***** 5 OCTOMBRIE 2020 - ZIUA MONDIALA A PROFESORILOR*****

joi, aprilie 29, 2010

BUGETARII NOȘTRI VS. BUGETARII ALTORA

Pentru informarea dumneavoastră:


miercuri, aprilie 28, 2010

PROGRAMARE ȘEDINȚĂ PUBLICĂ 3 - 5 MAI 2010

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN V A S L U I
TELEFON: 0235/311928
FAX: 0235/311715
e-mail:
isjvaslui@isj.vs.edu.ro

ANUNŢ

Ședinţa publică pentru pretransferări şi transferări în vederea soluţionării restrângerilor de activitate va avea loc în perioada 3-5 mai 2010 în amfiteatrul Liceului « Mihail Kogălniceanu » Vaslui, după următorul program :

LUNI - 3 mai 2010
Orele 10.00 - limba română, limba română-limba franceză, limba latină
Orele 11.15 - limbi moderne, limbă modernă-geografie, limba rromani
Orele 12.30 - istorie, istorie-geografie, geografie, geografie-istorie, socio-umane, economie educaţie antreprenorială, economie aplicată, economie, cultură civică, religie (discipline din aria curriculara om şi societate)
Orele 14.00 - arte (muzică, desen), posturi palate şi cluburi
Orele 15.00 - educaţie fizică

MARŢI - 4 mai 2010
Orele 09.00 - matematică, matematică-fizică
Orele 10.00 - fizică, fizică-chimie, chimie, chimie-fizică, chimie-biologie, chimie-stiinţe
Orele 11.00 - biologie, biologie-chimie
Orele 12.00 - învăţământ special, profesor în cabinete de asistenţă psihopedagogică, profesori logopezi
Orele 13.00 - informatică
Orele 13.30 - discipline tehnologice (ingineri, maiştri instructori, educaţie tehnologică, economic
administrativ poştă, comerţ şi servicii, alimentaţie publică, turism).

MIERCURI - 5 MAI 2010
Orele 10.00 – învăţători
Orele 13.00 - educatoare

INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL,
prof. Mihaela Veroniva Cososchi
INSPECTORI ŞCOLARI CU MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE,
prof. Gheorghe Flueraş
prof. Cătălin Ignat

LEGEA EDUCAȚIEI NAȚIONALE

FEDERAŢIA SINDICATELOR LIBERE DIN ÎNVĂŢĂMÂNT
FEDERATION DES SYNDICATS LIBRES DE L’ENSEIGNEMENT
FREE TRADE UNION FEDERATION IN EDUCATION
R O M Â N I A
BUCUREŞTI, Bd. Regina Elisabeta, nr. 32, sect. 5, cod 050012
Tel. 4021 315 16 95, 315 78 70, Fax. 4021 312 58 37
www.fsli.ro fsli@upcmail.ro
Deputaţii Puterii resping deciziile democratice în educaţie!
În cadrul şedinţei Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport din Camera Deputaţilor, din data de 27.04.2010, cu ocazia dezbaterii Proiectului Legii Educaţiei Naţionale, a fost respins amendamentul la articolul 3 referitor la principiile care guvernează învăţământul preuniversitar şi superior din România şi anume “principiul fundamentării deciziilor în educaţie pe baza dialogului social”.
Federaţia noastră consideră necesar acest amendament, dacă se doreşte ca deciziile să fie transparente şi democratice.
Anexăm lista cu parlamentarii aleşi uninominal, care au votat împotriva acestei propuneri. Vezi lista deputaților pe: www.fsli.ro

Ministrul educaţiei, domnul Daniel Petru FUNERIU, prezent la această şedinţă, a susţinut respingerea acestui amendament.
DEPARTAMENT COMUNICARE

miercuri, aprilie 21, 2010

ÎNCEP DISCUȚIILE LEN ÎN COMISIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT ALE CAMERELOR

Astăzi, 21 aprilie, ora 14.00 și joi, 22 aprilie, ora 8.30 in Comisia pentru Învățământ, Știință, Tineret și Sport a Camerei Deputaților se dezbat:
-proiectul Legii Educației Naționale (propus Guvern);
-propunere legislativă "Legea Educației Naționale" (propus PSD);
-propunere legislativă privind învățământul superior (propus PNL);
-propunere legislativă privind statutul personalului didactic (propusPNL);
-propunere legislativă privind învățământul preuniversitar (propus PNL).
Reprezentanții FSLI sunt invitați la aceste dezbateri.
Vă vom ține la curent pe măsură ce vom avea noutăti legate de aceste dezbateri.

