***** 5 OCTOMBRIE 2020 - ZIUA MONDIALA A PROFESORILOR*****

joi, iunie 10, 2010

ORDINELE MECTS NR. 4031/01.06.2010 ȘI 4032/01.06.2010

Ordin nr. 4031/01.06.2010 privind modul de plată a personalului didactic care face parte din comisiile pentru evaluarea națională a elevilor clasei a VIII-a, pentru examenul naţional de bacalaureat şi pentru examenele de absolvire/certificare a competenţelor profesionale pentru învăţământul profesional, liceal şi postliceal – sesiunile anului 2010: Descarcă
Ordin nr. 4032/01.06.2010 privind modul de plată a personalului didactic care face parte din comisiile pentru organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2010-2011: Descarcă