar pentru a-şi duce mai departe menirea. Le mulţumesc pentru că au demnitatea să meargă în faţa elevilor, unde nu vor preda nişte lecţii şi atât, ci vor şlefui caractere. Le mulţumesc pentru că nu sunt dezertori şi am încredere că suflul nou, pe care îl vor aduce în şcolile din România, va însemna ceva în educaţia copiilor noştri.
2010 este anul în care decontul crizei se face din buzunarele bugetarilor. Salariile profesorilor au fost reduse cu 25 la sută, banii pentru achiziţionarea de cărţi nu se acordă cadrelor didactice, unele sporuri au fost tăiate iar investiţiile din şcoli au fost sistate. Consecinţa: din ce în ce mai mulţi profesori au renunţat la posturi, alţii au intrat în concedii fără plată şi au plecat la muncă în străinătate, pentru că veniturile din România nu le permit nici măcar să supravieţuiască.
În acest timp, Guvernul nu vine cu nicio soluţie. Solidaritatea rămâne singura armă pe care o putem folosi, iar toţi cei care fac parte din învăţământ trebuie să îşi amintească un singur lucru: NU SUNT SINGURI!
Mă înclin în faţa colegilor mei, care pe 13 septembrie vor deschide uşa şcolilor şi îşi vor primi elevii cum se cuvine. Îi asigur pe părinţi şi elevi că, în ciuda situaţiei dificile din învăţământ, dascălii vor fi devotaţi actului educaţional. Părinţi, elevi, profesori, doar împreună putem să schimbăm lumea!
AUREL CORNEA - PREȘEDINTE FSLI

miercuri, septembrie 08, 2010

CONSFĂTUIRILE CADRELOR DIDACTICE

Consfătuirile cadrelor didactice 2010/2011 - PROFESORI
MATEMATICĂ

Zona BÂRLAD: 9 septembrie 2010, ora 11.00 - Colegiul Naţional "Gh. R. Codreanu" Bârlad
Zona HUŞI: 10 septembrie 2010, ora 12.00 - Colegiul Naţional "Cuza Vodă" Huşi
Zona VASLUI: 10 septembrie 2010, ora 9.00 - Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vaslui
TEHNOLOGII
Zona BÂRLAD: 9 septembrie 2010, ora 11.00 -Colegiul Tehnic „Al. I. Cuza” Bârlad (aulă)
Zona HUŞI: 10 septembrie 2010, ora 9.00 -Colegiul Agricol „Dimitrie Cantemir” Huşi
Zona VASLUI: 9 septembrie 2010, ora 9.00 -Grupul Şcolar Industrial „Şt. Procopiu” Vaslui (sala de sport)
Consfătuirile cadrelor didactice 2010/2011 - EDUCATOARE
Zona BÂRLAD: 10 septembrie 2010, ora 13.00 - Casa Armatei Bârlad
Zona HUŞI: 10 septembrie 2010, ora 9.00 - Colegiul Naţional "Cuza Vodă" Huşi (amfiteatru)
Zona VASLUI: 9 septembrie 2010, ora 13.00 - Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vaslui
Consfătuirile cadrelor didactice 2010/2011 - ÎNVĂŢĂTORI
Zona BÂRLAD: 8 septembrie 2010, ora 10.00 - Casa de Cultură a Sindicatelor "George Tutoveanu" Bârlad (activitatea în plen), Şcoala Nr. 8 Bârlad (pe cercuri)
Zona HUŞI: 9 septembrie 2010, ora 10.00 - Colegiul Naţional "Cuza Vodă" Huşi (amfiteatru - activitatea în plen), Şcoala Nr. 3 "Anastasie Panu" Huşi (pe cercuri)
Zona VASLUI: 10 septembrie 2010, ora 10.00 - Casa de Cultură a Sindicatelor "Constantin Tănase" Vaslui (activitatea în plen), Şcoala Nr. 4 "Elena Cuza" Vaslui (pe cercuri)

PRIORITĂȚILE MECTS: PĂPUȘI ÎN GRĂDINIȚE

Priorităţile Ministerului Educaţiei: păpuşi în grădiniţe
Ministerul Educaţiei vrea să doteze grădiniţele din România cu păpuşi care au diferite dizabilităţi sau reprezintă diferite rase. Potrivit site-ului de achiziţii publice, ministerul va aloca 9.306.980 de lei, fără TVA, pentru achiziţionarea a: 12.577 de păpuşi din fiecare set, 12.577 de truse medicale de jucărie, 12.577 seturi vehicule de jucărie, 12.577 jucării adecvate activităţilor de tip casnic şi 12.577 aragaze, frigidere, maşini de spălat rufe, aspiratoare etc.
Licitaţia rămâne deschisă până la data de 11.10.2010, iar achiziţia publică face parte din Proiectul pentru Reforma Educaţiei Timpurii.
Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ dezaprobă această iniţiativă şi îşi exprimă dezamăgirea faţă de acţiunile ministrului Educaţiei Daniel Funeriu care nu cunoaşte nici acum nevoile reale ale unităţilor de învăţământ preşcolar.
În acest sens îi transmitem domnului ministru o listă cu materialele de care au nevoie personalul didactic din grădiniţe şi copiii, pentru un act educaţional de calitate: reparaţii curente ale clădirilor, mai ales în cazul unităţilor care nu au primit autorizaţie de funcţionare, lucrări de igienizare, materiale de curăţenie şi dezinfectanţi, mobilier, rechizite şcolare, cărţi de poveşti, truse de construcţie care să stimuleze creativitatea preşcolarilor. Acestea sunt doar o parte dintre cerinţele pe care le au colegii noştri, iar problemele şi necesităţile sunt diferite de la o grădiniţă la alta.
În plus, îi reamintim domnului ministru că 2010 este anul în care Guvernul din care face parte a anunţat că este anul în care trebuie să strângem cureaua şi să facem achiziţiile de strictă necesitate. Prin urmare, păpuşile pe care vrea ministerul să le achiziţioneze reprezintă o prioritate?
Sursa: FSLI

luni, septembrie 06, 2010

ACȚIUNI ÎN JUSTIȚIE ÎN DERULARE SIT BÂRLAD

În perioada septembrie - octombrie 2010 SIT Bârlad are programate următoarele acțiuni în justiție:
1. 16 septembrie 2010 - dosar 1172/89/2010: diferențe 100 euro 2009;
2. 23 septembrie 2010 - dosar 1554/89/2010: decontare navetă Perieni;
3. 30 septembrie 2010 - dosar 960/89/2010: diferențe salariale începând cu luna octombrie 2009 până în prezent - Legea nr. 221/2008;
4. 14 octombrie 2010 - dosar 1804/89/2010: decontare navetă Murgeni;
5. 21 octombrie 2010 - dosar 1803/89/2010: decontare navetă Puiești;
6. 21 octombrie 2010 - dosar 2348/89/2010: decontare navetă Ivești.

AGENDA FSLI 7 - 12 SEPTEMBRIE 2010

I.ÎNTÂLNIREA CONSILIERILOR JURIDICI - 7 - 8 SEPTEMBRIE 2010
Tematica discuțiilor:
1. Promovarea în mod unitar a acțiunilor în justiție privind diminuarea cu 25% a indemnizației de concediu de odihnă.
2. Întocmirea unui material de sesizare a CEDO privind suspendarea plății drepturilor salariale obținute prin hotărâri judecătorești.
3. Alte discuții pe teme juridice.
II.COLEGIUL NAȚIONAL AL LIDERILOR FSLI - 9 - 12 SEPTEMBRIE 2010
Ordinea de zi a ședinței:
1. Informare privind activitatea FSLI în ultima perioadă de timp.
2. Analiza situației actuale din sistemul de învățământ. Identificarea problemelor la nivel local. Măsuri ce urmează a fi stabilite.
3. Programul și strategia FSLI în anul școlar 2010 - 2011.
4. Stadiul Legii salarizării unitare.
5. Probleme curente.

ȘEDINȚA PUBLICĂ 8 SEPTEMBRIE 2010

Sursa: ISJ Vaslui

vineri, septembrie 03, 2010

FSLI susţine apelul Organizaţiei Salvaţi Copiii România

FEDERAŢIA SINDICATELOR LIBERE DIN ÎNVĂŢĂMÂNT - R O M Â N I A
BUCUREŞTI, Bd. Regina Elisabeta, nr. 32, sect. 5, cod 050012 - Tel. 4021 315 16 95, 315 78 70, Fax. 4021 312 58 37 - www.fsli.ro - fsli@upcmail.ro
Învăţământul are nevoie de mai multă atenţie din partea autorităţilor şi măsuri clare, este opinia organizaţiilor neguvernamentale din România
Un raport lansat de Organizaţia Salvaţi Copiii România, intitulat “Învăţământul gratuit costă! Cercetare cu privire la costurile ascunse din educaţie ” pune pe tapet problemele pe care le au părinţii în privinţa şcolarizării copiilor. În medie, anual un părinte alocă 1.490 de lei pentru cheltuielile de şcolarizare, respectiv: rechizite, manuale, ţinută obligatorie, transport, taxe de înscriere la concursuri şcolare, meditaţii.
România este una din cele 191 de ţări care şi-au asumat atingerea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului, în septembrie 2000 şi prin urmare este responsabilă ca Obiectivul de Dezvoltare nr. 2, care prevede ca „până în 2015, copiii de pretutindeni, indiferent că sunt fete sau băieţi, vor putea să încheie un ciclu primar complet de studii” să fie atins şi în ţara noastă. De asemenea, România este semnatară şi a obiectivelor Educaţiei pentru Toţi, reafirmate la Dakar, în anul 2000. Acestea completează Obiectivul de Dezvoltare nr. 2, menţionând asigurarea accesului tuturor copiilor la educaţie de bază, obligatorie, completă, gratuită şi de calitate.
Obiectivul numărul 3 al Pactului Naţional pentru Educaţie semnat de principalele şapte formaţiuni politice din România garantează „accesul neîngrădit la educaţie gratuită până la absolvirea liceului”.
La doi ani şi jumătate de la semnarea acestui document, nu se înregistrează schimbări majore în sensul eliminării costurilor ascunse. Mai mult., semnarea pactului pentru educaţie (care prevedea pentru perioada 2008-2013 asigurarea a minim 6% din PIB pentru educaţie) pare să fie dată uitării de oamenii politici din România care au decis ca în această perioadă dificilă să sacrifice educaţia copiilor. Astfel, observăm că în anul 2009, cheltuielile publice pentru învăţământ ca procent din PIB au scăzut considerabil, de la 5,5% în 2007 şi chiar 6% în 2008, ajungând la 4,2% (valoare mai mică chiar şi decât cea din 2006).
În consecinţă, FSLI susţine apelul Organizaţiei Salvaţi Copiii România, către autorităţi şi cere aplicarea următoarelor măsuri:
1. Respectarea Constituţiei, a legilor statului şi a obligaţiilor asumate de România pe plan internaţional, care garantează accesul egal şi gratuit la educaţia de bază;
2. Implementarea recomandărilor Comitetului ONU pentru Drepturile Copilului formulate în cea de-a 51 sesiune, din iunie 2009, în special a celor care privesc educaţia şi costurile ascunse, precum şi asigurarea unui caracter participativ şi transparent procesului de alocare bugetară (de la nivel central, judeţean, local şi de la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ);
3. Evaluarea impactului Strategiei Naţionale în Domeniul Protecţiei şi Promovării Drepturilor Copilului 2008-2013 şi a Planului operaţional, în vederea stabilirii eficienţei acestora, şi eventual a adaptării măsurilor de implementare;
4. Considerarea în mod real a educaţiei ca prioritate naţională şi nesacrificarea acestui domeniu ca răspuns la criza economică, implicit prin respectarea angajamentului de a aloca minimum 6% din PIB învăţământului;
5. Construirea şi aplicarea unui mecanism obligatoriu de consultare a copiilor, părinţilor şi cadrelor didactice care să asigure identificarea corectă a nevoilor resimţite la nivelul instituţiei de învăţământ;
6. Finanţarea educaţiei să fie realizată prin luarea în considerare a concluziilor rezultate în urma aplicării mecanismului de consultare de la nivelul şcolii, precum şi prin consultarea celorlalţi actori din sistemul de învăţământ, implicit calcularea costului real per elev să pornească de la acelaşi mecanism;
7. Includerea costurilor asociate educaţiei (spre exemplu, transport, alimente, echipament pentru sport etc.), precum şi a unui fond destinat concursurilor şi a altor activităţi extra-curriculare în costul per elev;
8. Asigurarea transparenţei utilizării bugetului pentru educaţie la nivel central, judeţean, local şi la nivel de unitate de învăţământ şi asigurarea unui acces facil la aceste informaţii;
9. Intensificarea eforturilor de asigurare a calităţii în educaţie (cu accent pe mediul rural), inclusiv prin investiţii în resursa umană;
10. Îmbunătăţirea finanţării educaţiei prin accesarea fondurilor europene;
11. Extinderea programelor de tipul „şcoala după şcoală”.
Sursa: FSLI

joi, septembrie 02, 2010

~Distincții Gheorghe Lazăr~

OMECTS nr. 4140/14.06.2010 care modifică calendarul pentru depunerea dosarelor pentru obținerea distincțiilor ”Ghoerghe Lazăr”:
Sursa: ISJ Vaslui

INFORMARE ȘI COMUNICAT FSLI - 1 SEPTEMBRIE 2010

FEDERAŢIA SINDICATELOR LIBERE DIN ÎNVĂŢĂMÂNT
R O M Â N I A
BUCUREŞTI, Bd. Regina Elisabeta, nr. 32, sect. 5, cod 050012
Tel. 4021 315 16 95, 315 78 70, Fax. 4021 312 58 37 -
www.fsli.ro -
fsli@upcmail.ro
INFORMARE ȘEDINȚA COMISIEI DE DIALOG SOCIAL - 1 SEPTEMBRIE 2010
Prim vicepreşedintele FSLI, Simion Hancescu a participat astăzi la comisia de dialog social, organizată la sediul M.E.C.T.S. Pe ordinea de zi a şedinţei a fost pus în discuţie Ordinul de ministru privind Normele metodologice privind modul de realizare a raportului de activitate în vederea obţinerii gradaţiei de merit. Ordinul a fost aprobat în cadrul şedinţei cu unanimitate de voturi.
La cererea partenerilor sociali, Ministerul Educaţiei are în vedere şi schimbarea criteriilor de obţinere a gradaţiei de merit pentru personalul auxiliar.
Partea sindicală a ridicat şi alte probleme reprezentanţilor Ministerului Educaţiei. Cea mai importantă vizează reducerea mai multor posturi de la nivelul Caselor Corpului Didactic. Motivele privind reducerea acestor posturi, oferite de directorii Ministerului Educaţiei sunt: reducerea cheltuielilor bugetare, ponderea mai mare a personalului nedidactic şi auxiliar raportat la personalul didactic. În consecinţă, FSLI va acţiona în judecată angajatorul pentru punerea în aplicare a ordinului dat de ministrul Educaţiei prin care mai mulţi salariaţi au rămas fără locurile de muncă, fără respectarea prevederilor din Codul Muncii şi din Contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional.
Aveţi ataşat şi comunicatul transmis către presă.
Disponibilizări pe bandă făcute la cererea Ministerului Educaţiei
Sute de angajaţi din învăţământ au rămas fără locurile de muncă, începând cu data de 1 septembrie. Printr-un ordin al ministrului Educaţiei transmis pe 24 august au fost desfiinţate în şase zile posturile de: administratori, fochişti, secretare, şoferi, paznici sau documentarişti din cadrul celor 42 de Case ale Corpului Didactic.
Reprezentanţii Ministerului Educaţiei susţin că a fost nevoie de această reducere de personal pentru a face economii la buget. Noi ne întrebăm ce economii vor fi realizate, în condiţiile în care, după micşorarea cu 25 la sută a salariilor, aceşti angajaţi câştigă în medie 600 de lei? În plus, atribuţiile personalului auxiliar şi nedidactic vor fi preluate de personalul didactic, ceea ce este umilitor, dacă ne gândim că munca unei femei de serviciu sau secretare, de exemplu, va fi făcută de un metodist sau un cadru didactic, fără bani în plus.
Prin aceste reduceri de personal activitatea în aceste instituţii va avea de suferit, iar numărul şomerilor va creşte.
Atragem atenţia pe această cale că angajatorul, la presiunea ordinului dat de Ministerul Educaţiei nu a respectat prevederile contractului colectiv de muncă unic la nivel naţional care prevede o perioadă de preaviz de 20 de zile şi nici pe cele ale Codului Muncii, prin care concedierea unor angajaţi se face cu respectarea perioadei de preaviz de minim 15 zile.
În aceste condiţii FSLI anunţă că va acţiona în instanţă angajatorul pentru nerespectarea prevederilor legislative privind desfiinţarea acestor posturi.
Cu problema reducerilor de personal auxiliar şi nedidactic se confruntă şi universităţile, cărora le-a fost încălcată autonomia. La nivelul învăţământului superior vor fi desfiinţate 400 de posturi, ocupate de paznici, femei de serviciu sau bucătărese.