marți, aprilie 20, 2010

GREVĂ GENERALĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT - 22 APRILIE 2010

Acţiunea noastră se desfăşoară conform Calendarului convenit de cele patru federaţii sindicale reprezentative din învăţământ, în continuarea acţiunilor noastre de protest anterioare şi va fi derulată sub titlul generic:
„REFORMA EDUCAŢIEI – ÎNTRE PROFESIONALISM ŞI POLITICIANISM”
Motivele protestului nostru sunt următoarele:
1. Faptul că proiectul Legii Educaţiei Naţionale propus de M.E.C.T.S. Guvernului României, însuşit de acesta şi transmis spre adoptare Parlamentului, conţine o serie de dispoziţii cu efecte negative și dezastruoase asupra personalului din învăţământ, între care enumerăm:
• pierderea titularizării în sistem, ceea ce va genera şomaj în rândul cadrelor didactice care intră în restrângere de activitate;
• dispariţia în totalitate a mişcării de personal;
• trecerea clasei a IX-a la gimnaziu, va genera, de asemenea, restrângeri de activitate;• subfinanţarea sistemului de învăţământ public, în condiţiile în care, dintr-un procent de 6% din PIB şi nu 7% cât se prevede în Strategia „Educaţie şi Cercetare pentru Societatea Cunoaşterii” – se finanţează atât învăţământul public, cât şi cel privat;
• politizarea excesivă a sistemului şi aservirea şcolii intereselor de partid ale autorităţilor administraţiei publice locale;
• structura nefuncţională a Consiliului de Administraţie al unităţii de învăţământ;
• dispariţia unor drepturi garantate de ani de zile în legislaţie, cum ar fi: decontarea cheltuielilor de navetă, cele 6 călătorii/an dus-întors pe calea ferată, prima de instalare, concediile fără plată, reducerea cu 2 ore a normei didactice pentru personalul didactic cu o vechime în învăţământ de peste 25 de ani şi gradul didactic I;
• imposibilitatea negocierii de drepturi, altele decât cele salariale, prin contractele colective de muncă.
2. Faptul că veniturile salariale, în special cele ale personalului didactic auxiliar şi nedidactic s-au diminuat, datorită sistării, începând cu luna ianuarie 2010, a plăţii unor sporuri existente în contractele colective de muncă, acordate în condiţii legale;
3. Ignorarea de către conducerea M.E.C.T.S. a existenţei şi valabilităţii Legii nr. 221/2008 până în luna decembrie 2009, care instigă ordonatorii de credite şi inspectoratele şcolare la nepunerea în executare a hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile, precum şi la nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (2) din Legea-cadru nr. 330/2009, care garantează salariaţilor menţinerea salariului brut începând cu luna ianuarie 2010, la nivelul lunii decembrie 2009.

COMUNICAT FEDERAȚII SINDICALE DIN ÎNVĂȚĂMÂNT

F.S.L.I. F.S.I. „SPIRU HARET” F.E.N. F.N.S. „ALMA MATER”
COMUNICAT DE PRESĂ
Federaţiile sindicale reprezentative din învăţământ condamnă măsurile de intimidare pe care le-a iniţiat Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prin inspectoratele şcolare, împotriva cadrelor didactice care nu doresc să participe la proba de competenţe digitale. S-au primit informaţii de la organizaţiile sindicale din teritoriu, cum că profesorii sunt efectiv ameninţaţi de către angajaţii inspectoratelor şcolare.
Este inadmisibil ca, în loc să se încerce, prin negocieri, rezolvarea problemelor cu care se confruntă salariaţii din sistem, să se recurgă la astfel de practici. Atenţionăm pe această cale conducerea M.E.C.T.S. că va fi singura răspunzătoare, în condiţiile în care se va ajunge la grevă generală pe termen nelimitat şi blocarea sfârşitului de an şcolar.
Menţionăm că toate cele patru federaţii sindicale reprezentative din învăţământ au notificat M.E.C.T.S. că sunt întrunite condiţiile pentru declanşarea conflictului de interese, în cazul în care se refuză orice negociere.
Bucureşti, 19 aprilie 2010
Preşedinte F.S.L.I Preşedinte F.S.I. „SPIRU HARET”
Aurel CORNEA Gheorghe ISVORANU
Preşedinte F.E.N. Preşedinte F.N.S. „ALMA MATER”
Constantin CIOSU Anton HADĂRsâmbătă, aprilie 17, 2010

ȘCOALA DE MUZICĂ ȘI ARTE PLASTICE DIN BÂRLAD NU MAI DISPUNE DE FONDURI PENTRU ACHITAREA SALARIILOR

Prin adresa nr. 281/16.04.2010, Școala de Muzică și Arte Plastice ”N. N. Tonitza” din Bârlad ne aduce la cunosștință faptul că, datorită fondurilor insuficiente alocate pentru cheltuielile de personal pe anul 2010 (diferență de 1.120.605 lei), nu mai dispun de fonduri pentru achitarea salariilor aferente lunilor aprilie și mai. Mai grav, suma alocată pentru trimestrul III nu acoperă nici necesarul achitării salariilor aferente lunii iunie !
Acest lucru se întâmplă în situația în care salariile au fost calculate la un coeficient de multiplicare 1 = 299.993 lei.
Adresa a fost depusă și la Consiliul Local Bârlad și ISJ Vaslui.

Precizări MECTS privind încadrarea şi plata personalului didactic, potrivit Legii nr. 387/2009

vineri, aprilie 16, 2010

INFORMARE CNL FSLI - 15 APRILIE 2010

Ieri, 15 aprilie 2010, a avut loc ședința Colegiului Național al Liderilor, la sediul din București al Federației Sindicatelor Libere din Învățământ. S-a hotărât continuarea acțiunilor de protest demarate încă din luna martie, astfel:
1. Finalizarea referendumului privind unele prevederi ale proiectului Legii Educației Naționale până cel târziu la sfârșitul lunii aprilie;
2. Pichetarea Parlamentului României în perioada dezbaterii proiectului LEN în comisiile de învățământ;
3. Greva generală în data de 22 aprilie;
4. Miting la București în luna mai;
5. În funcție de rezultatele referendumului, declanșarea grevei generale în luna iunie și neîncheierea situației școlare.
Notă: În funcție de evoluția evenimentelor, calendarul acțiunilor poate suferi modificări sau completări.
Liderii de sindicat SIT Bârlad vor stabili modul de organizare și desfășurare a grevei din 22 aprilie în cadrul ședinței din data de 20 aprilie 2010, ora 16.00.

COMUNICAT FEDERAȚII SINDICALE DIN ÎNVĂȚĂMÂNT

F.S.L.I. F.S.I. „SPIRU HARET” F.E.N. F.N.S. „ALMA MATER”
COMUNICAT DE PRESĂ
În cadrul întâlnirii reprezentanţilor F.S.L.I., F.S.I. „Spiru Haret”, FEN şi FNS “Alma Mater” din data de 14.04.2010, s-a reanalizat situaţia învăţământului românesc şi problemele cu care se confruntă salariaţii din sistem, constatându-se următoarele:
1. Sumele destinate cheltuielilor de personal stabilite pe baza standardelor de cost pe elev/preşcolar nu sunt suficiente pentru întreg anul 2010;
2. Prin O.G. nr. 114/2009 vor fi reduse ~ 15.000 de posturi din învăţământul preuniversitar începând cu data de 1 septembrie 2010, după ce în anul 2009 s-au mai redus ~18.000 de posturi;
3. Guvernul Boc a sistat acordarea fondurilor necesare continuării investiţiilor începute în anii anteriori;
4. Conducerea M.E.C.T.S. continuă să ignore existenţa şi valabilitatea Legii nr. 221/2008 până în luna decembrie 2009, instigând ordonatorii de credite la nepunerea în executare a hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile, precum şi la nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (2) din Legea-cadru nr. 330/2009, care garantează salariaţilor menţinerea salariului brut începând cu luna ianuarie 2010, la nivelul lunii decembrie 2009;
5. Apariţia de discriminări în ceea ce priveşte încadrarea şi salarizarea unor categorii de cadre didactice din învăţământul preşcolar şi primar, din momentul intrării în vigoare a Legii nr. 387/2009 şi a O.M.E.C.T.S. nr. 3235/2010 privind încadrarea profesorilor din învăţământul preşcolar şi primar;
6. veniturile salariale, în special cele ale personalul didactic auxiliar şi nedidactic s-au diminuate, datorită sistării, începând cu luna ianuarie 2010, a plăţii unor sporuri existente în contractele colective de muncă, acordate în condiţii legale;
7. Refuzul constant al conducerii M.E.C.T.S. de a purta un dialog social real şi constructiv cu partenerii de dialog social, precum şi politizarea excesivă a actului decizional, la toate nivelurile;
8. Neplata în primele trei luni ale anului 2010 a sporului de lucru în condiţii periculoase sau vătămătoare şi a sporului pentru condiţii grele de muncă, reglementate de Legea-cadru nr. 330/2009;
9. Blocarea posturilor didactice şi nedidactice, precum şi a concursurilor de promovare în învăţământul superior va conduce la imposibilitatea desfăşurării în condiţii optime a procesului educaţional, datorită îmbătrânirii accentuate a corpului didactic, pensionării şi lipsei cadrelor didactice cu grad universitar obligatoriu (conferenţiar sau profesor) pentru desfăşurarea cursurilor de masterat şi de doctorat.
Totodată, au fost analizate rezultatele întâlnirilor avute cu reprezentanţii M.E.C.T.S. şi ai Guvernului referitoare la prevederile Proiectului Legii Educaţiei Naţionale şi la salarizarea din sistem.
Faţă de faptul că proiectul Legii Educaţiei Naţionale propus de M.E.C.T.S. Guvernului României, însuşit de acesta şi transmis spre adoptare Parlamentului conţine prevederi care afectează direct salariaţii din învăţământ, respectiv: desfiinţarea titularizării în sistem, componenţa Consiliului de Administraţie al unităţii de învăţământ, dispariţia unor drepturi garantate de ani de zile în legislaţie (cum ar fi reducerea cu 2 ore a normei didactice pentru personalul didactic cu o vechime în învăţământ de peste 25 de ani şi gradul didactic I), imposibilitatea negocierii de drepturi (altele decât cele salariale) prin contractele colective de muncă etc., întrucât niciuna din revendicările noastre nu au fost soluţionate,
Conducerile celor patru federaţii au hotărât continuarea acţiunilor de protest conform calendarului stabilit de comun acord, astfel:
1.Recomandăm membrilor de sindicat să nu participe la examenele naţionale care vor începe pe 19 aprilie cu testarea competenţelor digitale;
2.Recomandăm membrilor de sindicat să nu treacă notele în documentele şcolare oficiale;
3.Grevă generală cu durata de o zi, cu încetarea activităţii în toate unităţile şi instituţiile de învăţământ, în data de 22 aprilie 2010.
De asemenea, în perioada imediat următoare federaţiile sindicale reprezentative din învăţământ vor organiza întâlniri la nivel local şi naţional cu reprezentanţi ai elevilor, studenţilor şi părinţilor, pentru a le expune motivele declanşării protestelor şi a le solicita sprijinul în soluţionarea problemelor cu care se confruntă sistemul educaţional.
La începutul lunii mai 2010, o delegaţie formată din reprezentanţii federaţiilor sindicale din învăţământ vor depune o plângere la forurile internaţionale pentru încălcarea constantă de către guvernanţi a regulilor şi dispoziţiilor naţionale şi internaţionale privind dialogul social şi pentru neexecutarea sentinţelor judecătoreşti.
În cazul în care problemele cu care se confruntă salariaţii din învăţământ vor fi tratate, în continuare, cu indiferenţă de Guvernul României şi de către reprezentanţii M.E.C.T.S., îi avertizăm că nu se va încheia situaţia şcolară, nu se vor desfăşura examenele cu verificare pe parcurs din universităţi şi se va declanşa greva generală în prima decadă a lunii iunie 2010.
Bucureşti, 14 aprilie 2010

REFERENDUM - LEGEA EDUCATIEI NATIONALE

În ciuda tuturor eforturilor făcute de reprezentanţii F.S.L.I. în timpul negocierilor pe marginea proiectului Legii Educaţiei Naţionale, cei ai M.E.C.T.S. nu au renunţat la următoarele prevederi ale acestui proiect legislativ:
1. Trecerea clasei a IX- a la învăţământul gimnazial;
2. Titularizarea să se facă pe post(unitate de învăţământ);
3. Consiliul de Administraţie să fie format din: 1/3 reprezentanţi ai cadrelor didactice, 1/3 reprezentanţi ai părinţilor şi 1/3 reprezentanţi ai consiliului local (4 reprezentanţi ai cadrelor didactice, 4 reprezentanţi ai părinţilor şi 4 reprezentanţi ai consiliului local );
4. Finanţarea de bază va fi asigurată integral de la bugetul de stat şi pentru învăţământul particular acreditat.
Având în vederea că reprezentanţii M.E.C.T.S. afirmă că au susţinerea unui număr însemnat de cadre didactice pentru aceste propuneri, considerăm că este necesar ca membrii de sindicat afiliaţi la F.S.L.I. să fie consultaţi în legătură cu aceste schimbări propuse în proiectul L.E.N.. Concluziile desprinse după efectuarea acestui referendum urmează să fie prezentate comisiilor de învăţământ din Parlamentul României.
Formularele pentru referendum vor fi preluate de liderii de sindicat din unitățile de învățământ de la sediul SIT Bârlad și vor fi completate până la data de 23 aprilie 2010.

Guvernul României a modificat standardele de cost pentru învăţământul vocaţional

Guvernul României a aprobat în şedinţa de astăzi, 14 aprilie, hotărârea de modificare şi completare a HG 1.618/2009 privind finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, finanţate din bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe elev/preşcolar pentru anul 2009. Potrivit acestui document, Executivul a alocat 145,15 milioane lei din bugetul de stat pentru asigurarea fondurilor suplimentare necesare unei bune funcţionări a sistemului de învăţământ. Astfel, din această sumă au fost alocate 65 milionane lei pentru cantinele şi căminele liceelor. Diferenţa de aproximativ 80 milioane lei este destinată finanţării suplimentare a şcolilor de arte şi meserii, a învăţământului vocaţional şi a Programului „Step-by-Step".Guvernul a decis unele modificări în ceea ce priveşte finanţarea per elev a tinerilor care frecventează liceele vocaţionale, tocmai pentru a asigura o buna funcţionare a acestor unităţi de învăţământ. Aceşti elevi vor beneficia de alocări financiare mai mari decât cele de până acum. O altă modificare constă în stabilirea unei finaţări diferenţiate în funcţie de profilul liceului vocaţional, respectiv artă şi muzică.
De exemplu, înainte de această modificare, învăţământul primar vocaţional beneficia de un standard de cost pe elev de 2.555 lei în mediul urban şi 3.056 lei în mediul rural. Potrivit noilor reglementări, s-a diferenţiat învăţământul primar vocaţional fără muzică de cel cu profil de muzică, finanţarea realizându-se astfel: învăţământul vocaţional de muzică (urban şi rural) - 4.571 lei şi învăţământul vocaţional (fără muzică) - 2.742 lei (arte plastice şi coregrafie). De asemenea, în cazul învăţământului liceal de muzică, standardul de cost pe elev aproape s-a dublat, de la 3.272 lei/elev la 6.285 lei/elev, atât în mediul urban cât şi în cel rural. De asemenea, actul normativ introduce standarde de cost şi coeficienţi de diferenţiere ai standardelor de cost pentru elevii înscrişi în Programul „Step-by-Step". Standardul de cost pe elev este de 4.057, atât pentru mediul urban urban, cât şi pentru cel rural.
BIROUL DE PRESĂ MECTS

miercuri, aprilie 14, 2010

TITULARIZAREA ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ

În contextul în care în România se dorește dispariția titularizării în sistemul național, lăsând o autonomie totală unităților de învățământ, iată cum arată harta acestui element în Uniunea Europeană.
Din roșu se dorește trecerea în alb sau verde.
Sursa: liviu Marian pop - secretar general FSLI

luni, aprilie 12, 2010

COLEGIUL NAȚIONAL AL LIDERILOR FSLI - 15.04.2010

FEDERAȚIA SINDICATELOR LIBERE DIN ÎNVĂȚĂMÂNT
FEDERATION DES SYNDICATS LIBRES DE L’ENSEIGNEMENT
FREE TRADE UNION FEDERATION IN EDUCATION
R O M Â N I A
BUCUREŞTI, Bd. Regina Elisabeta, nr. 32, sect. 5, cod 050012
Tel. 4021 315 16 95, 315 78 70, Fax. 4021 312 58 37
http://www.fsli.ro/ fsli@upcmail.ro
Nr.149/9.04.2010
Către,
Membrii Colegiului Naţional al Liderilor F.S.L.I.,

Vă invităm să participaţi joi, 15 aprilie 2010, ora 1o, la şedinţa Colegiului Naţional al Liderilor F.S.L.I., care va avea loc la sediul federaţiei.
Ordinea de zi a şedinţei este următoarea:
1. Informare.
2. Organizarea modului de desfăşurare a acţiunilor de protest care vor avea loc în luna aprilie a.c..
3. Analizarea prevederilor Proiectului Legii Educaţiei Naţionale care, dacă vor fi puse în aplicare, vor avea consecinţe negative asupra sistemului de învăţământ.
4. Proleme curente.
PREŞEDINTE, Aurel CORNEA

RESTRÂNGERE DE ACTIVITATE, TRANSFER ȘI PRETRANSFER 2010

~Restrângere de activitate-2010~
AICI:
~Dosare pretransfer şi transfer~
AICI:

sâmbătă, aprilie 10, 2010

Reprezentaţii Biroului de Presă ai M.E.C.T.S. dau dovadă de lipsă de fair-play faţă de partenerii de dialog social!

În data de 8.04.2010, în urma unei dezbateri publice asupra proiectului Legii Educaţiei Naţionale, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a postat pe site-ul său un comunicat de presă din textul căruia reiese că vorbitorii, în intervenţiile lor, doar au ridicat în slăvi acest proiect de lege.
Loviţi de amnezie sau poate pentru a induce în eroare opinia publică, cei care au redactat acest comunicat au prezentat trunchiat consideraţiile exprimate, inclusiv pe cele ale preşedintelui FSLI, domnul Aurel Cornea.
Pentru o corectă informare a membrilor de sindicat afiliaţi la federaţia noastră, facem următoarele precizări verificabile:
Intervenţia preşedintelui FSLI menţionată în comunicat reprezintă doar introducerea expozeului.
În partea esenţială a acestuia, omisă voit din comunicat, domnul Aurel Cornea a punctat o parte a prevederilor din acest proiect de lege care, dacă vor rămâne în forma propusă de MECTS, vor avea efecte negative, în primul rând asupra principalilor beneficiari-elevii, cât şi asupra salariaţilor din învăţământ. Acestea sunt:
Prin trecerea clasei a-IX-a de la învăţământul liceal la cel gimnazial, copiii cu vârsta de pînă în 16 ani sunt “aruncaţi”pe piaţa muncii fără să aibă niciun certificat de competenţă profesională;
Componenţa Consililui de Administraţie de la nivelul unităţii de învăţământ: 1/3 cadre didactice, 1/3 reprezentanţi ai părinţilor şi 1/3 ai consiliului local, va face inoperabil acest organ suprem de conducere al unităţii de învăţământ;
Introducerea titularizării pe post va avea efecte dezastruoase asupra cadrelor didactice;
Asigurarea finanţării de bază atât pentru preşcolarii şi elevii din învăţământul obligatoriu de stat, cât şi pentru cei din învăţământul privat acreditat, reprezintă o discriminare.
O lege durabilă, aşa cum se doreşte a fi Legea Educaţiei Naţionale, nu poate fi construită având la bază doar o concepţie unilaterală, ci luând în considerare şi punctele de vedere ale reprezentanţilor elevilor, studenţilor, părinţilor,O.N.G.-urilor şi ai sindicatelor din învăţământ.
Reprezentanţii Ministerului Educaţiei ar fi bine să înţeleagă că faţă de partenerii de dialog social trebuie să ai un comportament bazat pe fair-play, chiar într-un simplu comunicat de presă.
PRIM-VICEPREŞEDINTE F.S.L.I.,
Simion HANCESCU

miercuri, aprilie 07, 2010

DECLARAȚIE TRAIAN BĂSESCU

WebTV » ACTUAL » Băsescu: Pensiile scad cu 15%, salariile bugetarilor cu 25% sau, altfel spus:
SĂ TRĂIȚI BINE !
Click pe WebTV pentru știrea video.

MIȘCAREA PERSONALULUI DIDACTIC 2010-2011

7 aprilie 2010, ora 9.30 sediul MECTS prima întâlnire sindicate-minister pentru Legea Educației Naționale

Dacă lucrurile se desfășoară normal, conform www.edu.ro, mâine (7.04.2010) la ora 9.30 avem prima întâlnire cu conducerea ministerului pe marginea Legii Educației Naționale.
Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, ca de obicei, are un set de peste 100 de amendamente ale acestui proiect de lege, asta lăsând la o parte greșelile gramaticale, dezacordurile și incoerența proiectului propus de către minister.
Mulțumesc și pe această cale celor care au transmis propuneri la acest proiect. Mulțumesc și colegilor din Biroul Operativ al FSLI și liderilor din organizațiile afiliate la FSLI pentru implicare. Mulțumesc juriștilor din FSLI. Și nu în ultimul rând, mulțumesc prim-vicepreședintelui FSLI SIMION HANCESCU pentru sintetizarea și perseverența în elaborarea acestui material. Cu siguranța o să aveți mâine materialul și articolele modificate.
Încerc o sintetizare a elementele principale care trebuiesc clarificate și argumentate. Pornind de la premisa că se dorește o reformă a sistemului nu o restructurare (personal eu văd mai mult dorința de restructurare și iar restructurare a sistemului de învățământ) consider că sunt câteva lucruri care necesită o analiză mai amănunțită:
- trecerea clasei a 9-a la gimnaziu: elevul la 16 ani nu are nici o calificare chiar dacă teoretic poate să lucreze în conformitate cu Codul Muncii, iar pe de altă parte lipsa spațiilor și a personalului;
- componența Consiliului de Administrație a unității de învățământ, blochează actul decizional și politizează foarte mult acest organism de conducere; se poate transforma școala într-un circ politic;
- dispariția titularizării în sistem duce la lipsa de personal în unele unități, continuitatea la nivelul clasei are de suferit iar acest lucru duce la o scădere a calității în învățământ;
- finanțarea învățământului preuniversitar privat la fel ca și cel de stat duce la plecarea personalului din învățământ către domeniu privat. Asta deoarece în sistemul de stat nu se poate salariza decât în conformitate cu Legea Salarizarii Unitare (maxim 30% sporuri) indiferent cât de bun este personalul de predare. În schimb, în învățământul privat se poate face orice fel de salarizare. Cred că nu este intenția acestei legi să privatizeze sistemul de învățământ preuniversitar.
Exemplele ar putea continua....
Sursa: Liviu Marian Pop - secretar general FSLI

