***** 5 OCTOMBRIE 2020 - ZIUA MONDIALA A PROFESORILOR*****

joi, martie 18, 2010

GRADAȚIE DE MERIT 2010

Fise de gradatii-varianta finala
GRAFICUL desfășurării concursului pentru acordarea gradațiilor de merit - sesiunea 2010
- 1-15 martie 2010: detaliere a punctajelor aferente criteriilor de catre comisia paritară la nivelul inspectoratului școlar
-15 martie-12 aprilie 2010: depunerea dosarelor care conțin documentele justificative privind activitatea cadrului didactic respectiv, la registratura inspectoratului școlar;
- 15-20 aprilie 2010: analiza dosarelor de catre inspectorul de specialitate, cu consultarea consiliului consultativ și elaborarea raportului referitor la activitatea candidatului în specialitate;
- 26 aprilie-7 mai 2010: verificarea dosarelor de catre comisia de coordonare a concursului în vederea acordării gradației de merit;
- 26 aprilie-7 mai 2010: verificarea dosarelor de către reprezentanții federațiilor sindicale reprezentative din învățământ și refacerea punctajelor, în situația în care observațiile sunt juste, împreuna cu inspectorul de specialitate;
-10-12 mai 2010: consiliul de administrație al inspectoratului școlar aprobă lista cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării;
- 13 mai 2010: afișarea listei la avizierul inspectoratului școlar;
- 13 – 17 mai 2010: depunerea contestațiilor asupra punctajului acordat;
- 18 – 20 mai 2010: rezolvarea contestațiilor de către comisie;
- 24 mai 2010: validarea rezultatelor finale ale concursului de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar;
- 26-28 mai 2010: înaintarea la Ministerul Educației, Cercetării și Inovării, în vederea emiterii ordinului ministrului educației, cercetării și inovării, a tabelului nominal cu personalul didactic de predare, didactic auxiliar și cel de conducere din unitățile de învățământ, nominalizat pentru acordarea gradației de merit;
- 30 iulie 2010: elaborarea ordinului ministrului educației, cercetării și inovării.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu