***** 5 OCTOMBRIE 2020 - ZIUA MONDIALA A PROFESORILOR*****

joi, mai 27, 2010

DECONTAREA NAVETEI

DECONTAREA CHELTUIELILOR DE NAVETĂ
Pentru că am primit un mesaj de la un coleg ANONIM, facem unele precizări:
În situația în care deschidem acțiune în instanță împotriva unui consiliul local care nu decontează cheltuielile de navetă personalului didactic, pentru a putea câștiga procesul trebuie să facem dovada, cu documente, că:
1. Persoanele în cauză au solicitat, lunar, decontarea navetei și au depus documentele justificative;
2. Consiliul de administrație al unității de învățământ a discutat și aprobat decontarea sumelor respective;
3. Conducerea unității de învățământ a solicitat, în scris, consiliului local, lunar, decontarea cheltuielilor de transport.
Din păcate, unele unități de învățământ nu au parcurs aceste etape și din această cauză se întârzie deschiderea acțiunilor în instanță. Pe măsură ce consilierul nostru juridic are documentele necesare la dosar, solicită instanței acordarea acestor drepturi.
Neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă ori incompletă a procedurii privind solicitarea şi acordarea decontului navetei pentru personalul didactic, poate îngreuna sau chiar împiedica recuperarea în mod retroactiv a acestor drepturi băneşti pe calea instanţei sau pe cale administrativă.
Potrivit art. 104(3) şi 104(3) indice 1 din Legea nr. 128/1997, conducerile unităţilor de învăţământ (consiliul de administraţie/director) au obligaţia de a întocmi lunar sau zilnic, în mod riguros, o serie de documente sau de demersuri absolut necesare pentru obţinerea decontării cheltuielilor pe mijloacele de transport în comun, din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă, pentru personalul didactic:
-Hotărârea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ
Se adoptă lunar, cu estimarea sumelor necesare decontului pentru luna următoare şi se comunică în scris, cu număr de înregistrare, consiliului local.
-Pontajul zilnic (prezenţa personalului didactic la locul de muncă)
Se anexează documentelor de solicitare a decontului.
-Depunerea la sfârşitul fiecărei luni de activitate a biletelor de călătorie sau a abonamentului pentru cei care efectuează naveta cu mijloacele de transport în comun
Se face însoţită de o adresă de înaintare (pentru care se solicită număr de înregistrare de la primărie), conţinând lista personalului didactic îndreptăţit, pontajul zilnic şi biletele/abonamentele (cu indicarea seriei/numărului acestora), suma pe care o are de primit fiecare persoană. Se vor păstra fotocopii ale tuturor documentelor depuse, inclusiv fotocopii ale biletelor/abonamentelor.
-Depunerea la sfârşitul fiecărei luni de activitate a documentelor justificative eliberate de unitatea de învăţământ, care certifică efectuarea transportului cu autoturismul
Se aplică în cazul în care nu există mijloace de transport în comun între localitatea de reşedinţă şi sediul unităţii de învăţământ. În această situaţie urmează a se deconta contravaloarea a 7,5 l benzină Premium la 100 km parcurşi (conducerea unităţii de învăţământ va cerifica printr-o adeverinţă/document faptul că transportul s-a efectuat cu autoturismul, conform foii de parcurs, bonului/bonurilor de benzină şi a altor documente solicitate, eventual, de primărie).
-Depunerea la sfârşitul fiecărei luni de activitate a documentelor justificative eliberate de unitatea de învăţământ, care certifică efectuarea transportului cu autoturismul pentru decontarea contravaloarii abonamentului lunar pe un mijloc de transport în comun.
Se aplică în cazul în care există mijloc de transport în comun, dar personalul didactic preferă să circule cu autoturismul proprietate personală. În această situaţie urmează a se deconta contravaloarea abonamentului lunar pe respectivul mijloc de transport în comun.
Pentru această situaţie, conducerea unităţii de învăţământ solicită periodic firmei/firmelor de transport comunicarea preţului unui abonament pe ruta respectivă. Documentul eliberat de firma de transport se comunică primăriei, odată cu depunerea celorlalte documente enumerate mai sus.
Recomandăm personalului didactic îndreptăţit ca, anterior îndeplinirii procedurii de mai sus, să depună lunar o cerere către unitatea de învăţământ, în vederea acordării decontului, anexând biletele/abonamentele, pentru a putea dovedi, ulterior, efectuarea transportului. În cuprinsul cererii vor fi indicate seria/numărul biletelor/abonamentelor. Se va solicita număr de înregistrare de la registratura/secretariatul unităţii. Se vor păstra copii ale documentelor depuse, inclusiv copii ale biletelor/abonamentelor. În cazul în care unitatea de învăţământ refuză să îndeplinească procedura mai sus amintită (ceea ce reprezintă un abuz şi o încălcare a contractului de management şi a atribuţiilor de serviciu), recomandăm ca cererea să fie adresată direct primăriei.