vineri, aprilie 02, 2010

PAȘTE FERICIT !

PAȘTE FERICIT !

joi, aprilie 01, 2010

Boc a anulat abuziv plata restanţelor salariale către profesori

Avocatul Poporului (AP) susţine că în sistemul românesc o hotărâre judecătorească poate fi anulată doar de o altă instanţă judecătorească, iar Guvernul prin ordonanţa 18/2010, prin care reeşalonează datoriile către salariaţi, eludează hotărârile date în acest sens de către instanţe.
Avocatul Poporului, Ioan Muraru, a anunţat că a sesizat Curtea Constituţională (CC) în legatură cu neconstituţionalitatea unui articol din ordonanta 18/2010, prin care Guvernul suspendă în acest an plata drepturilor salariale obţinute de personalul din sectorul bugetar stabilite prin hotărâri judecătoreşti.
În opinia lui Ioan Muraru, care a fost şi preşedinte al Curţii Constituţionale, în ordonanţa Guvernului este stipulat "cu viclenie" că "orice procedură de executare silită se suspendă de drept", iar acest lucru încalcă normele constituţionale.
"Acest lucru nu se poate face. Este o încălcare gravă a Constituţiei. În sistemul constituţional de la noi, o hotărâre judecătorească poate fi anulată doar de o altă instanţă judecătorească, iar Guvernul, prin această ordonanţă, prin care reeşalonează această datorie către salariaţi, vrea să eludeze hotărârile judecătoreşti", a spus Ioan Muraru, citat de Mediafax.
Sursa: Cotidianul

MESAJ DE SOLIDARITATE

Mă declar solidar cu întreg personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic din întreaga ţară, cu dascălii care sunt nevoiţi să iasă în stradă pentru a obţine un venit decent. În ultimele săptămâni toate organizaţiile afiliate la FSLI, au tras un nou semnal de alarmă. Este trist că trebuie să recurgem la proteste pentru a ne face auziţi.
La fiecare patru ani, învăţământul este ridicat la rang de prioritate, pentru ca, odată instalaţi în funcţii, aleşii noştri să îşi uite promisiunile. Mitingurile şi pichetările profesorilor sunt perfect întemeiate, dată fiind lipsa de viziune şi de respect cu care Guvernul abordează sectorul educaţiei. Profesorii sunt nevoiţi să recurgă la proteste pentru a fi ascultaţi. Este însă singurul mod în care se pot face auziţi.
Actualul Guvern continuă să evite cu obstinaţie problema gravă a finanţării procesului de învăţământ. Profesorii sunt tratați cu dispreţ de guvernanti, care recurg la măsuri din cele mai dramatice, închiderea de şcoli fiind doar una dintre ele. Guvernul actual riscă să transforme economia României într-o economie anexă celei europene. Vom rămâne fără forță de muncă specializată, fără domenii de maximă competitivitate.
Fac un apel Guvernului de a trata cu maximă seriozitate protestele celor din învăţământ. Cei care conduc destinele acestei ţări au obligaţia de a respecta solicitările dascălilor şi de a plasa Educaţia pe lista priorităţilor absolute. Sub semnul solidarităţii, dascălii ies în stradă. Formele de protest din întreaga ţară ar trebui să fie un semnal de alarmă pentru acest Guvern.
Din nefericire, dezinteresul cras afişat faţă de profesori ne obligă să protestăm. Despre responsabilitatea fundamentală ce revine dascălilor în consolidarea rolului şcolii în viaţa societăţii se vorbeşte de la tribune, doar atunci cand li se cere votul. Despre rolul acestora în a insufla elevilor cu înţelepciune şi dăruire valorile învăţământului românesc guvernanţii vorbesc, cu patos, atunci când au nevoie de sufragii. Apoi uită cu desăvârşire ceea ce au promis.
În săptămânile următoare profesorii ies din nou în stradă. Oameni care ar trebui să fie la clase, să predea elevilor cunoştinţele pe care ei le-au dobândit de-a lungul unei întregi vieţi, sunt nevoiţi să protesteze.
Obligaţia statului este aceea de a le plăti profesorilor salariile, conform contractului de muncă. Presiunea psihologică prin neplata la timp a drepturilor băneşti nu foloseşte nimănui. Profesorii ar trebui să aibă un statut special în raport cu autorităţile. Lor li se cuvine un salariu mai mult decât decent, garantat de stat. Doar astfel vom putem reda dascălilor demnitatea şi solemnitatea meseriei pe care şi-au ales-o.
Mitingurile noastre trebuie să aibă un ecou. Vocea noastră trebuie să se facă auzită. Luptăm pentru un drept al nostru, pentru ceea ce ni s-a promis. Luptăm pentru un viitor mai bun, protestăm pentru o viaţă decentă. Cerem salarii şi condiţii europene de muncă, cerem să se facă dreptate.
prof. Liviu Marian POP - secretar general FSLI

SE ÎNTÂMPLĂ LA CONSTANȚA, DAR S-AR PUTEA ÎNTÂMPLA ORIUNDE ÎN ROMÂNIA

După ce a solicitat şi a obţinut în faţa instanţei ieşirea din procesele privind aplicarea legii de majorare a salarilor (după principiul "nici usturoi n-a mâncat, nici gura nu-i miroase"), I.S.J. Constanţa acţionează acum în mod subversiv, exercitând presiuni asupra directorilor unităţilor de învăţământ, pentru ca aceştia să formuleze recursuri.
A fost conceput chiar şi un formular standard de recurs. Directorii nu trebuie decât să semneze hârtia şi să o trimită mai departe.
Lăsând la o parte modul în care I.S.J. înţelege să acţioneze (sub pretextul, discutabil, al unor indicaţii privind aplicarea sentinţelor), problema care se ridică este următoarea: cei mai mulţi dintre directorii care au primit ordin să formuleze recurs sunt şi reclamanţi în procesele respective. Şi cum cu toţii au câştigat aceste procese în calitatea lor de reclamanţi şi membri de sindicat, directorii sunt puşi acum în situaţia de a ataca tocmai sentinţele prin care instanţa le-a dat dreptate (adica le-a majorat salariile). Sigur, nu este nimic nelegal în a formula un recurs, e dreptul directorilor să o facă, dar mă întreb cum se vor simţi cei care vor da curs acestui demers (căci nu mă îndoiesc, vor fi destui), impus, în mod iarăşi discutabil, pe linie administrativă şi de partid. Mă întreb, retoric desigur, cu ce drept cere I.S.J. directorilor, pe care i-a lăsat singuri în procese, să se întoarcă împotriva lor înşişi şi a colegilor? Asta după ce, în cadrul proceselor, a clamat descentralizarea şi lipsa oricărei culpe în ceea ce priveşte neaplicarea legii, aruncând vina pe conducerea şcolilor şi pe primării (a se citi întâmpinările depuse de I.S.J.)
Doamnelor şi domnilor directori, a nu se înţelege că ne-ar fi teamă de aceste recursuri, pentru că ele n-au nicio şansă.
A se înţelege doar că, pentru unii dintre dumneavoastră, e momentul unui exerciţiu de solidaritate, de moralitate şi, de ce nu, de rezistenţă.
Articol preluat de la Sinvlex

COMUNICAT FSLI

FEDERAŢIA SINDICATELOR LIBERE DIN ÎNVĂŢĂMÂNT
FEDERATION DES SYNDICATS LIBRES DE L’ENSEIGNEMENT
FREE TRADE UNION FEDERATION IN EDUCATION
R O M Â N I A
BUCUREŞTI, Bd. Regina Elisabeta, nr. 32, sect. 5, cod 050012
Tel. 4021 315 16 95, 315 78 70, Fax. 4021 312 58 37
http://www.fsli.ro/ fsli@upcmail.ro
COMUNICAT
Sindicatul Învățământului Preuniversitar “Prof. Ion Neacșu” Buzău, afiliat la F.S.L.I., organizează astăzi, 1.04.2010, între orele 11-13, un miting în fața sediului PDL- Buzău, la care vor participa aproximativ 500 de membri de sindicat.
PRIM-VICEPREȘEDINTE,
Simion HANCESCU

CONTINUĂ ACȚIUNILE DE PROTEST FSLI

Ieri, 31 martie 2010, FSLI a desfășurat următoarele acțiuni de protest:
Vaslui: Miting și marș de protest
Buzău: Miting și marș de protest
Argeș: Grevă de avertisment